“Plagiat elmi işlər olur, danmıram” – Müsahibə

20160708-143036link

Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun direktoru, professor Möhsün Nağısoylunun AzNews.az-a müsahibəsi: – Möhsün müəllim, Dilçilik İnstitutunun əsas missiyası nədir? – Dilçilik İnstitutu Azərbaycanda yaranan elmi-tədqiqat institutlarından biridir. Elmlər Akademiyası yaranandan onun tərkibində Dilçilik İnstitutu fəaliyyət göstərir. Müəyyən vaxtlarda - 50-ci ildə Ədəbiyyat İnsitutu ilə birlikdə, 1969-cu ildən isə müstəqil fəaliyyətə başlayıb. – Konkret demək mümkündürmü ki, bu gün Dilçilik İnstitutu nə işlə məşğuldur? – Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi, müasir Azərbaycan dili, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası, başqa dillərlə əlaqəsi və s. Bu işlərlə məşğuldur. Aydınlıq üçün deyim ki, bizim institutda hazırda 13 şöbə var. Bu şöbələrin fəaliyyətini dilə gətirsək mənə elə gəlir, Dilçilik İnstitutunun əsas istiqamətlərinin müəyyən olunmasına kömək edə bilər. – Buyurun... – Ən böyük şöbələrdən biri müasir Azərbaycan dili şöbəsidir. Bu şöbənin özü 1945-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Əsas vəzifəsi Azərbaycan dilinin elmi qrammatikasını hazırlamaqdır. 50-ci illərdə Azərbaycanda dilçilik elmi doğrudan da çox inkişaf edib. Məsələn, Muxtar Hüseynzadə, Səlim Cəfərov, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Məmmədağa Şirəliyev, Yusif Seyidov və s. Bunlar Azərbaycan dilçiliyinin nəhəng simalarıdır. Hərəsinin də öz sahəsi olub. Muxtar Hüseynzadə daha çox morfologiya, Səlim Cəfərov leksika, Məmmədağa Şirəliyev dialektologiya, Dəmirçizadə isə dil tarixi ilə məşğul idi.Dilçilik İnstitutunda Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsi də var. Bizim ana kitabımız “Dədə Qorqud”dan başlayaraq yazılı abidələrimizin dilini və klassiklərimizi öyrənir. Tutaq ki, bizdə Nəsiminin dilinə aid ayrıca araşdırmalar var. Eyni zamanda Qazi Bürhanəddinin, Füzulinin, Vaqifin dili haqqında və s. Ən qədimdən başlayaraq yazılı ədəbiyyatımızın əsas qaynaqları və dilləri məhz bu şöbədə öyrənilir. İndi həmin şöbədə Azərbaycan dilinin tarixi lüğətinin birinci cildi nəşrdədir, ikinci cildini isə tamamilə hazırlamışıq. Qədim şöbələrdən biri də Azərbaycan dialektologiyası şöbəsidir. İlk rəhbəri Məmmədağa Şirəliyev olub. Hazırda bu şöbə olduqca səmərəli fəaliyyət göstərir. Keçən il bizdə Naxçıvan dialektoloji atlası tərtib olundu və çox böyük rezonans doğurdu. Türk alimləri ona yüksək dəyər verdilər. Həmin atlasda Naxçıvada yerləşən bütün məntəqələrinin dilləri, fonetikası, leksikası və morfologiyası öz əksinin tapıb. – Bəs necə düşünürsünüz, Qarabağın da dialektoloji atlasının hazırlanmasına ciddi ehtiyac yoxdurmu? – Əlbəttə, böyük ehtiyac var. Həmin şöbə bu ildən Qarabağın dialektoloji atlasını hazırlamağa başlayıb. Bu günlərdə 6 nəfərlik heyət bir həftəlik Füzuli rayonuna getmişdilər. Çox böyük təəssüratla qayıtdılar. Füzulidə 46 yaşayış məntəqəsində olublar, sakinlərlə görüşüblər və onların dil materiallarını toplayıblar. Deyim ki, bizdə lüğətçilik şöbəsi də fəaliyyət göstərir. Hazırda bu şöbə tətbiqi dilçilik adlanır. İsmayıl Məmmədli lüğətimizin yeni təkmilləşdirilmiş variantı üzərində işləyir. Bundan əlavə dilimizə yenicə daxil olmuş sözlərin lüğəti hazırlanmaqdadır. – Digər şöbələr hansılardır? – Nəzəri dilçilik və terminologiya və türk dilləri şöbələrimiz də var. Eyni zamanda terminologiya komissiyası, həm də ayrıca çap olunan “Terminologiya” jurnalı fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dili türk dillərinin oğuz dil qrupuna daxildir. Türk dilləri şöbəsində dilimiz başqa türk dilləri ilə müqayisəli şəkildə araşdırılır.Bildiyimiz kimi, 2013-cü ilin aprelində ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan dilinin qloballaşma dövründə zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı qəbul olundu. Və bu proqram bizim qarşımıza böyük vəzifələr qoydu. Sosiolinqvistika və dil şöbəsi də yaradıldı. Hind-Avropa dilləri şöbəsi də var. Eyni zamanda yeni yaranmış Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi də fəaliyyət göstərir. Burada şummer, akkad və hətta qədim erməni dili də öyrədilir. Bunun əhəmiyyəti çox böyükdür. – Qədim erməni dili deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? – Müasir yox, qədim qrobar dilini deyirəm. – Maraqlıdır, qədim erməni dilinin tarixi hara gedib çıxır? – Tarixi eramızdan əvvələ aiddir. Bu dili öyrənərkən məlum olur ki, qədim erməni dili strukturuna görə quraşdırmadır. Bu dilə kürd dilinin böyük təsiri var, eyni zamanda türk dilinin təsiri hiss olunur. 1902-ci ildə məşhur erməni alimi Açaryanın kitabı çıxıb. Bu kitab erməni dilinə daxil olan türk mənşəli sözlərdən ibarətdir. Ona görə də erməni dilini öyrənmək əslində, öz dilimizin dərin qatını öyrənməkdir.Daha sonra İnstitutda Kompüter dilçiliyi fəaliyyət göstərir. Burada Azərbaycan dilinin ümumi bazasının yaradılmasını düşünülür. Yəni Azərbaycan dili haqqında 300-400 səhifəlik material elektron məkana yerləşdirilir. Beləliklə, istənilən şəxs Azərbaycan dilinin leksikası, fonetikası və sintaksisi haqqında məlumat əldə edə bilir. – Proses yekunlaşıbmı? – Xeyr, amma yekunlaşmaq üzrədir. Bu şöbənin ikinci sahəsi Azərbaycan dilçiləri haqqında olacaq, qədim dövrlərdən başlayaraq indiyə qədər. Eyni zamanda Azərbaycan dili ilə bağlı bütün tarixi sərəncam və fərmanlar nəşr olunacaq. Səfəvilər dövründən başayaraq Xalq Cümhuriyyəti dövrü daxil olmaqla, Sovet dövründə, müstəqillik illərindəki fərman və sərəncamlar yığılacaq.Mənə elə gəlir, bu şöbə olduqca aktual işlər görən şöbələrdən biridir.Yeni açılmış şöbələrimizdən biri isə Monitorinq şöbəsidir. Müasir dövrdə elanlar, afişalar, reklamlar bizim məişətimizə daxil olub. Bunlarda isə adi orfoqrafiya qaydaları, dil xüsusiyyətləri pozulur. Bu mənada şöbəmizin əsas iş prinsipi monitorinqlər, treninqlər keçirməkdir, ədəbi dilin normalarının pozulmasının qarşısını almaqdır. – Möhsüm müəllim, uzun zamandır reklamların, afişaların dili ilə bağlı maarifləndirici işlər aparılır. Amma konkret nəticə yoxdur. Azərbaycan dilinin qayda-qanunları reklamlarda, afişalarda yenə də pozulur. Bunların qarşısını almaqdan ötrü daha ciddi ölçü götürmək olmazmı? Məsələn, cərimələmək necə fikirdir? – Siz bizim yaralı yerimizə toxundunuz. Bu yaxınlarda mən Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətində Azərbaycanda dil siyasəti ilə bağlı məruzə elədim. Həmin məruzədə bu məsələyə də toxundum. Bir sıra ölkələrdə, məsələn, Latviyada dil normalarının pozulamsına görə cəza tədbirləri görülür. Mən düşünürəm bizim ölkədə də belə bir problemi gündəmə gətirmək vacibdir ki, dil normaları pozulduğuna görə inzibati cəza tədbirləri görülsün. Hesab edirəm ki, onda daha yaxşı təsiri olacaq. – Yaxınlarda metro stansiyalarından birində divarda yazılmışdı ki, 7 yaşından yuxarı uşaqlara kart vurun. – Görürsünüzmü, normalar necə pozulur?! Adicə küçələrdə yazılır ki, narahatçılığa görə üzr istəyirik. – Əslində isə “narahatlıq” olmalıdır. – Bəli... Hətta dil normalarımız televiziyalarda da kobud şəkildə pozulur. Qaynana yazırlar. Amma qayınana olmalıdır. Belə olduqda uşaqlar da çaşbaş qalırlar. Bilmirlər qaynana düzgündü, yoxsa qayınana?! Elə restoranlar var ki, orada lövhə yalnız ya ingilis, ya da rus dilindədir. Eyni zamanda mağazaların adları da. Bu barədə biz bir dəfə Respublika konfransı da keçirdik, ora müvafiq qurumları da dəvət etdik. Məsələ yuxarı səviyyədə həll olunmalıdır. Amma ən yaxşı yollarından biri doğrudan da inzibati cəza tədbirləridir. – Bayaqdan Dilçilik İnstitutunun şöbələrini saydınız. Bildirdiniz ki, institutda xeyli işlər görülür. Bəs niyə Dilçilik İnstitutunun adı mətbuatda daha çox qalmaqallı hadisələrdə hallanır? Məsələn, rəhmətlik Tofiq Hacıyevin vaxtında problemlər oldu, sonra isə professor Qulu Məhərrəmli... – Düzü, mən o məsələyə toxunmaq istəmirəm. Çünkü bunlar görülən işlərin arasında olduqca cüzi bir şeydir. Onlara əhəmiyyət vermək lazım deyil. Bura Akademiyadır, elmi müəssisədir, burada alimlər çalışırlar. Bizim işimiz dövlət səviyyəsində əhəmiyyət daşıyır. Ana dili millətin varlığıdır. Ölkə prezidenti keçən il Akademiyanın 70 illiyinə həsr olunmuş xüsusi yığıncağında ana dilinin saflığı məsələsinə toxundu. Siz görürsünüzmü prezidentimiz ana dilində necə də gözəl və səlis danışır, yaxud da ulu öndərimiz necə də gözəl sözlər tapırdı, işlədirdi. Bilirsiniz ki, bu il ölkəmizdə multikulturalizm ilidir. Amma multikulturalizmə türklər çoxkültürlülük deyirlər. Yəni dilimizi özünün daxili imkanları sayəsində inkişaf etdirməyimiz daha məqsəduyğun olardı. – Bayaq görkəmli dilçilərin adlarını çəkdiniz. Muxtar Hüseynzadə, Səlim Cəfərov və s. Bəs son illərdə gənc dilçilərimiz də yetişirmi? Məsələn, cavan dilçilər arasında gələcəyin Tofiq Hacıyevini görürsünüzmü? – Ad çəkmək istəmirəm, amma çox ümidverici gənclər var. Mən bura rəsmi olaraq keçən ilin dekabrında gəlmişəm. Həmin gənclərin elmi işləri ilə tanış oluram. Kiminsə adını çəkib başqasını deməsəm inciyərlər. Amma İnstitutumuzda ümidverici gənclər var. Gələcəyin Ağamusa Axundovu, Tofiq Hacıyevi yetişir. - Bəs plagiat dissertasiyalar, elmi işlər haqqında nə deyə bilərsiniz? Yaxud, kimsə dilçi alim olmaq üçün pul verib başqasına elmi iş yazdırır. Belə hallara necə baxırsınız? – Dayaq haqqında danışdığımız dövlət proqramında antiplagiat dissertasiya məsələləri də var və bu da institutumuzun qarşısına qoyulmuş işlərdəndir. Antiplagiat sisteminin yaradılması sahəsində artıq işə başlanılıb və müəyyən işlər görülüb. Təbii ki, əvvəllər belə hallar daha çox olub... – İndi yoxdurmu? – Müasir dövrdə də plagiat dissertasiya işlərinə rast gəlmək mümkündür. Təbii, zəif işlər də olur, plagiat işlər də olur, mən bunları danmıram. Ancaq təsadüfi hallar qarşımıza çıxır, az-az rast gəlinir, kütləvi deyil. Antiplagiat sistemi isə bu kimi işlərin qarşısını mütləq şəkildə alacaq. – Deyirsiniz ki, plagiat nadir hallarda olur, amma mənə elə gəlir, əksinə, son zamanlar daha da kütləviləşib. – Yox, səhv düşünürsünüz! Buna qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparılır. Biz - Müdafiə şuraları hər bir işə ciddi yanaşırıq, şəffaflıq, elmi səviyyə gözlənilir. Mən şəxsən hesab edirəm ki, plagiat məsələsi kütləvi şəkil almayıb, ala da bilməz! Çünki bu məsələ birinci növbədə bizdən asılı olan bir şeydir. Amma qeyd edim ki, qədim vaxtlarda da bu cür hallar - plagiatlıq olub. – Məsələn... – Tutalım, Füzuli nə üçün bu təxəllüsü götürmüşdü? Ona görə ki, heç kim onun təxəllüsü və şeirlərini oğurlamasın. Axı Füzuli sözünün mənası boşboğaz deməkdir. – Möhsün müəllim, hazırda Dilçilik İnstitutunun Monitorinq şöbəsinin müdiri kimdir? – Əvvəllər - təzə yaranan vaxtlar bu şöbənin müdiri Həbib Zərbəliyev idi. Ancaq o, bir müddətdən sonra özü ərizə yazıb işdən çıxdı. Sonra professor Qulu Məhərrəmli gəldi. Lakin yaxınlarda o da öz ərizəsi ilə işdən ayrıldı. Hazırda isə Sevinc Əliyeva müdir vəzifəsində çalışır. – Şöbə yaranandan iki müdiri olub, ikisi də öz ərizəsi ilə işdən gedib. Görəsən, Sevinc xanım nə vaxt ərizə yazıb gedir? – Yox... (gülür) Onların bu şəkildə işdən çıxması tamamilə təsadüfi haldır. – Amma qalmaqallı məhkəmə prosesi ərəfəsində Qulu Məhərrəmlinin ərizə yazıb işdən çıxmasını təsadüf kimi qiymətləndirməyənlər də oldu. – Başqa cür düşünənlər ola bilər. Amma Qulu Məhərrəmli öz ərizəsi ilə azad olunub. Tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, burda başqa söhbət ola bilməz! Qulu müəllimin işdən çıxmasının dediyiniz məhkəmə məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. O, işlərinin çoxluğu ilə bağlı getməli olduğunu dəfələrlə demişdi. Hətta mətbuata da açıqlama vermişdi ki, Tofiq Hacıyevdən sonra burada işləməyə dəyməz. Bəs bu faktı niyə demirlər?

8 İyul 2016 2:58

“Xaqani Məmmədov günahkardısa, gəlin, onun başını kəsək” –Rövnəq Abdullayev

5

“Bu gün PFL-in ötən 4 ildəki işinə qiymət verildi. Seçkilər oldu və Ramin Musayev bu vəzifəyə seçildi”. Bunu AFFA prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib. Bu gün Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) prezident seçkiləri keçirilib və yeganə namizəd Ramin Musayevin qarşıdakı 4 il ərzində bu postda qalması təsdiqlənib. AFFA rəhbəri iclasdan sonra təşkil edilən mətbuat konfransında fikrini bu sözlərlə davam etdirib: “Çətin də olsa, PFL-lə birlikdə yüksək səviyyədə çempionat keçirmişik. Ən əsası, ədalətli olub. Eyni zamanda ədalətli hakimliyimiz olub. Hakimliyin keyfiyyətini qaldırmaq üçün işlər görürük. Onlar hər il ən yüksək səviyyədə 2 toplanış keçirlər. Mən PFL-ə tövsiyələrimi verdim. May ayında Qəbələdə 8 klubun iştirakı ilə böyük turnir keçirəcəyik. İstəyirik gözəl turnir keçirək, mükafat fondu qoyaq. AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin qərarına görə, gələn mövsümə ən azı 4 komanda lisenziyaya cavab versin ki, Premyer Liqaya keçə bilsin. İstəyirik, növbəti mövsüm ən azı 10 komandalı çempionat keçirək”. – Yalnız Ramin Musayevin namizəd olacağını gözləyirdiz? – Gözləyirdim. İlk dəfədi ki, Avrokubokda 3 klubumuz normal oyun sərgilədi. Hamısına uğurlar arzu edirik. Uğurları davam etsin, bizə də futbol bayramı qismət olsun. – AFFA və PFL prezidentliyinə namizəd olmaq üçün cəsarətdən başqa nə lazımdı? – Bu, böyük cəsarət tələb etmir. Mən istərdim ki, alternativ olsun. Belədə seçkilər daha maraqlı keçər. Namizədliyini verən yoxdusa, mən nə edə bilərəm? – Hakimlərimiz son toplanışı ölkə daxilində keçirdilər. Bunun səbəbi nə oldu? – Hakimlərimiz yayda Bolqarıstana gedəcəklər. Qışda hava ilə bağlı getmirlər. Üstəlik, həmin vaxt komandalar da olmur. – Xaqani Məmmədovun yerinə nə zaman namizəd olacaq? – Hakimlərin səhvində Xaqani Məmmədov günahkardısa, gəlin, onun başını kəsək. Avropa çempionatında hakim səhvləri olur, onları güllələmək lazımdı? Yoxsa, Kollinanı? Əsas odu ki, hakimlər qərəzli olmasın. Qərəzli idarəçilik artıq yoxdu. Mərc oyunları Avropada baş alıb gedir. Gülməli şeylərə pul qoyuluşu edir. Belə hal olsa, həmin şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdı. – Dövlət Proqramının vaxtı bitib. Yeni proqram hazırlanacaqmı? – Proqram hazırlamışıq. 2020-2025-ci ilə qədərki qısa proqram olacaq. Futbol tarixində ən vacibi 2020-ci ildi. APAsport.az

