Biz niyə kitab oxumuruq?

Ta uşaqlıqdan oxuduğum nağılların qəhrəmanları həyatımın formalaşmasında əl ağacım olub. Sonralar Azərbaycan və dünya ədəbiyyat nümunələri yol yoldaşıma, tale sirdaşıma çevrildilər. Orta məktəbdə oxuyanda məktəb və rayon kitabxanalarında oxumadığım kitab qalmamışdı. Hətta eləsi var idi ki, dönüb-dönüb oxuyurdum, lakin yenə də doymurdum. Kitabları oxumurdum, onları demək olar ki, su kimi içirdim, gözlərimlə ürəyimə hopdururdum. Kitablara qarşı məndə bir hərislik yaranmışdı. Kimsə məndən cox oxusaydı dəli olurdum, ən yaxşı halda isə  ağlayırdım. Maksim Qorki deyib: "Kitab bilik mənbəyidir, onu sevin".  Kitabı necə sevməmək olar? Təbii ki, mən bu sualı özümə verirəm. Və bəzilərinin, bəlkə də çoxlarının kitabı nədən sevmədiklərinin, mütaliə etmədiklərinin, bədii ədəbiyyata maraq göstərmədiklərinin səbəbini tapmaq üçün ağlıma yüz cür fikir gəlir. Kitabı sevməyənlər, hətta ona nifrət edənlər var, əlbəttə. Onu lazımsız əşya hesab edənləri də görmüşəm. Hətta elələrini görmüşəm ki, kitabdan bəzək əşyası kimi istifadə ediblər. Sovetlər dönəmində varlıların bəziləri - kitabdan  qanmayanlar, onun necə bir xəzinə olduğunu anlamayanlar - yalnızca cildləri evin mebelləri ilə, divar kağızları ilə həmrəng olan kitabları rəflərə düzürdülər, "desinlər ki, Xaçaturun da xançalı var" misalı. Meşşan idilər... Tez-tez belə sualla rastlaşırıq: "Biz bu gün niyə kitab oxumuruq"? Bəlkə də sualın qoyuluşu bir qədər ritorik səslənir. Niyə oxumuruq ki? Oxuyuruq... amma nə oxuyuruq, hansı kitabları oxuyuruq, kimə üz tuturuq? Bax, əsas məsələ budur, bunu düşünmək lazımdır. Sovet dövrünün öz ədəbiyyatı var idi. Ədəbiyyat kommunist partiyasına, sovet ideologiyasına, sinifsiz cəmiyyətin üstünlüklərinə, onun təntənəsinə xidmət edirdi. Hər bir ideologiyanın əsas bazalarından biri də kitabdır. 70 illik sovet rejiminin ideologiyası rejimə xidmət edən yazarların kitablarında əks olunurdu.  Sovet ədəbiyyatının vəzifəsi bu idi, bu ideologiyadan kənara çıxmaq olmazdı. Azca "yolunu azanlar"ın da aqibəti pis olurdu, ən yaxşı halda dissident kimi xaricdə yaşamağa imkan tapa bilirdi. Dünya ədəbiyyatından da Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlər bir növ sovet ideologiyasına yaxın olanlar, yaxud da bilavasitə kapitalizmi ifşa edən kitablar idi. Biz bu kitabların hamısını fərqinə varmadan oxuyurduq - həm orta məktəbdə, həm də ali məktəbdə. Rusdillilər üçün isə meydan çox geniş idi. Tərcümə olunmamış dünya ədəbiyyat nümünələrini rus dilindən rahatlıqla oxuyurdular. Bu gün isə tam fərqli mənzərə yaranıb. Kitab bolluğudur. Cəfəngiyat yazılardan tutmuş ən gözəl, ən aktual əsərlərin sərgiləndiyi Söz Dünyasında mütaliə üçün seçim imkanları çox böyükdür. Gəl ki, bu imkanlardan geninə-boluna istifadə edilmir. Yoxsa elmi-texniki tərəqqinin imkanları mütaliənin əl-qolunu bağlayıb? Məncə, yox. Əvvəla, orta statistik azərbaycanlının oxuması üçün kitab seçimi problemdi. Çünki klassik Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının yaradıcılarından bixəbər olan adam üçün kitab oxumaq vaxt öldürmək kimi bir şeydir. Və o bu bolluqda seçim edə bilmir. Ya nə gəldi başdansovdu oxuyur, ya da ki, kitaba yaxın düşmür.  Ziyalı təbəqənin nümayəndələri isə daha çox internetdən istifadə edir, burdan oxumağa üstünlük verirlər. O da hamısı yox, əlbəttə. Mən elə ziyalı tanıyıram deyir  ki, son 20-25 ildi əlinə bir dənə də olsun bədii kitab alıb oxumayıb. Son illərin çək-çeviri, zəmanənin dəyişikliyi bu adamı fərqli düşünməyə vadar edib. Nə yazıq ki, gündəlik problemlərin onun üstünə gəldiyini və bundan qaça bilmədiyini söyləyən həmin ziyalıya adi məişət problemləri kitabı tamam unutdurub... Bir məsələ də var ki, indi az qala hamı kitab oxumaqdan çox, kitab yazır. Sanki kitab yazmaq yarışına giriblər. Amma fikirləşmirlər ki, onların yazdıqlarını oxuyan varmı? Fikirləşmirlər ki, bir qəpiklik məna və məzmun dəyəri olmayan, amma bir ətək pul verib nəfis tərtibatda, bahalı kağızlarda çap olunan bu kitabların üzünə belə baxan yoxdur. Kitab dükanlarında, lap elə qəzet köşklərində belə cızma-qaralar nə qədər istəsəniz var. Dəfələrlə olub ki,  qəzet aldığım köşkün satıcısı bu cür kitablardan almağımı təklif edib. Təbii ki, satıcının özünün marağı var bu təklifdə-satacağı kitabdan ona qalan müəyyən məbləğ xatirinə müştərilərinə kitab almağı da məsləhət görür. Mənim azdan-çoxdan başım çıxır ki, nəyi oxuya bilərəm, nəyi oxumağa ehtiyacım yoxdu. Amma hər kəs belə deyil ki... Əslində kitab oxumaq vərdişi ailədə qazanılmalıdır. Britaniyalı mütəxəssislər hesab edirlər ki, valideynlər kitab almağa uşaqları ilə birgə getməlidirlər. Bu zaman onlara kitab seçmələri üçün istədikləri qədər vaxt verilməlidir: "Başlanğıcda övladınıza rahat əldə tuta biləcəyi, içində qısa hekayələri və maraqlı şəkilləri olan kiçik kitablar alın, çünki o, məhz belə kitabları sevir". Kitab oxumaq vərdişi, mütaliəyə maraq genlə, qanla da keçir. Mən anamın bətnində olarkən o, kitabxanada işləyirmiş. Bütün günü kitab oxuyarmış, kitabxanada kitab qalmayıbmış, eləsi varmış ki, təkrar-təkrar oxuyurmuş. Hamiləliyi yüngül keçsin deyə çox oturmazmış. Yeddi ay kitabları ayaqüstə - gəzişə-gəzişə oxuyub. Anam bu hadisəni mənə danışanda anladım ki, kitablara nədən bu qədər həris olmuşam. Anamın həmin vərdişi mənə keçmişdi. Orta məktəbdə oxuyanda şeirləri gəzişə-gəzişə əzbərləyirdim. Oxuduğu kitabların təsiri altında keçirdiyi hisslər,  hərəkətləri dünyaya gəlməmiş - ana bətnindəykən mənə keçib... Anam 92 yaşında gözlərini əbədi yumdu. Dünyasını dəyişdiyi son saatlara qədər mütaliəsindən qalmadı. O deyirdi ki, Allahdan sonra ikinci müqəddəs varlıq SÖZdür. Bizim ailədə SÖZ həmişə qiymətli olub, yüksək dəyərləndirilib. Və bu dəyər mənim əlimdən tutub, anamın südü ilə, qanı ilə varlığıma hopan müqəddəs SÖZün fonunda həmişə  KİTAB işığına can atmışam. Bu işıqda kimləri görməmişəm, özümü kimlərə bənzətməmişəm?! Oxuduğum kutabların qəhrəmanları həyat yolumu müəyyənləşdirib, taleyimi istiqamətləndirib. Bədii əsərlər düşüncələrimin formalaşmasında, həyata və dünyaya baxışımda böyük rol oynayıb. Kitablar vasitəsi ilə özümü ifadə edə bilmişəm. Elə bir kitab olmayıb ki, ondan nəsə öyrənnməyim. Mənə elə gəlir ki, alın yazımı, Allahın bəxş etdiyi taleyimi kitablarda tapmışam. Həyatda qazandıqlarıma görə bu gün kitablara çox borcluyam... Züleyxa Nadir

1 Dekabr 2016 3:33

“Qəbirstanliqda məhəbbət əhvalatı”