5 İyul 2016 12:41

“Onlar çirkin oyunlar oynayır, amma unutmasınlar ki,…” –Milyonçu Mübariz Mənsimov hansı məmurları hədələdi? (VİDEO)

mubariz-palmali

"Biz küllərdən yenidən doğulub çıxan insanlarıq. Ən aşağı düşüb yenidən zirvəyə qalxa bilərik. Bizi heç bir qüvvə qorxuda bilməz". Faktinfo.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı iş adamı, "Palmali" Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimov ANS-in Türkiyə bürosunun müxbiri Pərviz Sultansoya müsahibəsində bildirib. Pərviz Sultansoyun “Mübariz Mənsimov iflas dərəcəsinə çatıb. Nə baş verir? Həqiqətən də Mənsimov iflas olub?” sualına azərbaycanlı iş adamı belə cavab verib: – Dünyanın hər bir yerində qlobal bir kriz var – Azərbaycanda da, Türkiyədə də, Amerikada… Sözsüz bu kriz Palmali Şirkətindən də yan keçməyib. Lakin bu demək deyil ki, biz iflasa uğramışıq! Palmali bu gün də dünyada ən böyük dənizçi şirkətlərindən biridir. Sadəcə olaraq biz fəaliyyətimizin istiqamətini dəyişərək kənarda olan digər fəaliyyət növlərimizə və yan şirkətlərimizə yox, əsas işimiz olan gəmiçiliyə önəm verməyə başlamışıq. – Bəs onda bu qara piarın sifarişçisi kimdi sizcə? – Bizim içimizdə bir qısqanclıq var. Bu gün bu qısqanclıqları aşmalıyıq. Əgər bir azərbaycanlı iş adamı varsa, ona dəstək olmaq lazımdır. Ucuz sifarişlərlə, qara piarlarla məşğul olan insanları sadəcə gülərək keçirəm. Bu cür işlərlə məşğul olanlar bu gün Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü siyasətə zidd hərəkət edən və sərbəst rəqabətin qarşısını kəsən insanlardır. Bu gün mənə və şirkətimə qarşı yönələn ittihamlar sadəcə olaraq bir neçə Azərbaycan məmurunun qara piarıdır. Mən çox gözəl bilirəm bunlar kimlərdi… Təəssüf ki, onlar çirkin oyunlar oynayır. Amma unutmasınlar ki, bu gün onlar əsassız sözlərlə məni ittiham edirlərsə, sabah mən əlimdə olan beynalxalq media resurslarla onların çirkin işləri haqqında real sənəd və dəlilləri ortaya çıxara bilərəm. Sözsüz ki, mən belə çirkin oyunlar oynamıram, amma hər şeyində bir həddi var. Mənim 4 uşaqım var və bu gün qızım məndən qara piarda yazılanlar haqqında soruşanda mən məyus oluram, bilmirəm nə cavab verim. Belə vicdansızlıq olmaz! Belə qara piardan axı Azərbaycan nə udacaq. Yazırlar ki, mən iflasa uğramışam – axı Azərbaycanın dünya miqyaslı, adlı-sanlı iş adamları olan Mübariz, İskəndər, Telman, Aqalarov və s. iflasa uğrasa Azərbaycan bundan nə qazanacaq? Bunu yazanlar və ya sifariş edənlər bir dəfə olsa belə güzgü qarşısında durub özlərinə sual versinlər ki- “Mən Azərbaycan üçün nə etmişəm? Mənim Vətənim Azərbaycan üçün onlar nə ediblər? Təəssüf ki, belələri yalnız dağıda bilirlər…” Gənc kadırların yetişəcəyini, gənc iş adamlarının sayının daha da artacağını söyləyən azərbaycanlı iş adamı bu prosess daimidir və bunun qarşını heç bir qara qüvvənin ala bilməyəcəyini qeyd edib. Bunlar bizə qarşı yox – Azərbaycanın başçısı olan möhtərəm Prezident İlham Əliyevin siyasətinə qarşı çıxış edirlər. Baxın, mən o gün İtaliyada idim və orada da Azərbaycanda tədbiq olunan Asan sistemindən danışırdılar. Dünyada misli olmayan bu struktur bu gün Azərbaycanda Prezidentin korrupsiya ilə mübarizə siyasətinin bariz nümunəsidir. Cənab Prezident Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin düzgün siyasətini həyata keçirməkdə davam edir və bu yoldan kənarlaşan hər bir kəs xəyanətkardır. Bir neçə il əvvəl biz heç xəyalımıza gətirə bilməzdik ki, Bakıda Formula 1 yarışları, Avropa oyunları və digər beynəlxalq tədbirlər keçirilə bilər. Biz, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Prezidentin bu əməllərinin nəticəsini aydın görürük və gürur duyuruq. İn şa Allah qısa müddətdən sonra Qarabağ və digər torpaqlarımız da qayıdacaq. Yazıllar ki, Palmali İŞİD-lə əməkdaşlıq edir – bu nə cəfənqiyyatdı. Nə İŞİD, nə Kürd nə də ki, digər siyasi qüvvələrlə mənim əlaqəm olmayıb və olmayacaq. Mənim balalarım var və sözsüz ki, məndə bütün normal insanlar kimi terorizmə nifrət edirəm. Adam necə də cahil ola bilər. Axı bu günki şəffav dünyada ən ciddi biznes sferası olan neft daşıyan gəmilər beynalxalq nəzarət altındadır. Onlara tövsiyəm budu – internetdə Ship History şəbəkələrini tapsınlar və dəqiqəsinə qədər görsünlər ki, bizim gəmilər hansı dənizlərdə üzür və kimin neftini daşıyır. Axı Swiss Bank, Deutsche Bank, European Bank for Reconstruction and Development, BNP Paribas Bank və digər beynəlxalq maliyyə institutları Palmali ilə necə əməkdaşlıq edir, bizə bu günə qədər necə kreditlər verillər. Bu savadsız insanlara mənim sadəcə yazıqım gəlir. – Azərbaycanda son Prezident seçkiləri zamanı xaricdə yaşayan Abbas Abbasov və bir sıra digər varlı azərbaycanlı iş adamları Ilham Əliyevə qarşı təşkil olunan milyarderlər qrupunu yaratdılar. Mübariz Mənsimov isə bu qrupa qoşulmadı və indi isə niyəsə Abbas Abbasovun adını Mübariz Mənsimovun yanında səsləndirirlər… – Tamamilə düz deyirsiz. Mən Abbas Abbasovu keçmiş Baş Nazirin müavini kimi tanıyıram. O ki qaldı Prezidentə qarşı hansısa hərəkətlər, bu, bizim ailəmizin tərbiyəsinə ziddir, biz bu yolun adamları olmamışıq, deyilik və heç vaxt olmayacayıq. Sözsüz ki, Azərbaycan dövləti bizə desə ki, biz dərnəklər yaradaq və ya Azərbaycançılıq ideyalarını təbliq edək və dəstək olaq, biz bunu məmnuniyyətlə etməyə hazırıq və hər zaman etmişik də, amma kimlərinsə sifarişi ilə Azərbaycana və ya onun layiqli vətəndaşlarına qarşı nəsə etmək bizlik deyil!. Bəli, mən Türkiyədə yaşayıram və burda vətənim üçün əlimdən gələni edirəm – minlərlə imkansız Azərbaycan ailələrinin balalarını burda oxutmuşuq, yüzlərlə Azərbaycandan gələn xəstələrə şəfa tapmağa yardımçı olmuşuq. lakin bunuda mənə irad tuturlar. Mənə Türkiyədə işləməyimi irad tuturlar. Mən Azərbaycanda işləyə bilmərəm – hərə özünə monopoliya yaradıb – işləməyə imkan belə vermillər. Lakin yaxşı hall budur ki, bu sahədə də Cənab Prezident İlham Əliyev reformalar aparır və sağlam biznesin inkişafına imkanlar yaradır. Məhz İlham Əliyevinin sayəsində bu gün də Azərbaycana inam var və bizdə, xarici iş adamları da Vətənimizə sərmayələr qoymaqda davam edirik. https://youtu.be/yEOJZs70A54 https://youtu.be/AN2H8eMa_Ps    

4 İyul 2016 10:42

Obama ilə görüşən azərbaycanlı həkim: – “Fürsətdən istifadə edib…”

heim

Dünyanın ən məşhur beynəlxalq proqramlarından biri olan Elm və Texnologiya üzrə Qlobal Sammitdə ( GİST-2016) Azərbaycanı bu il “Hipokrat” Tibb Mərkəzinin icraçı direktoru Leyla Tağızadə təmsil edib. O, müəllifi olduğu “HealthBox” layihəsi ilə sammitin final mərhələsində iştirak edib. Leyla Tağızadə Modern.az saytının suallarını cavablandırıb. -Leyla xanım, ABŞ Dövlət Departamenti və Amerika Elmə Dəstək Assosiasiyası (AAAS) tərəfindən hər il keçirilən müsabiqədə final mərhələsində iştirak etdiniz. “HealthBox” layihəsi ilə təmsil olunduğunuz yarışmanın final mərhələsi necə keçdi, sizdə hansı təssüratlar buraxdı? - “GİST-İ Tech” yarışması ABŞ-ın Stanford Universitetində 2 günlük bir tədbir idi. Yarışma çox ciddi rəqabət mühitində keçdi. Ərizə verən 135 ölkədən yalnız 24-ü finala vəsiqə qazanmışdı. Çıxışlar beynəlxalq ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilirdi. Hər birimiz çıxışdan qabaq Hollivud prodüserindən natiqlik məsləhəti aldıq. -“HealthBox” layihəniz final mərhələsində necə qiymətləndirildi, hansısa mükafata layiq görüldümü? - Bizim layihə sammitin əsas partnyoru olan “Founder İnstitute” tərəfindən yüksək qiymətləndirildi və biz işi davam etdirmək üçün Silikon Vadisində 4 aylıq proqrama dəvət aldıq. Eyni zamanda qardaş Türkiyə şirkətlərindən əməkdaşlıq haqqında təkliflər aldıq. - Final mərhələsinə ABŞ-ın hansı rəsmiləri qatılmışdılar? Barak Obama ilə görüş necə keçdi? - Hər bir finalçı Barak Obama və Con Kerrinin iştirak etdiyi sessiyaya vəsiqə qazandı. Finalda Dövlət Departamentindən olan Jonathan Margolis jüri qismində iştirak edirdi. ABŞ prezidenti Obama və dövlət katibi Con Kerri bu yarışmaya dünyanın müxtəlif ölkələrindən qatılan iştirakçları səmimi salamladılar. Onların çıxışı və bu yarışmaya, layihələrə dəstəyi iştirakçılara əlavə bir stimul idi. - Demişdiniz ki, Obama ilə görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsindən danışacaqsınız. Bu mümkün oldumu? -Layihəmiz müharibə zonasının əhalisinin tibbi xidmətlərə əlçatanlığından bəhs etdiyindən Dağlıq Qarabağ məsələsindən də danışdım. Torpaqların işğal nəticəsində yaranan qaçqın və məcburi köçkünlərə tibbi xidmətin faydasından bəhs etdim. - Finalda qalib hansı ölkələr oldu? - Yarşmanın finalında əsas yerlərə Banqladeş, Nigeriya, Keniyadan olan təmsilçilər seçildilər. - Sizin bu layihədən sonra hansısa yeni təkliflər gəldimi? - Layihəmizin təqdimatından sonra bir çox dünya investorları ciddi maraqlanmağa başladılar. İnvestorların bir çoxundan yeni əməkdaşlıq təklifləri almışıq. Hal-hazırda danışıqlar aparırıq. “SK telecom Americas”, “Life Science Angels” kimi şirkətlər əsas təklif aldığımız investorlardır. - Ümumiyyətlə, “GES 2016” və “GİST–İ Tech” kimi sammitlərdə iştirak etməyin özü sizin üçün nə deməkdir ? - “GES 2016” və “GİST–İ Tech”tədbirlərində iştirak etmək doğrudan da əvəzedilməz şans idi. Sammitin bu il ABŞ-ın Silikon Vadisi Stanford Universitetində keçirilməsi isə ikiqat fürsət idi. Sammitin iştirakçıları bu il bir çox əlavə fürsətlərdən də faydalana bildilər. Ümumiyyətlə Stanford-u ziyarət edərkən, ən ciddi və təkəbbürlü Stanford professoru sənin yaxanda “GES 2016” sammitinin nişanını görəndə, o dəqiqə sənə rəqabətlə və etimadla yanaşır, ürək açıqlığı və təəssüflə qeyd edir ki, bu il ərizə verməyinə baxmayaraq, sammitdə iştirak etmək üçün namizədliyi keçməyib. İlk öyrəndiyim bu xəbər məni doğrudan da təəcübləndirdi. Girişi Stanford-un tələbə və müəllimlərdən başqa hamıya qadağan edilən məşhur Stanford kitabxanası qapılarını bizim üzümüzə açdı və mən də fürsətdən istifadə edib, oranın fondundan faydalandım. - Bəs layihənizi Azərbaycanda hansı formada tətbiq etməyi düşünürsünüz? - Elektron hökümətin təşviqi hal-hazırda dövlət idarəçiliyi və daxili xidmətlərdə İKT-nın aktiv istifadəsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət prezident İlham Əliyevin elektron hökumətin təşviqi haqqında son çağırışında da əks olunub. Bunları nəzərə alsaq, “Health Box” layihəsi Səhiyyə Nazirliyi, Rabitə və Yüksək Yexnologiyalar Nazirliyinin müvafiq proqramlarında tətbiq edilə bilər. Ümid edirik ki, əhalinin tibbi xidmətlərlə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə gələcəkdə bu nazirliklərlə əmakdaşlıq edə biləcəyik.

1 İyul 2016 9:16

İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri:“Rusiyayla İran heç vaxt müttəfiq ola bilməzlər” – Müsahibə

3

Bir zamanlar İranın Azərbaycandakı səfiri olmuş Əfşar Süleymaniylə söhbətimizin bu qədər maraqlı alınacağını təxmin etmirdim. Amma alındı. Etiraf edim ki, Əfşar bəy mənim bütün suallarımı diplomatiyanın imkan verdiyi çərçivədə kifayət qədər səmimi cavablandırdı. Təcrübəli İran diplomatıyla Azərbaycan-Türkiyə-İran əlaqələrindən tutmuş, İran-Rusiya müttəfiqliyinə, cənub qonşumuzun milli azlıqlar siyasətinə qədər bir çox məsələlər barədə etdiyimiz söhbəti Strateq.az oxucularına təqdim edirik: – Əfşar bəy, İran prezidenti Həsən Ruhani bu yaxınlarda İran konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əsasən, ölkədə milli məktəblərin açılmasına başlanacağını bildirmişdi. Konstitusiyanın 15-ci maddəsi nələri ehtiva edir? – Konstitusiyanin 15-ci maddəsi deyir ki, fars dili İranın rəsmi dilidir və butun rəsmi yazılar fars dilində olmalıdır və eləcə də məktəblərdə və universitetlərdə butun dərsliklər fars dilində tədris olunmalıdır. Amma eyni zamanda ölkə vətəndaşlarının ana dilləri də məktəblərdə tədris edilə bilər. Bu maddə konkret olaraq hökümətin boynuna qoymayıb ki, ana dillərinin məktəblərdə tədrisinə birbaşa şərait yaratsın və bunu icra etsin. Amma Ruhani seçki kampaniyasında seçicilərə söz vermişdi ki, bu maddənin icrası üçün lazımi göstərişlər verəcək və bu istiqamətdə İranda yaşayan xalqların tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün addımlar atacaq. Bunun üçün də o, İranın Xatəmi vaxtı milli təhlükəsizlik naziri olmuş Yunisini özünə müavin seçdi. Hər halda, bu 3 il ki Ruhaninin vaxtından keçir, dilin tədrisi məsələsi öyrənilib və sizin işarə etdiniz qərar ortaya çıxıb. Amma söhbət milli məktəblərin açılmasından yox, sadəcə ana dillərin tədrisi üçün mərkəzlərin qurulmasından gedir. Yəni bu mərkəzlər yaranarsa, ancaq dilin ədəbiyyatı və qrammatikası tədris olunacaq və başlanğıc olaraq yalnız Azəri türkcəsi və kürd dili, azərilər, yaxud türklər və kürdlər yaşayan rayonlarda tədris olunacaq. Mənim fikrimcə, bu proses həm uzun çəkəcək, həm də bu mərkəzlərin yaradılmasına çoxlu vəsait lazım olacaq. Amma bu addım tam olaraq 15-ci maddəyə də uyğun deyil. Çünki bu maddədə söhbət məktəblərdə ana dilinin tədrisindən gedir. Hazır məktəblər varkən, başqa mərkəzlərin açılmasına və əlavə büdcəyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə ibtidai məktəbin 1-ci sinfindən orta məktəbin sonuna qədər hər sinifdə dillərin, o cümlədən Azərbaycan dilinin tədrisi təşkil oluna bilər. Bunun üçün dərsliklərin və müəllimlərin hazırlanmasına start vermək üçün lazımi tədbirlərin görülməsi lazımdir ki, gələn ildən tədrisə başlansın. – Bildiyimə görə, 15-ci maddə konstitusiyaya yeni salınmayıb. İran İslam İnqilabının ilk dövrlərindən bu maddə mövcuddur. Bəs, bu günə qədər nə üçün bu maddə "gözəgörünməzliyi"ni qoruyurdu? – Əlbəttə, elədir, bu maddə 1980-ci ildən konstitusiyada var, sadəcə 8 il İraq-İran muharibəsi və hökumətlərin, müxtəlif orqanların fərqli düşüncələri, İslam Şura məclislərinin dəstəkləməməsi bu maddənin indiyədək icra olunmamasına səbəb olub. – İranın indiki hakimiyyətinin mövqeyinin zaman-zaman dini rəhbərliklə ayrıldığı müşahidə olunur. Ruhani hakimiyyətinin başlatdığı islahatlar yarımçıq qala bilərmi? – İnkişaf etməyən və hələ inkişaf yolunu keçən ölkələrdə, özəlliklə də müsəlman ölkələrində, o cümlədən İranda ümumiyyətlə islahatlar həmişə yarımçıq qalıb. Ən azından, məşrutiyyət inqilabından başlayaraq Müsəddiqin milli hərəkatıyla və İslam inqilabıyla davam edən islahatlar müxtəlif daxili və xarici səbəblər ucbatından yarımçıq kəsilib və bu proses həm İranda, həm də islam dünyasında və o olkələrdə ki, siyasi və iqtisadi azad rəqabət zəif gedir, davam edəcək. O cümlədən də bəzi Asiya, Amerika, Afrika ölkələrində, hətta Çində və Rusiyada… Dini rəhbərlə prezident arasında olan fərqli mövqelərə və fikirlərə gəldikdə, bunu deməliyəm ki, əslində dini rəhbər ifadəsi, məncə, düzgün deyil, çünki konstitusiyaya əsasən, dini rəhbər ölkənin birinci şəxsidir və bütün qüvvələr birbaşa və dolayısıyla ona tabedir və onun nəzarətindədir. – Dünya mətbuatında İran dini rəhbərinin yaxın zamanlarda dəyişdirilməsi ehtimalı da tez-tez gündəmə gətirilir. Allah hər kəsə şəfa nəsib etsin, bu ehtimalın reallaşacağı təqdirdə, dini hakimiyyətin də islahatçıların əlinə keçməsi mümkündürmü və bu islahatları daha da sürətləndirə bilərmi? – Əlbəttə ki, ömür Allah əlindədi və rəhbərin də səhhəti yerindədir, amma konstitusiyaya əsasən, belə durumlarda Xübrələr Məclisi yeni rəhbəri seçməlidir. Necə ki, keçmiş rəhbər rəhmətə gədəndən sonra həmin məclis indiki rəhbəri 27 il öncə seçdi. Xübrələr Məclisinin tərkibinə baxınca, sizin dediyiniz proqnozu ən azından indidən vermək olmaz. – İranın son zamanlar Yaxın Şərqdə fəallığı gözdən yayınmır. Maraqlıdır ki, Türkiyə də eyni coğrafiyada əks-qütbdə yer alır. Bölgənin iki böyük yerli gücünün Yaxın Şərq məsələsində ortaq mövqeyə gəlməsi, təbii ki, məzhəb müharibələrini də qismən səngidə bilər. İran bu sahədə hansısa addımlar atırmı? Siz təcrübəli diplomat kimi tərəflərə nə tövsiyə edərdiniz? – Əslində İranla Türkiyə arasında yalnız Suriya məsələsində fərqli mövqelər var, başqa məsələrdə o qədər də fərqli mövqelər sərgilənmir, ən azindan fərqli düşüncələrin və fərqli istiqamətlərin ikitərəfli əlaqələrə mənfi təsirinin qarşısını ala biliblər və əlaqələri daha artıq iqtisadi əməkdaşlıqlara yönəldiblər. Məncə, iki tərəf də bu istiqaməti daha da artiq gücləndirməlidirlər və region məsələlərinə daha real baxaraq, davamlı məsləhətləşmə aparmalıdırlar. İslam dünyasını bu durumdan çıxarmaq üçun və dostluqları gücləndirmək üçün başqa ölkələrlə də bu işi davam etdirməlirdilər. İqtisadi faktorlar, o cümlədən enerji faktoru bu məsələdə onəmli rol oynaya bilər. Məsəl üçün, Türkiyənin bir güclü şirkəti İran qazının Ərəbistana satılmasi üçün vasitəçi ola bilər və müştərək bir şirkət yarada bilərlər ki, bu proyekti irəli aparsınlar. Çünki Ərəbistan 2030-cu ilə qədər plan hazırlayıb və bu istiqamətdə İranın və Türkiyənin müsbət rolu ola bilər. Beləliklə, iqtisadi əlaqələrin güclənməsi İslam ölkələrini də gücləndirər, savaşlar dayanar, inkişaf tempi artar, güclü olkələr qarşısında söz sahibi ola bilərlər. Əlbəttə, bunun üçun daxildə demokratiyanın inkişafı və xarici siyasətdə birlik və rasional siyasətlər yürütmək lazımdır. – Səudiyyə Ərəbistanı və körfəz ölkələrinin İranla münaqişəsi regionda İsrailin mövqeyini daha da gücləndirir. Artıq sionist politoloqlar açıq etiraf edirlər ki, son zamanlardakı fəaliyyətlərilə "qonşularla 0 problem" məsələsini həll ediblər. Bütün bunlar isə islam dünyasının bir-birinin qanına susaması müqabilində baş verir. Niyə islam ölkələrini idarə edənlər bu mənzərəni görə bilmirlər? – İslam dünyasında demokratiyanın olmamasi və liderlərin milli maraqlardan çox, öz şəxsi maraqlarının düşünmələri bunun əsas səbələrindəndir. – Rusiya-İran münasibətlərinin perspektivinə necə baxırsınız? Bu gün iki ölkə regionda müttəfiq kimi çıxış edirlər. Amma fakt budur ki, ən azından, enerji maraqları baxımından bu iki ölkə həm də rəqibdirlər. Bu rəqabət gələcəkdə münasibətləri korlaya bilərmi? Belə bir ehtimal varsa, o zaman İranın öz perspektiv rəqibini gücləndirməsi nə dərəcədə doğrudur? – Ümumiyyətlə, İranın Amerikayla və Qərblə əlaqələrinin olmaması, yaxud zəif olması və Rusiyanın da həmin ölkələrlə problemli əlaqələri bu iki ölkəni yaxınlaşdırıb. Amma dediyiniz kimi, heç vaxt bu iki ölkə müttəfiq olmayıb və ola da biməzlər. Enerji rəqabəti ciddi problem olsa belə, yoluna qoyula bilər. Rusiyanın əsas nigarançılığı İranın Qərbə yönəlməsi və regionda güclənməsi, özünün isə zəifləməsi ehtimalıdır. – Azərbaycan-İran münasibətləri sizi qane edirmi? – Təbii ki, İran-Azərbaycan əlaqələri heç vaxt qaneedici olmayıb. Əlbəttə, Xatəminin prezidentliyi dövründə bu əlaqələr daha yaxşı olub, indi isə Əhmədinejad zamanıyla müqayisədə yaxşıdı, amma heç vaxt tam imkanlardan istifadə olunmayıb. – İran-Türkiyə əlaqələrinin möhkəmlənməsində Azərbaycan nə kimi rollar oynaya bilər və bunu oynayırmı? – İran, Azərbaycan, Türkiyə iqtisadi və enerji, mədəniyyət və turizm sahələrində əlaqələrini gucləndirsələr, xalqlarımızın, eyni zamanda regionda sabitliyin və inkişafın xeyrinə olar. Bu əlaqələr həm də təhlukəsizlik və regional əlaqələrinin inkişafina gətirib çıxarar. – İran Şanxay İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ola bilərmi? Çin və digər Asiya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr perspektivi İranın Qərbə yönəlməsi ehtiyacının aradan qaldırılmasında nə kimi rol oynamaq imkanına malikdir? Sizcə, İran üzünü hansı istiqamətə tutmalıdır? -Əslində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərilə İran arasında xarici siyasət məsələlərində və dini baxışlarda fərqli mövqelər var. Onlar istəmirlər İranın daimi üzv olmasına ki, Amerika və Qərb qıcıqlana bilərlər. Eyni zamanda istəmirlər, Amerika onlara desin ki, Fələstini və Livan Hizbullahını dəstəklədiyinə gorə İrana sanksiyalar tətbiq etmişik və siz necə onunla birləşmək istəyirsiz? Təbii ki, onlar buna getməzlər. Bu səbəbdən də onlar İranın üzv olma prosesini uzatmaq istəyəcəklər ki, onu əllərində saxlasinlar və Amerikadan bəhrələnsinlər. Digər tərəfdən, Şanxay ölkələri İran hökümətinin dini xarakterindən çəkinirlər. Mənim fikrimcə, İran xarici siyasətində balans yaradılmadır və bütün ölkələrlə mill maraqların təmin olması məqsədilə əlaqələrini normallaşdırmalıdır və hansı ölkə daha artıq milli maraqlara xeyir verir, onunla əlaqələrini gücləndirməli və möhkəmləndirməlidir. Strateq.az

30 İyun 2016 8:40

İcra başçısının model “sevgilisi“: “70 yaşı var, babam yaşındadır“ – Fotolar

icra

  Model-aktrisa Əfsanə Qasımova bir müddət öncə açıq-saçıq fotolarının mətbuata çıxmasıyla, ardınca isə adının keçmiş icra başçısıyla hallanmasına görə gündəmə gəlmişdi Bu günlərdə isə Qasımova yeni fotosessiyasını ölkə.az-a təqdim edib. Aktrisa-model həmçinin saytın suallarını cavablandırıb. - Əfsanə xanım, bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə, həmçinin mediada çox aktiv idiniz. Sanki son günlər bir qədər geri çəkilmisiniz. - Haqlısınız ki, bir müddət öncə daha fəal idim. Amma indiki duruma da geri çəkilmək deməzdim. Sadəcə, başım işlərimə qarışıb. Hazırda ATV-də "Qız atası" serialına çəkilirəm, eyni zamanda model kimi fəaliyyətim var. Sentyabrdan da dövlət qurumunda işə başlayacağam. - Bəlkə qeyri-fəallığınızın bir səbəbi də budur. - Bilirsiniz, dövlət qurumu elədir ki, burada hər addımına diqqət etməlisən. Bəlkə də o səbəbdən müəyyən çərçivələri özüm özümə təyin etmişəm. - İndiyə kimi o çərçivələr yox idi? - Var idi, amma bu qədər yox. - Adınız Cəbrayılın keçmiş icra başçısıyla da hallanırdı. - O söhbət yadıma düşəndə hələ də gülürəm. Səhv etmirəmsə kişinin adı Mahmud idi. - Bəli, Mahmud Quliyev. - Düzdür, sevgidə, münasibətlərdə yaşın fərqi yoxdur. Amma bu qədər də yox da. O kişinin 70 yaşı var, babam yaşındadır. - Təqdim etdiyiniz fotosessiyadakı maşın özünüzündür? - Xeyr, yaxın bir dostumundur. Özüm isə avtomobil idarə etmirəm. - Bacarmırsınız? - Bacarıram, amma sürücü idarə edir. - Niyə Azərbaycanda model deyəndə belə düşünülür ki, filankəsin sevgilisi, filankəsin məşuqəsidir? - Bu mənim ən yaralı yerimdir. Ancaq görünür insanlar daha çox belə görürlər. Hər halda insanın biriylə münasibətinin olması çox normaldı. Əsas odur ki, kiminsə evini, ailəsini dağıtmayasan. - Yeri gəlmişkən, şəxsi həyatınızla bağlı vəziyyət necədir? - Onu deyə bilərəm ki, hər şey qaydasındadır.

29 İyun 2016 1:30

Həbsdəki bankirin vəkilindən sensasion AÇIQLAMALAR

20160623-094729link

Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri, hazırda həbsdə olan Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevaya qarşı başlanmış cinayət işi müzakirə olunmaqdadır. C.Hacıyevin vəkili Aqil Layıcov Hacıyevlər ətrafında baş verən olaylarla bağlı “Yeni Müsavat”a müsahibə verib. Deyib ki, Z.Hacıyeva barəsində çıxarılan qərardan narazıdır. Vəkil məhkəməyə müraciət hazırladıqlarını bildirib: - Həmin qərarı mübahisələndirməyə hazırlaşırıq. Yaxın 2 gündə məhkəməyə müraciət edəcəyik. - Nədən narazısınız? - Qərarda yazıblar ki, guya Zamirə Hacıyeva istintaqdan yayınıb. Bunu əsas gətirib həbs-qətimkan tədbiri seçilib. Bu yalan məlumatdır. Zamirə Hacıyeva 10 ildir ki, Azərbaycanda yaşamır. Kredit borcuna görə həbs isə ağlasığmazdır. Bu gün Azərbaycanda demək olar ki, hər kəsin kredit borcu var. Aşağı-yuxarı hər kəs borc içindədir. Mülki məsələni cinayət kimi qiymətləndirib kimisə günahlandırmaq düzgün deyil. - Zamirə Hacıyevanın 10 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycanda yaşamadığını dediniz. Cahangir Hacıyevlə nikahları qüvvəsindədirmi? - Bəli, sadəcə, Zamirə Hacıyeva xarici ölkə vətəndaşıdır və 10 ildən artıqdır ki, orada yaşayır, uşaqları da orada təhsil alır. - Cahangir Hacıyevdən nə qədər pul tələb edirlər, ittiham aktında göstərilən məbləğ nə qədərdir? - Hələlik ittiham aktı tərtib edilməyib. Ona görə konkret bir söz deyə bilmərəm. İş orasıdır ki, bəzi orqanlar var, məsələn, Maliyyə Nazirliyi iddia edir ki, məbləğ filan qədərdir. Həmin məbləğ isə 10 dəfələrlə şişirdilmiş məbləğdir. - Maliyyə Nazirliyinin Cahangir Hacıyevin mənimsədiyini iddia etdiyi məbləğ nə qədərdir? - Söhbət milyarddan gedir. Əslində isə fakt cüzi məbləğ olmalıdır. Həmin cüzi məbləğ hara xərclənib açıqlaması istintaqa verilib. - Rəqəmi bir qədər konkretləşdirmək olar? Neçə milyarddan söhbət gedir? - Rəqəm dəqiq olmadığı üçün konkret söz deyə bilmirəm. Sadəcə, rəqəm Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hədsiz dərəcədə şişirdilib. - Maliyyə Nazirliyinin mövqeyi nəyə əsaslanır? - Orada subyektiv məsələlərdir. - Cahangir Hacıyevlə Maliyyə Nazirliyi rəhbərliyinin şəxsi münasibətlərinə əsaslanan məsələdir? - Bəli, Cahangir Hacıyevlə Maliyyə Nazirliyi rəhbərliyinin münasibəti heç zaman yaxşı olmayıb. Dəfələrlə Beynəlxalq Bankda, aidiyyəti şirkətlərdə yoxlamalar olub. Həmin yoxlamaların nəticələri Maliyyə Nazirliyinə təqdim olub. Nəticələr Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qaralanıb, “qara piar”a məruz qalıb. Beynəlxalq Bankda, aidiyyəti şirkətlərdə böyük audit yoxlaması zamanı Maliyyə Nazirliyi rəhbərliyi iddia edib ki, guya Cahangir Hacıyev həmin audit şirkətini ələ alıb. Həmin məsələ Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti tərəfindən yoxlanılıb. İndi də işi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinə veriblər. Bu qurum isə ixtisaslaşmış orqan olaraq iqtisadi məsələləri çözmək və ya qiymət vermək iqtidarında deyil. Hazırda yoxlamaya Maliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi nəzarət edir. Onların subyektiv maraqları olmasına baxmayaraq dedikləri zərər ortaya çıxmır. Çünki dedikləri həmin rəqəmlər cəfəngiyyatdır. - Subyektiv maraqlar dedikdə hansı mövzuda maraqlardan söhbət gedir? - Burada söhbət qısqanclıqdan gedir. Ölkənin beynəlxalq reytinqini müəyyən edən şirkətlər var. “Ficht”, “Standart and Poor”, “Modes İnternational” kimi şirkətlər ölkənin müstəqil maliyyə reytinqini müəyyən edərkən dövlətin qurumlarının, bankların göstəricilərini də nəzərə alınıb. 2000-2015-ci illərdə maliyyə reytinqi müəyyən edilərkən Beynəlxalq Bankın reytinqi Maliyyə Nazirliyinin suveren maliyyə reytinqindən üstün olub. Biz hesab edirik ki, bu məqam Maliyyə Nazirliyi rəsmilərində qısqanclıq hissinin yaranmasına səbəb olub. - Zamirə Hacıyeva ittihamda yer alan, onun 2009-cu ildən 2015-ci ilə qədər xərclədiyi kimi göstərilən 18 milyon manatı təsdiqləyirmi, razılaşırmı? - Hazırda bu məsələ ilə bağlı məhkəmədə mülki mübahisələrimiz gedir. Həmin pulun əvəzinə Hacıyev ailəsinə məxsus olan Beynəlxalq Bankın səhmləri alınıb. 2015-ci ildə Zamirə xanımın kredit kartında 4 milyon manat borc olub. Cahangir Hacıyev vəzifədən ayrılan zaman onların ailəsinə məxsus səhm paketi olub. Zamirə Hacıyeva səhm paketini satıb ki, borcuna yönəldilsin. İndiyə qədər nə bir qəpik pul verilib, nə də pulun hara getməsi bilinir! - Həmin səhmlər kimə verilib? - Banka təslim edilib ki, borclara yönəldilsin. Amma yönəldilməyib. Buna baxmayaraq, Zamirə Hacıyevaya cinayət işi başlayıblar. - Səhmlərin Beynəlxalq Banka təhvil verilməsini təsdiqləyən əlinizdə müqavilə, sənəd varmı? - Əlimizdə müqavilə var. Həmin müqavilələrdə reyestr saxlayıcının da qeydləri var. - Beynəlxalq Bankda Zamirə Hacıyeva kimi müştərilər - 5-6 ilin ərzində 18 milyon manat pul xərcləyənlər çoxmu olub? - İşə aidiyyəti olub-olmadı, adamları götürüb həbs ediblər. Məsələn, “Bermud-Elektroniks”in rəhbərini həbs ediblər. Adam Azərbaycanda yaxşı biznesmenlərdən biri olub. Onun anbarında bu gün 10 milyon manatlıq malı var. Amma həmin malı satmağa və krediti qaytarmağa imkan vermirlər. Əgər kreditləşmə sahibkarlığa dövlət dəstəyidirsə, sahibkarı götürdüyü kreditə görə həbs etmək nəyə xidmət edir? Kredit almaq nə vaxtdan dələduzluq olub? - Cahangir Hacıyev ittiham üzrə tələb olunan məbləği qaytarıbmı? - Cahangir Hacıyevin özünə və ailəsinə məxsus olan 184 milyonluq səhm satılıb. 1 manatını da olsa, qaytarmayıblar. Həmin səhmləri ona görə verib ki, ehtimal olunan zərərləri bağlasınlar. Bu gün obyektiv araşdırma aparılsa, həmin səhmlərin satılmasından əldə olunan gəlirlə kredit borcları bağlanmalı, əsassız cinayət işləri açılmamalı idi. Hazırda bu məsələlərlə bağlı Nəsimi Rayon Məhkəməsində iddiamıza baxılır. Yaxın zamanlarda bu haqda da geniş açıqlama verəcəyik. - Dediniz ki, Maliyyə Nazirliyi rəhbərliyi şəxsi mülahizələrinə əsaslanaraq Cahangir Hacıyevə qarşı milyardlıq iddialar irəli sürüblər. Cahangir Hacıyevdə həmin məbləğləri örtəcək qədər səhm varmı? - Ümumiyyətlə, kredit götürənlərin heç biri deməyib ki, krediti şəxsən Cahangir Hacıyevdən alıblar. Kreditlər layihələrə ayrılıb və bu gün həmin layihələrin işlək vəziyyətdə olmaması oradan professionalların uzaqlaşıdırılması ilə bağlıdır. Yeni təyin edilən şəxslər səriştəsizdirlər və müəssisələr ona görə iflic durumdadırlar. Ayrılan kreditlərdən yalnız iki Dubay layihəsi üzrə pullar xaricə çıxıb. Həmin müəssisələr də göz qabağındadır. Hazırda Beynəlxalq Bankın layihələrinə Maliyyə Nazirliyinin təyin etdiyi şəxslər rəhbərlik edib. Həmin şəxslər müəssisələri bərbad duruma salıblar. Bir tərəfdən deyirlər ki, Cahangir Hacıyevin qurduğu müəssisələr rentabelli deyil, o biri tərəfdən də bu yaxınlarda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin keçirdiyi sərgidə uğurlu layihələr kimi Cahangir Hacıyevin qurduğu layihələri təqdim etdilər. - Hansı şirkətlərdən söhbət gedir? - “İnter Tobacco”, pambıq istehsalı üzrə Zaqafqaziyanın ən böyük zavodu olan CTC, Oğuz Qlükoza zavodu və digərlərini uğurlu layihə kimi təqdim etmişdilər. Həmin layihələri ölkə rəhbərliyinə son 20 ilin ən uğurlu layihələri kimi təqdim etdilər. - Cahangir Hacıyevin sağlıq durumu necədir? - Onda Haşimoto sindromu var. Bu, oksigen çatışmazlığıdır və ürək fəaliyyətinin pisləşməsinə, qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb olur. Cahangir Hacıyevin saxlandığı kamerada ventilyasiya demək olar ki, yoxdur. Həmin kamera çox isti olur. Bu isə onun halının pisləşməsinə, gün ərzində 2-3 dəfə üstünə həkim çağırılmasına səbəb olur. Bu məsələ ilə bağlı biz Penitensiar Xidmətin rəhbərliyinə müraciət etmişik. Xahiş etmişik ki, gün ərzində kameranın pəncərəsi açıq saxlansın. - Cahangir Hacıyevə bu cür münasibət nədən qaynaqlanır? - Düşünür ki, dövlətçiliyə sadiq olub. Kimlərinsə beynində hazırkı istintaqın aparılmasının vacibliyi haqda rəy formalaşıb. Bununla bağlı yeganə versiyası Maliyyə Nazirliyinin qərəzi və ölkə başçısına düzgün məlumatların verilməməsi idi. - Həbsinin Eldar Mahmudovla əlaqəli olması haqda iddiaları bölüşürmü? - Eldar Mahmudovla Cahangir Hacıyev 2012-ci ildə qohum olublar. Yəni qohumluqla əlaqəsi qəti yoxdur. - Beynəlxalq Bankın ən reytinqli dövrlərində xırda payçıların dividendləri ödənilmirdi, bank rəsmilərinin adları ən müxtəlif müəssisələrin zəbt edilməsində keçirdi. Bu məsələlərlə bağlı Cahangir Hacıyevə ittiham verilibmi? - Həmin məsələlər məhkəmələrdə araşdırılmalıdır. Şəxslərin hüquqlarının təminatçısı məhkəmələrdir. Sual çıxır ortaya; bəs məhkəmələr niyə həmin şəxslərin iddialarını təmin etməyib?