  Xalq yazıçısı Elçinin “Qəbirstanliqda məhəbbət əhvalatı” hekayəsini təqdim edirik … sonra dəniz tərəfdən yüngülcə bir yaz mehi əsdi və o yaz mehi güllərin, çiçəklərin ətrini bütün ətrafa yaydı, elə bil, bura qəbirstanlıq yox, dağ yamacındakı o gözəl çəmənlik kimi bir yer idi – o gözəl çəmənlik ki, Şölünün uşaqlığı da, yeniyetməliyi, gəncliyi də kəndlərinin böyründəki o çəmənlikdə keçmişdi. Qəbirstanlıqda iki cür gül-çiçək olur: asfalt cərgələrin kənarlarında, qəbirlərin ətrafında əkilmiş gül-çiçəklər, bir də ziyarətə gələn adamların sinə daşlarına düzdükləri gül dəstələri (bəziləri də elə selafana bükülü-bükülü sinə daşlarının üzərinə qoyulurdu) və başqa xadimələri bilmirəm, ancaq Şölü bu qəbirstanlıq güllərinin fərqini hiss edirdi – dükanlardan alınıb gətirilmiş sapları kəsik güllərin ətrində Şölü üçün açıq-aşkar bir qəbirstanlıq qəmi, qüssəsi, kədəri var idi, ancaq elə ki, bu gözəl yaz mehi dənizdən əsirdi, elə bil, o qəm-qüssəni, o kədəri də təmizləyib özü ilə aparırdı, qəbirstanlığa təkcə canlı gül-çiçəyin ətri yayılırdı. Bəzən Şölüyə elə gəlirdi ki, bu canlı gül-çiçək ətrini qəbir daşlarına həkk edilmiş şəkillər də hiss edir, o rəhmətliklərin ruhları da xoşhal olur və həmin yaz günü də şvabradakı yaş əskiylə Muxtar kişinin sinə daşını silə-silə, yenə Şölüyə elə gəldi ki, elə bil, bu rəhmətlik o yaz mehinin ətrafa yaydığı gül-çiçək ətrindən həzz aldığı üçün beləcə gülümsəyir. Rəhmətlik bu həyatda səksən səkkiz il yaşamışdı və yaşlı vaxtlarında da çəkdirdiyi şəkildə bic-bic gülümsəyə-gülümsəyə düz qırx il bundan əvvəl qoyub getdiyi dünyaya baxırdı – görünür, əhli-kef adamıymış. Şəkilin altında Muxtar kişinin ad-familindən sonra yazılmışdı ki, 1888-ci ildə anadan olub, 1976-cı ildə də haqq dünyasına köçüb və belə məlum olurdu ki, Muxtar kişi həm də bu qəbirstanlığın ən yaşlı sakinlərindən biridir, çünki camaatın «Qarğa qondu qəbirstanlığı» dediyi bu qəbirstanlıq elə 70-ci illərin ortalarında – sovet vaxtı salınmışdı. Bu şəhərin qəbirstanlıqları köhnəlmişdi – bir tərəfdən ölü basdırmağa yer tapılmırdı, o biri tərəfdən də o qəbirstanlıqlarda səliqə-səhman deyilən bir şey yox idi, qatma-qarışıqlıq baş alıb gedirdi, qəbirlər bir-birinə dirənmişdi və həmin qəbirstanlıqlar savadsız mollaların, bir də oradakı yaşları bilinməyən ağaclarda yuva qurmuş qarğaların ümidinə qalmışdı. Şəhərin kommunist rəhbərliyi vəziyyəti belə görüb, nümunəvi qəbirstanlıq salmağı qərara almışdı və şəhərin aşağı hissəsindəki «Qarğa qondu» deyilən təpəliklə dənizin arasında təzə bir qəbirstanlıq üçün yer ayırmış, kiçik bir müdiriyyət yaradıb, ştatlar vermişdi. Buranın adı da şəhər camaatının dilində «Qarğa qondu qəbirsanlığı» kimi məşhurlaşmağa başladı və düzdür, camaatın çoxu ölülərini köhnə qəbirstanlıqda ata-babalarının, qohum-əqrabalarının yanında dəfn etmək istəyirdi, ancaq «Qarğa qondu qəbirstanlığı» da yavaş-yavaş böyüyürdü. Sovet İttifaqı dağılandan sonra bir ara burda da hərc-mərclik başladı, ancaq yavaş-yavaş ara sakitləşdi, xüsusən Qiyas müəllim müdir olandan sonra bu qəbirstanlıq şəhərin həqiqətən nümunəvi bir qəbirstanlığına çevrildi. Muxtar kişinin qəbri yeganə qəbir idi ki, Şölü həmişə bu qəbri silib, çör-çöpdən təmizləyəndə illər ərzində ürəyinə hopmuş qəbirstanlıq məyusluğu, elə bil, uçub gedirdi və Şölü bu dəfə də Muxtar kişinin bic-bic gülümsəyən şəkilinə baxa-baxa ürəyində: «- Nə var, nə yox, a kişi?- soruşdu.- Oralarda da kefin kökdü, yoxsa, yox?» Düzdü, o qəbirstanlıq məyusluğu uçub gedirdi, amma sonra yenə qayıdırdı. Və bu vaxt yuxarı tərəfdən qəbirstanlığın müdiri Qiyas müəllimin o yaz mehinin yaydığı gül-çiçək ətrinə heç vəchlə uyuşmayan və nəinki uyuşmayan, hətta tamam zidd olan cır səsi gəldi: - Süleymanova!.. - O mürdəşir üzünü yumuş səni çağırır… - Bunu da iki cərgə aşağıda təmizlik işləri ilə məşqul olan Ziba xala dedi. Şölü: - Hə, eşidirəm, çağırır...- dedi. Öz familyası hər dəfə Qiyas müəllim onu çağıranda Şölünün yadına düşürdü. - Elə çağırır, elə bil zamministirdi!.. - Bunu yenə də Qiyas məllimin qarasına Ziba xala dedi – bu arvadın aləmində, görünür, «zamministr»dan böyük adam yox idi: «Pax!.. Yoxsa ki, zamministrsən!..» Ziba xala dağ yəhudisi idi, ancaq Azərbaycan dilini azırbaycanlılardan da yaxşı bilirdi və «Qarğa qondu qəbirstanlığı» işə başlayandan burada işləyirdi, kürreyi-ərzdə də Qiyas müəllimlə cani-dildən intiriqa aparan bir adam vardısa, o da Ziba xala idi. Əslində, mən bilən, «Qarğa qondu qəbirstanlığında» işləyənlərin arasında Qiyas müəllimdən ötrü sino gedən adam yox idi, çünki köynəyinin boğazlığı həmişə utülənməmiş olan, həmişə də eyni köhnə qalstukunu taxan, udqunanda nazik və dərisi qırışıq boğazının iri və ucu iti hülqumu qalxıb-enən, əlli yeddi-əlli səkkiz, bəlkə də altmış yaşlı bu arıq, uzun burun, qarabəniz adamın bir dəfə də olsun, üzü gülməzdi və Allah onun qupquru dilinə heç olmasa bir cıqqanaq şirinlik verməyi də əsirgəmişdi. Yenə Qiyas müəllimin dənizdən əsən bu gözəl yaz mehinin ətrafa yaydığı gül-çiçək ətrinə qənim kəsilmiş cır səsi gəldi: - Süleymanova!.. Şölü aşağıdan yxarı: - Gəlirəm, Qiyas məllim, gəlirəm.- qışqırdı və Muxtar kişi bu dəfə, elə bil, Şölüyə də, lap elə Qiyas müəllimin özünə də lağ edə-edə gülümsədi. Şölünün adı Şölə idi və Şölənin heç vaxt ağlına gəlməzdi ki, haçansa qəbirstanlıqda xadimə olacaq, ancaq adamın istəməyindən nə asılıdı? – heç nə, – həyatdı və hər şey vaxta baxsa da, vaxt heç nəyə baxmır, quş kimi uçub gedir: düz on il idi ki, bu qəbirstanlıqda xadiməlik edirdi. Bu on ilin son yeddi ili Qiyas müəllimin rəhbərliyi ilə keçmişdi, ona qədər «Qarğa qondu qəbirstanlığına» az qala ayda bir müdir gəlib gedirdi, ancaq yeddi il idi ki, Qiyas müəllimin müdirliyi davam edirdi və heç kimin azacıq da olsun, şübhəsi yox idi ki, Qiyas müəllim ömrünün sonuna kimi də burda müdir olacaq. Fasilə zamanı – Qiyas müəllim dəqiqəbədəqiqə nəzarət edirdi: saat bir tamamla iki tamam arası – xadimələr süpürgələri, şvabraları səliqə ilə dar dəhlizin divarına söykəyib, nahara başlayanda – kim evdən nə gətirmişdisə, elektrik sobasında qızdırıb qoyurdu öz qabağına – və Ziba xala deyirdi: «- Bu köpəkoğlunu (yəni ki, Qiyas müəllimi) öləndə də burda basdıracaqlar.» Şölü zarafatla: «- Ziba xala,- deyirdi.- Səni Qiyas müəllimlə barışdıracam.» Ziba xala: «- Pax!.. Allah vurmuşdu onu! Yoxsa ki, elə sənin qədrini də çox bilir? Səhərdən axşamacan canını qoyursan burda! O qəbiri təmizlə, buranı sil-süpür!.. Bir xoş söz eşitmisən onnan? Ay eşitdin a!.. Mən öləndə də heç yasıma gəlməyəcək!.. Cəhənnəmə gəlsin! Onunku odu ki,- Ziba xala Qiyas müəllimi yamsılayırdı.- «Suleymanova, az-z-z, buranı bir də sil! Xanukova, az-z-z, bir də geciksən, daha işə gəlmə!..» Elə sənin başunçun!..» Xanukova (Qiyas müəllim işçiləri ancaq famili ilə çağırırdı) Ziba xalanın famili idi, yaşı da yetmişi haqlamışdı və buna görə idi, ya nəyə görəydisə, tez-tez ölümdən danışırdı. Bir oğlu vardı, Semyon (Ziba xala tez-tez onun adını çəkirdi: «- Mənə nə lazımdı? Heç nə! Syomanın canı sağ olsun!»), ailəsi ilə İzrailə köçmüşdü, deyilənə görə oradakı böyük restoranlardan birində aşbaz işləyirdi və onun bişirdiyi Azərbaycan xörəklərindən – plovdan, dolmadan, xaşdan, çığırtmadan, düşbərə-qutabdan ötrü o restoranın qabağına həmişə növbə düzülürdü. Ziba xalanın qızı isə bir amerikalı zənciyə ərə getmişdi, Pelsinvaliyada yaşayırdı – qız da, Semyon da Ziba xalanı yanına çağırırdı, ancaq Ziba xala heç hara getmirdi, «- Mən Azərbaycansız yaşaya bilmərəm!»- deyirdi və heç kimin şəkk-şübhəsi yox idi ki, o, bu sözləri sidq-ürəkdən, cani-dildən deyir. Semyon istəmirdi ki, Ziba xala qəbirstanlıqda xadimə işləsin, amma Ziba xala deyirdi ki, mən bura öyrəşmişəm və o, bu sözləri deyəndə Şölüyə elə gəlirdi ki, Ziba xalanın ürəyində bir nisgil var ki, onu burada, yəni «Qarğa qondu qəbirstanlığında» dəfn etməyəcəklər – şəhərdə yəhudilərin öz qəbirstanlığı var idi, müsəlmanların öz qəbirstanlığı, xaçərəstlərin də öz qəbirstanlığı – hətta bütün dinlərin qəddar düşməni Sovet hökuməti də yetmiş il nə qədər çalışdısa da, belə bir qəbirstanlıq ayrı-seçgiliyinin öhdəsindən gələ bilmədi. Şölünün də yaşı az deyildi, bu il əlli tamam olacaqdı və Şölü də Ziba xala kimi tək yaşayırdı (ümumiyyətlə, bu qəbirstanlıq, elə bil, tək insanlar məmləkəti idi), – oğlu Rusiyada, Barnaul şəhərində polis nəfəri işləyirdi, bir rus arvadla evlənmişdi, iki uşağı var idi, bundan başqa, Şölü artıq bilirdi ki, o arvadın əvvəlki ərindən də iki uşağı var, ancaq Şölü hələ ki, nəvələri görməmişdi – oğlu nə gəlirdi, nə də yanına çağırırdı, təkcə elə məktub yazırdı: necəsən, Novruzda gələcəyəm, ancaq hər Novruz bayramında özü gəlib çıxmırdı, hədiyyə göndərirdi: ya bir yaylıq olurdu, ya bir kofta, ya da bir yun jempir və hər dəfə də Şölüyə elə gəlirdi ki, oğlu il boyu arvadından gizlin pul yığır, eləcə gizlin-gizlin də hədiyyə alıb ona göndərir. Qızının işləri pis deyildi, ibtidai sinif müəllimi idi, yeddi il bundan qabaq Pedaqoji Universiteti bitirib rayona təyinat almışdı, orda da bir baytar həkimə – yaxşı adam idi – ərə getmişdi, onun da iki uşağı var idi və Şölü onları ildə iki-üç kərə görürdü: bazar günü növbətçi olmadığı vaxtlar Qiyas müəllimdən bir gün icazə alırdı, çantasına əvvəldən tədarükünü gördüyü konfet, peçenye, Moskva kolbasası və başqa şəhər nemətlərindən yığaraq, şənbə sübh tezdən avtobusa minib rayona – beş saatlıq yol idi, – rayonda da başqa bir maşın tapıb, onların yaşadığı kəndə gedirdi, bir gecə qalıb, bazar günü axşam təzədən yola düşürdü, gecə Bakıya gəlib çıxırdı, səhər saat doqquzda da qəbirstanlıqda işə başlayırdı. - Ay qız, Süleymanova, harda qaldın? - Gəldim də, Qiyas məllim… Gəldim… - Yoxuşu tələsik qalxan Şölü bir əlində şvabra, o biri əlində də yarımçıq su doldurduğu vedrə, təngnəfəs Qiyas müəllimlə üzbəüz dayandı. - Eşitmirsən, az-z-z, Qiyas müəllim çağırır səni?- Bunu barmaqları arasında daima siqaret olan Qiyas müəllim dedi – həmişə özü haqqında üçüncü şəxs kimi danışırdı. Şölü: - Muxtar kişinin tozunu alırdım…- dedi. Qiyas müəllim ətli-qanlı bədəni olan Şölünün tələsə-tələsə gəldiyi üçün qıpqırmızı pörtmüş dolu və hamar yanaqlarına baxa-baxa: - Sənki də elə Muxtar kişi olsun…- dedi və bir-iki dəfə udqundu – udqunduqca da nazik və dərisi qırışıq boğazının iri və ucu iti hülqumu qalxdı-endi. Qiyas müəllim bu boyda qəbirstanlıqdakı qəbirlərin demək olar ki, hamısını bir-bir tanıyırdı və hansı qəbrin hansı cərgədə, hətta hansı qəbirlərin arasında olduğunu da bilirdi. Adətən, Muxtar kişinin adı çəkiləndə qəbirstanlıq işçilərinin sifətində bir təbəssüm yaranırdı, ancaq Qiyas müəllimin heç dodağı da qaçmırdı və bu dəfə də həmişəki quruluğu ilə sümükləri görünən uzun barmağını qarşı-qarşıya durduğu qəbrə tərəf uzadıb: - Az-z-z, - dedi.- Sən görmürsən zeytunun budağı nətər uzanıb? Bu, əlli yaşında – elə Şölü yaşında, Şölu kimi də ətli-qanlı – dünyasını dəyişmiş yazıq Səkinə Nofəl qızının qəbri idi və qəbrin kənarındakı zeytun ağacının təzə bir budağı Səkinə Nofəl qızının başdaşının qabağına uzanmışdı, kənardan baxanda rəhmətliyin adı oxunmurdu. Qiyas müəllim bu dəfə də sümükləri görünən uzun barmağı ilə o təzə budağı göstərə-göstərə və ösgürə-ösgürə – bu, həmişəki siqaret ösgürəyinə oxşamırdı, deyəsən soyuqlamışdı – xırıldamağa başlamış cır səsiylə: - Bunun bu badağını niyə kəsmirsən, az-z-z?..- soruşdu. Şölü: - Qiyas məllim,- dedi.- İstədim kəsim, amma fikirləşdim ki, bunun əri iki gündən bir gəlir, gül gətirir, əvvəlcə ona deyim, sonra… Səkinə Nofəl qızının əri doğrudan da tez-tez gəlirdi, hər dəfə də qırmızı qızılgüllər gətirib, səliqə ilə rəhmətliyin sinə daşına düzürdü və arvadının başdaşı ilə üzbəüz durub, başını aşağa salaraq, az qala yarım saat (bəzən lap çox da olurdu) eləcə dayanırdı. Şölünün sözləri, deyəsən, Qiyas müəllimin ağlına batdı və o, bir az fikirləşib, yenə ösgürə-ösgürə: - Yaxşı da…- dedi. Və Şölü təzədən aşağı endi ki, Muxtar kişinin təmizlik işlərini sona çatdırsın və keçsin cərgədəki növbəti qəbirə. Arxadan yenə Qiyas müəllimin səsi gəldi: - Süleymanova!.. Şölü ayaq saxlayıb, geri çevrildi: - Bəli, Qiyas məllim… Qiyas müəllim əvvəlcə bir-iki dəfə udqundu və onun aralarındakı məsafədən də görünən iri və ucu iti hulqumu qalxıb endi, sonra: - Az-z-z,- dedi.- Bax ha, yadından çıxmasın! Şölü: - Arxayın olun, Qiyas məllim.- dedi. Şölü gəlib şvabra ilə Muxtar kişinin sinə daşını silə-silə rəhmətliyin gülümsəyən şəklinə baxdı və fikrindən keçirdi ki, sabah, yəni bazar günü növbətçi olmasaydı, Qiyas müəllimdən bu günün icazəsini alıb, uşaqların yanına gedərdi – şənbə günü xəstəxanalarda, poliklinikalarda olduğu kimi, hələ sovet vaxtından qəbirstanlıqda da iş günü idi və bu qaydanı Qiyas müəllim qoymamışdı, ancaq Qiyas müəllim başqa bir qayda qoymuşdu ki, xadimələr bazar günləri də növbə ilə işə çıxmalı, sil-süpür etməli, səliqə-səhman yaratmalıydı. Qəbirstanlığı başlı-başına buraxmaq olmazdı – insan öləndə baxmır ki, bazardı, ya hansı gündü və Qiyas müəllim növbətçi cədvəli düzəltmişdi – o cədvəl uzrə xadimələr növbə ilə bazar günləri işə çıxırdı və sabah da Şölünün növbəsi idi. Dənizdən əsən o yaz mehi birdən-birə gəldiyi kimi, birdən-birə də keçib getdi və o gözəl gül-çiçək ətrini də həmişəki kimi özü ilə apardı. Qəbirlərdə yatan rəhmətliklər üçün gətirilmiş güllərin ölgün ətri yenə bir-birinə qarışdı və belə vaxtlarda olduğu kimi, indi də Şölüyə elə gədi ki, artıq tumurcuqlamağa başlamış ağaclar da o gözəl gül-çiçək ətrinin keçib getməsindən bikef oldu, elə bil, həmişə – yay-qış, gecə-gündüz, göyün üzü açıq olanda da, buludlar topalışanda da qəbirstanlığın üzərində olan kədərli bir aura aşağı enib, bu ağacların üstünə çökdü və onların yaz sevincinə açıq-aşkar bir qüssə gətirdi. Bir tərəfdən də Qiyas müəllimin – deyəsən kişi möhkəm soyuqlamışdı – ösgürəyi çoxalmışdı və onun o xırıltılı ösgürəyi də o qəbirstanlıq qüssəsini, elə bil, daha da artırırdı; elə bil, Qiyas müəllimin o öskürəyi buralara hopmuş o qüssənin səsi, avazı idi. «Qarğa qondu qəbirstanlığı»nın işçiləri dörd xadimədən, ağacları, gülləri sulayan fəhlədən, bir də müdir Qiyas müəllimdən ibarət idi, ancaq Ziba xalanın dediyinə görə əvvəllər, yəni sovet vaxtı buradakı işçilərin sayı çox olmuşdu və bilmirəm, düzdü, ya yox, amma Ziba xala and-aman edirdi ki, sovet vaxtı hətta buradakı xadimələrdən biri – indi rəhmətə gedib – şəhərin deputatı seçilmişdi. «Qarğa qondu qəbirstanlığı»nda bir ştat da var idi – göztçi ştatı və Qiyas müəllim şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırıb, o gözətçi vəzifəsini də özünə götürmüşdü, ancaq Qiyas müəllim müdir maaşından əlavə aldığı gözətçi maaşını özünə götürmürdü, qəbirstanlıqda «Xeyriyyə fondu» yaradıb, həmin maaşı o Fondda yığırdı, o Fondun rəhbəri də, müsahibi, katibəsi də özü idi və Yeni ildə, Novruz bayramında, bir də Respublika günündə işçilərə Fondun hədiyyələrini verirdi. Qiyas müəllim səliqə-səhmanla bir qalın «Fond jurnalı» düzəltmişdi və paylanan hədiyyələrin adlarını da, qiymətlərini də, tarixlərini də bir-bir o «Fond jurnalı»na yazırdı, işçilər də hədiyyələri götürəndə jurnala qol çəkirdilər. Şölü hərdən Ziba xalanı cırnadırdı: «- Görürsən, Ziba xala,- deyirdi.- Kişi öz halal maaşını da bizimçün xərcləyir. Özü gedib bizim üçün bir-bir hədiyyələr alır? Buna nə sözün?» Ziba xala: «- Pax!..- deyirdi.- Mənə verdiyi duxudan olmaz!.. Sovet vaxtı o duxuları kişi dəlləkləri işlədirdi…» Şölü də gülə-gülə fikrindən keçirirdi (amma demirdi) ki, arvadın, deyəsən, ürəyindən fransız ətri keçir – lap fransız ətri alıb gətirdi Qiyas məllim, sənin, ay Ziba xala, day, harana yaraşır fransız ətri? Qiyas müəllimin müdirlikdən başqa gecə gözətçisi olmağının bir səbəbi də, görünür, onda idi ki, o, elə burda – qəbirstanlıqda yaşayırdı: qəbirstanlığın sovet vaxtından qalmış kürsülü kiçik inzibati binası ensiz bir dəhlizdən və yanyana tikilib qapıları o ensiz dəhlizə açılan üç otaqdan ibarət idi – birinci otaq xadimələrin idi, ortadakı otaq anbar kimi bir şey idi, iş pal-raltarı, vedrə-süpürgə və s. ora yığılırdı, ondan sonrakı otaq isə Qiyas müəllimin həm kabineti, həm də evi idi. Axşam düz altı tamamda – vaxtı dəqiq yoxlamaq şəxsən Qiyas müəllimin nəzarətində idi – işçilər çıxıb gedirdi, Qiyas müəllim isə qəbirstanlıqda qalırdı və o işçilərdən də heç kim, hətta Ziba xala da bilmirdi ki, bu adam niyə belə təkdi, niyə yanına heç kim gəlib-getmir? Nahar fasiləsində xadimələr mırt vuranda Ziba xala deyirdi: «- Bilmirsiz ki, çürük taxta mıx götürməz? Bununku ancaq bizə prikaz verməkdi. Köpəkoğlu, elə bil, zamministirdi!..» 2. Şölünün mənzili qəbirstanlığa yaxın idi – təpənin o biri tərəfində, dənizdən bir az aralıdakı həyət evlərindən birində – ancaq oradan qəbirstanlıq görünmürdü, görünsəydi əri burda ev tikməzdi, çünki o rəhmətlik qəbirstanlıqdan, ölüdən və ölməkdən çox qorxurdu və Şölü həmişə fikirləşirdi ki, rəhmətlik nə yaxşı xəstələnmədi: on bir il… yox, daha on bir yox, on iki il bundan əvvəl axşam həmişəki kimi metro ilə evə gələndə, elə metroda da qəflətən rəhmətə getmişdi, elə bil, ölməkdən qoxduğu üçün, Allah ona eləcə rahat bir ölüm göndərmişdi. Şölüdən düz on yeddi yaş böyük idi, yaxşı, sakit adam idi rəhmətlik, yaxşı da televizor ustası idi və qazancı da o vaxtlar üçün pis deyildi. Eyni kənddən idilər və o, gəlib kənddə toy eləyib, Şölünü şəhərə aparanda (yəni bura gətirəndə), Şölünün on səkkiz yaşı var idi – əvvəlcə kirayədə yaşadılar, sonra rəhmətlik burda sahə alıb, özü ev tikdi – əlindən hər iş gələn zəhmətkeş bir adam idi. O, eləcə qəflətən haqq dünyasına köçdü, həyatın da pis üzü, elə bil, pusquda dayanıb onun ölməyini gözləyirdi… Və o yaz günü düz axşam saat altıda işdən çıxıb evə gələndə, həyət qapısını açıb içəri girəndə Şölünü həmişəki kimi toyuqların hürkmüş qaqqıltısı qarşıladı – Şölü həyətdə toyuq-cücə saxlayırdı – və qara qart toyuq yenə başını qaldırıb tərs-tərs ona baxdı, o da: - Ay səfeh, mənəm də!..- dedi və güldü. Doğrudan da yer üzündə toyuqdan səfeh bir məxluqat tapmaq çətin məsələ idi – bu qara qart toyuq cücə vaxtından ömrünü bu həyətdə keçirmişdi, bütün ömrü boyu Şölünün səpdiyi dəni, çörək qırıntılarını yemişdi, amma yenə də Şölünü tanımırdı və hər dəfə də axşam Şölü işdən qayıdanda başını qaldırıb beləcə tərs-tərs ona baxırdı. Şölü dünən kotlet bişirmişdi, ikisini bu gün işə aparıb naharda yemişdi, ikisini də axşama saxlamışdı, amma o yaz axşamı kotletləri meyli çəkmədi, yemədi, bir az ora-bura vurnuxdu, sonra da hamama girib çimməyə başladı və kisələnə-kisələnə də həmişəlik bir uzaqlıqda qalmış o yamacdakı güllü-çiçəkli gözəl çəmənlik Şölünün yadına düşdü – o gözəl çəmənlik ki, kəndlərindən axan Duruçay o yamacın ətəyindən keçirdi və yay vaxtları 14-15 yaşlı Şölü çayın qırağında oturub ayaqlarını yuyurdu və hərdən gözucu görəndə ki, elə onun yaşıdları olan bir-iki oğlan adda-budda ağacların arxasından gizlincə ona baxır, özünü görməməzliyə vururdu, paltarının ətəyini bir az da yuxarı qldırırdı, əli ilə baldırına da su çəkirdi və onun ağappaq, dolu və balıq kimi hamar baldırı gün işığında elə o balıq pulları kimi işıldıyırdı. 3. Sübh vaxtları maşınların, bu tərəfdəki fabrik-zavodların tüstüsü çəkilirdi və Şölü demək olar ki, hər gün – hər halda, mənim xatirəmdə belə qalıb – yerindən qalxan kimi, ilk növbədə otağın arxa tərəfə baxan pəncərəsini açırdı (həyət tərəfdə toyuq-cücə iyi səhərlər də çəkilmirdi) və top kimi iri döşlərini irəli verib, dərindən nəfəs alaraq, dənizin qoxusunu bütün içinə çəkirdi. Həmin bazar səhəri də Şölü üçün belə açıldı. O pəncərədən dəniz özü görünmürdü, ancaq gecələr Şölü soyunub yerinə girəndə, gözlərii bərk-bərk qapayıb, heç nə fikirləşməsin—ilan, qurbağa fikrinə dolmasın deyə, hər tərəfi bürümüş sakitlik içində aydınca eşidilən dəniz uğultusuna qulaq asırdı və çox zaman eləcə də yuxuya gedirdi. Gecələr elə, səhərlər də belə – ilk dəfə 18 yaşında gördüyü dənizin Şölünün həyatında belə bir doğma yeri var idi. Və o bazar günü Şölü qəbirstanlığın qapısından içəri keçəndə Qiyas müəllim həmişəki kimi qapının qabağında dayanıb saatına baxmırdı (həmişə qapının ağzında dayanıb, saatına baxırdı ki, görsün növbətçi xadimə vaxtında gəlib, yoxsa yox?) və on il burda işləsə də, qəbirstanlığın tamam bir sakitlik içindəki tənhalığı o yaz səhəri Şölünün ürəyində bir xof yaratdı. Tələsik gedib xadimələr otağına girəndə kabinetdən Qiyas müəllimin ösgürəyini eşitdi və Qiyas müəllimin mövcudluğu elə o dəqiqə də Şölünün içindəki o xofu əridib yox elədi—Qiyas müəllim varıydısa, deməli, hər şey qaydasındaydı, qəbirstanlıq tənhalıq içində deyildi və xoflanmaq da lazım deyildi. Şölü gödəkçəsini çıxarıb, göy rəngli xalatını əyninə geydi və ikinci otağa keçib, şvabrasını, vedrəsini götürdü. Divarın o tayından Qiyas müəllimin osgürəyi daha da aydın eşidilirdi – deyəsən, müdir əməlli-başlı xəstələnmişdi, ancaq Şölü Qiyas müəllimin qapısını döyüb, halını soruşmağa ürək eləmədi. Düzdü, o xof yox olub getmişdi, ancaq Şölünün ürəyi ancaq qəbir daşlarının tozunu ala-ala gəlib Muxtar kişinin şəkili ilə üzbəüz dayananda açıldı və Şölü bərkdən: - Salam, a kişi!- dedi.- Kefin yenə sazdı? Elə o anda da Şölünün fikrindən keçdi ki, birdən Muxtar kişi bu sakitlik və tənhalıq içində həqiqətən göydən ona cavab verər, – Şölünün tükü ürpəşdi – onda neyləyər? – qaçar, ya da çığırıb Qiyas müəllimi çağırar? Şölü daha artıq bir cidd-cəhdlə Muxtar kişinin onsuz da təmiz olan sinə daşını şvabranın ucundakı nəm əski ilə silməyə başladı və Şölü indicə ağlına gələn bu fikirdən hürkmüşdü-nəydisə, çalışırdı ki, Muxtar kişinin o gülümsəyən sifətinə baxmasın, hətta gözlənilməz bir iş də o oldu ki, bu on ildə ilk dəfə Şölünün ağlından belə bir fikr də keçdi: «Bu Muxtar kişi də arsızın biridi…» Bu qəfil fikirdən Şölünün özünün özünə acığı tutdu, hətta onun içində bir nigarançılıq da yarandı ki, əgər doğrudan da ruh deyilən bir şey varsa, yəqin adamın ürəyindən keçəni də bilir, amma Şölü heç istəməzdi ki, Muxtar kişi ondn incisin və öz-özünə: «- A Muxtar kişi, bu da bir zarafat idi…»- dedi. Sonra da öz-özünə deyinməyə başladı ki, bax də, bazar günü gəlib burda boş-boş şeylər fikirləşir, amma Ziba xala indi yəqin skaypla (bu sözü Ziba xaladan öyrənmişdi) Semyonla danışır və sən Semyon kimi oğula bax ki, gəlib Ziba xalaya kompüter alıb, skaypla danışmağı da ona öyrədib. Arvadın yüz doxsan yaşı var, amma kompüterin cikini də bilir, bikini də, Şölü isə Allahın mobil telefonunu düz-əməlli işlədə bilmir və birdən Şölü özünü gülməkdən güclə saxladı: Ziba xala xəbər tutsaydı ki, Şölü fikrində onun yaşını yüz doxsana qaldırıb, ömür-billah Şölünü dindirməzdi və Şölü ilə elə bir intiriqaya başlayardı ki, Qiyas müəllim yalan olardı. Şölünün urəyindən keçdi ki, yenə dəniz tərəfdən bir meh əsib gələydi, özüylə o gözəl gül-çiçək ətrini də gətirəydi, tumurcuqlamağa başlamış bu ağacları da sevindirəydi, – ancaq adamın ürəyindən keçəni çin eləyən hardaydı? elə bir varlıq, elə bir güc vardımı? – və Qiyas müəllim siqaret dalınca siqaret çəkə-çəkə qəbirlərin arasında dolaşmadığı üçün, elə bil, «Qarğa qondu qəbirstanlığı»nda bir-birinə qarışmış o ölgün gül qoxusunu daha da ağırlaşdırmışdı. Qiyas müəllimin nəsə yediyini, xörək bişirdiyini, ya paltar yuduğunu, hətta çay içdiyini də «Qarğa qondu qəbirstanlığı»nda heç kim görməmişdi, fasilə olanda da Qiyas müəllim öz otağına keçib, qapını bağlayırdı və belə məlum olurdu ki, o, bütün işlərini-filanı ya səhər saat doqquzacan, ya da axşam saat altıdan sonra görür və həmin bazar günü Şölü Muxtar kişinin sinə daşının tozunu alandan sonra bir-bir o biri qəbirlərə keçirdi, ancaq Qiyas müəllimin görünməməyi qəbirstanlığı açıq-aşkar kimsəsiz, sahibsiz və baxımsız etmişdi. Şölü qəbirlərin cərgəsindən çıxıb, inzibati binanın arxa tərəfinə keçdi və müdirin kabinetinin pəncərəsinə tərəf boylandı, ancaq o pəncərə də pərdə ilə elə kip örtülmüşdü ki, heç nə görünmürdü. Qiyas müəllim hər nə idi, yaxşı idi, pis idi – özü bilər, ancaq insan idi və Şölü binanın ön tərəfinə keçib, içi yarsınacan suyla dolu vedrəni yerə qoydu, şvabranı binanın divarına söykəyərək içəri keçib, dar dəhlizdə dayandı: Qiyas müəllim sinəsindən gələn bir xırıltıyla ösgürdü, sonra öskürəyi kəsdi və o inzibati binaya Şölünün heç xoşuna gəlməyən bir sükut çökdü. Şölü bir-iki addım irəliyib kabinetin qapısı ağzında dayandı və Qiyas müəllimin sinədən gələn xırıltılı ösgürəyi yenə o sükutu pozdu. Hamı sakitcə metroda ölmürdü ki… Və o anlarda Şölünün bədənini qəfil bir həyəcan bürüdü, heç özü də bilmədi ki, qapını necə tıqqıldatdı: - Qiyas məllim!.. Qiyas məllim!.. Qiyas müəllimdən səs çıxmadı. Şölü daha artıq bir həyəcan və hürkü ilə: - Qiyas məllim!.. – dedi.- Mənəm, Şölüdü… Qiyas müəllimdən yenə səs çıxmadı. Və Şölü bu dəfə tamam bir qorxu içində qapını itələdi və qapı da arxadan kilitlənmədiyi üçün, cırıldaya-cırıldaya açıldı. Əynində yalnız mayka-trusik olan Qiyas müəllim, çarpayı kimi istifadə etdiyi köhnə divanın kənarında oturub, sümükləri görünən barmaqlarının arasındakı siqareti sümürtləyir, elə həmin əlinin ovucu ilə də gözünün, burnunun bir-birinə qarışmış suyunu silirdi və siqaret tüstüsü otağı elə doldurmuşdu ki, Şölüyə elə gəldi, elə bil, duman içində hansısa naməlum bir məkandadı, gözü ilə gördükləri də həyatda yox, elə o naməlum məkanda baş verir. Və Qiyas müəllimin səsi də, «Qarğa qondu qəbirstanlığı»ndan yox, elə o naməlum məkandan gəldi: - Şölü… İlk dəfə idi ki, Qiyas müəllim Şölünü adıyla çağırırdı və Qiyas müəllimin bu yeddi ildə ilk dəfə onun adını çəkməsi, Şölünü o naməlum məkandan çəkib özünə qaytardı – cəld addımlarla irəliləyib, pəncərənin örtüyünü yana çəkdi, dstəyindən tutub dartdı və o pəncərə tayı da cırıldaya-cırıldaya bu yeddi ildə, bəlkə də, ilk dəfə açıldı. Şölü Qiyas müəllimin qabağında dayanıb, hələ də keçib getməyən o həyəcan və hürkü ilə: - Nolub, ay Qiyas məllim?- soruşdu. Qiyas müəllim otağın get-gedə çəkilən dumanı içində nəmi işıldayan gözlərini Şölüyə zilləmişdi və həyəcan Şölünü bürümüşdü ki, birdən həyətdəki qara qart toyuğun baxışları onun gözlərinin qabağına gəldi, amma Qiyas müəllimin baxışlarında tərslik deyən bir şey yox idi, əksinə, aşkar bir yazıqlıq var idi. Qiyas müəllim bir müddət beləcə Şölüyə baxdı, sonra xırıldayan və bir az da titrəyən səsi ilə: - Şölü…- dedi.- Küçə itiylə mənim aramda nə fərq var?.. Hı?.. De də, de, nə fərq var?.. Şölü Qiyas müəllimin bu sözlərindən başını tamam itirdi. Qiyas müəllim o xırıltılı və daha əməlli-başlı titrəyən səsi ilə qırıq-qırıq: - O küçə… - deyirdi.- O küçə iti kimi… yıxılıb… ölsəm, kim xəbər tutacaq, hı?.. Kim?.. Heç kim… Və birdən Qiyas müəllim Şölünün qolundan tutdu və Şölü dolu və hamar qolunda Qiyas müəllimin siqaret iyi verən isti nəfəsini hiss etdikcə, elə bil, bu nəfəs , hansısa başqa bir varlığın içindən gəlib, o yüngül dəniz mehi kimi, qoluna dəyib keçirdi. Qiyas müəllim Şölünü özünə tərəf çəkdi və Şölü divanda onun yanında oturdu – Şölünün əndamının ağırlığından sovet dövründən qalma divanın dəmir yayları cırıltıyla aşağı çökdü. Qiyas müəllim başını Şölünün dolu və isti döşlərinə sıxıb, gözlərini yumdu və hələ də onun barmaqlarının arasında olan siqaretin tüstüsü Şölünün gözlərini yaşartdı, elə buna bənd imiş kimi, Şölü özü də kövrəldi. Qiyas müəllimin arıq vücudu Şölünün bədəninə sıxıldıqca, Şölü onun qabırğalarının arasından ürəyinin necə döyündüyünü hiss edirdi və bir müddət beləcə keçdi, sonra sükutu yenə Qiyas müəllimin xırıltılı, amma daha titrəməyən səsi pozdu: - Şölü… Şölü: - Hıy?- soruşdu. Qiyas müəllim: - Sabah… - dedi.- Sabah zaksa gedək!.. 4. O bazar günü Şölü evə gələndə gecə saat ona qalırdı. Toyuqlar acqarnına hinə girib yatmışdılar, Şölü həyət qapısını açanda deyingən bir qaqqıltıyla qaqqıldaşıb, tez də səslərini kəsdilər. Şölü həyətdəki krantı açıb əlini isladaraq, sifətinə çəkdi və birdən kəndlərindən axa-axa o gül-çiçəkli yamacın ətəyindən keçən Duruçay Şölünün yadına düşdü, hətta ona elə gəldi ki, sifətinə sığal verdiyi bu su da krant suyu yox, elə o Duruçayın sərin suyudu. Çoxdan idi o gözəl Duruçay Şölünün yadına düşmürdü və o gözəl Duruçay da, onun axıb getdiyi o yamac da, çayın qırağında oturub ayaqlarını suda şappıldadan 14-15 yaşlı Şölü də indi çox uzaqlarda qalıb və Şölünün fikirindən keçdi ki, hə, elədi, ancaq həyatdı də… Və Şölü bir müddət eləcə ayaq üstə dayandı, sonra evə keçməyib, krantın yanındakı taxta kətildə oturdu. Göyün üzü tərtəmiz idi, ay çıxmışdı, adda-budda ulduzlar parıldayırdı və o gecə sakitliyində ancaq dənizin uğultusu eşidilirdi. Şölü iki gündən bir qırmızı qızılgüllər gətirib, səliqə ilə Səkinə Nofəl qızının sinə daşına düzən ərini xatırladı və fikirləşdi ki, sabahda-birigündə Səkinə Nofəl qızının əri yenə o qırmızı qızılgüllərlə gələn kimi, ondan zeytun budağının icazəsini almaq lazımdı. O ki, qaldı Ziba xalaya, Ziba xala, əlbəttə, dünyanın işlərinə mat qalacaqdı və Ziba xala çox yaşasın, yüz doxsandan da o tərəfə adlasın, ancaq haçansa ölsə, Qiyas onun yasına gedəcəkdi. Sonra Şölü başını qaldırıb, bir müddət aya, ulduzlara baxdı və birdən-birə ona elə gəldi ki, Muxtar kişi göy üzündən ona baxıb gülümsəyir. Şölünün də dodağı qaçdı. Elçin(kulis)