23 İyun 2016 10:29

“MTRŞ boş-boş danışmasın” – Müsahibə

20160622-120616link

Məşhur teleaparıcı Aynur Talıbovanın “Qafqazinfo”ya müsahibəsi - Aynur xanım, bir müddətdir ki, efirdə görünmürsüz. Ancaq müəyyən aparıcılar var ki, onlar tamaşaçı qarşısına çıxmasalar belə simaları unudulmur. Siz də belə aparıcılardansız. Bəs indiki teleaparıcılar niyə yadda qalmır? Problem nədədir? -Bu, tez-tez aparıcıların dəyişməsindən irəli gələ bilər. Nə bilim, biri gəlir, digəri gedir, ulduz əlindən hərəkət etmək olmur, nə yerdə, nə də göydə... (gülür). Aparıcı kəlməsinə qarşı allergiya yaranıb "ulduzlar" sayəsində. Özümü aparıcı hesab etmirəm. Çünki nə radioda, nə də televiziyada çalışarkən missiyam sadəcə nəyisə "aparmaqdan" ibarət olub, layihələrimin ideya müəllifi, rejissoru, ssenaristi , koordinatoru, musiqi redaktoru, prodüseri və sair əksər hallarda özüm olmuşam. Səmimiyyət çox önəmlidir.Peşəkarlıq da iki cür olur: akamedik və istedadla doğulan... Efir bir-birini təkrar edən kəmsavad insan yığınına çevrilib. Əlbəttə əvəzedilməyən insan yoxdur, amma təkrar olunmayanlar var. Məsələn, kim nə deyir desin. Gəlin baxaq ki, ikinci Mirşahin var? Yoxdu. Onun şəxsi keyfiyyətlərini, dünən elə, bu gün başqa cür danışmağını çox müzakirə edə bilərik. Bəyənə də bilərik, bəyənməyə də, tənqid də edərik. Ancaq fakt budur ki, başqa Mirşahin yoxdur. Sizin suala cavab olaraq deyirəm ki,aparıcıların əksəriyyəti süni yaxud orijinal olmadıqlarına görə yadda qalmırlar.Əslində onlar günahkar deyil. Günah pəltəkləri, nitqində qüsurları olanları, savadı, görüntüsü ekrana yaramayanları efirə çıxaranlardadır. Keyfiyyət faktoru artıq meyar deyil. Olsaydı bir media məktəbi qurulardı. Məsələn, bu dəqiqə əhalinin böyük əksəriyyətinin məmnuniyyətlə izlədiyi qonşu ölkəni götürək. Türkiyədə TRT məktəbdir. Universitet diplomuna bərabər prestijdə diksiya kursları var. İdman şərhçiləri minimum 3 il təcrübədən sonra efirə çıxıb canlı oyunları şərh etmək imkanı əldə edirlər. Bizdə isə ayrı-ayrı qurumlarda jurnalistika kursları mövcud olmasına rəğmən elə dərin məktəb yoxdur. Amma müəllimlikdə iddialı adamların əlindən iynə atsan yerə düşməz (gülür)... Ona görə MTRŞ boş-boş danışmasın. Daha ciddi problemləri araşdırsınlar, bacarırlarsa düzəltsinlər.Kanallara baxmıram desəm yalan olar. Peşəkar alışqanlıq gərəyi hər gün mütləq pultu əlimə alıb bir zappinq edirəm və hər dəfə ölürəm gülməkdən. Bir-birilərinə nə qədər yalandan tərif etmək olar, ilahi, maksimum 5-10 saniyə bəs edir ki,"yalansa" deyib çox da vaxt itirmədən başqa kanala keçirəsən... Sözün əsl mənasında üzülürəm. Eyni mənzərə radio dinləyərkən də yaranır. Həddindən çox şablon, əzbərçilik və təqlid var. Mikrofon arxasında insanlar özü kimi olmur. Qəribə bazar münasibətləri yaranıb. Şiddətlə işləmək istəyirəm. Ancaq nə işləyim? Harada layihələrimi reallaşdırım? Mövcud reallığın içərisində özümü görmürəm. - Aparıcıların əksəriyyətinin siz deyən kimi “manıs” olmasının səbəbi məhz kitab və məktəbin olmamasından irəli gəlir? - Az əvvəl “Facebook”dan bir xəbər oxudum. Ana dilimizdə bir çox insandan yaxşı danışan, efir görünüşü xoş olan Yelena Siderenko efirdən gedib. O, artıq başqa qurumda çalışacaq. Efir görüntüsü və diksiyası normal olan çox sayda adam artıq tamam başqa sahələrdə fəaliyyət göstərir. Tamaşaçının gözünü və qulağını oxşayan efir insanının yetişməsi uzun vaxt aparır. Təəssüf ki, yetişmiş kadrlar müəyyən mərhələdən sonra çox müxtəlif səbəblərdən dolayı artıq efirdə qala bilmirlər. Gələnlər də bütün kriteriyalarına görə gedənlərin şamla axtarılmasına səbəb olurlar. Evinə gəlib, divana oturub əlinə pultu alıb xəbər izləmək istəyirsən, əvəzində "bozbaş" qoxusundan boğulursan.Xəbər və söhbətlərin məzmunu qalır bir tərəfdə, çox vaxt zövqsüz geyim, seçilən saç düzüm şəkilləri, taxılan bijuteriyalar, bərbad diksiya saç-baş yoldurur. Efirə çıxan insan dediyi sözün məsuliyyətini daşımalı, özünə qarşı tələbkar olmalıdır. 15 il əvvəl karyeraya başladığım zaman bu tələblər vardı, indi keyfiyyət və səviyyə heç kimə maraqlı deyil. Hesab edirlər ki, TV insanları maarifləndirməklə məşğul olmalı deyil. Bunu da reytinq səbəbiylə qarşı tərəfə istehlakçıya yükləyirlər. Əgər tamaşaçı önünə atılan hər şeyi məmnuniyyətlə yeyir və etiraz etmirsə, deməli, bütün növdə sevimli və baxdıqca baxılan şoulara layiqdir...Təəssüflənirəm, amma bilmirəm buna dəyər ya yox (gülür)... -Siz ilk dəfə ANS-də çalışmağa başladız. Daha sonra ayrıldız, bir neçə il sonra yenidən əməkdaşlıq etməyə başladız. İkinci qayıdışınızın səbəbi nə idi? -Mən Türkiyədə jurnalistika üzrə təhsil almışam. Həyatımın 10 ili İstanbulda keçib. Orda yetişmişəm. 18-19 yaşımdan çalışaraq oxumağa başlamışam. Əgər Türkiyədəki TV və media sektorunda karyera qurmaq istəyirsənsə, tələbə vaxtından işləməyə başlamalısan, iki-üç il təcrübə keçməlisən. Amma orada mediada qalıb çalışmaq imkanımı qaçırdım. Qayıdanda bilirdim ki, ANS-də çalışacam. Çünki biz peşə seçmək mərhələmizdə olduğumuz zamanlarda SSRİ dağılmaqda, Azərbaycanda Qarabağ problemi alovlanmaqda idi və insanlar cəbhə xəttindən onlara obyektiv xəbəri gətirən insanları axtarırdılar, səbrsizliklə onların xəbərlərini gözləyirdilər, o vaxt əsas məsələ və gündəm bu idi. Ona görə jurnalist olmaq həvəsinə düşmüşdüm. Bunu edən Çingiz Mustafayev və Azərbaycan Nyus Servis vardı...Stringerlikdən gələn təcrübənin yanında olmaq istəyirdim. Ancaq heç bir şəkildə radio xəyallarımda yox idi. Elə alındı ki, radioda çalışmağa başladım. ANS-ə gələndə yaxşı kollektivlə qarşılaşdım. Rahib Azəri, Doktor Ziya, Tofiq Orucov və efirdən uzaq digər insanların işə verdikləri dəyər önəmli idi. Daha sonra çalışdığım heç bir yerdə o ortamı görə bilmədim. Kollektiv işdən danışırıqsa, mənim üçün bərabər çalışdığım insanların ağıllarının, dünya görüşlərinin və savadlarının ən az mənimkinə bərabər olmağını, ətrafımda güclü kolleqalar görmək istəyirəm. 9 il sonra dəvət etdilər. Radionun 20-ci ildönümündə əfsanə komandanı yenidən bir araya gətirmək istəyi vardı rəhbərlikdə. Amma baş tutmadı. - Amma nədənsə indi hamı ANS-i tərk edir. Elə son olaraq Ləman Ələşrəfqızı ilə TV rəsmiləri arasında qalmaqal yaşandı... -(Gülür). Nə deyə bilərəm? Məşhur bir mahnıda deyildiyi kimi... Kimlər gəldi, kimlər keçdi, kimlər getdi... Hələ də bu getmələr polemikaya səbəb ola bilirlər demək ki. 10 -15 il eyni yerdə işləmək söhbəti mənə çatmır. Məncə, o zaman mümkün ola bilər ki, siz özünüzü daim yeniləyəsiz. Karyeranda maddi və mənəvi baxımdan yeniliklər varsa və inkişaf edirsənsə, çox uzun müddətdə eyni yerdə işləmək olar. Mənə görə bütün TV-lərdə şərait və məzmun eynidir. Fərqli olan təkcə departament rəhbərin, şirkət sahibinin şəxsi keyfiyyətləri, onlarla olan qarşılıqlı münasibətdir. Beləcə 2002-ci ildə radio və 3 ayrı tv kanalda başlayan karyera macərası "tükənmişlik sindormu" ilə başa çatdı (gülür)... -Siz eyni zamanda Xəzər TV-də çalışmısız. Deyəsən, verilişiniz reytinq qurbanı olmuşdu... - Xəzər TV-də bir sezon çalışdım, ordakı hər kəslə münasibətlərim əladır. Milli kulinariya ilə bağlı proyekt başa çatdıqdan sonra sosial layihə ilə davam etməyi təklif etdilər. Türkiyədə 15 il əvvəl məşhur kinorejissor Sinan Çətinin hazırladığı “Film kimi” layihəsinin yeni adaptasiyasını eləyək dedik. Ailə dramları işlənirdi. Sadəcə olaraq verilişinin qurğusuna görə skandal yox idi. Səliqəli layihə olmasına rəğmən arzu edilən reytinqi gətirmədi. Vəziiyyətdən çıxış yolu olaraq dedilər ki, həmin vaxt Xoşqədəm Hidayətqızının ATV-də apardığı veriliş tərzində elementlər qatmaq lazımdır. Anladım ki, orada missiyam bitib, başqa iş axtarmaq lazımdır.Heç kimsəyə oxşamaq istəmirəm. 2002-də Azərbaycan gələndə həyata sıfırdan başladım. O vaxt kolleqam və yaxın dostum dedi ki, AzTV-yə düzəlmək üçün 3 min manat rüşvət verməlisən. Nə rüşvət? Bu bir iş əxlaqıdır. Bu işdən 100 və ya min manat ala bilərəm. Müəllimlərimin, valideynlərimin mənə öyrətdiyi odur ki, gördüyün işi vicdanla yerinə yetirməlisən. Mənə görə rüşvət dilənçilikdir.Sizə bir misal çəkim. Biz rayonları səyahət edən verilişlər hazırlayanda çox sayda insanla rastlaşırdıq. Bəzən yemək yemək təklifini işlərimizin çoxluğuna görə qəbul etməyəndə o yemək pulunu cibimizə zorla qoymaq istədikləri məqamları görmüşük. Qəbul etmədiyimizi görəndə çox təəccübləniblər. Sadəcə qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edib getdiyimizi və yerli icra hakimiyyətləri daxil bir çox qurumdan heç nə ummamaq, gözləməmək və istəməmək ya səmimi görsənmədi adamlara, yaxud əbləh dedilər. Çalışdığım bütün qurumlarda işimizi görmək üçün hər cür şəraiti yaradıblar və bu imkana görə də hamısına minnətdaram. Dolayısıyla, reketlik, şantaj və dilənçiliklə məşğul olmamaq və bunun altında əzilməmək, vicdanən rahat olmağı hər kəsə arzulayıram.Mənə heç kəs “efirdən get” deməyib. Əyləncə adamı deyiləm. Toy sənayesi yaxşı inkişaf edib deyə pul qazanmaq üçün bu sektora addım atmadım. Çünki insanları əyləndirmək üçün bu dünyaya gəlməmişəm, bu missiya mənə aid deyil. - Sosial şəbəkələrdə aktiv bir məşhursuz. Ölkədə baş verən hadisələrə həmişə reaksiya verirsiz. Nəzərə alsaq ki, sizin kimi aparıcılar çox azdır. - Türkiyədə “Gezi parkı” hadisələrini yəqin ki, xatırlayırsız. O zaman “Muhteşem Yüzyıl” serialının ən məşhur vaxtları idi. Həftəlik 50-60 min pul alan aktyorlar camaatla birgə meydana çıxıb etiraz etdilər. Dedilər ki, biz, bu parkın beton yığınına çevrilməsini istəmirik. Bizdə bunu edəcək cəsarət harda var? Məsələn, “Sovetski” söküldü. Onun içərisində tarixi binalar da var. Bununla bağlı bəzi ziyalılar kampaniya keçirməyə cəhd etsələr də ictimai rəy formalaşmadıra bilmədilər. İctimai məsələyə münasibət bildirmək, yaxud hansısa tərs, əyri, haqsız məsələlərə etiraz etmək, hansısa məmuru tənqid etmək dövlətin, prezidentin düşməni olmaq deyil. Kim deyə bilər ki, dövləti, vətəni məndən çox sevir? Vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdi? Bitki kimi yaşamaq olmaz, mən yeyim, qarnım tox olsun. Yerdə qalan hamının canı cəhənnəmə... Ağızlarını açan kimi də deyirlər ki, mən siyasətlə məşğul olmuram. Hər hansı şeyə qarşı öz münasibətimi bildirməkdən çəkinmirəm. - Vaxtı ilə nikahdankənar övladınızın olması barədə xəbərlər yayıldı. Siz də bu məsələni müzakirə edənlərə sərt cavab verdiz. Bu cür “qınaq” sizə psixoloji təsir etdi? -Müəyyən bir təbəqənin nə qədər düşük, bədbəxt olduğunu gördüm. Şəxsi həyat deyilən bir şey var. Biz toy etdik, şəkilləri belə o vaxt feysbukda paylaşmadım. Mən də toyxanalarda pul toplamaq xətrinə təmtəraqlı məclis edə bilərdim. O dönəm çalışdığım Xəzər TV -dən təklif etdilər ki, maqazin proqramı toyundan görüntülər çəksin, razılaşmadıq. 2013-cü ilin yanvar ayında baş tutan toyda hamı əyləndi, çalışdığım operatorlar dincəldilər, video yox, sadəcə fotolar çəkildi. Bilirsiniz, bizim insanlardakı ikiüzlülüyə heyrət edirəm. Toy və yas mərasimlərindən hamı narazıdır və öz məclislərini də eyni qaydada edirlər. Niyə? Mən də şablon şadlıq sarayı təntənəsinə qarşı çıxdım.Toyunda iştirak etdiyim bir çox insanı çağırmadım, pul atmaq üçün qutu belə yox idi. Qısacası, bu mənim şəxsi həyatımdır və onu ictimai şəkildə hər kəsə sərgiləmək istəmirəm. Özünə hörmət etməyən adamlara bunu başa salmaq müşkül məsələdir deyə baş qoşmadım. Öz haqq və hüquqlarını müdafiə etməkdən məhrum olan insanların başqalarının şəxsi həyatında "qayda-qanun" yaratmağa çalışması qədər zavallı bir görüntü sərgilədiklərini görmək sadəcə yumşaq təbəssüm yaradır. Bu bir gerçəkdir ki, efirə çıxan insan artıq ictimaiyyətə mal olmuş birisidir və müzakirə edilməsi normaldır.Ancaq bu müzakirələr aparılarkən şəxsən tanımadığın birisinə qarşı hörmətsizlik və tərbiyəsizlikdə hədd qoymamaq təəccübləndirir məni. Heç kimi sevmək məcburiyyətində deyilsiniz, amma bu qədər nifrət yəqin ki, həsəddən və yarımçıqlıq kompleksindən qaynaqlanır. Yazı -pozu əhli belə tənqid və təhqiri səhv salır. Fikir vermək olmaz, savadsızlıqdan irəli gəlir (gülür).. yenə qayıtdıq oxumaq məsələsinə. O da hər zaman lazımdır: oxumaq yəni öz üzərində işləmək. Hal-hazırda etdiyim şey başqa deyişlə...

22 İyun 2016 12:38

“Hazırda Eldar Mahmudov kimlərsə tərəfindən himayə olunur”