22 Noyabr 2016 2:12

Fəxrəddin Manafov :”Durub deyim ki, gileylənmə…”

Türkiyənin tanınmış sənətçisi, “Təhminə” rolunun ifaçısı Meral Konrat Xalq Artisti Fəxrəddin Manafovu ağır ittiham edib. O, Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevanın “Mənimsən” kilpinə görə, Fəxrəddin Manafov tərəfindən aldadıldığını bildirib: “O, məni çox, çox qırdı. Təxminən bir il öncə mənə zəng etdi və dedi: "Meral, “Təhminə-2”ni çəkirik". Çox sevindim, çox həyəcanlandım ki, artıq “Təhminə-2”yə çəkilirəm. Fəxrəddin Bakıya gəlməli olduğumu bildirdi. Gözübağlı qalxıb, Azərbaycana getdim. Bakıda məni bir yerə apardılar, orada Zülfiyyə adlı bir sənətçi ilə qarşılaşdım. Soruşdum: "Bu xanım da filmdə oynayacaq?" Dedilər: "Yox, bu xanım bizdə məşhur bir musiqiçidir və filmin musiqilərini o hazırlayacaq". Baxdım, çəkiliş meydançasında "Təhminə-2" yazılan kağızlar var. Nə isə, çəkilişlər bitdi, Türkiyəyə qayıtdım. Nə isə bir gün, İstanbulda yaşayan çox sevdiyim bir azərbaycanlı dostum mənə zəng etdi və "Meralcım, Azərbaycanda klipə çəkilmisən, çox gözəl alınıb" söylədi. "Xeyr, mən klipə çəkilməmişəm" cavabını verdim. Hələ də ona hörmətim, sevgim böyükdür. Ancaq yenə də bir üzr istəməsini gözləyirəm”. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov mətbuata açıqlamasında Meral Konratla bağlı açıqlama vermək istəmədiyini bildirib: “Mən neyləyim, gileylənmək onların borcudur. Durub deyim ki, gileylənmə? Məni belə şeydən uzaq edin, maraqlanmıram. Bununla bağlı danışmaq istəmirəm”.

22 Noyabr 2016 12:38

Adelina Adalis: “Səməd Vurğun venasını kəsməyə macal tapmamışdı…” –Xəlil Rzanın yazısı