87631

Ərəstun Oruclu: “Bildiyim şeylərin çox cüzi hissəsini açıqlamışam” Bir həftədir gündəmdə müzakirəsi gedən bu mövzu ilə bağlı “Yeni Müsavat” Ə.Oruclu ilə söhbət edərək, bəzi məqamlara aydınlıq gətirdi MTN-in keçmiş zabiti, “Şərq Qərb” Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclunun “Eldar Mahmudovun rəhbərlik etdiyi quldur dəstəsi təkcə sahibkarları soyub-talamayıb, eyni zamanda ölkənin tanınmış şəxsləri barədə şantaj xarakterli videomateriallar toplayıb” açıqlaması cəmiyyətdə ciddi müzakirə obyektidir. Ə.Oruclu bu videokasetlərin sayının 2800 olduğunu və sözügedən rəqəmin ona mötəbər mənbələrdən verildiyini deyib. - Ərəstun bəy, öncə bu rəqəm məsələsindən başlayaq. Məhz 2800 videogörüntünün olmasına əminlik sizdə hardandır? Nə üçün 2799 və ya 2801 yox, məhz 2800? - 2800 rəqəmi təbii ki, təxmini rəqəmdir. Məndə bunun statistikası yoxdur. Məndə məlumat var ki, təxminən 2800 videokompromat hazırlanıb. Onların bir çoxlarından konkret insanlara qarşı istifadə olunub. Cəmiyyət onların bir neçəsinin yayılmasının da şahidi olub. İctimai-siyasi şəxslərlə bağlı belə videokompromatların cəmiyyətdə yayılması hadisəsi baş verib. Ona görə də burda nəyin təəccüb doğurduğu mənə çatmır. Rəqəminmi? Mən bu rəqəmləri öz mənbələrimdən əldə etmişəm. Bu mənbələr də hər zaman etibarlı olub. Eldar Mahmudovun işdən qovulacağı ilə bağlı proqnozumuz da zamanında həmin mənbədən verilmişdi. Ona görə də mən kiminsə şübhələrini dağıtmaq üçün durub ortaya 2800 video qoyası deyiləm ki? Kimlərinsə buna inanmamaq və ya başqa don geyindirmək haqqı var. Bu, onların öz işidir. Mənim hamının qarşısında sinəmə döyüb, and-aman etmək fikrim yoxdur. Amma mənbələrimə kifayət qədər etibar edirəm. Onlar illərlə işlədiyim mənbələrdir və heç bir zaman da məni çətin vəziyyətə salmayıblar. Mən “Eldar Mahmudovun quldur, killer dəstəsi” ifadələrini hələ 2008-2009-cu illərdə işlədirdim. ADNA terrorunun bir illiyində, 2010-cu ildə elə sizin qəzetə yazımda fikrimi bildirmişəm ki, bu terroru elə daxildən, xarici sifarişçilərin istəyi ilə törədiblər. Bu cinayətin nə şəkildə təhqiq olunması, məhkəmənin hansı hökmü çıxarması da heç kimdə şübhə doğurmamalıdır. Necə olur ki, bu boyda terroru törədən bir avtobus sürücüsünün köməkçisi, avtoyuma məntəqəsinin işçici və dönərçi imiş. Bu, absurddur və ağlabatan bir şey deyil. - Bu videogörüntü iddiası ilə bağlı ciddi müzakirələr getdi. “Azadlıq” qəzeti, eləcə də Mehman Əliyev bu açıqlamanın gündəmi dəyişməyə xidmət etdiyini iddia etmişdi. Bundan başqa, M.Əliyev videogörüntülərin yer aldığı disklərin sayının 2800-dən çox olduğunu da dedi... Bütün hallarda dediklərinizə bir qədər şübhə vardı... “Kiminsə şübhələrini dağıtmaq üçün durub ortaya 2800 video qoyası deyiləm ki” - Mən “Azadlıq” qəzetini oxumadığım üçün onların nə yazmasından da xəbərim yoxdur. Gündəmi dəyişmək deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Bəyəm gündəm var ki, onu da dəyişməyə cəhd edilsin? Gündəm varsa, göstərsinlər ki, nədən ibarətdir. 2000-3000 nəfərin oxuduğu yazılardır gündəm? Gündəm məhz bu məsələdir ki, bir həftədir müzakirədən çıxmır və kifayət qədər də ciddi məsələdir. Neçə-neçə saytlardan bu müsahibəni çıxartdırıblar və bu, səbəbsiz deyil. Ona görə də kimin nə deməsi, yazması şəxsi işləridir. Bu da Mehman Əliyevin fikridir. O da çox şey deyir ki, mən onunla razılaşmıram və razılaşa da bilmərəm. - O videogörüntülərin, kasetlərin taleyi, harda, kimlərin əlində saxlanması barədə bir məlumatınız varmı? Versiyalar dolaşır ki, həmin görüntülər kimlərinsə əlindədir və zaman-zaman təzyiq rıçaqı kimi istifadə olunur, kimlərinsə hələ də azadlıqda qalması, cəzalandırılmamasının qarantıdır. Əslində o kasetlərin taleyi, hansı məqamda nə cür istifadə olunacağı ilə bağlı məlumatınız varmı? - Əvvəla, mətbuatda bununla bağlı çox yanlış bir söz işlədilir - kaset. Bizim dövrümüzdə artıq kasetə ehtiyac yoxdur. 2 GB-lıq flaş-karta bunların hamısını yükləmək mümkündür. 2 GB olmasın, 16 GB olsun. Bundan başqa, adi bir veb sayt yaratmaq, həmin materialları ora yükləyib saxlamaq olar. Və ya elektron poçtun layihə deyilən fayllarında saxlamaq mümkündür. Bunun min cür üsulu var indiki dövrdə. Onların üzə çıxa biləcəyi ehtimalı isə qüvvədə qalır. Çünki onlar şantaj vasitəsi kimi istifadə olunub və gələcəkdə də oluna biləcəyi istisna deyil. Bundan qaçmağın yolu ilə parlamentin müvafiq qanunun qəbul edilməsidir. İnsanların şəxsi həyatının toxunulmazlığı ilə bağlı qəbul olunan bir qanun olmalıdır.İnsanların şəxsi həyatı konstitusiya ilə qorunursa, bütün bu tipli məlumatların yayılması - istər media, istərsə hansısa anonim mənbə tərəfindən - cinayət sayılmalıdır. Bununla bağlı Cinayət Məcəlləsindəki maddələr sərtləşdirilməlidir ki, sabah bu tip şeylər yayıldıqda belə onu yayan medianın özü də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. O media rəhbəri də ağır şəkildə cəzalandırılsın. Məsələn, 8-10 il həbs cəzası alsın. Yalnız o halda həmin videomaterialların xofunun cəmiyyətin üzərindən götürülməsinə nail ola bilərik. Bunun hüquqi bazası hazırlanmalıdır. Bundan başqa, prokurorluq orqanları bununla bağlı ətraflı araşdırma aparmalıdır. Yəni həmin cinayətdə iştirak etmiş MTN rəsmiləri, başda Eldar Mahmudov olmaqla, bu məsələ ilə bağlı xüsusi istintaqa cəlb olunmalıdır, xüsusi cinayət işi açılmalıdır. Çünki bunların hamısı qanunsuz fəaliyyətdir.Bu, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına qarşı yönəlmiş qanunsuz, antikonstitusion fəaliyyətdir. Və bununla bağlı ətraflı təhqiqat aparılmalıdır. Ortaya sübutlar qoyulmalıdır. Onlardan həmin materialların hara, kimlərə ötürülməsi, yayılması məlumatları əldə olunmalıdır. O şəxslərin də əlindən bu material götürülməli, dilindən iltizam alınmalıdır. Yəni artıq bu materiallarla əlaqəsi olmuş hər bir şəxs bilməlidir ki, onun başının üstündən Domokl qılıncı asılıb. Sabah bu materiallar yayılacağı təqdirdə onların hər biri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bu hüquqi mexanizm, bu hüquqi təminat olmayınca bütün bu tip şeylər gündəmdə olacaq. Özü də indi sensasiya doğuran məqam videogüntülərdir. Amma minlərlə səs qeydləri var. Minlərlə insanın yazdığı sənədlər var ki, onlar qeydiyyata salınmayıb. Hətta siz bu gün MTN-in varisi olan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində onların qanuniləşdirilmiş əkslərini, sənədləşdirilmiş formalarını tapa bilməzsiniz. Çünki faktiki olaraq MTN rəhbərləri bu qurumu, onun bütün imkanlarını, texniki əməliyyat imkanlarını şəxsi maraqları, cinayətkar maraqlar üçün istifadə ediblər. Faktiki olaraq bu insanlar quldurluqla məşğul olublar. Ona görə də burda çox sərt, ciddi təhqiqat aparılmalıdır. Bunların hər birinə yazılı şəkildə xəbərdarlıq olunmalıdır. Sübut olunan faktlar ortaya çıxdıqda bunlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, məhz həmin maddə ilə mühakimə olunmalıdır. Yalnız bu halda biz cəmiyyət üzərindən o xofu götürə bilərik. “MTN rəhbərliyi həmin videokompromatları xarici xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi ilə hazırlayıbsa, bu, artıq milli təhlükəsizlik məsələsidir” İndi qayıdıram 2800 videogörüntüyə. Sizi əmin edirəm ki, bildiyim şeylərin çox cüzi hissəsini açıqlamışam. Bildiklərimdən ancaq 2800 rəqəmini açıqlamışam, amma bir həftədir gündəmdə müzakirə olunur. “Gündəmi dəyişir” deyənlərin özləri də bunu müzakirəyə çıxarırlar və hətta deyirlər ki, rəqəm 2800-dən daha çoxdur. Bilmirəm, onlar hansı mənbəyə istinad edirlər, yəqin ki, onların da öz mənbələri var. Amma nə qədər ki, bu məsələlər ölkədə təzyiq, təhdid predmeti olaraq qalmaqdadır, bunu aradan qaldırmağın yeganə yolu hüquqi mexanizmlərdir. - Bunu edəcəkmi hakimiyyət? - Hakimiyyət durumu nəzərə alıb, özünü qorumağı zəruri hesab edirsə, bunu mütləq etməlidir. Bu, birinci addım olmalıdır. Videogörüntülərin əməliyyat və digər məqsədlərlə istifadəsi qanunla qadağan olunmalıdır. - Əməliyyat məqsədilə deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? - Bu görüntüləri kiminsə qarşısına qoyub, onu şantaj etməyi. Bu, məqsədli fəaliyyət olub. İnsanların özəl görüntülərini çəkmək üçün onlar bir sıra hallarda özlərinin əlaqəsində olan qadın agentlərdən istifadə ediblər. Ümumilikdə təkcə vətəndaş cəmiyyəti fəallarına, yaxud dövlət nümayəndələrinə qarşı olunmayıb. Xarici diplomatlara qarşı da bundan istifadə olunub. Bu qalmaqallardan bəziləri müxtəlif formalarda mətbuata çıxıb, amma insanlar bunun incəliyinə varmayıblar ki, nə deməkdir? Bunlar hər yerə əl atıblar. Və burada sual odur ki, bu insanlar bunu öz təşəbbüsləri ilə ediblər, ya xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə? Əgər ikincidirsə, sizi əmin edirəm ki, bu, daha ciddi təhlükədir. Çünki xarici xüsusi xidmət orqanları o cür faktları, görüntüləri əldə etməklə Azərbaycan vətəndaşlarını çox asanlıqla şantaj yolu ilə əməkdaşlığa cəlb edib, öz məqsədləri üçün istifadə edə bilərlər. Ona görə də deyirəm ki, bu insanların törətdiyi dövləti cinayətlərin miqyası hələ bizə çatmır və çatmayacaq. - Videogörüntülərin olduğu baza daha çox ictimai sektoru, siyasi xadimləri, ya iş adamlarını əhatə edir? Üstünlük hansı kateqoriyadadır? - Məndə olan məlumata görə, əsasən böyük məbləğdə pulu, imkanı olan şəxsləri əhatə edir. Çünki bunlardan şantaj vasitəsi kimi istifadə edib, bir çox adamlardan xeyli pul alıblar. Məqsəd bu olub. MTN sistemində xeyli adam vəzifəsindən çıxarılandan, bu nazirlik ləğv edildikdən sonra bəzi sahibkarların, iş adamlarının özləri bu barədə danışdılar. Onların da demək olar ki, heç biri təkzib olunmayıb. - Bu “əldəki bomba” hansı məqamda partlaya bilər? Belə bir ehtimal varmı ki, hansı situasiyada belə bir şey baş verə bilər? - İstənilən məqamda ola bilər. Bu, artıq əlində material olan insanların, qurumların, xüsusi xidmət orqanlarının, xarici xüsusi xidmət orqanlarının - harada olduğunu bilmirik - bizim üçün ən gözlənilməz məqamda, onların marağına uyğun olan şəkildə üzə çıxa bilər. Ona görə də indidən müxtəlif önləyici tədbirlər həyata keçirilməlidir. Təbii ki, internet dönəmində bunu etmək çox çətindir. Amma bunun Azərbaycanda birbaşa şantaj predmeti olmasının qarşısını indidən hüquqi mexanizmlərlə almaq lazımdır. - Rəylərin böyük əksəriyyəti belədir ki, bu, Eldar Mahmudovla aparılan sövdələşmənin, razılaşmanın nəticələrindən asılı olacaq... - Mənim gördüyüm budur ki, hazırda Eldar Mahmudov kimlərsə tərəfindən himayə olunur. Bildiyimə görə, indiki vaxta qədər də yetərincə effektiv olub. Eldar Mahmudovu himayə edən şəxslər müəyyən qərarlara, xüsusən də siyasi qərarlara təsiri olan şəxslərdir. Ona görə də burda məsələ dövlətin ali qanunverici orqanı səviyyəsində və dövlətin Milli Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində birdəfəlik həll olunmalıdır. Məsələ ilk baxışdan əhəmiyyətsiz görünə bilər, amma qətiyyən əhəmiyyətsiz deyil. Bayaq da dediyim kimi, bu məsələ Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə təsir gücü olan insanların xarici xüsusi xidmət orqanlarının əlinə keçməsinə gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda bunun vasitəsilə xarici xüsusi kəşfiyyatların böyük bir agentura şəbəkəsi yaradıla bilər. Bu isə artıq milli təhlükəsizliyə ciddi təhlükədir.

21 İyun 2016 10:19

Qazax politoloq:“Putin Rusiyanın sonunu gətirə bilər”

qqazax

  Son vaxtlar qardaş ölkə Qazaxıstanda bir-birinin ardınca gözlənilməz hadisələr baş verir. Gah bir çox şəhərləri bürüyən etiraz dalğaları, gah ölkənin milli münasibətlər zəminində ən həssas nöqtəsi sayılan bir rayonunda törədilən terror hadisəsi, gah da qazax rəsmilərinin əndişəli açıqlamaları ağla xoşagəlməz ehtimalları gətirir. Ən çox üzərində durulan versiya isə ölkədə Ukrayna ssenarisinin həyata keçirilməsi planıdır. Bəs, qazax ziyalılar bu barədə nə düşünür? Orta Asya məsələləri üzrə mütəxəssis, "Türkistan-DER" təşkilatının sədr müavini Dr. Namoz Normumin Mohammadin “Dünya Bülteni” saytına verdiyi müsahibəsini kiçik ixtisarla təqdim edirik: -Qazaxıstandakı son vəziyyəti bizə izah edərsinizmi? -Son bir ayda Qazaxıstanda 3 əhəmiyyətli hadisə baş verdi: ilk olaraq, ölkə xaricindəki off-şor şirkətlərdə qazax iş adamlarının, o cümlədən, Qazaxıstan dövlət başçısının qızı, hazırda Baş nazirin müavini və atasının varisi olaraq görünən Dariga Nazarbayevanın da adının keçməsi, ikinci olaraq, ərazi qanununda edilən dəyişiklərə qarşı son zamanlarda görünməmiş ictimai etirazların ortaya çıxması, son olaraq isə Aktobe şəhərində yaşanan silahlı hadisələr. Bunları birlikdə qiymətləndirdikdə, görünməz bir gücün Qazaxıstanı həlqəvarı şəkildə sabitsizliyə sürüməyə çalışdığını söyləyə bilərik… -Aktobe şəhərindəki silahlı qarşıdurmalara dönərsək, hadisəni törədənlərin kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün oldumu? –Xeyr, bu mövzuda şübhələr davam edir. Hücumun dərhal ardından Amerika senatı tərəfindən maliyyələşdirilən və Praqada post-sovet ölkələri üçün yayınlanan “Svoboda” (Azadlıq) radiosu hadisəni Qazaxıstanı Nazarbayev diktatirasından qurtarmaq istəyən demokratiya (!) tərəfdarı bir təşkilatın boynuna götürdüyünü xəbər verdi. Radio xəbərin qaynağı olaraq beynəlxalq media təşkilatlarını göstərdi, ancaq qaynağın konkret adı çəkilmədi. Bu, çox maraqlıdır. Hadisədən 5 gün sonra baş verənlərə qiymət verən Qazaxıstan Dövlət Başçısı Nursultan Nazarbayev isə dedi ki, "bu, xaricdən əmr alan radikal islamçı qruplar tərəfindən təşkil olunan bir terror aksiyasıdır. 2003-ci ildən bəri edamlar qadağan olunsa da, hücumu reallaşdıranlara edam cəzası verilməlidir. Bu radikallar ölkəmizdə rəngli inqilab etmək istədilər". Həmin xəbərlər və şərhlər bir çox baxımdan müəmma doluydu. Əvvəla, aksiyanı boynuna götürən təşkilat haqqında bu günə qədər heç kim heç bir şey bilmirdi. Bu açıqlamanı da kimsə ciddiyə almamışdı. O zaman Amerika radiosu niyə bu xəbərə yer verirdi? Nazabayevin açıqlamasında da ziddiyyət yox deyil. Açıqlamada hücumun xaricdən idarə edildiyi deyilir, amma konkret ünvan göstərilmirdi. Bir də terror aktını radikal islamçıların Qazaxıstanda rəngli inqilab etmək üçün törətdiyi irəli sürüldü. Lakin məlumdur ki, islami radikal təşkilatların Qərb tipli rəngli inqilablarla işi olmaz. Onlar “ərəb baharı” deyilən və Tunisdə başlayaraq, Misir və başqa ərəb ölkələrində davam edən inqilabi hadisələrdə də işin başında deyil, sonunda ortaya çıxmışdılar. Yenə bir maraqlı nöqtə Nazarbayevin bu silahlı hadisələrdən bir neçə həftə əvvəl ölkəsinə Ukrayna hadisələrini daşımaq istəyənlərə qarşı ən ağır tədbirləri alacağını söyləməsiydi… -Yəni demək istəyirsiniz ki, Nazarbayev hadisələrin bu şəkildə inkişaf edəcəyini öncədən bilirdi? -Nursultan Nazarbayev çox təcrübəli və milli bir siyasətçidir. Onun rəhbərliyində qazax xalqı və dövləti sanki yenidən ayağa qalxdı. Ancaq problem Qazaxıstan əhalisinin üçdə birinin ruslardan ibarət olmasıdır. Dünyadakı və post-sovet məkanındakı iqtisadi, siyasi və ictimai sarsıntılar dalğası, Nazarbayev istəməsə də, onun ölkəsində də özünü göstərə bilər. Burada əhəmiyyətli bir nöqtə isə Qazaxıstanın bir iqtidar dəyişikliyi ərəfəsində olmasıdır. Bütün bunlar yeni qazax dövlətçiliyi üçün ciddi imtahanlardır … -Sizcə, Putin rəhbərliyi Qazaxıstanda Ukrayna hadisələrinin təkrarlanmasını istəyə bilərmi? -Putindən bu gözlənilə bilər, çünki onun bütün siyasəti SSRİ olmasa belə, Çar Rusiyası səviyyəsində imperatorluq xəyali üzərinə qurulub. Ancaq bu eyni zamanda Putin üçün son oyun da ola bilər. Çünki bu anda Rusiya Qərb ölkələri tərəfindən, buna Türkiyə də daxil olmaqla, siyasi və iqtisadi cəhətdən əhatəyə alınıb. Bunun nəticəsində ruslar ciddi iqtisadi çətinlik içindədir. Üstəlik, Rusiyanın Qafqaz, Moldova və Ukraynada həyata keçirdiyi dağıdıcı fəaliyyəti və siyasəti post-sovet  dövlətləri və xalqlarında nifrət doğurur. Putinin Qazaxıstanı qarışdırmağa çalışması həm dünyada, həm post-sovet məkanında, həm də Rusiyanın içində ciddi reaksiyalara səbəb olacaq. Bu da yalnız Putin rejiminin deyil, Rusiyanın dövlət olaraq da sonunu gətirə bilər …  