28-may.az Xəlil  Rza Ulutürkün rus  şairəsi, Səməd  Vurğunun bir sıra əsərlərini rüs dilinə cevirən mahir tərcüməçı Adelina Adalis ilə dahi azərbaycan şairi  haqqında etdiyi söhbəti ixtisarla yayımlayıb. Qeyd edək ki, söhbət 1966-cı ildə qələmə  alınıb. Faktinfo.az 28-may.az-a istinadən həmin söhbəti təqdim edir: **** Bu səhər görüşünə gəldiyim Adelina Adalisi heç vaxt unuda bilmərəm. Rus qələm dostları içində bəlkə də Səməd Vurğunu ən çox tanıyan və sevən məhz bu qadındır. 63 yaşı olmasına baxmayaraq, həm bir şair, həm də bir insan kimi ruhən cavan qalan bu qadın Səməd Vurğun haqqında danışmaqdan doymur: – Mən Səmədlə 1930-1931- ci illərdə tanış olmuşam. Hələ o zaman hiss etmək olurdu ki, Vurğun gələcəkdə böyük şair olacaqdır. Səməd Vurğunun dili qılınc kimi kəskindi. Bir də paxıllıq, həsəd nə olduğunu bilmirdi. Dağ boyda ürəyi vardı. Onun bu keyfiyyətləri getdikcə öz poeziyasında əksini tapmağa başladı. Mən, Səməd vurğunu tərcümə etməklə fəxr edirəm. Səmədlə işləmək səadətdir. Doğrudur , çox mübahisə edirdik. Səməd inandırmağa çalışırdı ki, onun şeiri daha güclüdür. Mən isə sübut etmək istəyirdim ki, yox, filan yerdə tərcümə orijinaldan qüvvətlidir.  “Vaqif” pyesinin tərcüməsi üzərində, xüsusi ilə, ləzzətlə işləmişəm. Tərcüməni başa çatdırandan sonra gördüm nəsə çatmır. Əsəri bir kənara qoyub Vaqifi, Vidadini öyrənməyə başladım. 19-cu əsr Azərbaycanını dərk etməyə girişdim. Səməd Vurğuna bildirdim ki, Eldar xətti Vaqiflə möhkəm bağlanmır. Vaqifi xalq sərkərdəsi, üsyan başçısı kimi qələmə vermək tarixi həqiqətə uyğun deyil. Pyesin ümumi pofosu həmin qüsuru unutdursun. Səməd mənim fikrimə az-çox əməl etdi. Mən də tərcümə üzərində yenidən işlədim. S.Vurğun “Azərbaycan” şeirinin tərcüməsini çox bəyənirdi. Səməd Vurğun obyektiv olduğu qədər subyektiv şairdir. Onun mənəviyyatı əsərlərində aydın əks olunmuşdur. “Muğan”ı tərcümə edərkən mənim ürəyimi iki duyğu qapladı, sevinc, bir də qorxu. Sevinirdim ki, Səməd artıq yetişmişdir. ”Muğan” yalnız onun deyil həm də bütün Sovet şeirinin ən qüvvətli əsərlərindən biridir. Bununla bərabər qorxurdum. Patomu şto zdes bılo predçustviye smerti. Doğrudur, “Mugan” Səmədin vəfatından 8 il əvvəl qələmə alınmışdır. Ancaq mənə elə gəlirki , Səməd burada ömrünün qüruba yaxınlaşdığını hiss edir və yalnız ayrı-ayrı misralarda deyil, Poemanın ümumi ruhunda bildirir: Kür qırağı … qarayazı … göy çəmən. Qoşa palıd … tüstülənən od ocaq. Saç ağardı unutmadım sizi mən, Hansı şair sizi birdə yazacaq? Sonuncu beytə bir də diqqət yetirin: “Saç ağardı unutmadım sizi mən, Hansı şair sizi birdə yazacaq?” Bu misralarda Səməd Vurğun ölümün yaxınlaşdığını duyur. “Muğan” – eto ispoved. Bu poemada sevinc, kədər həyat eşqi , vətən məhəbbəti bir-birinə qarışmış və gözəl bir simfoniya yaranmışdır. “Muğan”poetik gündəlikdir. Böyük şairlərin hamısı öz ölümlərini qabaqcadan duymaq qabiliyyətinə malikdir. Səməd Vurğunda bu cür duyma və sezmə daha güclüdür. Yaradıcılığının son məhsullarından olan “Şair nə tez qocaldın sən?” , “Mən tələsmirəm”, ”Unudulmuş tək məzar”, “Gödəkcə” kimi şeirlərdə, həmçinin “Düşüncələr”də həyatı sevən, ondan dörd əlli yapışan, bununla belə ölümün labüd olduğunu bilən şairin mənəviyyatı verilmişdir. Ölüm günündə xəstə insan bir  qədər  sağalmış kimi olur, sonuncu həyat qüvvələri toplanır, xəstənin üz-gözü nurlanır. Mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyət  Səmədin poeziyasında da öz əksini tapmışdır. Vurğunun son dövr yaradıcılığında daha qüvvətli bir işıq  yanır. ”Zamanın bayraqdarı”  poeması bütün  bəşər  tarixini qavramağa çalışan şairin aydın, işıqlı düşüncələri ilə doludur. Mən deyərdim ki, “Mən tələsmirəm”  şerində bədii təfəkkür  nə qədər geniş, hətta mən deyərdim ki, hüdudsuzdur. Bir  günün ərzində  illərlə  yansın Al günəş gözündən nur yağa-yağa. Ömür kitabını tamamlamağa  Çox  da can atmasın əlimdə  qələm Mən tələsmirəm, Mən tələsmirəm. S.Vurğun ”Ömür  kitabının tamamlandığını “ duyduğu  üçün belə deyirdi. Ancaq onu düşündürən yalnız  öz ölümü deyildi, ümumiyyətlə, həyatın və ölümün mənası, bəşəriyyətin taleyi idi. Mənim fikrimcə, S. Vurğun Yeseninə çox  bənzəyirdi. Əlbəttə, poetik fikrin genişliyinə görə Vurğun Yesenindən çox böyükdür. Yesenin gənc  şair kimi həyatdan getdi. Qəlbindəkilərin onda birini deməyə macal  tapmadı. Ancaq  Yeseninin  Səmədlə birləşdirən oxşarlıq  budur ki, hər ikisi böyük şöhrətə , nüfuza malik  olduğu halda, həyatdakı bir sıra faktlar ilə barışa  bilmirdilər. Səməd 1937-ci illə bağlı olan faciələri görmüşdü. 1953-cü ildən sonra bu faciələr bütün çılpaqlığı ilə meydana çıxanda Vurğunun yaraları köz-köz  olmuşdu. Açılmışdı. Ömrünün son illərində Vurğun daha fikirli daha  pərişan idi .O, Müşfiqi  həyəcansız xatırlaya  bilmirdi. Müşfiqin adı çəkiliəndə tutqunlaşır, papiros yandırır, bəzən bir saat  fikirləşir, yalqız düşünməyi üstün tuturdu. Müşfiqin adı çəkiləndə Səmədi heç vaxt sorğu-suala tutmazdım. Bilirdim ki, uzun müddət  dinməyəcək, içəridə  yanmaqla  dərdlərini ovundurmağa  çalışacaq. Moskvaya  gələndə Səməd  Vurğun  qadınlarla  gəzməyi  içməyi  xoşlayırdı. Ancaq mənim  zənnimcə, bu da zahiri  maska  idi. Onun mənəviyyatı qadınla məşğul  deyildi, tamam başqa  məsələlərlə məşğul idi. Qadınla  gəzmək, şərab  içmək isə içəridə alışıb yanan dərdləri  ovundurmaq vasitəsi  idi. Hüseyin Cavid  kimi böyük  dramaturqun, Müşfiq kimi büllur istedadın məhv olmasını öz  gözləri ilə görən və  sonra  bunun ən çirkin vasitələrlə həyata keçirildiyindən  xəbər tutan Vurğun kimi həssas  bir sənətkar çoxmu  ömür sürə bilərdi? Səmədin ölümü  labüd  idi. U neqo bılo  volya  k  smerti. Mən Bakıda  azərbaycan qocalarını dinləmişəm. Onlar deyirdilər ki, Səməd  özünü  öldürüb. Bu sözdə müəyyən bir həqiqət var. Səmədin yatağından kağıza  bükülü ülgüc tapılan zaman oğlu Vaqifin üstünə  necə qışqırması da məlumdur. S.Vurğun özünü  öldürmək  fikrini  boynundan  atmaq  üçün qəsdən  uşağı  danlamışdır: “Ayə, bunu  niyə  gətirib  əlindən salmısan? Burada  qələm yonarlar”. Əslində, Səməd Vurğun venasını kəsməyə macal  tapmamışdı. Ülgüc sürüşüb yatağın ortasına qədər gəlib çıxmışdı. Əlbəttə, Səməd  Vurğun özünü öldürməklə öz  əzizlərini əzab-əziyyətdən xilas etmək istəyirdi. Çünki  ölümcül xəstə olduğu müddətdə Xavərin, Yusifin, Vaqifin, Aybənizin nələr çəkdiyini öz gözləriylə görürdü. Hətta bir  dəfə Mirzə  İbrahimova  deyibmiş ki, həkimlərə ağız aç, həm məni, həm də sizi  bu əzabdan  qurtarsınlar. Xavər  üzülüb. Bu o demək  deyildir ki, Vurğun  yaşamaq  istəmirdi. Əksinə, Səməddə  iradə  çox qüvvətli idi. Onda  həyat eşqi də çox  güclü olmuşdur. Bununla  belə  Səməddə iki düşüncə çarpışırdı. Ruslarda  bir  “soznaniye” sözü var, bir  də  “podsaznaniye”. Səməddə  “soznaniye “ həyatın, "podsoznaniye”  ölümün  tərəfində  idi. Yadımdadır,  bir dəfə Qostilizdatda  Səmədlə  görüşdük. Mili ədəbiyyatlar  şöbəsi müdiri Aleksandra  Rabinina, bir də Luqovskoy  burada  idi. Səməd  Kreml şəfaxanasına  müalicəyə  gəlmişdi. Gülə-gülə dedi ki,  həkimIərin heç birinə inanmıram. Hamısı  yalan- palan deyir. Mən də  xəstəlik yoxdur. Gedəcəyəm  bizim  dağlara, dodağımı  sıxacam büz  bulaqlara. Səmədi bu cür  danışdıran  "soznaniye"  idi. Bir  azdan Aleksandra  Rabinina  gedəndən  sonra Səməd  düşüncəli halda ah çəkdi: -Axı deyəsən mənim ölümüm yaxınlaşıb. -Paçemu  tak  qlupo qovarış, Samed? Səməd  Luqovskoyun  üzünə qəmli-qəmli  baxdı: -Cünki  iki  aydır  ki,  mənim dodaqlarımdan  heç kim öpmür. Məndən  çəkinirlər. Uca  bolu  Luqovskoyun  gözləri  doldu. Səmədi  bağrına  basıb  gözündən  öpdü. Sonra mən də dodaqlarından  öpdüm. Səməd  sanki bir az yüngülləşdi. Səmədə  ölüm fikri  doğuran “podsoznaniye” idi. Təcrübə  göstərir ki, “podsoznaniye”  “soznaniye”dən  daha  güclüdür, onun dediyi doğru çıxır. Səmədin ölümünü  yaxınlaşdıran səbəblərdən biri  ürəyindəki fikirləri cilovlması, açıb deməməsi  olmuşdur. Səməd  böyük mənəvi azadlıq tələb  edən  sənətkardır. Fitrətinə görə qəhrəmandır. Sərt həqiqəti deməkdən  qorxmayan, maska yırtmaqdan çəkinməyən  bir xilqətə malikdir. Digər tərəfdən Səməd Vurğun Bağırov  kimilərinin qabağında susmağa məcbur olurdu. Özünü cilovlayırdı. Öz qəlbinin və bədəninin tələblərinə  çıxmaq insanı  tez sarsıdır…. Poemadan  söz  düşür, Adelina  Yefimovna  bildirir ki, sovet şeirində  “Komsomol poema”sından  güclü poema  tanımıram. Bu  əsərdə dramatizm cox güclüdür. Səməd Vurğunla Fadeyevin  dostluğundan  söz  düşəndə Adelina  Yefimovna  bildirir: -Əlbəttə,  Fadeyev  Səmədi çox sevirdi. Səmimiyyətlə sevirdi. Ancaq mənə elə gəlir ki, əsl dostluğun, məhəbbətin gözü açıq  olmalıdır. Fadeyev  Səmədin dahiliyini başa düşürdüsə, onu içkidən, ziyafət həyatından çəkindirməli, onun enerjisini, onun ömrünü qorumalı  idi. Halbuki əksinə, Fadeyev özü Səmədi ziyafət həyatına cəlb edirdi. Zənnimcə, böyük mərama, – vətən eşqinə söykənməyən dostluğa dostluq demək olmaz. Adaelina adalisin  sonrakı  söhbətindən diqqətə  layiq  hesab etdiyim fikirləri bura köçürürəm: –Samed Vurğun bıl qorazdo traqiçnee çem  kajetsya. -Səməd Vurğun ğörüşdüyü  qadınları  sevmirdi. Görüşmədiklərini sevirdi. Qulyal jenşinami iz za toski. –Samed strastno xotel  jit.No odnovremenno u  neqo bıla  volya k smertı. -Səməd  Vurğunun ağlına elə ictimai-siyasi fikirlər gəlirdi ki, düşünməkdən qorxurdu. Qəhrəman Səməd Vurğun  qorxaq Səməd Vurğunla həmişə çarpışmışdır. On  boyalsya verit v ujasnıye  veşi. –Ya lyubila neustroynost  Sameda. O, bəzən səliqəsiz, bəzən pulsuz  olurdu. Əlinə düşəni dərhal yetim- yesirə, hətta ehtiyacı olmyanlara verirdi. Mən  Səməd  səxavətində  adam  görməmişəm. -Rəsul Rza da cəsarətli fikirlər deyir. Bu fikirlər xalq ürəyindən su içir. Rəsul Rza idrak şairidir. Bununla belə  Rəsul Rza çox gözəl yaşayır. Onda  Səməd  səxavəti  yoxdur. Həyatda  özünü diplomat kimi aparır. Bu qədər  firavan  yaşayan, gözəl  həyat  keçirən əsrlərcə  yaşaya  bilməz. Samed Vurğun imel  pravo  buntovat. No  Rasul Rza  ne imeet  eto  pravo  v takoy  stepeni. Patomu  şto  on  prekrasno  jivyot. -Samed  moq  bı  sozret  do qeniya. Dahi  səviyyəsinə  yüksəlməyə ona  mühit  zaman  imkan  vermədi…. Xəlil Rza Ulutürk. "Bir  odlu  gözləri, bir  də  xoş  səsi"  "Çinar-Çap", Bakı-2007

21 Noyabr 2016 1:31

6 evi, maşınları olan redaktorun “uğur yolu”

“Azərbaycan” nəşriyyatının birinci qatında, beton sürahiyə söykənmişdi... Çoxdandı görmürdüm, ani olaraq ayaq saxlayıb, fikir verdim. Başını aram-aram sağa-sola aparırdı. Sanki gözləri ilə gəlib gedəni yola salırdı. Baxışlarımız toqquşdu. Məni görən kimi gözlərinə bir qucaq sevinc əlavə olundu. Siqaret çəkməkdən qaralmış dodaqları qulaqlarına tərəf dartıldı, ağ, möhkəm dişləri dodaqlarından qabağa çıxdı, əli az qala sinəmə toxunacaq qədər səsini qabaqladı: - Ay səni xoş gördük! Səsi əlləri əlimi sıxdıqdan sonra qulaqlarıma gəlib çatdı. Bunun səsi də dəyişməyib, heç, - fikrimdən keçirtdim. Az qala 10 ildir görmürəm. Doğurdan da çox mehriban görüşdük. Məni qucaqladı, liftə tərəf çəkdi: - Gedək otağa, bir çay içək, aya, sən hardasan eee? Deyirlər, gəlib-gedirsən. Yazılarının birini də buraxmıram, seyidlərə and olsun. Yox, o, dindar deyil. Amma çörəyini, dolanışığını son vaxtlar İmam Hüseyn övladlarının adına sığınmaqla çıxarır. Nəşriyyatda yerləşən otağında səmimi söhbət edirik. “T” şəkilli masanın arxasındakı kresloya yayxanıb. Buna qədər isə “Tefal” çaynikində çay qaynatmışdı, paket çayla çay da dəmləmişdi. Bütün hallarda səmimi idi. Maskalanmırdı. Necə vardı, o cür də oxudurdu özünü. Hərəmizə bir siqaret yandırmışdıq. Mənim işlərimlə dilucu maraqlandıqdan sonra özü haqda danışır, gileylənirdi: - Gəlib-getməni tərgitsən də, nəşriyyat heç dəyişməyib. Əksinə, daha pis olub. Dolanışıq da ki... Allah kəsməsin, buna da şükür. Sonra yenə də gözlərini üzümə dikdi, qayğılı səslə: - Sən Allahın, sənə bir şey olmayıb? Bülöv daşı kimi idin, indi arıqlamısan yaman. Ona hər şeyin qaydasında olduğunu, sadəcə, arada möhkəm sustaldığımı bildirirəm. “Qorxma”,- deyib, yenə də gileyini davam edir: - Əvvəlki vaxtlar deyil ha... Gedirdin, salam verirdin, əleyk alırdın. Qırılmışın balaları hamısı qudurub. Qəzet hərləyən var? Mənəm e, baş çıxarıram. Bir də bu bicbala uşaqlar hərəsi bir qəzet açdı, sayt yaratdı, düşdülər şəhərin küçələrinə, respublikanın kənd-kəsəyinə, o dərə mənim, bu dərə sənin. Adə, kəsdiyimiz çörək haqqı, jurnalistikanın içinə zibil töküblər. Heyf deyildi qabaqlar. Hörmət vardı, izzət vardı... Hə, məqamdır, bu arada dostumuz haqda danışmağa dəyər. O, əvvəllər sahə qəzetlərinin birinin redaktoru idi. Bir müddət birlikdə çalışmışdıq. Sovetlər dağıldıqdan sonra həmin qəzeti özəlləşdirdi. Qəzetinin vasitəsi ilə biznesini də inkişaf etdirdi və yetərincə də mənfəət əldə edə bildi. İndi isə ötənləri yada salır, bu günün sosial çətinliklərindən bəhs edirdi. Məni də borclu çıxardırdı: - Sən düz eləmədin o vaxtı. Məni tək qoydun. İşləyirdik də... Müvəqqəti çətinlik idi. Sən öl, mən indi işləməsəm də, dolanıram. Maşınımı görübsən? Hələ-hələ adam elə maşın sürmür. Evlərim var. Əlimdən almayacaqsan ki, paxıl da deyilsən, sevinəcəksən, bilirəm. Evlərimin beşini kirayə vermişəm. Heç nədən çətinliyim yoxdur, özüm üçün oturmuşam burda, intəhası, işləməsəm olmur. Mənim nə yaşım var ki... iki ildən sonra 60 olacaq. Amma səndən gör nə qədər cavan görünürəm. Yenə də susur. Söz demək növbəsini mənə buraxır. Dinmirəm, eləcə əlimi yelləyirəm. Özü danışır: - Deyirdim axı şeir-meir yazma. Bax gör o bic gədələr necə dolanır eee. Adə, seyidlərin ruhu haqqı, idarələr var ki, mənim kimi peşəkar, tanınmış, sovetdənqalma jurnalisti tanımır, amma onları tanıyır, hörmət edirlər. Bilirsən, niyə? Ona görə ki o gədələr həyatın nəbzini tuta bilib. O biri tərəfdən də mənim kimi qələmi olan adamları qoyublar “ofsayda”. Soruş da diyə? Mən də deyim, ona görə ki, biz yazı-pozu ilə məşğul olmuşuq. Onlar şantajla pul qazanıblar. İndi, ala, budur ha, - sağ əlinin baş barmağını iki barmağının arasından az qala tavana qədər qaldırdı, – indi o idarə müdirləri də şantaja-zada baxmır. Adamdılar, ə, onlar? Möhkəmdən, səsini qaldırmış halda dedi. Diksindim: - Kimlər? - Elə dediklərimin hamısı. Yazırdılar filan idarənin müdiri katibəsi ilə xosunlaşır. Qorxularından bir ətək pul tökürdülər e.. “Lijbi” yazmasınlar. İndi isə heç ona da məhəl qoymurlar. Katibə nə üçündü? Katibə müdirin ən yaxın adamıdır da, sirrini, işini bilir, çayını verir. Ay namərdlər, heç o qədər pulu olan da sevgilisini katibə kimi işlədər? Redaktor dostuma zəng gəldi. Telefonun dəstəyi qulağına yapışan kimi sol əlini havada yellədi, yəni bu haradan çıxdı? Amma o jestinə rəğmən, telefondakı adamla mehriban danışdı: - Sənə ürəyim qurban, qonağım var... Əlbəttə, səndən yaxşı oğlandır. O, heç belə söz deməzdi... Yaxşı... Dəstəyi yerinə qoydu. Siqaret yandırdı. Üzünə bir qədər əsəb tozu səpdi. Zəng edənin sorğu-sualı xoşuna gəlməmişdi. - Gicdir e... deyir, evdən yemək gətirmişəm, bir araq al, “obed” edək. Axşamdanqalma yeməyi töküb qazana gətirib. Hələ utanmır, qonağın məndən yaxşı oğlandır, deyir? Belə vecsiz adamlardır bu boyda nəşriyyatı az qala mal fermasına döndəriblər. Sonra yenə də məsləhətindən qalmadı, mənə öyüd nəsihət də verdi: - O nədir e, “Axar.az”da yazırsan. Harada ac-yalavac, dilənçi, bədbəxt var, gedib yapışırsan yaxasından. O qədər idarə müdiri, tərif üçün özünü öldürən deputat, iş adamı, bələdiyyə sədri var ki... Yazırsan, elə onların taleyini yaz da. O mərtəbəyə çatmaq üçün kimin qabağında necə dombalıblar, əyiliblər, sürtülüblər, bilməmiş olmazsan. Acınacaqlı həyat onlarınkıdır e, sən öl, cibinə 200-300 basacaqlar da. Yoxsa sən də... İndi mən ona hücuma keçmək istəyirəm: - Sənin axı o qədər pulun haradan idi, evləri aldın? - Kim deyir jurnalistikada pul yoxdur, o sənin kimi sadəlövh adamdır. Düzdü, mənim qəzetimə yardım edən yoxdur, heç kəsin qanadının da altında deyiləm. Necə deyərlər, “sam sebya xozeyin”əm. O vaxtı, qəzeti özəlləşdirdikdən sonra, 93-cü ildən üzü bəri işçilər götürdüm. Bakıda da, rayonlarda da. Aylıq alırdım. Ayda da bir nömrə qəzet çıxarırdım. O zaman qəzetin hörməti burdan idi, - əlini xirtdəyinə aparır, - indi hörmətdən düşmüşük e... O vaxtlar beş-on nəfər işçim vardı. Hər biri mənə ayda 100 dollar verirdi. Qəzeti çıxarırdım. Sonradan dost-tanış məndən vəsiqə istədi. Yol polisləri o zamanlar jurnalistə diqqətli idi. Çoxu da “naruşeniya-zad” edəndə onlara göstərmək üçün alırdı. Sonradan bunu biznesə çevirdim. Təsəvvür etməzsən, ayda 100 nəfər işçin sənə 100 dollar verir. Qiymətlər dəyişdikcə adamların sayını artırırdım. Sonra ev almaq istədim. İlkin ödənişi etdim. Rayonlarda yaşayan insanlara vəsiqə verirdim. Həm özləri dolanırdı, həm də mən. Bu minvalla yeni tikilələrdə evimin sayını artırdım. Bu o vaxtlar idi ki, evlərin 1 kvadrat metri 250-300 dollar idi. Ağıllı olmaq lazımdır. - Təxminən sənin neçə belə işçin olub? Güldü: - O gün bu sualı özüm-özümə verdim. Və məlum oldu ki, bu vaxta qədər 400 nəfərə vəsiqə vermişəm. Aylıq 10 manatdan 100 manata qədər ödəyənlər var. Baxır kim, harada yaşayır. Dolanırıq da... Redaktorun telefonun zəngi susmaq bilmirdi. Aramsız edilən zənglərə cavab belə vermirdi. - 10 ildən çoxdur ki, kitab dərc edirəm. Azərbaycanda elə bir seyid yoxdur ki, onun haqda kitab yazmayaq. Beş-on həqiqi qələmi olan adamım var. Yazırlar, özüm də yazıram, redaktə edib, kitab kimi nəşr etdirirəm. Allah bərəkət versin. Pis deyil. Hər şeyin bir sonu olmalıdır axı, düşüncəsi ilə soruşuram: - Bəs bu seyidlər qurtardıqdan sonra nə edəcəksən? - Allah evini tiksin, hara qurtarır. Çoxu o tində, bu tində arvad alıb, saylarını artırmaqdadır. Yeni-yeni seyidlər istehsal olunur e... Bəzilərini isə zorən özüm seyid edirəm. - Bu necə olur? - maraq susuzluğuma qalıb gəlir, özümə sonra çay süzərəm, fikirləşirəm. - Olur. Elə pulunu xərcləməyə yer tapa bilməyənlər var ki, onlara deyirəm, sənin ulu nənən seyddir, nə olsun ki, o, seyid olmayana ərə gedib, həftənin müəyyən günləri sənin də seyidlik statusun olur. Danışır və qəşş edir: - Allah haqqı dəli əlində qalmışıq e... o gün biri ilə rayonda görüşdük. Yaxşı yemək-içmək verdi. Stolun üstü dolmuşdu, gətir-götür idi. Seyid Lazım ağanın cəddinə and olsun. Kənd çolpasının pörtləmişi, tabakası, əmlik quzunun plastilin kimi yumşaq sümüyünə bürünmüş kişmiş kimi, kəkotu kimi titrəyən əti, bəh-bəh... Əlini ağzına çəkdi, sanki sulanmış ağzını silirdi, gözləri də gözümün içində. Hiss etdim ki, acmışam. Sakitcə udqundum. O isə davam etdi: - Kopooludu yalan deyən. Özü də düd deyənə qədər içdi, dedi, məni seyid qayır. Yəni uzaqdan-uzağa seyidliyi var e, sadəcə bir-iki möcüzə zad düz qoş, olum ağır seyid. Ala, bu da sənin haqqın. İstehza etdim: - Əşşi, sən götürməzssən. - Götürmədim ki, amma əlini də dala qaytarmadım, basdı cibimə... Redaktor tanışımla söhbətimiz xeyli çəkə bilərdi. Mənim vaxtım çox idi, yorğun idim, çay içib dincələrdim. Lakin onun dostları hey zəng vurub aşağıda, kafedə onu gözlədiklərini deyirdi. Axırı bezdi. Ayağa qalxdıq. Dəhlizdə qoluma girdi: - Səni tanıyıram, danışdıqlarımı yazacaqsan. Amma sən seyid Füqəranın cəddi, sən o sizin Mir Məmməd ağanın üz qoyduğu torpaq, adımı, qəzetimin adını yazma. Elə olsa, məni heç kəs tanımaz, saya salmaz. Burada sənə danışdıqlarımı isə demək olar ki, heç kəs bilmir. Özümü elə aparmışam ki, az qala, İlyas Ərnəfəsin də mənə yazığı gəlir, az qala mənim cibimə pul basa... Faktinfo.az