20 İyun 2016 10:11

“Azərbaycanlı kişi ilə nəinki evlənmərəm, heç sevgili belə, olmaram”

gunay2

Türkiyədə fəaliyyət göstərən model Günay Musayeva bir neçə gündür ki, Bakıdadır  Son günlər stilist Fuad Hacıyevlə çəkdirdiyi səmimi fotolarla gündəmdə olan modellə müsahibə üçün şəhər restoranlarından birində biraraya gəldik. Onunla söhbətə elə stilistlə münasibətindən başladıq: - Fuad Hacıyevlə səmimi fotolarınızı paylaşmağınız sevgili olduğunuz barədə məlumatların yayılmasına səbəb oldu. Bu xəbərlər nə dərəcədə doğrudur? - Fuad mənim neçə illik dostumdur, hər dəfə ya Azərbaycanda, ya da Türkiyədə görüşürük. Sevgili deyilik, o şəkillər dostcasına çəkilib. Elə bir şey ola bilərmi, sizcə..? - Niyə ola bilməz? - Bir neçe gündür ki, Bakıdayam. Burada şahidi olduqlarıma əsasən deyə bilərəm ki, azərbaybaycanlı kişilərlə sevgili ola bilmərəm, onlar ucuz, yüngül qızları sevirlər və yanlarında daha rahat olurlar. Konsertlərdə oldum. Bizim qızlar xarici ulduzların qabağında az qalırdılar ki, soyunsunlar. Qusacaqdım. Çox təəccübləndim, görəsən, bizim qadınlar niyə özlərinə qadın kimi hörmət etmirlər? Bundan əlavə, bizim bəzi kişilər çox kaprizlidir, onların xasiyyətini anlamıram. Azərbaycanlı kişi ilə nəinki evlənmərəm, heç sevgili belə, olmaram. Mən Türkiyədə, o burada, necə yaşayarıq? Azərbaycanlı kişi dostlarım çoxdur, bacı-qardaş münasibətimiz var. Dostluqda Azərbaycan kişiləri 1 nömrədir, amma özəl münasibətdə fərqli olurlar. “Yenidən evlənib, ana olmağa hazır deyiləm” - Bir dəfə Türkiyədə ailə qurdunuz və izdivacınız alınmadı. Yenidən ailə qurmağı düşünürsünüzmü? - Hazırda işimlə məşğulam. Hələ ki, evlənmək, yenidən ana olmaq istəmirəm. Təbii ki, evlilik təklifləri alıram, dəyərləndirirəm. 18 yaşım yoxdur ki, tələsik qərar verim, bir dəfə səhv etdim, ikinci dəfə ailə quranda daha diqqətli olacağam. Çünki indi oğlum var, onu düşünməliyəm. - Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, oğlunuz sizə çox bağlıdır, amma atanın nə olduğunu bilmir, ona görə də atasızlığı hiss etmir. Ailə qursanız, ona necə təsir edər? - Elə demişəmsə, doğrudur. Cihangir anaya bağlı uşaqdır. Atasını da görmədiyi üçün məncə, ailə qurmağımı normal qarşılayar. Onun da həyatında ata fiquru olar. “Oğlum Cihangir atanın nə olduğunu bilmir” - Hər dəfə keçmiş həyat yoldaşınız Tolqa Karelin Cihangirlə maraqlanmadığını dilə gətirirsiniz. Cihangir sizdən atasını soruşurmu? - Atanın nə olduğunu tam bilmir. Ona görə soruşmur. Hər şeyi mənimlə bölüşür, davalı suallar verir, mən də ona başa salıram. - Bir müddət öncə Tolqa Karel evləndi. Bu, sizə necə təsir etdi? - Tolqanın evlənməsindən xəbərsiz idim. Bakıda hava limanında jurnalistlər soruşanda bildim. Onunla maraqlanmıram. Ona görə də, bu haqda danışmaq istəmirəm, başqa məsələlərdən danışaq... - O zaman Bakıya gəliş səbəbinizdən danışaq. “Formula 1” yarışlarını izlədiyinizi bilirik. Gəliş səbəbiniz yarışlarla, yoxsa işlə bağlıdır? - Bakıya “Formula 1” yarışını izləmək üçün gəlmişəm. Maraqlı yarışdır, insanlar “Formula 1”-i izləmək üçün uzaqlara gedir, bizim ayağımıza gəlib, niyə izləməyim ki..? Həm də ölkəmizin inkişafı üçün mühüm tədbirdir. Mən də burada olmaya bilməzdim. - Martda moda gecəsi üçün gəlməli idiniz. Niyə gəlişinizi təxirə saldınız? - Bakıda moda gecələri mən istəyən tərzdə olmur, məni qane edəcək, yüksək səviyyədə keçirilmir. Keçən il Türkiyənin məşhur modelyeri Yıldırım Mayruk və tanıdığım dizaynerlərin də iştirak etdiyi dəfiləyə gəldim, amma ürəyimizcə olmadı. Təkliflər çox olur, lakin moda gecələrinin keçirildiyi məkanlar, təşkilatçılıq yaxşı olmur. Ona görə də, qəbul etmirəm. Yüksək səviyyədə olsa, məmnuniyyətlə iştirak edərəm. “O paltarları geyinmək cəsarət istəyir” - Dəfilələrdə geyindiyiniz libaslar dekoliteli, açıq-saçıq olur, moda gecəsindən sonra günlərlə müzakirə mövzusuna çevrilir. Bu durumdan narahat olmursunuz? - Mən hər zaman açıq-saçıq geyinmirəm, hər kəs də elə geyimlər geyinə bilmir, onları geyinmək cəsarət istəyir. Açıq libasları geyinmək üçün gərək bədən quruluşun standartlara uyğun olsun və kompleks yaşamayasan. Yıldırım Mayrukun dəfilələrinin simasıyam, orada hər zaman qapalı geyimlər geyinmişəm. Mən işimə peşəkarcasına yanaşıram, kompleksim yoxdur. Libası gözəl təqdim edə bilirəm. Çünki bədən quruluşum buna imkan verir. Jurnalistlər isə hər dəfə geyimlərimlə bağlı xəbərlər hazırlayırlar. Onları da başa düşürəm, bu cür xəbərlər reytinq qazandırır. Məni tanıyan insanlar, hətta “İnstagram” izləyicilərim bilir ki, mən gündəlik həyatda açıq-saçıq geyinmirəm, əsasən idman stilinə üstünlük verirəm. İndi də (müsahibə alınan günü nəzərdə tutur) rəfiqələrimlə şam yeməyinə gəlmişəm, buradan da konsertə gedəcəyik. Əynimdə uzun ətək, idman ayaqqabısı var, makiyaj etməmişəm. Adi xanımlar da gündəlik belə geyinir. Normal həyatımda podiumda geyindiyim kimi gəzmirəm. - Sonuncu dəfə rol aldığınız “Bəyaz qərənfil” serialı reytinq qurbanı oldu. Tamaşaçılar sizi yenidən aktrisa kimi görə biləcəklərmi? - Mənə bir neçə ssenari təqdim ediblər. Mən “Bəyaz qərənfil” serialının çəkiliş komandasının təklifinə müsbət cavab verdim. Serial mafiyalarla bağlıdır. Bu haqda çox danışmaq istəmirəm. Yeni mövsümdə tamaşaçılar üçün sürpriz olsun. - Bu serialın da reytinq qurbanı olması sizi narahat etmir? - Əlbəttə, narahat oluram. Ekranda tamaşaçılar 10-15 aktyoru görür. Amma bu işin arxasında yüzlərlə adam var, serialdan çörək pulu qazanırlar. Kaş, bütün əmək sərf edilən işlər öz layiqli yerini tutsun. - Azərbaycanda son 3 ildə filmlər, seriallar çəkilir, Türkiyədə lentə alınan ekran işləri ilə müqayisə edilir və daha çox tənqid olunur. Yerli filmləri də izləmisiniz? - Xeyr, izləməmişəm. Yerli filmlərin türk filmləri ilə müqayisə olunması yanlışdır. Türk filmləri dünyanın bir çox ölkələrində nümayiş olunur və sevilir. Əvvəllər bir “Qvaladupe”, “Lavizna”, “Santa barbara” kimi seriallara baxırdıq, indi də türk seriallarına baxırıq. İnşallah, bizim seriallar da nə vaxtsa o səviyyəyə çatar. - Azərbaycanlı rejissorlardan təklif gəlsə, qəbul edərsiniz? - Serial yox, lakin yaxşı film təklifi olsa, qəbul edərəm. Çünki serial üçün Azərbaycana köçməliyəm. Mənim isə övladım Türkiyədə təhsil alır, işim oradadır. - Bir müddət öncə əməliyyat olundunuz. Səhhətiniz hazırda necədir? - Öd kisəmi götürdülər. Əməliyyat ərəfəsində dedilər ki, “Bu stil mənim” proqramında qalmaqal yaşandığı üçün stressdən xəstəxanalıq olmuşam. Amma bu məlumatlar yanlış idi. Öd kisəmdə daş var idi, əməliyyat olunmalıydım. Əməliyyat da həmin ərəfəyə təsadüf etdi. “Dedi ki, sən olmasan, “Bu stil mənim” olmayacaq. Çünki reytinq qazandırırdım” - Söz düşmüşkən, “Bu stil mənim” verilişində yaşanan qalmaqala toxunaq. Proqramda iştirakçı ilə mübahisəniz, Türkiyə türkcəsində danışmağınız tənqid olundu. Hətta iştirakçılar layihə rəhbərləri tərəfindən onlara əxlaqsız təkliflər olunduğunu da iddia etdilər. Proqramın martda yenidən yayımlanacağı deyilsə də, hələ də efirə qayıtmayıb… - Kimin nə dediyini bilmirəm. Göydə Allah var, mən orada əxlaqsız təklif edildiyini görmədim. Prodüser hər dəfə deyir ki, Günay, verilişə başlayaq. Sağ olsunlar, layihə heyəti mən xəstə olan zaman mənimlə maraqlandı. Prodüser dedi ki, sən olmasan, “Bu stil mənim” olmayacaq. Qalmaqal yaşanandan sonra layihə gözümdən düşdü, sonra xəstələndim, 1,5 ay xəstəxanada müalicə aldım. Mən 40 dərəcə temperaturla proqrama çıxa bilməzdim. Hamıya da məlumdur ki, proqrama mənə görə baxılırdı, mən reytinq gətirirdim. - Oğlunuz Cihangir Canla xeyriyyə tədbirində podiuma çıxdınız və bildirdiniz ki, heç bir qonorar almamısınız. Daha sonra yüksək qonorar aldığınız barədə xəbərlər yayıldı. Siz isə bu məsələyə aydınlıq gətirmədiniz… - Son zamanlar xeyriyyə məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Heyf ki, orada yığılan pullar sahiblərinə çatmır. Çıxış etdiyim bir çox xeyriyyə tədbirlərində qonorarımı almışam. Lakin oğlumdan pul üçün istifadə etmərəm. Xeyriyyə məqsədli olmayan heç bir işdə oğlumun səhnəyə çıxmasına icazə vermərəm. Mən oğlum üçün yaşayıram və onun üçün çalışıram. O tədbirdən yüksək qonorar almağım barədə xəbərlər yalandır. Daun sindromlu uşaqlar üçün təşkil edilən tədbirlərdə dəfələrlə iştirak etmişəm, onların yeri qəlbimdə ayrıdır. Onlar üçün görülən işdən pul almaram. - Günay, bəs, boş vaxtlarınızı necə keçirirsiniz? - Film izləməyi çox sevirəm. Evdə olanda bir gündə iki filmə baxıram. Təzə çıxan türk filmlərini izləyirəm. Janr olaraq, bioqrafik filmlərə üstünlük verirəm. Dostlarla toplaşanda isə romantik-komediya daha maraqlı olur. Tək olanda baxa bilmirəm.  (musavat.com)

19 İyun 2016 11:14

“Anamın yerini məndən başqa heç kəs tuta bilməz” – İLQARƏ

20160616-123044link

Faktinfo.az Gənc müğənni İlqarə Kazımovanın “Qafqazinfo”ya müsahibəsini təqdim edir: - Siz kiçik yaşlarından məşhursuz. Adətən tədbirlərdə sizi ananız Aygün Kazımovanın yanında görürdük. İndi isə çox passivsiniz. Biz hələdə İlqarə Kazımovanın bir mahnı və kliplə şou-biznesdə özünü təsdiqləyəcəyini gözləyirik. Belə bir fikriniz var? - Müəyyən mənada passivlik ola bilər. Amma elə il olmayıb ki, mən yeni mahnılar ifa etməyim. Hər il bir neçə yeni mahnı ifa etmişəm, klip çəkdirmişəm. Müxtəlif konsertlərdə çıxış etmişəm. Yəni, sənətimi dondurmamışam. Media nümayəndələri, jurnalistlər isə məni daima gündəmdə saxlayır. Çox sağolsunlar. Demək olar ki, hər həftə mənim haqqımda xəbərlər dərc edirlər. Bu səbəbdən fəaliyyətimdə elə də passivlik hiss etmirəm. “Onun yerini məndən başqa heç kəs tutua bilməz” - Sizin digər gənc sənətçilərdən şansınız daha böyükdür. Çünki Aygün Kazımova adı sizin yanınızdadır. Əvvəllər Aygün xanım sizinlə bağlı açıqlamasında müğənni olmağınıza müsbət yanaşdığını deyirdi. Hətta hamı düşünürdü ki, Aygün yerini qızına verəcək. İndi nə dəyişdi? Ananız, yoxsa özünüz müğənni olmaq istəmirsiz? - Mən müğənniyəm. Müğənni olmaq və ya olmamaq mövzusu müzakirə predmeti ola bilməz. Əlbəttə, mənim üçün böyük şansdır ki, mənim anam Aygün Kazımovadır. Bəli, anam hər zaman deyir ki, yerini mənə verəcək. Mən də bilirəm ki, anamın yerini hazırki şou-biznesdə məndən başqa heç kəs tuta bilməz. Aygün Kazımova heç vaxt səhv proqnoz vermir. “Nə yaxşı ki, gözəllikdə Aygün Kazımovaya bənzəmişəm” - Elə bu yaxınlarda sosial şəbəkədə bir foto paylaşdız. Aygün xanımın rəsmi səhifəsi də sözügedən fotonu yayımladı. Hər kəs sizin böyüdükcə divaya daha çox bənzədiyinizi söylədi. Aygün xanım həyatı ilə bağlı çox səmimi açıqlamalar verir, bu sənətdə çətinliklərinin olduğunu deyir. Bəlkə də, Aygün xanım bu çətinliklərə gördüyü üçün sizə də çox təkan vermir, istəyir ki, ancaq zahiri görünüşcə ona bənzəyəsiz, müğənni kimi yox... - Yox, bu düzgün fikir deyil. Anam hər zaman mənə dəstəkdir. Mən bunu hər zaman hiss etmişəm. Axı məndən başqa anamın kimi var? Və ya mənim ondan başqa kimim var? Anama bənzəməyimə gəlincə isə bu çox normaldır. Nə yaxşı ki, gözəllikdə anama bənzəmişəm. - Adətən dünyada ulduzlarla yanaşı onların övladları da gündəmdə olur. Hətta, şəxsi həyatlarında ulduz övladı olmaq müəyyən problemlər yaradır. Sizi media, ictimaiyyət tez-tez narahat edir? - Buna narahatlıq demək olmaz. İnsanlar sevgidən mənə yaxınlaşırlar. Onlar sadəcə şəkil çəkdirmək və ya xoş söz demək istəyir. Bundan necə narahat olmaq olar? Çalışıram hər kəsə xoş münasibət göstərim. Media isə məni qətiyyən narahat etmir. Çox sağolsun media nümayəndələri ki, məni daima gündəmdə saxlayır. - Bu narahatlıq şəxsi həyatınızda biruzə verir? Məsələn, sevgiliniz və ya dostlarınızla rahat gəzib əylənə bilirsiz? - Dostlarımla yığışanda adətən qapalı məkanlarda oluruq. Bu səbəbdən narahatlıq hiss etmirəm. - Yeri gəlmişkən, həyatınızda biri var? - Yox, həyatımda heç kəs yoxdur. “Ailə quranda seçimi özüm edəcəm”. - Şou-biznesdə belə şeylərin şahidi oluruq ki, müğənnilər öz övladlarını sevgiylə deyil, öz istəklərinə uyğun şəkildə evləndirirlər. Seçimi siz edəcəksiz, yoxsa ananız? - Əgər ailəni mən quracağamsa, həmin şəxslə mən yaşayacağamsa, əlbəttə ki, seçimi də mən edəcəyəm. Anamın isə məsləhətinə qulaq asacağam. O, dünya görmüş insandır. Anam mənə heç vaxt pis məsləhət verməz. Bütün analar kimi, mənim də anam məni xoşbəxt görmək istəyər. “Atasızlığımı hiss etməmişəm…” - Bizdə belə olmasa da, dünyada boşanan ailələrdə cütlüklər arasında münasibət fərqli olur. Boşananlar təkcə valideynlər olur, övladlara təsir etmir. Bizdə isə çox vaxt övlad kimin yanında qalırsa, qarşı tərəfə soyuq davranır. Sizdə necədi? - Aygün Kazımova həm mənim anam, həm də atam olub. O, məni tam olaraq sevgi ilə əhatə edib. Çətinlik çəkməmişəm. Bəlkə də elə ailələr var ki, ata və ananın olmasına baxmayaraq, övladları müəyyən sıxıntılar yaşayır. Amma mənim anam mənə bunu yaşatmayıb. Bəlkə də, ona çətin olub. Buna baxmayaraq, məni hər şeyin ən yaxşısı ilə təmin edib. Ona görə də atasızlığımı hiss etməmişəm. “Səhnədə dinlədim, göz yaşlarımı saxlaya bilmədim” - Atanızı bilmirik, ancaq Aygün xanım ifa etdiyi “Qızım” mahnısı ilə sizə sevgisini etiraf edib. O mahnıda tək varlığının siz olduğu açıq-aşkar göstərilir. Hətta, indi də qulaq asanda göz yaşlarını saxlamayanlar da var. Sizdə necə? İlk dəfə bu mahnıya qulaq asanda nə hisslər yaşadız? - Bəli, çox gözəl vurğuladınız. İndi də bu mahnıya qulaq asan əksər insanın gözü dolur. Çünki mənim anam bu mahnını peşəkarcasına ifa edib. Bunu hər müğənni bacarmır. Mahnının sözlərinə və musiqisinə uyğun olaraq, onu ifa etmək və dinləyiciyə çatdırmaq lazımdır. Bu mahnını isə mən ilk dəfə anamın konsertində səhnədə dinləmişdim. Uşaq olmağıma baxmayaraq, göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Bu görüntülər də YouTube-da var. İndi də bu mahnını dinləyirəm. Anamın sevgisini hiss edirəm.