15 Noyabr 2016 3:59

Əliağa Ağayevin Fəxri Xiyabana layiq görülməməyinin səbəbi, xaş məclisləri və gülüşlü ölüm – Xatirə

  Bu gün Azərbaycanın teatr və kino sənətinin əfsanələrindən biri - Əliağa Ağayevin vəfatından 33 il ötür 1913-cü ilin 22 martında Bakıda İsmayıl kişinin ailəsində dünyaya gələn gələcəyin sənətkarı 1930-cu ildə yeddinci sinifi bitirərək Paris kommunası adına gəmi təmiri zavodu nəzdindəki sənət məktəbində oxuyur və iki il sonra çilingər işləməyə başlayır. İlk rolu isə çalışdığı zavodun dərnəyin Mirzə Fətəli Axundzadənin "Hacı Qara" komediyasında Hacı Qara olur. 1936-cı ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrında debüt edən Ağayev 25 il bu kollektivdə çalışdıqdan sonra, 1961-ci ildə Akademik Milli Dram Teatrında işə başlayır. Bu artıq həmin dönəmlər idi ki, "O olmasın, bu olsun"un şöhrəti ölkə hüdudlarını aşmışdı. İyirmi il "Azdrama"da çalışan sənətkar burada müxtəlif səpkili obrazlara həyat verir. Ə.Ağayev ilk fəxri adı hələ Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışanda almışdı. O vaxt Ağayevin cəmi 30 yaşı vardı. Xalq artisti olanda isə 41 yaşı tamam olmuşdu. Həyatı və yaradıcılığı kimi sənətkarın ölümü də qeyri-adi baş verib. Tərcümeyi-halına nəzər salanda onun niyə məhz Yasamal qəbiristanlığında dəfn edilməsi də diqqət çəkir. Əfsanəvi sənətkarla dostluq etmiş xalq artisti Tariyel Qasımov Ölkə.Az-a onunla bağlı xatirələrini danışır: "1964-cü ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrında ilk rolum "Nəsrəddin" tamaşasında nökər rolu olub. Həmin tamaşada Əliağa Ağayev isə mənim xozeynim idi. O, bütün gənclərin dostu idi. Gənc aktyorlara tövsiyyə verməyi çox sevirdi. Deyirdi ki, gələcəkdə nə qədər çox tanınsanız, nə qədər böyük aktyor olsanız, səmimi və sadə olun. Onun seçdiyi üç dostu var idi. Onlardan biri mən, biri Lütfi Məmmədbəyov, digəri isə İlham Namiq Kamal idi". Tariyel Qasımov deyir ki, Ağayev dostlarına qarşı çox qonaqpərvər və səxavətliymiş: "Hər həftə bizi evinə dəvət edərdi. Əliağa müəllimin çox gözəl xaş bişirməyi var idi. Özü də bizə qulluq edirdi və imkan vermirdi ki, həyat yoldaşı Cəvahir xanım süfrəyə əlini vursun. Cəvahir xanım İsgəndərova əməkdar artist idi. Valideynlik edirdilər bizə. Həmin vaxt o Yasamal tərəfdə yaşayırdı, özü də bakılıydı. Böyük sənətkarlığı öz yerində, həm də gözəl insanlığı vardı. Çox filmlərə çəkilirdi deyə, maddi durumu yaxşıydı, pul xərcləyən idi.". Sənətkarın bir oğlu, bir qızı olub. Oğlu Vaqif Ağayev uzun müddət Musiqili Teatrda rejissor işləyib. T.Qasımov qastrol xatirələrini paylaşır: "Qastrollara gedəndə onun iştirak etdiyi tamaşalar anşlaq olardı. Hətta tamaşadan sonra ondan əl çəkmirdilər. Axırda administrator, rejissor deyirdi ki, bu kişini buraxın, gedib çörək yeməlidir". Həmsöhbətimiz sənətkarın ölümü haqda danışır: "Köhnə "İnturist" mehmanxanasında bir məclis varmış. Bu bir əhvalat danışıb və öz danışdığına necə gülübsə, oradaca dünyasını dəyişmişdi. O, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmayıb. Sovet dövründə kim partiyanın üzvü idisə, onu Fəxri Xiyabanda dəfn edirdilər. Əliağa Ağayev də böyük sənətkar olmasına baxmayaraq, siyasi məsələlərə qarışmadığına, partiya üzvü olmadığına görə Yasamal qəbiristanlığında dəfn olunmuşdu. Onun sənətinə xalq daha böyük qiymət verirdi. Sənəti də o qədər böyük idi ki, xalq artisti verməyə bilməzdilər. Heç bəlkə özləri ona xalq artisti adını da vermək istəməzdi".

3 Noyabr 2016 3:22

Böyük yazıçı, böyük kafir

  Qismət yazır... Kulis.Az Qismətin “Gələcəyin tarixi” kitabından “Salman Rüşdini oxumaq” esesini təqdim edir. “Şərq Şərqdir, Qərb də Qərb”. (Kiplinq) “Biz onların yuxusuyuq... onlar da bizim”. (S.Rüşdi) Salman Rüşdiyə iki tip münasibət var. Birincilər onu böyük romançı kimi qəbul edən, amma kafir hesab edənlərdi. İkincilər isə Rüşdini “böyük kafir” sayanlar, həm də romançı saymayanlardı. Rüşdinin romanlarına yaraşan xəyali bir süfrə təsəvvür etsək və bu süfrədə birincilərlə ikinciləri üzbəüz əyləşdirsək, məncə onların fikrinin kəsişdiyi yer, təəssüf ki, ədəbiyyat olmayacaq. Demək üçüncü bir yanaşmaya ehtiyac var. Bu isə çox sadədi: yazıçını əsəri ilə tanımaq. Bizim ədəbi gündəmimizdə Rüşdinin düşdüyü qalmaqallar onun romançılığını üstələyir. Onun romanları isə dilimizə çevrilməyib deyə, (bir neçə jurnalda, qəzetdə bəzi romanlarından hissələrə rast gəlmişəm) Rüşdinin sanki bizim oxucuların gözündə yazıçı obrazı yoxdur. Onlar Rüşdini daha çox avantürist, kafir, oyunbaz, öz dilinə xəyanət edib ingiliscə yazan bir hindli kimi tanıyırlar. İstisnalar yəqin ki, var. Narahat olmayın, kimdir Rüşdi? – sualını verib onun bioqrafiyasına keçmək fikrim yoxdur. Bunun yerinə, Salman Rüşdinin “Florensiyalı sehrbaz” romanından danışaq. Salman Rüşdi bu romanı haqqında belə deyib: “Bu kitabı yazmaq üçün neçə il oxuyub, araşdırma aparmalı olmuşam.” Romanın mən oxuduğum türkcə nəşrində müəllif kitabının sonuna böyük bir siyahı da əlavə edib. Bu siyahıda Rüşdi romanı yazarkən bəhrələndiyi mənbələri göstərib. Siyahıda 85 kitab adı, 20 elektron mənbənin ünvanı var. Bu kitabların içində bədii kitablar da var, akademik araşdırmalar da. Tərcüməçi kitabın sonunda Rüşdinin dilindən balaca bir qeyd yazıb: “Bu siyahı istifadə etdiyim mənbələrin tam siyahısı deyil.Gələcək nəşrlərdə bu çatışmazlıq aradan qaldırılacaqdır.” Keçək kitabın arxa üzündəki tanıtım yazısına. Tanıtımda yazılıb: “Müxtəlif hekayəçilər, səyyahlar, macəraçılar tərəfindən nəql olunan, Babur imperiyası, Osmanlılar, Monqollar və intibah dövrü Florensiyasının tarixinə, mədəniyyətinə işarələr edən, bölgənin tarixini nağıllarla çulğalaşdıran mükəmməl bir əsər. Kitabda erotizmin episentrində olan gözəllər gözəli florensiyalı sehrbaz, əslində kişilərin dünyasında öz taleyinə özü hakim olmaq istəyən bir qadındı. Amma öz taleyinə hökm edə-edə, həm də hökmdarların taleyini dəyişdirir və ən parlaq dönəmini yaşayan Əkbər şah və Florensiyanın ictimai həyatında da çevriliş edir. “Florensiyalı sehrbaz” sizi tale, gözəllik, savaşlar, tilsimlər və sədaqətlə hörülmüş bir yolda Renessans İtaliyasının saraylarından Hindistanın uzaq sahillərinə qədər aparacaq bir şah əsərdi.“ Bir zamanlar mən kitabların tanıtım yazısına inanıb çox kitab almışam və əlbəttə ki, aldanmışam. Bu aldanışdan geridə sadəcə statistika qalıb. Olsun, zərər yoxdur. Hərdən kəmiyyətlə öyünənlərin yanında bu statistika da kara gəlir. Salman Rüşdinin “Florensiyalı sehrbaz” romanını isə tanıtım yazısını oxumadan, vitrində görən kimi aldım. Çünki Rüşdinin “Gecəyarısı uşaqları” romanını oxuyandan bu yana, o mənim sevimli yazıçılarımdan birinə çevrilib. (Balaca qeyd: Salman Rüşdinin “Gecəyarısı uşaqları” romanı 1981-ci ildə “Booker”, 1993-cü ildə “Booker of Bookers” və 2008-ci ildə “Best of Bookers” mükafatlarına layiq görülüb). “Florensiyalı sehrbaz” romanı 19 bölümdən ibarətdir və hər bölümün adı elə həmin bölümün birinci cümləsidir. Romana Françeska Petrarkadan və Mirzə Qalibdən epiqraf verilib. Salman Rüşdi romanını “Min bir gecə nağılları”nda, qədim şərq pritçalarında, əhvalatlarında oxumağa adət etdiyimiz bəzəkli, cəzbedici bir təhkiyə ilə yazıb. “Florensiyalı sehrbaz” şərqdə məşhur olan vəzir Birbalın əhvalatları, paradoksal bir xarakterə sahib Əkbər şahın yuxuları, fikirləri ilə, şəhərin bazarı, alverçiləri, dələduzları, fahişələri və sair şeylərlə cümlə-cümlə hörülən, olduqca rəngli, çoxsəsli bir romandı. Hər əhvalatın, hər sözün, hər cümlənin ətrafında qəribə mistik bir ab-hava, bir sirr haləsi yaratmağı bacaran Rüşdi oxucunu nağıllar dünyasına salır. İlk baxışdan adama uydurma, təxəyyül kimi gələn (əslində də bunlar həm Rüşdinin sonsuz fantaziyasının məhsuludur) bütün bu qəribə əhvalatları oxuduqca anlayırsan ki, bunlar nağıl qəhrəmanlarının xasiyyətlərini götürmüş, libasını geyinmiş bugünün, dünənin sərt həqiqətləridir. Magik realist üslubla postmodernizmin izdivacından doğulan bu romanda Rüşdi öldürücü ironiyasını yenə işə salıb. Rüşdinin ironiyası bu sehrli romanı oxunaqlı edən, onun canlı tutan əsas özəlliklərdən biridir. Romanın qəhrəmanlarından biri Əkbər şah daim Qərb dünyasının həsrətini çəkir, həsəd aparır və bir gün həmin Qərb Florensiyadan yola çıxıb, “dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi” keçib, ta Əkbər şahın sarayına qədər gəlir – səyyah dell Amore-un libasında. Rüşdi səyyahın da, şahın da şişirdilmiş, bir qədər də komik obrazını yaradıb. Bununla sanki o deyir: Şərq Qərbi, Qərb də Şərqi özü üçün o qədər ekzotikləşdirib ki, nəticədə hər iki tərəfin bir-biri barəsində təsəvvürləri bu cür gülüncləşib. Onlar həmişə bir-biri üçün kəşf edilməmiş tərəfləri olan Yeni Dünyadırlar. Saraya qəfildən təşrif buyuran bu sarı saçlı, qəribə əlbisəli səyyahda yalnız Əkbər şaha söylənməyə layiq bir sirr var və bu sirrin onun əlində olması səyyah üçün bütün qapıları açır. Nədir bu sirr? O sirri sizinlə bölüşmək istəmirəm. Çünki o sirri bilmək üçün hər biriniz o sirrə layiq olmalısınız, bunun isə bircə yolu var – romanı oxumaq. Zatən o zaman mənə ehtiyac qalmayacaq.

2 Noyabr 2016 3:26

Turanın böyük fədaisi – Əhməd Cavad

  Nərminə Umudlu “Unudulmayacaq Azərbaycan korifeyləri” layihəsini təqdim edir Soranlara  ben  bu yurdun, anlatayım nəsiyəm:  Ben çeynən bir ölkənin “Həqq” bağıran səsiyəm. Haqq deyib haray salan bu səs uzun illər boyu susduruldu. Amma susdurulsa da, öz haqq sözünü yeri düşən kimi xalqına çatdıra bilirdi. Ölkəsini düçar olduğu bəladan qurtarmaq üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Altınlar yurdudur Azərbaycan deyirdi və o altınların ən qiymətlisi elə özü idi. Söhbət işıqlı, nurlu şeirləri sayəsində həyatı qara dastana çevrilən Əhməd Cavaddan gedir. Əhməd Cavadın dediyi hər sözdə bir məxfi məna, yazdığı hər sətirdə bir gizli rəmz axtarırdılar. Mircəfər Bağırov onu tez-tez Mərkəzi Komitəyə çağırıb, söhbət edərdi. Əhməd Cavad həmişə deyirdi: “Axı mən hökumətə nə edə bilərəm? Silahım yox, qoşunum yox. Bir dənə qələmim var, onu da istədiyim kimi yazmağa qoymurlar”. Təbii ki, o dövrün Mircəfər Bağırovları bilirdi ki, Əhməd Cavad bir qoşunun silahına bərabər qələmin sahibidir. Elə ona görə də bu dahi şair repressiyanın ilk qurbanlarından biri oldu. Himnimizin sözlərini yazan Əhməd Cavad (Cavad Məmmədli oğlu Axundzadə 1892-1937) Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində anadan olub. Kənd məktəbini bitirdikdən sonra təhsilini Gəncədə müsəlman ruhani seminariyasında davam etdirib, burada rus, ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənib, Hüseyn Cavid və Abdulla Surun tələbəsi olub. 1920-1922 Azərbaycan ali pedaqoji institutunun tarix və filologiya fakültəsində (1922-1927) təhsil alıb. Ə.Cavad Quba Xalq Maarif şöbəsinin müdiri, Gəncədə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda Azərbaycan və rus dilləri kafedrasında müəllim, dosent, kafedra müdiri (1930-1933), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının tərcümə şöbəsində redaktor (1934), “Azərbaycanfilm” studiyasında sənədli filmlər şöbəsinin müdiri (1935-1936) işləyib.1910-cu ildən başlayaraq lirik şeirlər və tənqidi məqalələrlə müxtəlif qəzet və jurnallarda iştirak edib. Cümhuriyyət deyilən zaman hamıdan əvvəl Əhməd Cavad yada düşür. Üçrəngli poeziya bədii yaddaşa ilk öncə məhz onun qələmi ilə həkk olunub. Milli oyanış, xalq hərəkatı, türk xalqlarının birliyinə çağırış, xalqın yaddaşına qayıdış kimi duyğular Əhməd Cavad şeirlərinin ruhuna hopub. Şairin yaradıcılığında Azərbaycan, Qafqaz, Turan, Türk dünyası obrazı qabarıq verilib. Əhməd Cavad 1920-ci ildə Azərbaycan parlamentinin üzərindən çıxardığı və güllələrdən dəlik deşik olmuş üç rəngli bayrağımızı 1937-ci ilə yəni qətlə yetirildiyi günə qədər qoruyub saxlaya bilmişdi. Əhməd Cavad yaradıcılığı Yaradıcılığa lirik şeirlə başlayan Ə. Cavadın 1916-cı ildə “Qoşma” adlı ilk kitabı çapdan çıxıb. Onun məşhur “İstiqlal uğrunda şeirlər” kitabı isə 1928-ci ildə İstanbulda çap olunub. Əsrin əvvəllərində Türkiyənin düşdüyü ağır vəziyyət Əhməd Cavadı ciddi narahat edib və o, Abdulla Şaiqlə birlikdə könüllü əsgər kimi İstanbulda qurulan “Qafqaz könüllü hissəsi” sıralarına qatılıb. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasını sevinclə qarşılayan Ə.Cavad gecə-gündüz çalışıb, əməli işi, bədii yaradıcılığı ilə xalqının xoşbəxtliyi, azadlığı üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Şairin poetik əsərləri zərif lirik-romantik üslubu, dil təravəti, realist və demokratik məzmunu, sadəliyi və xəlqiliyi ilə seçilir. Milli tarix, fəlsəfə və mənəviyyatla bağlı elə bir motiv yox idi ki, Əhməd Cavad ona toxunmamış olsun. Təkcə üçrəngli bayrağa aid altı nəğmə yazıb, “Dilimiz” şeirini qələmə alıb, əlifbaya poeziya həsr edib. C.Cabbarlı ilə birgə latın əlifbasını müdafiə edən iki ziyalıdan biri olub. Türklərlə Balkan hərbində iştirak edib. Birinci Dünya Müharibəsində şərq cəbhəsində ermənilərə qarşı vuruşub. Əhməd Cavad öz poeziyasında hər şeydən əvvəl azadlığı, Vətən şərəfini tərənnüm edir. Göygölə, Qara dənizə, dəli Kürə, milli bayrağa ən gözəl şeirləri o dövrdə Ə. Cavad yazmışdır.  “Azərbaycana” şeirində Vətənə həsrəti, nisgili əks olunub: Azərbaycana Coşmuşdu ürəyim, şişmişdi başım, Zülmkar olmusan, axıdıb yaşım! Ey gözəl Vətənim, ey dağım-daşım, Bir sazım olsaydı söylərdim sana!    Nə gücdür ayrılıq, doymamış yardan, Artırdı dərdimi hər keçən karvan! Duysaydım səsini bir yanıq tardan Bilməzsin nə söylər, neylərdim sana! Turanın böyük fədaisi Milli dövlətçiliyimizin yaranmasında xüsusi roıu olan Əhməd Cavad sözün həqiqi mənasında bir Turan fədaisidi. Bu gün hamımızın qürurla və eyni zamanda boğula-boğula dinlədiyi “Çırpınırdı Qara dəniz” türküsünü dinlərfən hər kəs üçün Əhməd Cavad ruhu və Əhməd Cavad sevdası özü-özünə aydın olur. 1914-cü ildə Əhməd Cavad bu gün dillər əzbəri olan “Çırpınırdı Qara dəniz” şeririn yazır. 1918-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov bu şeirə musiqi bəstələyir. Bu gün belə və 100 illər sonra da bu türkü hər kəsin içindəki milli ruhun ağrısını, və həsrətini ifadə etməkdə davam edəcək. Çırpınırdı Qara dəniz Çırpınırdı Qara dəniz Baxıb Türkün bayrağına! “Ah!... ” deyərdim, heç ölməzdim Düşə bilsəm ayağına.   Ayrı düşmüş dost elindən, İllər var ki,çarpar sinən!.. Vəfalıdır gəldi,gedən, Yol ver Türkün bayrağına!   İncilər tök,gəl yoluna, Sırmalar səp sağ,soluna! Fırtınalar dursun yana, Salam Türkün bayrağına! Şairin yaradıcılıq və şəxsi həyatındakı problemləri bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra başlayır. Azərbaycanda sovet höküməti qurulduqdan sonra keçmiş “musavatçı” olduğuna görə onu həbs edirlər. Mətbuat səhifələrindən, qurultaylarından hər yerdən uzaqlaşdırılır və qovulur. Əsərlərini nəşr etmirlər, nəşr olunanları isə toplayırlar. Bütün bunlara baxmayaraq onun yazdığı parçalar əldən-ələ gəzərək gənc kommunistlər arasında belə yayılır. Gənc bolşevik şairlər öz yazdıqları şerlərini Cavadın tənqid və təqdirinı ərz edəcək dərəcədə onun təsirinə düşürlər. Proletar yazıçılar təşkilatı tərəfindən kəskin tənqid edilən Əhməd Cavadın demək olar ki, yerdə qalan bütün həyatı mənəvi terror içində keçib. Ona qarşı olan təqiblərdən və mənəvi terrordan yayınmaq üçün şair sosialist realizmi çərçivəsində şerlər yazmağa məcbur olub. Onun “İşçi”, “Kür”, “Pambıq” və s. şeirləri buna görə yaradılıb. Halbuki Azərbaycanın Əhməd Cavad milli ruhunun döyünən ürəklərindən biriydi. Bolşevik-proletar yazıçılar kimi yazsa da bolşeviklər onun səmimiyyətinə inanmadılar. Azərbaycan xalqının cəlladlarından biri olan Mircəfər Bağırov öz məhkəməsində Əhməd Cavadın işgəncələrə tab gətirməyib öldüyünü bildirmişdi. Sözdən başqa bir silahı olmayan və faktiki olaraq sovet-bolşevik hakimiyyətinə qarşı heç bir əks fəaliyyət göstərməyən yaşlı bir şəxsə qarşı vəhşicəsinə işgəncə tətbiq etmək əslində heç bir məntiqə sığmırdı. Amma bolşeviklərin məntiqi heç bir zaman insani dəyərlərlə də üst-üstə düşmürdü. Şairin tərcümə fəaliyyəti Əhməd Cavad Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə həm də görkəmli tərcüməçi kimi də daxil olub. O, Şekspirin “Otello” pyesini, A.S.Puşkinin “Kapitan qızı”, “Tunc atlı”, F.Berezovskinin “Ana”, M.Qorkinin “Mən necə oxumuşam”, “Çocuqluq”, T.Şevçenkonun “Kobraz”, Fransua Rablenin “Qarqantua və Pantaqruel” əsərlərinin bədii tərcüməsinin müəllifidir. Cavad bir aralıq gürcü şairi Şota Rustavellinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” adlı mənzumısini şerlə türkcəyə tərcümə etdiribdilərsə də , sonralar onu tamamiylə inkar etmiş,tərcümısinidə aradan götürübdülər. Bir şeirin tarixşəsi 1936-cı ildə repressiyaların çağlayan vaxtlarında Əhməd Cavad vaxtilə Gəncədə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda bir yerdə işlədiyi müəllim yoldaşıyla şəhər bağında gəzişirmiş. Oradan-burdan danışandan sonra şair yoldaşından bir xahiş edir. Deyir ki, indi sənə bir şeir verəcəm, onu oxu, əzbərlə və cır. Zamanı gələndə üzə çıxar. Müəllim şairin sözlərinə əməl edir. Şeiri əzbərləyir, kağızı cırır. 1937-ci ildə Əhməd Cavadı tuturlar. Və bir müddət sonra 15-20 dəqiqə sürən “məhkəmə”ylə güllələnir. Şairin müəllim yoldaşı uzun bir ömür yaşayır. Şeir də heç kəsə söylənmədən onun yaddaşında qalır. Ta 1988-ci ilə kimi. Ölümünə bir az qalmış müəllim oğlunu yanına çağırır və şeiri öz oğluna əzbərlədir. Hələ Sovetlər dağılmayıb. Odur ki, ata oğluna şeiri yaddaşında saxlamağı xahiş edir. “Susmaram!!!” bu dəfə oğulun hafizəsinə köçür . 90-cı illərdə təhlükənin sovuşduğunu görən oğul – Fazil Məmmədov şeiri yaddaşından dilinə ötürüb, ara-sıra məclislərdə səsləndirir. Nəhayət, bir xeyirxah təşəbbüslə şeir 2004-cü ildə “Gəncəbasar” qəzetində çap olunur. 68 ildən sonra üzə çıxan şeir budur: Susmaram!!! Mən bir qulam, yük altında          əzilmişəm, qardaşım, Sevinc bilməz bir məhkumam,          ahu-zardır sirdaşım...   Damğa vurub, zəncirləyib          tullamışlar zindana, Qarlı-buzlu cəhənnəmlər          məskən olmuşdur mana...   Mənə «dinmə, sus!» - deyirsən,          nə vaxtacan susacam? Böhranların, hicranların          məhbəsində qalacam?! Əhməd cavadın əbədi sevgisi Şükriyyə xanım Şükriyyə Əhməd Cavad şəxsiyyətinin daha bir parlaq tərəfi idi. Çünki Əhməd Cavad şəxsiyyətinin formalaşmasında həyat yoldaşı Şükriyyə xanım da əsas amillərdən olub. Şükriyyə xanım Gürcütsanın Batumi şəhərində anadan olub. Orada Qızlar Gimnaziyasında oxuyanda da Əhməd Cavadla tanış olub. Yəni 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsinin başlanması Rusiya ilə müharibə zamanı Sarqamış faciəsi, rus qoşunlarının Ərzrumu işğal etməsi, Qars və Batumda erməni və ruslar tərəfindən türklərə qarşı törədilən qırğınları ürək ağrısı ilə izləyən Əhməd Cavad qan qardaşlarımıza yardım göstərmək üçün xeyriyyəçilik fəaliyyətinə başladı. Vəziyyətlə daha yaxından tanış olmaq üçün Batumiyə gedən Əhməd Cavadın o ağrılı günlərdən tək sevinci tapdığ əbədi sevgisi Şükriyyəsi idi. Hətta o sevdiyi qadını hər gün görsün deyə Şükriyyəgilə üzbəüz ev tutub orada yaşayırdı. Şükriyyə xanım türk əsilli acar Süleyman bəy Bejanoğlunun qızı idi. Çox sərt və zəhimli kişi olan Süleyman bəy dostları ilə onlara elçi gələn Əhməd Cavadın təklifin rədd edir və deyir ki: “Cavadı tanıyıram, gözəl şairdir, amma mən qızılbaşa qız vermərəm! ”. Pərt halda evdən çıxan Əhməd Cavad isə gələcək qayınatasına “Verməzsən qaçırdaram...” deyir və elə də edir. Şükriyyə xaım Əhməd Cavadla Bakıya gəlir və evlənirlər. İlk övladları olandan sonra da Batumiyə qayıdım Şükriyyə xanımın ailəsi ilə barışırlar. Sevginin heç bir zaman sonu olmaz. Bitən sevgilər yoxdur, bitmiş kimi görünən sevgilər vardır. Şükriyyə sevgisi də məhz bu cür sevgilərdən idi. Türk-acar gözəli şairin ilham mənbəyi idi. Ona yazdığı bir sıra şeirlər, eləcə də “Şükriyyənamə” indi də dillər əzbəridir. Əhməd Cavad türkün başında qatılaşan dini, milli, qövmi genosidə qarşı duranlardan biri olub. Elə buna görə də həmişə təqib edilib, “xalq düşməni” adlanıb. Üç dəfə həbs olunub, həyat yoldaşı sürgünə, üç oğlu koloniyaya göndərilib. Əhməd Cavadı üçüncü dəfə həbs edəndə həyat yoldaşı Şükriyyə xanımı çağırırlar və deyrilər ki, ərizə yaz Əhməd Cavaddan imtina et. Şükriyyə xanim bu zaman deyir ki: “Mən atamdan-anamdan Əhməd Cavada görə imtina etmişəm. İndi də deyirsiniz öz uşaqlarıma görə ondan imtina edim? Mənim imtina məktubum sizin vuracağınız güllələrdən ağır olacaq ona”. Əhməd Cavad həyatının sonu Əhməd Cavad 1937-cü ili iyunun 4-də Mikayıl Müsfiq, Hüseyn Cavid, və Vəli Xuluflu ilə eyni vaxtda həbsə alındı. Məhkəmə oktyabrın 12-də başladı və cəmi 15 dəqiqə çəkdi. Elə həmin gecə də Əhməd Cavadı gülələdilər. Sonralar 1956-ci ildə Mircəfər Bağırovun məhkməsi zamanı deyilənlərə görə şair ona verilən işgəncələr nəticəsində həlak olub və heç gülələnməyə qədər sağ qalmayıb. Əhməd Cavad 1920-ci ildə Azərbaycan parlamentinin üzərindən çıxardığı və güllələrdən dəlik deşik olmuş üç rəngli bayrağımızı 1937-ci ilə yəni qətlə yetirildiyi günə qədər qoruyub saxlaya bilmişdi. Ruhun şad olsun istiqlal şairi. Nərminə UMUDLU

1 Noyabr 2016 4:00

Fuad Poladovun tamaşaları repertuardan çıxarıldı

Fuad Poladovun Akademik Milli Dram Teatrı səhnəsində oynadığı üç tamaşa “Şah Qacar”, “Boy çiçəyi” , “Müsyo İbrahim və Quran çiçəyi” tamaşaları repertuardan çıxarılıb Kulis.Az-n verdiyi məlumata görə bu tamaşaların heç biri teatrın noyabr ayı üçün elan etdiyi repertuara salınmayıb. Kulis.Az-ın bu barədə sorğusunu Akademik Milli Dram Teatrının mətbuat xidmətinin rəhbəri Cavid Zeynallı cavablandırıb. Onun sözlərinə görə Fuad Poladov Akademik Milli Dram Teatrının repertuarında olan “Şah Qacar”, “Boy çiçəyi” və “Müsyo İbrahim və Quran çiçəyi” tamaşalarında dublyorsuz oynayıb. Onun sözlərinə Fuad Poladov Akademik Milli Dram Teatrı ilə əməkdaşlığı dayandırmaq haqqında rəsmi müraciət etməyib. Xalq artisti mətbuata verdiyi açıqlamada işdən getdiyini təsdiqləsə də, rəsmi şəkildə ərizə yazmayıb. İstənilən halda, əgər bu əməkdaşlıq başa çatıbsa, deməli, hər üç tamaşanın gələcək taleyi sual altında qalıb. Fakt ondan ibarətdir ki, noyabr repertuarına sözügedən tamaşaların heç biri daxil edilməyib. Səhnə əsərlərinin sonrakı həyatı haqqında qərar verməyə Akademik Milli Dram Teatrının Bədii Şurası və rəhbərliyi səlahiyyətlidir. Tamaşa repertuardan Bədii Şuranın qərarı ilə çıxarılır. Bədii Şuranın isə hələlik belə bir qərarı yoxdur.

31 Oktyabr 2016 12:13

Kitab oxumağın beş faydası

Yel Universitetinin (Yale University School of Public Health) alimləri bəyan ediblər ki, kitab oxumaq təkcə çox əyləncəli məşğuliyyət və bilikləri artırmaq vasitəsi deyil. Sən demə, kitab oxumağın insan sağlamlığı üçün də çox böyük faydası var imiş Mütəxəssislər tədqiqat apararaq kitabın insan ömrünü uzatdığını müəyyən ediblər. Həftə ərzində 3,5 saatdan çox mütaliə ilə məşğul olan insanların erkən ölüm riski heç kitab oxumayanlara nisbətən 23% aşağı düşür. Bununla yanaşı, alimlər kitab oxumağın vacibliyinin 5 ən zəruri səbəbini də aydınlaşdırıblar. Birincisi, kitab oxumaq bütün xəstəliklərin 60%-nin, həmçinin insult və ürək-damar xəstəliklərinin səbəbi olan stressi aradan qaldırır. Sözsüz ki, həyatımızı stresslərdən qorumaq bizim əlimizdə deyil. Lakin kitab oxumaq stressin insan orqanizminə neqativ təsirini azaldır. İkincisi, kitab oxumaq beynin koqnitiv funksiyanı və yaddaşı yaxşılaşdırır. Üçüncüsü, kitab oxumaq yuxunun keyfiyyətini artırır. Yəni yuxululuqla yuxusuzluq arasındakı keçidi yüngülləşdirir ki, bunu da smartfonlar haqqında demək olmaz. Dördüncüsü, kitab oxumaq sosial bacarıqları təkmilləşdirir. Mütaliəli insanlar yaxşı dərk edə və başqa insanların nə fikirləşdiklərini hiss edə bilirlər. Sonuncu və ən vacib səbəb isə odur ki, kitab oxumaq hər kəsin intellektual səviyyəsini artırır. Faktinfo.az

17 Oktyabr 2016 12:18

Heydər Əliyevin öldürülən naziri:Türkiyədə Azərbaycan bayrağı asan və Jirinovskini azad etdirən Arif Heydərov