16 İyun 2016 1:39

`Onun erməni olduğunu bilmirdim` – Xalq artistinin qızı

xalq

Son günlər adı mətbuatda erməni stilistlə birgə hallanan, tez-tez qalmaqallarla gündəmə gələn xalq artisti Ramiz Novruzun qızı, tanınmış stilist Şəfəq Novruzova AzVision.az-a müsahibəsində haqqında səslənən ittihamlara cavab verib. O, bu sənətə gəlməsindən tutmuş, erməni əsilli stilist Georgi Kotla əlaqələsinədək bir sıra məqamlara toxunub. -Əvvəldən bu sənətə böyük həvəsim olub. Demək olar ki, sənətdə hər şeyi özüm öyrənmişəm. Hazırda peşəmlə bağlı təhsilimi artırıram, xarici ölkələrdəki seminarlara qoşuluram və öyrəndiyim yenilikləri Azərbaycanda tətbiq edirəm. -Bu işlə əlaqədəar ali təhsil almısınızmı? -Xeyr, ali təhsilim yoxdur. Orta məktəbdən 8-ci sinifdən çıxmışam. -Stilistliyə maraq sizdə haradan yaranıb? Sözün açığı, hər adam stilist ola bilməz. Bunun üçün gərək insanda zövq olsun. - Uşaqlıqdan zövqüm yaxşı olub. O vaxtdan yaraşdırmağı əla bacarmışam. 16-17 yaşımdan sonra stilist kimi öz üzərimdə çox işlədim. Heç kimin etmədiyi şeyləri mən üzərimdə cəsarət edib edirdim. Mən işə yeni başlayanda stilist sənətinə güclü maraq yox idi və insanlar yaxşı baxmırdılar. Hətta mən bu işə başlayanda ailəmizə gülürdülər ki, bu nə işdi? Qız uşağıdır, yaxşı iş tapa bilmirdiniz? Mən kimin nə deməsinə önəm vermirdim. Çalışırdım işimi hamıdan yaxşı bacarım. Zəhmətimin bəhrəsidir ki, hazırda bu həddə gəlib çıxmışam. Əlimdə olan sonuncu qəpiyimi də işə qoymuşam. Mənim üçün sənət hər şeydən önəmlidir. -Adətən sənət adamlarının övladları valideyinlərinin sənətini davam etdirirlər. Siz niyə aktrisa olmaq istəmədiniz? - Aktyorluğu deyə bilmərəm, amma yaxşı səsim olub. Hətta bir ara yeniyetməlik vaxtında müğənni olmaq istəyirdim. Ancaq atam icazə vermədi. Buna görə təəssüf etmirəm. Mənim işim də incəsənədin bir növüdür. Müxtəlif üzlərdə işləmək, üzü tanımaq incə işdir. Yaxşı vizajist üzü çox gözəl tanımalıdır. Baxanda bilməlidir ki, kimə nə yaraşır. -Stilist olmaq üçün yəqin ki, kurslar keçmisiniz. Tanınmış stilistlərdən kimlərdən dərs almısınız? -Makiyaj üzrə Soçidə, Latviyada, Dubayda seminarlarda iştirak etmişəm. Saç düzümlərini dərindən öyrənmək üçün Georgi Kotdan dərs almışam. - Bu yaxınlarda mətbuatda adınız erməni əsilli olduğu üçün Georgi Kotla bağlı hallanırdı. Bu məqamda bilmək istərdik, Georgi Kotun erməni əsilli olduğunu bilirdinizmi? - Mən onun yanına gedənə kimi, bilmirdim ki, anası ermənidir. Çünki soyadının sonunda “yan” yoxdur, həm də onun avtobioqrafiyasını oxumamışdım. Georgi Kotun yanına gedənə kimi Azərbaycanda onu tanıyan, yada salan insan yox idi. Sözün düzü, Georgi Kotu görənə qədər heç bir stilistin saç düzümləri məni bu qədər özünə cəlb etməmişdi. O, məni bu işdə ilk təccübləndirən stilistdir. Anası emrəni olsa da, insan kimi gözəl insandır. Bu müsahibəni oxuyanların çoxu məni qınayacaq ki, anası ermənidir, sən onun haqqında niyə müsbət danışırsan? Seminarlarda olduğum müddətdə onun erməni olduğunu qətiyyən hiss etmədim. Georgi Kot məndən Azərbaycan mahnılarını oxumağı xahiş edirdi. Mən mahnılarımızı oxuyandan o əl çalırdı, hətta dəfələrlə Azərbaycan sözünü işlədirdi. Ondan ölkəmizə qarşı heç bir hörmətsizlk görmədim. Seminardan şəkil paylaşandan sonra mətbuatda haqqımda tənqidi fikirlər yazırdılar. Halbuki o vaxtadək Kotun anasının erməni olduğunu bilmirdim. Onun günahı nədir ki, anası ermənidir? Georgi ilə görüşlərdə o heç vaxt erməni sözünü işlətmirdi. Ondan Azərbaycanın əleyhinə xoşagəlməz bir hərəkət görsəydim, anında cavabını verərdim. Sonradan öyrəndim ki, Kotun anası Abxaziyadan qovulub. -Atanızın bu məsələyə münasibəti necə oldu? -Mən onu saç düzmünün “şahı” hesab edirəm. Hətta onu Azərbaycana gətirmək istəyirdim ki, burada master klass keçsin. İnkişaf etməyimiz üçün bu yaxşı fürsət idi. Məlum səbəbdən planım alınmadı. Atama gəldikdə isə deyə bilərəm ki, Ramiz müəllim çox gözəl insandır. İmkanı olmasa da boğazından kəsib məni bu sənətə yiyələndirib. O, həm atam, həm də dostumdur. Anama deyə bilmədiyimi ona deyirəm. Atam bu hadisəyə təmkinlə reaksiya verdi. O bilir ki, mənim Kotun erməni əsilli olduğundan xəbərim olmayıb. Etiraf edim ki, onu Bakıya gətirmək üçün pul vermişdim, həmin pul da batdı. Əgər etdiyim səhvdirsə, mən yarı yoldan qayıtdım. Atam dedi ki, Şəfəq mən bu işdə sənə dəstək olmayacağam. Atamdan xahiş etmişdim ki, Georginin şousunu “Azdrama”da həyata keçirmək üçün şərait yaratsın. Bu yaxınlarda dünya şöhrətli vizajist Sami Kozanı Bakıya gətirmişdim. Georgi Kotdan yazanlar, niyə bu barədə heç nə yazmadılar? 25 min manat ziyana düşdüm. -Tələbələriniz varmı? -Əlbəttə, davamçılarım var. Hazırda məktəb açmışam. Çalışıram ki, bu məktəb yüksək səviyyədə olsun. Tələbərimiz loru dildə başa salmağa çalışırsam ki, yaxşı qavrasınlar. Bu günə qədər Azərbaycanda yeni saç düzümlərini mən yaratmışam. Bəzən elə olurdu ki, gəlinlər razılaşmırdı, mən onlara yalvarıb yeniliklərimi tətbiq edirdim. Hazırda təhsilimi davam etdirməyi düşünürəm. Planımda Amerikada akademiyada təhsil almaq var. -Ev, ailə və sənət - bunların hamısını idarə etmək sizə çətin deyilmi? -İki qızım var. Birinin iki yaşı var. Böyük qızım Ayanın isə 18 yaşı var. Qızım ailəlidir. O da vizajistdir. Mənim davamçımdır. Həmişə ilk işini babasına göstərir . Hazırda Azərbayacanda yaxşı əl işi olan, yaxşı pul qazanan stilistlərin çox tələbələrimdir. Həyat yoldaşım sağ olsun, bu işdə mənə dəstək olur. -Müğənnilərlə, tanınmış insanlarla işləyirsinizmi? - Xeyr. Hazırda tanınmış insanlarla işləmirəm. İşim sırf gəlinlərlədir.Müğənnilərdən müraciət edən olub, amma qaçmağa çalışmışam. -Kimləri özünüzə rəqib görürsünüz? - Bu sahədə Azərbaycanda ən yaxşılarından biri, bəlkə də birincisi mənəm. Məni qınasalar da, özümə heç kimi rəqib görmürəm. İşlərini bəyəndiyim vizajistlər Əzizə, İlahə , Günel və bir də qızım Ayandır.

14 İyun 2016 11:39

Qardaşı Əbülfəz Elçibəyin sirlərini açdı

elci

“Bəyin toyunu aparmaq Vasim Məmmədəliyevə həvalə olunmuşdu” İyunun 24-də Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin anadan olmasından 78 il ötür.  Bu münasibətlə moderator.az saytı Əbülfəz Elçibəyin qardaşı Almurad Əliyevdən müsahibə götürüb. Müsahibənin II hissəsini təqdim edirik: – Həbsdə yatdığı vaxtda görüşə bilirdinizmi? Orda incitmirdilər ki, Əbülfəz bəyi? – Məhkəməyə qədər Əbülfəzi DTK-nın padvalında ayrılmış ayrıca otaqda saxlayırdılar. Orda nəzarətçi ona deyibmiş ki, bəs bu otaqda vaxtilə Mircəfər Bağırov yatıb. O vaxt polkovnik Səlimzadə var idi, istintaq qrupunun rəhbəriydi, o bizə çox köməklik etdi. O zaman işə də getmədim, zəng vurub icazə aldım, Bakıda qaldım. Hardasa iki ay sonra məhkəməsi oldu. Məhkəməsində nənəmi (anasını) də gətirdik. Məhkəmədən əvvəl Səlimzadə general Krasilnikovun kabinetində nənəmlə Əbülfəzi görüşdürmüşdü. Onda elə bilmişdilər ki, nənəm oğlunu görüb ağlayacaq, oğlunun buraxılması üçün generala yalvarıb-yaxaracaq. Ancaq nənəm təmkinini pozmamışdı, Əbülfəzlə hal-əhval tutub, kənddən-kəsəkdən, qohumlardan danışmışdı. Nənəm o vaxt əsl türk qadını olduğunu sübut etmişdi. Məhkəmə günü ancaq Əbülfəz nənəmin zalda qalmasını istəmədi. Məhkəmə başlayan kimi söz alıb xahiş elədi ki, nənəmi zaldan çıxartsınlar. Nənəmin yanında danışmaq istəmirdi ki, qadın hər şeydən agah olmasın. Nənəmə DTK-da demişdilər ki, Əbülfəzi yoxlayıb buraxacaqlar, iş kəsiləcəyini bilmirdi. Nənəm zaldan çıxandan sonra məhkəmə davam elədi. Özü həm müttəhim idi, həm də öz vəkili idi sanki. Nə deyirdilərsə faktlarla, sübutlarla cavablarını verirdi. Deyirdilər sən filan vaxtı filan sözü demisən, deyirdi onu mən özümdən deməmişəm ki, filan kitabın, filan səhifəsində yazılıb, Leninin sözüdür. Yoxlayırdlar, görürdülər ki, düz deyir. Nə isə, prokuror buna üç il iş verdi. Səlimzadə də qayıdıb dedi ki, bəs mənim əziyyətim necə olsun. Ondan sonra cəzasını 18 aya endirdilər. – Almurad bəy, bildiyimiz qədər o vaxt Əbülfəz bəyi tələbələri çox müdafiə edirmiş. Tələbələrin dediklərinin məhkəməyə təsiri olmuşdumu? – Düzdür, tələbələri onu çox müdafiə edirdi, bir nişanlı qız var idi, barmağından nişan üzüyünü belə çıxarıb onlara təklif etmişdi. Ancaq tələbələrindən üzünə duranları da oldu, onları da öyrətmişdilər. Tələbələrdən biri deyirdi ki, Əbülfəz müəllim çox savadlı müəllimdir, ancaq bizə türk olduğumuzu deyir. Deyir ki, Azərbaycan milləti yoxdur, biz hamımız türk millətiyik, dərsdə bizə türkçülüyün mədəniyyətindən, dövlətçilikdən danışır. Hakim də qayıdıb dedi ki, müəllimin düz deyir də, biz türkdilli millətik. Məhkəmənin hakimi hökm kəsdiyi günün sabahısı demişdi ki, güllələnmə hökmü də vermişəm, ancaq indiyə kimi bu qədər narahat olmamışdım, bu gecə yata bilməmişəm. – Həbsdə yatdığı vaxtda görüşə bilirdinizmi? Orda incitmirdilər ki, Əbülfəz bəyi? – Həbsxanada olanda onunçün yaxşı şərait yaratmışdılar. Onu Qaradağ daş karxanasına göndərmişdilər, orada dustaqlar onu xüsusi hörmətlə qarşılamışdılar. Xüsusi mənzil və bir rus dustaq ayırmışdılar, ancaq ona xidmət edirdi, ayağına kimi yuyurdu. Özümüz də tez-tez yanına ərzaq göndərirdik, hətta bir dəfə mən gizlincə onun yanına getmişdim, bir gecə də yanında qalmışdım. O zaman rayondan tədarüklü gəlmişdim, söz vermişdilər ki, məni onun yanına keçirəcəklər. Səhərisi məni düz onun qaldığı yerə apardılar. Qaldığı mənzilə salıb qapını çöldən qıfılladılar, tapşırdılar ki, səssiz otur burda. Dustqaların gəlməsinə az qalmış bir it pənəcərənin qabağında durub dayanmadan hürməyə, pəncərəni cırmaqlamağa başladı. Sən demə dustaqlar gəlməmiş yoxlama aparırlarmış. Açığı deyim ki, çox həyacan keçirdim, elə bildim indicə yaxalayacaqlar məni. Ancaq zabitlərdən biri pəncərədən boylanıb dedi ki, çirkli qabları gətirib bu otağa yığıblar, it ona görə hürür. Nə isə, bunlar çıxıb getdi, hannan-hana özümə gəldim. Bir az keçmişdi ki, Əbülfəz yoldaşları ilə otağa girdi, məni görəndə gözlərinə inanmadı, həm də çox hirsləndi. Dedi ki, belə niyə etmisən, təhlükəlidir, ancaq gec idi daha, apardığım ərzaqları yeyib-içdilər. Mən bir də səhər getdiyim kimi də geri qayıtdım. Türmənin rəisi də onu çox istəyirdi, tapşırmışdı ki, Əbülfəzdən müğayət olun. – Bildiyimiz kimi, Əbülfəz bəy çox gec yaşlarında ailə həyatı qurub. Nəyə görə evlənmirdi, özünün sevdiyi var idimi deyə yubanırdı, yoxsa ki, elə siyasi fəaliyyətinə görə evlənmək məsələsi arxa plana keçmişdi? – Ona çox deyirdik evlən, hətta dostları, yoldaşları da deyirdi. Ancaq hələ evlənmək fikri yox idi, bilirdi ki, nə vaxtsa tutulacaq. Bir dəfə müəllim yoldaşlarının biriylə istirahətə Ordubada gəlmişdilər. Onda rəhmətlik dayım ona məsləhət verdi ki, qardaşların da evlənib, sən də ailə qur, oğul-uşağa qarış. Onda dedi ki, mənə evlənmək barəsində nəsə deməyin, mən tutduğum yolu bir yerə çıxarmalıyam. Türmədən çıxandan sonra Əlyazmalar Fondunda işləməyə başladı. Bir dəfə gözəl bir qızla evə gəlmişdi, oturub yemək yedilər, getdilər. Axşam evə gələndə soruşdu ki, qız xoşuna gəldimi, evlənmək istəyirəm. Mən də dedim ki, lap yaxşı. İki gün beləcə qızla gəldilər evə, ancaq üçüncü gün gəlmədilər daha. Soruşdum ki, bəs qız necoldu, dedi ki, yox e alınmadı, xasiyyəti xoşuma gəlmədi. 1979-cu ildə Kələkiyə məzuniyyətə gəlmişdi. Onda nənəm bunu evlənməyə razı sala bildi. Oturub məsləhətləşdik ki, kimi alaq, nənəm əmim Mirbabanın qızı Həliməni məsləhət gördü. Onda Əbülfəzin yaxın dostu Abbas Musayev də bizdə idi, elə Abbasla bərabər elçi getdik. Qızın həsini alıb evə qayıtdıq və toy tədarükünə başladıq. – Əbülfəz bəyin toy gününü necə xatırlayırsınız? Toyda kimlər iştirak edirdi, necə keçdi? – 1979-cu ilin 28 senytabrında Bəyin toyunu elədik. Çox gözəl məclis qurulmuşdu, çoxlu qonaqlar iştirak edirdi. Bakıdan, Naxçıvandan Bəyin bütün müəllim və tələbə yoldaşları, dostları gəlmişdilər. Toydan bir gün qabaqcadan Bakıdan iki dəstə dostları gəlmişdi. Birinci dəstədə Kamil Vəli, Cəfər Qiyasi, Oqtay, İsfəndiyar, Cəlil müəllim, Aydın, Əlsəgər, Məhəmməd və başqaları gəlmişdi. İkinci dəstədə isə Vasim Məmmədəliyev, Rafiq müəllim, Qara Tağızadə, Əbülfəz Hüseyni, Vaqif Bayatlı var idi. Bunlar gələnə mən gecədən bir yekə qazan xaş bişirmişdim. Yeyib yatdılar, xaş onları elə doyuzdurmuşdu ki, axşama qədər yemək yeyəmmədilər. Toyu aparmaq Vasim Məmmədəliyevə həvalə olunmuşdu. O, həm Bəyin yaxın dostu, tələbə yoldaşı, həm də ailəmizə məhrəm olan biriydi. Düz iki gün toy davam elədi. Kimin ki, işi var idi, onlar iki gündən sonra çıxıb getdilər, ancaq kimin ki, işi yox idi, onlar bir neçə gün daha qaldılar bizdə. Əbülfəz evlənən gündən ailəmizdə hər kəs onu Əbülfəz, müəllim yox, Bəy deyə cağırmağa başladı. – Ondan sonra nələr baş verdi, ailə həyatı Bəyi qismən də olsa dəyişə bildimi? İşləri hansı müstəvidə davam edirdi, təqiblərə son qoyulmuşdumu? – Türmədən çıxandan sonra da onu təqib etdirirdilər. Bir dəfə bəylə bərabər gedirdik, hiss etdim ki, kimsə arxamızca gəlir. Bəyə dedim, o mənim tələbəmdir cavabını verdi. Dedim ki, tələbən də olsa bizi izləyir. Sonra Bəy onu özü DTK-ya gedəndə görmüşdü. Səhər gördük üç nəfər qapını döyür, qapını açdıq DTK-dan üç nəfər gəlmişdilər. Bəy onların cavabını verib yola saldı. Səhərisi gün dörd nəfər gəldilər, dünən gələnlərin yerinə üzr istədilər. Bəy dedi ki, mən nə etmək istədiyini anlayıram, heç düz iş görmürsünüz. Onu hər yerdə izləyirdilər, ona görə də ehtiyyatla hərəkət edirdi. Fəaliyyətini gizli şəkildə aparırdı, əvvəlki illərlə müqayisədə nisbətən ehtiyyatla davranırdı. 1980-87 – ci illər Bəy üçün çox gərgin keçmişdi, həm Əlyazmalar İnstitutundakı işləyirdi, həm də gizli fəaliyyətini davam etdirirdi. DTK onu buna görə işdən uzaqlaşdırmağa da çalışırdı, buna görə onu bir illiyə Moskvaya elmi iş üçün göndərdilər. Moskvada da boş durmadı, orda da türk dünyası ilə bağlı araşdırmalar apardı. Moskvadan qayıdandan sonra Kələkiyə gəlmişdi, qayınatası vəfat etmişdi. Orda onu görməyə nə qədər insan gəlirdi. Hüzr məclisində belə dəyərli söhbətlər edirdi, dinimizin tarixindən danışırdı, Qurandan elə gözəl tərcümələr edirdi ki, hamını valeh qalırdı. Həmin illər onunçün o qədər ağır keçmişdi ki, sağlamlığına belə diqqət edəmmirdi. 1988-ci ildə əməliyyat da keçirmişdi. Kor bağırsağı partlamaq üzrə olanda xəstəxanaya çatdırıb əməliyyat etmişdilər. O zaman bir-iki saat da xəstəxanaya gec çatdırılsaymış həyatını xilas etmək mümkün olmayacaqmış. – Almurad bəy, danışa-danışa gəlib 1988-ci ilə çatdıq. O il artıq millət oyanmışdı, meydan hərəkatı başlamışdı. Bəyin o illərdəki fəaliyyəti yadınızda necə qalıb? – 1988-ci ildə Azərbaycan azadlıq mübarizəsinə qalxdı. İnsanlar Azadlıq meydanına axışdılar, çadırlar quruldu. Artıq Bəy azadlıq uğrunda uzun illərdir gizlin apardığı mübarizəni millətinə meydanda bəyan etdi. O zaman nümayişə toplaşanlar deyirdilər ki, uzun illərdir adını eşitdiyimiz, ancaq üzünü gpörmədiyimiz liderimiz budur. Bəyin bütün çıxışlarını gurultulu alqışlarla qarşılayırdlar. Bəy meydandan evə gəlmirdi, deyirdi xalqı başsız qoymaq olmaz. Evdən çay-çörək hazırlayıb aparıb tribunada ona verdilər, o da yeməkləri ordakılara paylaşdırırdı. Hardasa 20 gün sonra meydandakı adamları dağıtdılar, Bəygili də tutub aparmışdılar. Mən onda bir neçə dost tanışla bərabər türmələri axtardıq, Bəyi Bayıl türməsinə aparmışdılar. Salamat olduğunu biləndən sonra bir qədər rahatlaşdıq. Evə qayıdanda gördüm ki, Bəyin evində axtarış aparırlar. Qardaşım da o zaman orada idi, 2 nəfər silahlı əsgər, bir də DTK-nın azərbaycanlı və Moskvdan gəlmiş DTK nümayəndələri Bəyin otağın axtarırdılar. İş stolunun üzərindəki şəkillərlə maraqlanırdılar. – Bəyin iş stolunun üstündə kimin şəkilləri var idi? Ümumiyyətlə evdə nə axtarırdılar, nə apardılar? – Stolun üstündə ilk şəhidimiz ağdamlı Bəxtiyarla Əlinin, Xudu Məmmədovun, Heydər Əliyevin şəkilləri var idi. Qardaşım bir-bir izahat vermişdi ki, kimlərin şəkilləridir. Heydər Əliyevin şəklini göstərəndə rus demişdi ki, bunu atın getsin. Qardaşım demişdi ki, o bizim qohumumuzdur, şəkillərə dəyməyin. Şəkillərə toxunmadılar, ancaq bütün yazıları yığıb apardılar, hətta tələbələrin kurs işlərini belə. Divarda Atatürkün rəsmi var idi, əsgərlər Ədalətdən soruşdular ki, şəkildəki kimdir. Ədalət də babamızdır deyə cavab verdi. Bəyin yoldaşı Həlimə xanımdan Bəyin ona pul verib vermədiyini də xəbər aldılar. Həlimə də dedi ki, verir, təzəlikcə də maaş almışdı, 70 manat verdi. DTK-nın nümayəndəsi gülümsəyərək əlavə elədi ki, maaşı soruşmuram, evə kisə dolusu pul gətiribmi. Evi bütün axtarandan sonra yazıları götürüb getdilər. Evdə zatən yazılardan başqa bir şey yox idi ki. Həmin vaxt Bəyin iş yerində də axtarış aparmışdılar, sənədlərin aparmışdılar. Həmin sənədləri sonra da qaytarmadılar. Bir neçə gün sonra meydandan aparılanları buraxdılar, ancaq Bəyi 15 nəfərlə birlikdə bir ay Qara şəhərdəki cəzaçəkmə müəssisəsində saxladılar.