“Biz dünyanın ən gözəl insanını sizə veririk, təhlükəsizlik komitəsində hamı onu “Appolon B” adlandırır, onu qoruyun”. Bunu Azərbaycan Respublikası daxili işlər naziri işləmiş general-leytenant Arif Heydərovun xanımına, onların toyunda təhlükəsizlik komitəsinin əməkdaşı demişdi. Ancaq təəssüf ki, onu heç kim qoruya bilmədi, elə təhlükəsizlik komitəsinin əməkdaşları da. KQB-nin “Apollon B”, türk əks-kəşfiyyatının “Qaraqaş” adlandırdığı Arif Heydərov öz otağında sui-qəsd qurbanı oldu.  Konsul, deputat, nazir işləymiş kəşfiyyatçı 1970-1978-ci illərdə  Azərbaycan Respublikası daxili işlər naziri işləmiş general-leytenant Arif Heydərovdan 1926-cı ilin 28 iyununda Ağdaş şəhərində dünyaya gəlib. Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1942-ci ildə başlayıb, Əzizbəyov neft trestində çilingər işləyib. 1943-cü ildə Moskvaya xüsusi təhsil məktəbinə oxumağa göndərilib. 1944-1945-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olub, Berlinə hücum əməliyyatında iştirak edib. 1945-1947-ci illərdə Polşada və Almaniyada müttəfiqlərin qoşunlarının heyətində xidmət keçib. 1949-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin kəşfiyyat şöbəsində işləyib. Bu dövrdə operativ tapşırıqlarla əlaqədar dəfələrlə xarici ölkələrə gedib və uzun müddət Almaniya Demokratik Respublikasında və Türkiyədə daimi işdə çalışıb. 1967-1970-ci illərdə Türkiyədə konsul, 1970-1978-ci illərdə Azərbaycan SSR Daxili İşlər Naziri işləyib. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olub. Alman, ingilis, türk, fars dillərini bilirdi. SSRİ-nin Qırmızı Bayraq, “Şərəf nişanı” ordenləri və bir çox sovet və xarici ölkə medalları ilə təltif olunmuşdu. Arif Heydərov 1978-ci il 29 iyunda iş yerində qətlə yetirilib. Adına Bakıda tanker, küçə, hospital və məktəb var   Vladimir Jirinovskinin xilaskarı Arif Heydərovun qətlinin təfərrüatlarına keçməmişdən qabaq bir maraqlı hadisəni yada salaq. Arif Heydərov vaxtilə hazırda Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri olan və həmişə qalmaqallı açıqlamaları ilə güdəmə gələn Vladimir Jirinovskini həbsdən azad etdirib. Məlumatlara görə, Jirinovski bir zamanlar Türkiyədə, Əlağa qəsəbəsində tərcüməçi  işləyib. O dövrdə türk gəncləri arasında kommunist təbliğatı apardığına, işçilərə Leninin şəkli olan döş nişanları payladığı üçün həbs edilib. Onu həbsdən isə dediyimiz o vaxt Türkiyədə konsul işləyən Arif Heydərov azad etdirir. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl pisləşməyə başlayan SSRİ-Türkiyə münasibətləri 60-cı illərin ortalarından etibarən yavaş-yavaş düzəlməyə başlamışdı. A.Heydərovun şəxsi bacarığı sayəsində Jirinovskinin həbsxanadan qurtarılıb səs-küyə səbəb olmadan ölkəyə göndərilməsi inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan SSRİ-Türkiyə münasibətlərinə kölgə düşməsinə imkan verməmişdi. Psixopat kapitanın müəmmalı cinayəti İndi isə Arif Heydərovun qətlə yetirilməsinin təfərrüatları ilə tanış olaq. Arif Heydərovun qətlə yetirilməsilə bağlı keçmiş DTK sədri Vaqif Hüseynov “Bir ömürdən də çox” kitabında yazır ki, atəş açan şəxs Şuşa həbsxanasının milis kapitanı Ziya Muradov olub: “Kabinetə keçməzdən əvvəl DİN veteranı, nazir köməkçisi, polkovnik Səfixanovu qətlə yetirib. Müavinləri və respublikanın Ali Məhkəmə sədri ilə işgüzar müşavirə keçirən A.Heydərov kapitanın ikinci qurbanı olub. Arif Heydərovla birgə kabinetdə olan müavini, general, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Səlahəddin Kazımov isə üçüncü qurban olub”. Vaqif Hüseynov qeyd edir ki, Ziya Muradov Qurbanov soyadlı generalı, Böyük Vətən müharibəsi veteranı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanını isə ölümcül yaralayıb: “Təcrübəli hüquqşünaslar, kriminalistlər əməliyat işçilərindən ibarət təhqiqat briqadası təcili qaydada Bakıya gəliblər. Baş katibə baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumat verilib. Muradov, ola bilsin ki, psixopatdır. Lakin siyasi kontekst açıq-aşkar görünür: respublika Leonid İliçin səfərinə hazırlaşır. Görəsən, hadisənin bununla bir bağlığı varmı?” Qatil sonda özünə də atəş açaraq intihar edib.   Xətm olunmuş cinayət işi Arif Heydərovun qətlə yetirilməsi təbii ki, çox böyük hay-küyə səbəb olur. Xarici radiostansiyalar hadisəni diqqətdə saxlayır, mütəmadi olaraq məlumat yayırmışlar. Şəhərdə də ancaq Muradovun açdığı atəşlərdən danışırlarmış. Vaqif Hüseynov yazır ki, qatil əsgəri xidmətdə yaxşı nişançı kimi fərqlənibmiş. Qətl günü nazirliyin idarəsindən kağız parçası tapılmışdı. Kağızda belə yazılmışdı: “Nazir müavini S.Hüseynova, kadrlar şöbəsinin rəisi polkovnik Ş. Məmmədquluyevə, kadrlar üzrə inspektor F. Əfəndiyevə: siz rüşvətxor, süründürməçiləri də ölüm gözləyir”. Qətldən on bir il sonra isə “Kommunist” qəzeti yazırdı: “Hadisələrin bu cür inkişafı nazir müavininin havadarlarının uzaqgörənliklə hazırladıqları planları – ilk növbədə onu yaxın gələcəkdə daha yaxşı vəzifəyə irəli çəkmək planlarını poza bilərdi. Buna isə yol vermək olmazdı. Söz-söhbətin yatması, emosiyaların soyuması üçün vaxtı uzatmaq lazım idi. Belə də etdilər. Doğrudur, cinayət işi 1979-cu ilin iyununda təzədən prokurorluğa qaytarıldı. Lakin çox keçmədi ki, işi Moskva tələb etdi və noyabrın axırlarında qatil Z. Muradov öldüyünə görə xətm olundu”. Heydər Əliyevin yaxın dostuA.Heydərovun oğlu Elbrus Şahmarın hazırladığı “General Arif Heydərov” adlı xatirələr toplusunda atası haqqında maraqlı şeylər danışıb: “Atamızın dostluq etdiyi adamlardan biri də o vaxtlar Türkiyədə SSRİ-nin fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuş A.A.Smirnov idi. Sonradan Andrey Andreyeviç SSRİ Xarici İşlər nazirinin kadrlar üzrə müavini olarkən onu Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən birinə, səhv etmiriksə, Banqladeşə səfir təyin etmək istəmişdi. Əgər o, bu təklifə razılıq versəydi, SSRİ-nin tarixində ilk azərbaycanlı səfir olacaqdı. Bu həmin vaxt idi ki, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev də onu Daxili İşlər naziri vəzifəsinə təyin etmək istəyirdi. O isə iki təklif arasında qalmışdı. Açığı anamız da Smirnovun təklifinə tərəfdar idi. Lakin A.Heydərov lap onu Fransaya səfir təyin etsələr də, həmin dövləti qəbul etməyəcək, Heydər Əliyevin təklifinə razılıq verəcəkdi. Çünki Heydər Əliyev həm respublikanın rəhbəri, həm də onun yaxın dostu idi. Xaricdəki işindən ayrılmaq istəmirdi. Ancaq o, hiss edəndə ki, mənə burada kömək lazımdır və bu sahə çox mühüm sahədir, söhbət ayrı-ayrı adamların vəzifəsindən yox, ümumxalq prinsiplərindən, mənafeyindən gedir, bu vəzifəni öz üzərinə götürməyə razı oldu. Ondan sonra da həyatının son dəqiqəsinə qədər bu vəzifədə sədaqətlə xidmət etdi” Generalın bayraq sevgisi “General Arif Heydərov” adlı xatirələr toplusunda onun həyat yoldaşı Ədilə xanım Heydərovanın da xatirələri yer alıb:  “O əsl vətənpərvər idi. Türkiyə səfirliyində 3 il konsulluq şöbəsinin rəisi işləyən zamanlarda olub bu əhvalat. 28 apreldi, SSRİ-nin Türkiyədəki səfirliyi üzərində SSRİ bayrağı ilə yanaşı  o vaxtadək heç kimin görmədiyi bir bayraq da dalğalanır, Xarici İşlər Nazirliyindən, müxtəlif qurumlardan zənglər gəlir, o nə bayraqdır elə? Arif Heydərov cavab verir: – Bu gün mənim Azərbaycanımın respublika elan edildiyi gündür, o şərəfə qaldırılıb bu bayraq. Məsələ düz SSRİ xarici işlər naziri Smirnova qədər böyüyür. “Arifə olar”-deyir. Türkiyədə bu olay yaddaşlarda qalır, növbəti il xeyli insan zəng edib səfirlikdə işləyən azərbaycanlıları təbrik edirdilər, bizi qonaq dəvət edirdilər”. Günay Talıbova a24.az saytı  

13 Oktyabr 2016 11:50

Kitab sehrli bir dünyadır…

Kitab zamanın dalğaları üzərində səyahət edən və öz qiymətli yükünü ehtiyatla nəsillərdən nəsillərə yetirən fikir gəmisidir.     F.Bekon   Kitab insanın bəlkə də ən yaxın dostudur, əzizidir, doğmasıdır. Çox vaxt heç kimdən ala bilmədiyin məlumatları, sənə həyatda var olmaq üçün, düzgün yaşamaq və insanlarla münasibət qurmaq üçün lazım olan informasiyaları kitab verir. Hər bir insanın özünü dərk etdiyi gündən ilk dostu onun kitabıdır. Kitab sehrli bir əşya kimidir. Əlimizdəki səhifələrin üzərinə işlənmiş 32 hərfdən ibarət kombinasiyaları oxuyaraq getmədiyimiz yerlərə gedib, başqaları kimi düşünüb, hətta fərqli zamanlara səfər belə edə bilərik. Kitabların insanlara qatdığı dəyər olduqca çoxdur. Hər şeydən əvvəl kitablar daha yaxşı bir şəxsiyyət olmağımızı təmin edir. Fərqli yazarların kitablarını oxuduğumuz zaman fərqli yazı stilləri görürük. Nə qədər çox şey oxusaq, yazı yazma mövzusunda o qədər çox şey öyrənirik. Bu da yazı yazma qabiliyyətimizin güclənməsini təmin edir. Kitab oxumaq xoşbəxtliyin yolunu açır. Xoşbəxtlik, daxili dincliyin təmin edilməsi halıdır. İstədiyiniz hər şeyə sahib olsanız belə, iç dünyanızda doldurulmayacaq boşluqlar varsa, bütün dünya önünüzə sərilsə, yenə xoşbəxt ola bilməzsiniz. Xoşbəxtliyin tərifi olan daxili dincliyi tapmağın yollarından biri də oxumaqdır. Oxumaq zamanla öz içindəki kitabı tapmağa, yəni özünü bilməyə yönəldər insanı. Oxumanın mənası inkişaf etməkdir, özünü və bütün kainatı kəşf etməkdir. Oxumaq- zehni, fiziki və ruhi istiqamətdən inkişafa gətirib çıxarır. Bu istər bir kitab olsun, istər bir qəzet, istərsə də təqvim yarpağının arxasındakı yazı olsun, oxunan hər şey, oxuyanda bir təsir buraxır. Oxumadan əvvəlki vəziyyətiniz ilə oxumadan sonrakı vəziyyətiniz arasında fərq meydana gəlir. Artıq siz əvvəlki siz deyilsiniz. Bir çox istiqamətdən dəyişməni hiss edirsiniz. Müəyyən bir müddətdən sonra məlumat dağarcığınız genişlənməyə başlayır, danışdığınız dilə hakim vəziyyətə gəlib gözəl və axıcı danışığınızla sizi dinləyənə müsbət istiqamətdə necə təsir etdiyinizə şahid olursunuz. Turanə Əzizova Faktinfo.az

11 Oktyabr 2016 12:14

Rasim Balayev Tarik Akanla çəkdirdiyi məşhur fotodan danışdı:“Ora getdim…”

Azərbaycanın xalq artisti Rasim Balayev bir neçə gün öncə dünyasını dəyişmiş məşhur türk aktyor Tarık Akan haqda danışıb. Ölkə.Az-a açıqlama verən sənətkar T.Akanla olan məşhur fotosunun tarixçəsi haqda da danışıb: "Tarık Akanla olan həmin foto 1976-cı ildə Daşkənddə festivalda çəkilib. Sovet dövründə həmin festival hər il keçirilirdi. Cüt illər Daşkənddə, tək illər isə Moskvada keçirilən festivala Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələri gəlirdilər. Ən azı 80 ölkədən nümayəndələr olurdu. 1976-cı ildə biz də rəhmətlik Həsən Məmmədovla o festivalda iştirak edirdik. Həmin vaxt mən Azərbaycanda, Tarık isə Türkiyədə çox məşhur idi. Hətta deyərdim ki, Tarık mehmanxananın dəhlizinə çıxa bilmirdi. Yəni o səviyyədə məşhur idi, tanınırdı. Allah ona hər şey vermişdi-boy-buxun, istedad. Tarıkın boyu 192, mənim boyum 183 idi. Həmin festivaldan sonra mən Türkiyədə iki filmə çəkildim. Bir dəfə görüşmək istədim. "Yeşilçam" aktyorlarının Beyoğlunda yığışdığı bir yer var. Ora getdim, dedilər ki, Almaniyadadır. O vaxt da mobil telefon yox idi axı. Nəysə, onunla görüşmək qismət olmadı. Ümumiyyətlə, öz fikri olan adam idi. O vaxt prezident olan Kenan Evren haqda tənqidi fikirlər səsləndirdiyinə görə həbs edilmişdi". Xatırladaq ki, Tarık Akan sentyabrın 16-da xərçəng xəstəliyindən vəfat edib.

19 Sentyabr 2016 12:09

““Başda” oturanlara hər ay yubiley keçirirlər” – AYB-dəki qalmaqal böyüyür

Şair Rüstəm Behrudinin istefası Azərbaycan Yazıçılar Birliyində qalmaqal yaradıb. Şairə qarşı haqsızlıq edildiyini düşünən bəzi AYB üzvləri onun müdafiəsinə qalxıb. Birliyin Drаmаturgiyа Şölməsinin rəhbəri Firuz Mustafa AzNews.az-a açıqlamasında Rüstəm Behrudinin addımını haqlı hesab edir: “Rüstəm poeziyamızın çox istedadlı nümayəndəsidir. Bəri başdan deyim ki, Rüstəm bəy haqlıdır. Axı mənim çox hörmət etdiyim şair, həssas insan Yazıçılar Birliyindən diqqətdən başqa bir şey ummur. Düzdür, indiki zamanda adam bəzən öz doğum gününü də unudur. Amma Yazıçılar Birliyində mətbuat xidmətinin rəhbəri var, gərək onlar vacib tarixləri yada salsınlar”. F. Mustafa özü də AYB-dən narazılığını dilə gətirib: “Yeri gəlmişkən, mən Rüstəm bəyi xüsusi təbrik etdim, ona öz hədiyyəmi - elektron kitabxanamı göndərdim. Ona ən gözəl təbrikləri oxucuları deyir və yenə deyəcək. Yeri gəlmişkən, bəlkə də heç yeri gəlməmişkən, bu gözəl təşkilatımız elə mənim də ad günümü, buna yubiley yaşı da demək olardı, yada salmağı unutdu. Nə deyim? Küsüm? Kimdən? Hər halda, bu ölkədə qırx pyesi səhnəyə qoyulmuş dramaturq, əllidən çox kitabı çıxmış yazıçı, ona yaxın monoqrafiyası nəşr olunmuş filosof azdır... Bəlkə də yoxdur. Hələ onu demirəm ki, AYB-də bir maaşsız görəvim də var: dramaturgiya sektorunun rəhbəriyəm... Amma başda oturanların təkcə hər il yox, az qala hər ay “yubileyləri” qeyd olunur”.

14 Sentyabr 2016 12:04

“Mənə sevgi hər yaşda gəlir” – “Təhminə”nin məşhur obrazı

Bu gün Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, Əməkdar artist Füzuli Hüseynovun doğum günüdür. AzNews.az-ın məlumatına görə, aktyorun 54 yaşı tamam olur. Ömrünün yarısını teatra həsr edən F. Hüseynov bu həyatda ən böyük hədiyyənin dost sədaqəti olduğunu düşünür. Aktyor insanın 55 yaşa kimi mübariz ruhlu olduğunu deyir: “Yaşımın üstünə yaş gəlir. Hər gün ömürdən gedir, qocalırıq. Özümü bir o qədər də qoca hiss etmirəm. İnsanın içində 55 yaşa kimi mübarizlik olur. Yəqin ki, gəlib 55-ə çatanda yaşlılıqla bağlı nə isə deyə bilərəm. Mən çox rahat adamam, heç nəyin dərinliyinə getmirəm”. Aktyor “deyirlər sevgi 50-dən sonra gəlir” fikrinə də münasibət bildirib: “Başqa adamı deyə bilmərəm, amma mənə sevgi hər yaşda gəlir. Sonrasını da zaman göstərəcək. Sevgisiz yaşamaq mümkün deyil. Söhbət yalnız qadına olan sevgidən getmir. İnsan həyatı, ağacları, qışı, heyvanları, dənizi də sevməlidir. Seviləsi çox şey var. Hətta zindanda olan adamlar qəfəsin arasından gələn işığı da sevirlər. Allah heç kəsi sevgisiz etməsin”. Məlumat üçün qeyd edək ki, Füzuli Hüseynov 9 sentyabr 1962-ci ildə Balakən rayonunda anadan olub. 1987-ci ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun "Dram və kino aktyoru" fakültəsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına işə götürülüb. Akademik Milli Dram Teatrındakı fəaliyyəti ilə paralel olaraq, F.Hüseynov "Azərbaycanfilm"in istehsal etdiyi bir neçə filmdə - "Təhminə"dəki Spartak, "Bəyin oğurlanması"ndakı Elxan, "Ölülər"dəki Mirzə Cəlil və s. obrazlarda çəkilib. Bahar RÜSTƏMLİ

9 Sentyabr 2016 7:43

“Ədəbiyyatı dəllalların əlindən almalıyıq”

Güneyli şair Çalğın Məhəmməd: “Şeir qulağımın dibindən başlayır” Şairin sirdaşı şeirdi deyirlər… Şair sirrini şeirə verər, şeirlə dərdləşər… Hələ şeirə qonşu olmaq və şeirə qonaq getmək də var şairlərin taleyində. Şimali Azərbaycandan yalnız məsafə ayrılığı olan, qəlbi Bakı küləyinə bağlı güneyli şair Çalğın Məhəmməd bu gün “Cümhuriyət”ə danışdı. -Yazılan bütün real hadisələrə ədəbi yazı deyilməsi ədəbiyyata xəyanət deyilmi? -Mənim klassik şeirlərlə indi işim yoxdur. Halbuki mən illər öncə uğurlu qoşma, gəraylı, dördlük və qəzəl yazmışam. Amma bu gün şeirə elə baxmıram, hətta mənim üçüm modern özü tarixdir. Postmodern əsərlər yazılmalıdır. Klassikdə hər şey təkrardı. Heç bir təzə söz yox. Çünki klassikdə bütün şairlər və yazarlar hamısı bir pəncərədən baxır mövzuya. Müsair poeziyaya isə yeni baxış və tam fərqli baxış lazımdır. Bu gün ədəbiyatda klassik əsərlərdə yalnız ləzzət var. Amma yeni və muasir əsərlərdə ləzzətdən başqa bir sərxoşluq da var ki, oxucu bunu istəyir. Müasir ədəbiyyatda bütün sözləri yazar demir ki, bu, oxucunun şüuruna xəyanətdir. Bəlkə muasir ədəbiyyatda oxucu da qatılır əsərə və oxucu da nələrisə əsərdə kəşf edir. - Söz uduzmaq ən böyük qalibiyyət sayıla bilər? - Şeir daha göylərdən gəlmir. Şeir yalnız savaddır və çalışmaqdır. Bizim iki cürə şeir varımız tosifi şeir və rivai şeir. Tosifi şeir çox imajlardan faydalanır, rivai şeir çox nişanələrdən faydalanır. Nişanələrdir ki, hər zadı göstərir. Ki, bir real hadisəni irrealla qatıb deməkdir təxəyyül və ya həman xəyal ədəbiyatdan ayrıla bilməz. Sərbəst şeirin içərisində bir harmoni var ki, təəssüflər olsun, yazanların bir çoxu bunu bilmir. Klassik şeirdə olan vəznin yerində oturmuş bu harmoni misal üçün sərbəst şeirdə beş, ya çox uzun heca bir-birinin ardınca olmamalıdır. Bu haqda danışmağa söz çoxdur ki, sağlıq olsa, bunları bir kitab kimi Azərbaycanda çapa verəcəm.   -“Heç ona it də getməz” deyirsiniz… -Şeir məncə etirafdır. Şairi birtəhər şeirindən tanımaq olar. Bizdə hələ də ədəbiyyata açıq gözlə baxan çox azdır. Yəni şeirə müqəddəs varlıq kimi baxılır. Halbuki şair nə peyğəmbərdir, nə də sitayiş olunan varlıq. İndi ədəbiyatda ağıllı adam heç vaxt belə fikirlər sahibi olmaz. Bizim dünyada müstəqil bir əsər, ya mətn yoxumuzdur. Bütün mətnlər ya başqa mətnlərin təsirindən yaranıb, ya da başqa mətnlərin yozumlarıdır. “O gedənə it də getməz” deyirsiniz:- “amma o axmaqıdır, getdi”. Təkcə sevdiyim qıza deyil, hətta sevmədiyim qızlara da şeir yazmışam.   - … Və birdən yazmağa heç nə olmasa? - Şair şeirlə qonşu olmalıdır ki, istədiyi zaman şeirin qapısını döyə bilsin. Şeiri uzaqlarda gəzən şairlər heç də uğurlu şairlər deyillər. Şeir hərəkətdir, bu hərəkət dayanırsa, şair və ya yazar ölür . Yəni, insan dayanırsa, hərəkətdən o zaman tükənir. Klassik şeir həmişə dərbarın və səltənətin qulluğunda olub, müasir şeir isə millətin qulluğunda . Və birdən şeir və yazmaq olmasa Çalğın ölər. Mən yazmayanda xəstələnirəm. Həmişə yazmasam, bir həftə bilin ki, xəstəxanada olmalıyam. Bu hal dəfələrlə olub. -Yazılan bütün real hadisələrə ədəbi yazı deyilməsi ədəbiyyata xəyanət deyilmi? -Sərbəst şeirdə fəlsəfə o deyil ki, Raselin, Niççenin, Hegelin v.s filosofların adlarını və ya fikirlərini şeirinə köçürəsən. Hər yazarın özünə aid fəlsəfəsi olmalıdır. Sərbəst şeir izahdan, tarixdən, nəsihətdən uzaqdır. Sərbəst şeirdə hər şey nişanələrlə göstərilir. Gözəl sərbəst şeir bir neçə şeirdən təşkil tapır ki, vahid bir şeir kimi ortaya çıxır. - Sizi hansı şeirə bənzətmək olar? - Bütün şeirlərim mənə bənzəsə də, mən şeirlərimə bənzəmirəm. Şeirlərim məndən mehribandır, məndən dəlidir. - Maraqlıdır, sifarişlə şeir yazmısınız?   - Mən kimsəyə sifarişlə şeir yazmaram. Lap bir çörəyə möhtac olsam da. Şeir bütün insanlarındır. Ondan önəmlisi mənim şeirlərim öncə bütün azərbaycanlılarındır. Sonra dünya millətlərinindir. Mənim haqqım yoxdur millətin və insanların məndəki əmanət şeirini kimsəyə sifariş kimi hədiyyə verim.   -Çalğın Məhəmməd üçün şeir hardan başlayır..?  -Şeir mənim lap “qulağımın dibindən” başlayır. Mən yenə deyirəm - həmişə şeirə qonşuyam. İstədiyim vaxt onun qapısını döyə bilirəm. Şeir göylərdən gəlmir mənə. Yəni vəhydə olmur. Şeir istedad və çalışmaqdır. Bu sərbəst şeirin teknikası haqda çalışıram bir kitab hazırlayam gələcəkdə. - Yaxın gələcəkdə oxucularınız sizdən nə gözləsin?  - Mənim şeir kitablarım yaxın gələcəkdə Azərbaycanda çap olunacaq. Şeir haqqında olan fikirlərim də orda öz əksini tapacaq. Oxucularıma və bütün gənc avanqard yazarlara bunu deyirəm ki, biz ədəbiyyatı ədəbiyyat dəllallarının əlindən alıb, ədəbiyyatı və poeziyanı gerçək ədəbiyyatçıya və gərçək şairə təhvil verək.

6 Sentyabr 2016 5:00

Məmməd Rahimin Müşfiq haqda şərəfsiz – Məqaləsi

Faktinfo.az  araşdırmaçı-jurnalist Fatimə Kərimlinin uzun axtarışlardan sonra üzə çıxardığı Məmməd Rahimin Mikayıl Müşfiq haqqında 1 iyul 1937-ci il tarixində "Ədəbiyyat” qəzetində yazdığı “Kontrrevolüsioner, kontrabantçı, oğru…” adlı məqaləsini təqdim edir.   “Ədəbi sahə ideologiya cəbhəsində sinfi mübarizənin ən kəskin və mürəkkəb sahəsi olduğundan düşmən buraya soxulmağa və öz fikirlərini yeritməyə çalışır.   M.Müşfiq belələrindən biri idi. Zahirən "səmimi”, "məzlum” görünən əsas mahiyyəti etibarilə isə hiləkar olan Mikayıl Müşfiq çox zaman ifşa olunmaq ərəfəsində "Sovet əsəri” yazaraq özünü gözdən yayındırmışdır. Onun zahirən Sovet, lakin bütün daxili quruluşu etibarilə qəddar kontrrevolüsioner ruh ilə dolu olan bir sıra əsərləri vardır. "Səməndər” əsərində revolüsion rus xalqının Azərbaycan xalqına olan yardım əli, onun səadəti, çiçəklənməsi üçün olan köməyi inkar olunmuşdur.   Burada müsavatçıların dediyi od yurdu vardır ki, o, özünü yalnız bu od yurdunun "Səməndər”i sayır. İki üzlü Mikayıl Müşfiq uzun zaman öz-özünü sədaqət nümayəndəsi kimi tanıtdırmağa can atmışdır.   Halbuki, gördüyü işin mahiyyəti etibarilə o, fəlakət carçısından başqa bir şey deyil. O, Azərbaycanın döyüşkən əməkçi xalqını aciz, üzü qara vermişdir. Tarix qabağında isə bu xalq heç də üzüqara olmamışdır. O, əsirlərcə döyüşmüş, isyan etmiş və nəhayət şanlı Aprel revolüsiasını yaradaraq öz həqiqi azadlığını əldə etmişdir. Müşfiq bunu görməyə kordur.   Müşfiq ilk qidasını Türkiyənin aristokrat şairi Hamid və kontrrevlosioner Hüseyn Caviddən almışdır. Onun "Küləklər” kitabçası hər cür meşşan, anarxist və yaramaz qara anti-sovet kontrrevolüsion fikirlər ilə doludur. O, kitabının düşmən əsəri olduğunu gizlətmək üçün "etiraf” yazdı. Bəzi prinsipsiz, liberal, averbaxçı tənqidçilər bu etirafı həqiqi etiraf kimi qələmə verdilər. (Mehdi Hüseyn) tənqid düşməninin bu pərdələməsini görmədi, onu yırtmadı.   Mikayıl Müşfiq maskalanmaq üçün bəzən çox gurultulu məsələdən yapışıb revolüsion temalar arasında gizlənməyə çalışırdı.   O, Leninin obrazını vermək iddiasında bulunurdu, lakin sözdə xalq səadətindən danışan, işdə isə xalq azadlığını satan bu sənət dəllalı ulu Lenini qaniçən cahangir, peyğəmbər Məhəmməd ilə, Budda ilə müqayisə etmişdir. O, dahi Lenin obrazını qəsdən təhrif edir, alçaqcasına öz ideyasını yürüdərək sinfi mübarizəni nifrətlə qarşılayır. İlk baxışda "müsbət” görünən misraların arasında əsas kontrrevolüsion fikrini yürüdür, düşmən ilə aparılan mübarizədə tökülən qanı qardaş və sevgili qanı adlandırır. Lenini düşmənçilliyi yaratmış kimi göstərir.   Böyük Sovet xalqının və dünya proletarlarının ulu rəhbərini, ancaq türkün dastanında gurladığı üçün qəbul edir.   "Küləklər”də Sovet Gürcüstanı "Zagesi”nə qarşı olduqca reaksiyon kontrrevolüsion fikirlər vardır. O, üzərində "Zages” qurulan Kür çayına müraciət edib kim tərəfindən kilidləndiyini, sinəsinə dağ çəkildiyini soruşur. Tbilisi nura boyayan "Zages”-dəki çarxları Kür çayının başına bəla kəsilmiş  bir xəncər kimi verir. Kənddə sosializmin simvolu olan traktoru "torpağın köksünü bıçaqlayan”, "ulayan nər”, "təzə cəllad” kimi göstərir. Öz zəhərli müsavatçı nasionalist kisəsini Türkiyənin hər cür reaksion, mühafizəkar, millətçi şairlərindən dolduran bu reaksioner təbiət qoynunda çəkilən dəmir yollarına amansız fikirlər bəsləyir. O, təzə çəkilən dəmir yollarını "dağların qəddini bükən”, "çəlik bağrını sökən”, "sinəsinə ayrılıq dağı çəkən” bir amil kimi göstərir. Halbuki, tənqid belə vicdansızlığa qarşı öz sözünü deməli, onu bolşevik atəşinə tutmalı idi.   Xalq səadətinə düşmən olan bu əclaf, "İnqilab” şeirində proletar revolüsiasını yandırıb yaxan lava, bir vulkan stixiyası kimi təsvir edir. Əcaba bu bir şanlı Oktyabr revolüsiasının xüsusiyyətlərini inkar demək deyilmi? Əcaba bu əməkçi xalqları səadətə çıxaran işçi kəndli revolüsiasına böhtan deyilmi? Əlbəttə böhtandır, əlbəttə söz yox ki, bu əməkçi xalqların azadlıqlarını təmin edən işçi revolüsiasını inkardır.   Müşfiq "Tərtərges nəğmələri” və "Mingəçevir həsrəti” kimi son şeirlərində öz kontrrevolüsion fikirlərini yürütmüşdür. Müşfiqin hayasızlığı oraya gəlib çatmışdır ki, o, Sovet Azərbaycanında heç bir yenilik görməyirdi. "Mingəçevir həsrəti”ndə xəstə canımızın asta-asta öldüyündən bəhs edib cəfəngiyyat söyləyib sovet quruluşuna kontrrevolüsion böhtanlar atır. O, Azərbaycanın azadlığını danmaq üçün Mingəçeviri bir vasitə kimi götürürdü. O, guya Mingəçeviri həsrətlə gözləyirdi. Halbuki bu, hiyləkarcasına olan bir metoddur. Şeirdəki ruh isə Azərbaycanın asta-asta öldüyünü iddiadan başqa bir şey deyildir. Bizə yabancı Müşfiq "Duyğu yarpaqları” şeirində "Bir üzüm qaradır, bir üzüm sarı” deməklə özünün ikiüzlülüyünü yaxşı göstərir.   Həmid kimi qatı pantürkistin şeirlərindən ilham alan b düşmən, bəxtiyar ölkəsi üçü fədakarlıq göstərən mübariz neft işçilərini "Canavar” obrazı ilə təsvir edir. Onun doğma dilini bir yana qoyaraq ona böhtan atır. Neft qəhrəmanına saxta bir dil, pantürkistlərin dilini verir. İşçini Türkiyə saraylarının dili ilə danışdırır, "Canavar” şeirində Bakı işçisi danışırkən "məqsəd” əvəzinə "maqsad” deyir. O beləliklə, öz çirkin hiyləsini yürütmək üçün döyüşçü işçi əvəzinə saxta bir obraz yaradaraq oxuculara təhvil verir. Ümumiyyətlə, dildə osmanizmə oryentasiya hiləkar Müşfiqin apardığı siyasətin bir qolu idi. Pantürkist Müşfiq  dildə osmanizmi təbliğ edirdi. O, müstəqil Sovet Azərbaycanının dilini tanımayırdı. O, pantürkist, panislamist bir dil ilə Azərbaycan xalqı dili arasında büllurlaşmağa doğru gedə doğma sovet ədəbiyyatı dili arasında heç bir fərq görməyirdi. O, öz fikirlərini yürütmək üçün "gəliyor”, "gediyor”-u rayonlarımızdakı "aleyir”, "gəleyir” ilə qarşılaşdıraraq Sovet Azərbaycanı ilə Türkiyə dili arasında heç bir fərq olmadığını iddia edirdi. Onun dildə pantürkist bir siyasət yürütdüyünü göstərmək üçün leksikonundan gətirəcəyimiz bir neçə misal kifayətdir. O, "vətən” deyil, "vatan”, "həftə” əvəzinə "hafta”, "şəfəq” deyil, "şafaq” işlədirdi.   Müşfiq dili və şeirlərindəki qandrabanda yolu ilə gətirdiyi fikirləri etibarilə bü günə, proletariata sadiq bir şair olmamışdır. O, proletar revölüsiasında əsərləri ilə aktiv iştirak edən Mayakovskiyə nifrət bəslədiyi halda "Mingəçevir həsrəti” və "Şən Tiflis” şeirlərində onun Sergey Yeseninin ölümünə yazdığı şeirindən açıq-aydın oğurluq etməkdən çəkinməyirdi. Mayakovskinin "Yüzəlli milyon” adlı poemasından açıq oğurluq edərək "Zəfər səsləri”ni yazdığı bir faktdır. Mikayıl Müşfiq şeirləri üçün oğurluq ta ilk günlərdən bu günə kimi xarakter bir hal olmuşdur. Aleksandr Zarovun "Qarl Libknext”, Utkinin "Veter” şeirlərini oğurlayıb "Qonağım” və "Qarl Libknext” adı ilə çap etdirən bu şeir oğrusu Vasili Qazinin, "Ruçnoy lebed”ini dəxi "Əl ördəyi” deyə vaxtilə təb etdirmişdir. Müşfiq sinfi qardaşı Çobanzadədən də oğurlayardı. Onun qatı millətçi "şeirlər” kitabından "Bulutlar”ı oğurlayaraq "Küləklər” kitabçasına köçürmüşdür. Nə üçün o belə edirdi? Çünki o, quruluşumuza sadiq deyildi. Ona görə də sovet tematikasından müstəqil olaraq yaza bilməyirdi. Odur ki, o yandan, bu yandan rus, erməni sovet yazıçılarından, Nəsimidən, Məmməd Akifdən, Baba Tahirdən, Hamiddən və başqalarından çırpışdırırdı. O, əclaf ideyası üçün hər cür qandrabandçılıqdan istifadə etmişdir. Vaxtilə yazdığı kontrrevolüsion "Banditlər” poeması ifşa edilmişdir. O, həmin "Banditlər”i "Dağlar macərası” adı ilə yaxınlarda "Ədəbiyyat qəzeti”ndə çap etdirmişdi. O, bu kimi hərəkətləri ilə Azərbaycanın kulturunu, səadətini əlindən almaq, onu eyni kaloniya salmaq kimi çirkin bir ideyaya xidmət edirdi. Mikayıl Müşfiq kimi satqınlar sinifsiz dünya qurmaq uğrunda mübarizə aparan sovet ədəbiyyatına az əngəl olmamışlar. Artıq onlar ifşa olunmuş, maskaları tamamilə yırtılmışdır. Düşməni amansızcasına ifşa etməkdə prinsipial tənqid hələ çox işlər görməlidir. Tənqid hər cür ziyalı əhvali-ruhiyyəyə atəş açmalı, namuslu sovet yazıçılarının yaradıcılığını yüksək səviyyəyə qaldırmalıdır.

29 Avqust 2016 6:05

Dərdin-qəmin dalına bir təpik!

Şeirlər vardır, yazıldığı gündən dillərə, könüllərə düşən... İllər ötüb keçsə də yaddaşın bir küncündə, dilin ucunda qalan...İnsan yaşa dolsa da heç zaman qocalmayan, hər zaman öz estetik təravətini saxlayan, vəsf etdiyi duyğular qədər təmiz, saf və əbədi olan şeirlər...   Murad Köhnəqala: “Dərdalgin” (tabletkalarda) Ey günəşli yurdun şərqli insanı! Nə vurulmusan bu qəmlərə, nə əzizlərsən öz dərdini? Dərd-bəladan həzz alırsan, manyakmısan? Sənə verilən o işıq ömür Uçub gedir bir ox kimi Adam da bu qədər dərdbaz olarmı? Köynəyin cırıqdı? - cəhənnəmə ki, bir az da cırıq gəz! Dişin yoxdu, pulun yoxdu - mırıq gəz! Dabanı sürtülmüş, üstü sökülmüş su buraxan o ayaqqabınla bir təpik ilişdir dərdin dalına, getsin öz işinin-dərdinin dalınca. Evin yoxdu - nə olsun ki? Vağzallara, binaların damına nə gəlib? Belə şeydən dərd yonub, qəm düzəltmə! Pulun yoxdu? - bir az da ac gəz. Ac-yalavac gəzməkdən xoşbəxt və gülməli bir şey varmı dünyada?.. Ac-acına küləkli küçələrdə veyillənmək, boş sok qablarını, su qablarını təpikləmək dərd çəkməkdən pisdimi? Tutalım, evlənmisən, evdə uşaqların var, pulun az, məvacibin yox - noolsun?! Qazıb-qazıb dərd çıxartma bundan, qoy bir az da az yesin arvadın, bir az da arıq olsun, bir az da kasıb geyinsin! Oğlun keçənilki şalvarını geyinsin, bir az da gödək olsun. Qızının köhnə ayaqqabısının sökülmüş yerlərini özün tik. Sən sapı dişinlə dartdıqca uşaqların gülüşəcək. Necədi, gözəl deyilmi? Təki arvadın sevsin səni! Qonşu uşaqları bahalı geyər - özləri bilər. Qonşu arvadları xəz geyər, qızıl taxar - özləri bilər. Onda var, səndə yoxdu - noolsun ki? Səndə var, onda yoxdu - noolsun ki? Dərdə çevirmə, zəhrimara döndərmə bunu! Qoy gülsünlər sənə, gülüb-gülüb, axır, yorulacaqlar. Ömür axır işıq kimi! Arvadın həmişə narazıdırsa, dırsa, dirsə, dursa, fikirləşməyə dəyməz, ayrıl getsin, boşa getsin! Uşaqları dərd eləmə, bura bax, yenə dərdə taxılma! Onları əvvəlkindən də gözəl böyüdəcəksən... Tutalım, bir işdi, düşdün türməyə. Noolub, özünü tütün kimi büküb çəkirsən, iri, ağır fikirlərin hambalına dönmüsən, künclərdə büzüşüb üzünə əlavə qırış yonursan? Gözüm aydın, noolsun haqsız tutulmusan? Nə üçün qan qusmalısan? Döyəcəklər - döz gülə-gülə! Söyəcəklər - döz gülə-gülə! Bıçaq soxmaq lazımdısa, kiməsə fikirləşmək lazım deyil, ordaca sox! Güllələmək lazımdısa, güllələ yerindəcə! Səni də güllələyib yorta bilərlər, sən də ölməlisən, heç dərd eləmə! Ömür axıb gedir işıq misalı. Axmaq kimyagərlər kimi hər şeyi dərdə-qəmə çevirmə! Qəmli-qəmli oxuyub muğamda zarıyırsan, bu cavan yaşında nə qarıyırsan, maymaqmısan? O qoca qəzələ nə kərkinirsən, manyakmısan? Tüpürüm sənin o dərdli şerinə, tüpürüm sənin dərdə aşiqliyinə! Həyata gəl! Həyata gir! Nə göllənirsən? Nə iylənirsən? Ömür axıb gedir işıq misalı. Dərdin-qəmin-vərəmin dalına bir təpik! İşıqlı dünyada onların hörməti yoxdu bir qəpik…

26 Avqust 2016 11:17

Fakt

Bizi izləyin