13 İyun 2016 3:03

“Aİ sülh sazişinin əldə edilməsini həyata keçirməyə hazırdır“

malena1

Aİ sülh sazişinin əldə edilməsi üçün üzərinə düşən işin həyata keçirilməsinə hazırdır" Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malena Mard Kəpəz televiziyasının (Region TV) "Bu həftə" verilişinə Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Avropanın mövqeyi barədə danışıb. O, problemin həlli yolları və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələləri barədə suallarımızı da cavablandırıb. -  Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın münasibətlərinin 25 illik tarixi var. Bu müddət ərzində əməkdaşlıq sahəsində  nəyə nail olunub və nəyi etmək mümkün olmayıb? - Əvvəla böyük iftixarla demək istəyirəm ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı və böyük sərmayəçilərindən biridir. Azərbaycan ticarətinin 44 faizindən çoxu Aİ-nin payına düşür. Bununla belə, Avropa İttifaqı Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyan əsas investordur. Biz bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bu sahələr bilavasitə təhsili, tələbə mübadiləsi proqramlarını əhatə edir. Ətraf mühit məsələləri ilə bağlı da bizim birbaşa əməkdaşlığımız var. Və starteji tərəfdaşlığımız enerji sahəsində də özünü göstərir.   - Bu günlərdə müsahibələrinizin birində bildirmisiniz ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın  əməkdaşlığının genişləndirilməsi barədə yeni strateji razılaşma üzərində iş gedir. Bu razılaşma nəyi nəzərdə tutur? - Bu strateji razılaşmaya gəldikdə, bu, bilavasitə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin zəminini hüquqi müstəvidə daha da gücləndirəcək. Çünki bildiyiniz kimi, Aİ ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və əməkdalıq sazişi 1999-cu ildə imzalanıb. Lakin o vaxtdan bəri bir çox məsələlər dəyişib. Ən azından ticarətin daha da genişləndirilməsi, investisiya imkanlarının artırılması və digər məsələlər üçün bizə yeni razılaşmanın əldə edilməsi vacibdir.   - Avropa İttifaqı rəsmiləri, o cümlədən də siz dəfələrlə bildirmisiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə alternativ görmürsünüz. Amma Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və heç bir güzəştə də getmək istəmirsə, məsələni sülh yolu ilə necə həll etmək olar? Bununla bağlı bir fikriniz varmı? - Birincisi, onu demək istərdim ki, Aİ ATƏT-in Minsk qrupunu dəstəkləyir və bu dəstək bilavasitə müfəssəl və geniş sülh sazişinin imzalanması istiqamətində aparılan səyləri nəzərdə tutur. Və bu məsələni xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, sülh razılaşmasından söhbət gedirsə, o zaman bu razılaşmanı əldə etmək üçün kompromisə getmək lazımdır. Aİ olaraq sülh sazişinin əldə edilməsi üçün üzərimizə düşən işin həyata keçirilməsinə hazırıq. Bu, inkişaf baxımından nəinki Cənubi Qafqaz üçün vacib məsələdir, bu problem bütövlükdə Avropanı da narahat edir, hətta qlobal miqyaslı məsələdir. - İyunun 23-də Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Rəy sorğuları göstərir ki, britaniyalıların çoxu İttifaqdan çıxmağın tərəfdarıdır. Əgər belə olarsa, Böyük Britaniya İttifaqı tərk edərsə, bunun hansı nəticələri ola bilər? Bunun domino effekti yaratması, yəni digər ölkələrin də Londondan nümunə götürməsi ehtimalını necə qiymətləndirirsiniz? - Əvvəla onu demək istərdim ki, bu sual Britaniya xalqının seçimi ilə bağlıdır. Britaniya xalqına seçim hüququ verilib. Baxaq görək nəyin lehinə, nəyin əleyhinə səs verəcəklər. Düşünürəm ki, bu məsələni elə də şişirtmək lazım deyil. Referendumun başa çatmasını və nəticələrin nədən ibarət olacağını gözləmək lazımdır. Öz növbəmdə bir məsələni də əlavə etmək istərdim. Gəncə həqiqətən çox gözəl və ecazkar şəhərdir. Və Aİ olaraq çalışacağıq ki, İttifaqın Gəncədəki mövcudluğunu daha da genişləndirək. Gəncə əhalisi Aİ ilə bağlı daha çox məlumat əldə etsin. Öz növbəmizdə çalışacağıq ki, Gəncənin qədim və zəngin tarix və mədəniyyəti ilə bağlı yerli əhalidən mümkün qədər çox məlumat alaq və beləliklə, təmasları daha da artıraq. Yaxşı və firavan gələcəyi təmin etmək üçün, bir-birimizi daha yaxşı anlamaq üçün zənnimcə, ən yaxşı yollardan biri məhz elə bir-birimizdən öyrənməkdir.

13 İyun 2016 2:56

Tanrıverdi Mustafayev: “Mən səlahiyyətim çərçivəsində hərəkət edirəm“

mu

  “Əvvəllər telefonlarımız bir dəqiqə susmazdı, 24 saat zənglər, şikayətlər gəlirdi. İndi isə o dərəcədə sakitlikdir ki, mən artıq darıxıram” “Yeni Müsavat”ın dövlət qurumlarının mətbuat xidmətlərindən hazırladığı növbəti reportajda qonağımız “Azərişıq” ASC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevdir.  Politexnik İnstitutunu bitirən, biologiya elmləri namizədi Tanrıverdi müəllimi tanımaq, onu ictimaiyyətlə əlaqələr sektoruna gətirən yola nəzər salmaq, onun gündəlik iş rejimi, mətbuatla bağlı fikirləri və sair haqda müsahibə almaq üçün budəfəki qəhrəmanımızla “Azərişıq” ASC-nin əsas inzibati binasında görüşdük. Bizi xoş üzlə qarşılayıb, çaya qonaq edən Tanrıverdi Mustafayev öncə dedi ki,  özü haqda danışmağı ümumiyyətlə sevmir. İşinə bağlı bir insan olduğundan daha çox “Azərişıq” haqqında danışmaq istədiyini dedi. Lakin rubrikamızın tələblərinə uyğun olaraq, suallarımıza T. Mustafayevin mətbuat katibliyinə qədərki yolundan başladıq. Dinləyək:   “Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik insanın sevdiyi bir işinin olmasıdır. O insan xoşbəxtdir ki, gözəl bir işi ola, hər səhər həvəslə işə gələ. Həm də gözəl ailəsi ola, axşam da həvəslə evinə gedə. Bu mənada mən özümü xoşbəxt sayıram. 1962-ci ildə Qərbi Azərbaycanda kolxozçu ailəsində dünyaya gəlmişəm. Uşaqlıq illərim zəhmətlə keçib. Mənim babam kənddə ”Topal İsmayıl" adı ilə tanınırdı. Mən onun yanında böyümüşəm. Çox zəhmətsevər insan olub. Səhər saat 6-dan gecə saat 1-ə kimi  dayanmadan çalışardı. Zəhmətsevərliyi ondan öyrənmişəm. Göy kənd orta məktəbini başa vurmuşam. Məktəbimiz 1937-ci ildə inşa olunmuşdu və o mahalda 10 illik təhsil verən ilk orta məktəb idi. Bu məktəbi bitirmişəm. Uşaqlıqdan həvəsim jurnalistikaya idi. Orta məktəbi bitirəndən sonra rəhmətlik nənəm dedi ki, elə bir ixtisas seç ki, geri qayıtmayasan. Mən o zaman Politexnik İnstitutu adlanan, indiki Texniki Universitetə sənədlərimi verdim, sənaye elektronikası fakültəsinə qəbul oldum. Ali təhsilimi başa vurduqdan sonra təyinatla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutuna kiçik elmi işçi vəzifəsinə götürüldüm. Daha sonra 3 illik  aspiranturanı bitirdim, biologiya elmlər namizədiyəm. İndi də bu işimdən fərqli olaraq Texniki Universitetdə “Sənaye ekologiyası və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrasında baş müəlliməm. Yaxın vaxtlarda da dosent adını almağa hazırlaşıram. Yəni mətbuat xidməti vəzifəsi ilə paralel olaraq, elmi işlə də məşğul oluram. 20 ilə yaxın Azərbaycandan kənarda yaşamışam. Aspiranturanı Moldovada bitirmişəm. Orada 1991-cı ildə Azərbaycan Adət və Ənənələri Cəmiyyəti yaratmışam. 2001-ci ildə də Moldovadan Dünya Azərbaycanlılarının 1-ci Qurultayına gələn nümayəndə heyətinin tərkibində Bakıya gəlmişəm. Bu qurultaydan sonra qərar verildi ki, Azərbaycanda qalım. 2002-ci ilin 7 fevralından “Bakıelektrikşəbəkə”də işə başladım. Bu həyat yoluma görə Allahımdan razıyam. “Bizim sahə operativlik tələb edir. Bir gün susuz, qazsız qalmaq olar, ancaq bir neçə dəqiqə elektriksiz qalmaq mümkün deyil” Həyatımın çox hissəsi qəriblikdə keçsə də, həmişə fəxr etmişəm ki, azərbaycanlıyam. Bu sözləri də ilk dəfə  o salonda mərhum ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dilindən eşitmişəm. Həmişə çalışmışam ki, dilimizi, adət-ənənəmizi təbliğ edim. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazın  ən gözəl ölkəsidir. 90-cı illərdə Moldovada işlədiyim zaman, Azərbaycanda bir neçə gün qalanda darıxırdım, Moldovaya getmək istəyirdim. Ancaq indi ölkəmiz o qədər inkişaf edib ki, heç yerə getmək istəmirəm". - Torpaq həsrəti çəkirsizmi, Tanrıverdi müəllim?  - Çox. Qərbi Azərbaycan torpaqları heç vaxt ermənilərin olmayıb. Oradakı kənd adları da hamısı Azərbaycan dilindədir. Məsələn, Göy kənd, Çay kənd və sair. Rəhmətlik Səməd Vurğun deyirdi ki, “Qarışsın Qazaxa Dilcan dərəsi”... Bizim torpaqlarımız o zaman da  Gəncə quberniyasının, Qazax qəzasının Dilcan rayonu adlanıb. Yəni Azərbaycanın olub, heç vaxt Ermənistanın olmayıb. O yerlərin mənzərəsi də çox gözəl olub, həm yaylağı, həm də aranı... Bir tərəfi Murğuz dağı, bir tərəfi Cantəpə yaylağı. Mən bu gün də telefonumun ekranında öz kəndimizin mənzərəsini gəzdirirəm. Bax bu Göy kənddir, bizim kəndimizdir (telefonda göstərir). O torpaqların insanları zəhmətsevər idi, ən böyük silahları doğruluq, halallıq idi. Bu gün də harada olmağımızdan asılı olmayaraq, o ənənə bizdə qalıb. - Dediniz ki, təhsiliniz texniki sahə üzrə olub... Bəs mətbuat xidməti işinə necə adaptasiya oldunuz? Necə oldu ki, sizə tamamilə yad olan bir sahəyə keçdiniz? - Bəlkə də bu bir alın yazısı idi. Bir məsəl var: “Niyyətin hara, mənzilin  ora”. Bayaq dediyim kimi, uşaqlıqdan arzum jurnalist olmaq idi. Ancaq ilk olaraq, yaratdığımız Azərbaycan Adət və Ənənələri Cəmiyyətinin  sədri seçildim. O zaman Moldova mətbuatı, televiziyası məni verilişlərə dəvət etdi. İlk dəfə orada mətbuatla əlaqələrə başladım. Bir ictimai təşkilatın mətbuat xidməti oldum. İki həftə sonra məni Nazirlər Sovetindən  Milli münasibətlər üzrə Dövlət Departamentinə dəvət etdilər və etimad göstərdilər ki, bir neçə cəmiyyətin kuratoru olum. 10 il  həmin departamentdə şöbə müdiri işlədim və artıq işim birbaşa mətbuatla, ictimai əlaqələrlə bağlı idi.  Buraya gələnə qədər böyük bir təcrübə toplamışdım. Buraya gəldikdən sonra da bu iş mənə təklif olundu. Böyük həvəslə qəbul etdim. Bu iş mənə Azərbaycan mətbuatında çoxlu dostlar qazandırdı. Həm sahəmiz maraqlı sahədir, ölkəmizi nura qərq edən bir idarədə çalışırıq. “Mən “Azərişıq” ASC sədrinin sözçüsüyəm. Bu məsuliyyət isə istər kabinetdə, istər küçədə, hər yerdə mənim çiynimdədir” - Mətbuatla əlaqələrinizi dostluq üzərində qurursunuz, yoxsa sırf peşəkar zəmində? - Dostluq haqqında danışmaq bir qədər çətindir. Dost illərlə qazanılır, seçilir. Mən mətbuatla əlaqələri sırf iş üzərindən qurmuşam. Çünki təzə gələndə çoxlarını tanımırdım. Çoxu da məni tanımırdı. Sonradan onları məni işimə görə tanıdılar, qiymət verdilər, bəziləri ilə münasibətlərimiz dostluğa çevrildi. - Tanrıverdi müəllim, rəhbərliklə münasibətləriniz  necədir? “Azərişıq” ASC sədrinə birbaşa çıxış imkanınız varmı?  - Mən səlahiyyətim çərçivəsində hərəkət edirəm. Əgər struktur olaraq, məndən yuxarı vəzifədə olan departament direktoru varsa, ondan da yuxarıda  sədr müavini varsa, mən onlara müraciət edərkən protokol qaydalarına əməl edirəm. Çalışıram  ki, hamısı qaydalar çərçivəsində olsun.  Özüm  isə 24 saat iş rejimində oluram. Yuxu yatdığım zaman belə jurnalistlər məni zəng edib qaldıra bilər. Mən “Azərişıq” ASC sədrinin sözçüsüyəm. Dilimdən hansı kəlmə çıxırsa, onun məsuliyyətini hiss edirəm. Çünki cəmiyyət onu “Azərişıq” ASC sədrinin ifadəsi kimi qəbul edir. Mənim iş saatım səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi deyil. 15 ildir ki, operativ rejimdə işləyirəm. İstirahət günlərində də, bayram günlərində də mən “Azərişıq” ASC sədrinin sözçüsüyəm. Bu məsuliyyət isə istər kabinetdə, istər küçədə, istər yolda mənim çiynimdədir. Mətbuat xidmətində bir neçə əməkdaşıq. Ümumi idarəetmə mənə həvalə olunub. Lazım gəldiyi təqdirdə, birbaşa olaraq “Azərişıq” ASC sədrinə istər mobil telefonla, istərsə də daxili telefonla  əlaqə saxlayıram. - Müsahibə verərkən, mətbuata danışarkən rəhbərlikdən icazə alırsınızmı? - Bəli, bir qədər öncə, siz gəlməmişdən “Yeni Müsavat”a müsahibə verəcəyimlə bağlı da məlumat verdim. Bu mənim vəzifəmdir... - Bu cür operativ bir sahədə çalışmaq fiziki baxımdan çətin deyilmi?  - Tez-tez məndən soruşurlar ki, bu qədər zəngə cavab verməyi, bu qədər müraciətlərə baxmağı fiziki baxımdan necə çatdırırsınız. Bizim 2 milyon 500 min abonentimiz var. Hər ailəni 3 nəfərdən hesablasaq,  təxminən 6 milyon insan mənim mobil telefonumu bilir. Mənim telefonum hər zaman onlar üçün açıqdır. Üstəgəl, jurnalistlər səhər saat 8:00-dən axşam 19:00-a qədər zəng edirlər. - Jurnalistlərlə problem yaşadığınız hallar olurmu?  - Məni narazı salan yeganə məsələ odur ki, çoxlu mətbuata aidiyyəti olmayan saytlar, qəzetlər yaranıb. Və ya elə insanlar var ki, nə saytı, nə də qəzeti var. Sadəcə, eşidib ki, ürəyi yumşaq adamam, zəng edir. Bilirsiniz də nəyi nəzərdə tuturam, bu zənglərin nəticəsi nəyə gedir...  Mən çox xahiş edirəm ki, jurnalistikaya aidiyyəti olmayan bu adamlar nəzərə alsınlar ki, sosial fond deyilik. Onlar bizi çox narahat edirlər. Mən buradan mesaj verirəm ki, bu cür hərəkətlərə yol verməsinlər. Ciddi qəzetlərə, jurnallara isə həmişə telefonlarımız açıqdır, nə sualları varsa cavablandırırıq. Hansısa ehtiyacları varsa, imkan daxilində yardımçı olmağa çalışırıq. - “Azərişıq” ASC haqqın mətbuatda tənqidi materiallar gedərkən, sizin reaksiyanız necə olur? - Tənqid obyektivdirsə, normal olur. «KİV haqqında» Qanun var, ona uyğun olaraq istənilən məlumat yazıla bilər. Əgər hansısa rayonda işıq  yoxdursa, onu yaza bilərsiniz. Ancaq bizimlə əlaqə saxlamaq da lazımdır ki, mən onu öyrənim və sizə deyim ki, təftişlə əlaqədar  olaraq, hansısa rayonda 3 saat elektrik verilməsi dayandırılacaq. Biz hər zaman fasilə yaranarkən, məlumat veririk. Çox vaxt çalışırıq ki, heç fasilə yaranmasın, digər transformatordan enerji təchizatını bərpa edək. Ancaq bizim əməkdaşlarımızın təhlükəsizliyi naminə müəyyən hallarda enerji təchizatı dayandırılmalıdır. Təhlükə ola bilər, hadisə baş verə bilər. Biz çalışırıq ki, bunlar olmasın. Bəzi vaxtlarda təbiətin şıltaqlığı olur, bəzən qəza olur. Mətbuatın bunu işıqlandırması normaldır. 15 ildir ki, mən bu qurumun mətbuat xidmətindəyəm, heç vaxt problemim olmayıb. Əksinə, mətbuatdan çoxlu dostlar qazanmışam. “24 saat iş rejimində oluram. Yuxu yatdığım zaman belə jurnalistlər məni zəng edib qaldıra bilər” - Əvvəl “Bakıelektrikşəbəkə” ancaq Bakıda fəaliyyət göstərirdi.  “Azərişıq” ASC isə bütün ölkə ərazisində enerji satışını həyata keçirir. Bu dəyişiklikdən sonra yükünüz artdımı? - “Azərişıq” ASC yaranandan sonra 7 regional enerji təchizatı və satışı idarələri yaradıldı. İdarəetmə mükəmməl şəkildə qurulub. Burada  “Azərişıq” ASC-nin sədri, sədr müavinləri,  5 departamenti, hər regionda da elektrik şəbəkə rəisləri var. Çox  gözəl struktur qurulub. Çünki elektrik digər kommunal xidmətlərdən sudan, qazdan da əhəmiyyətlidir. Bir gün susuz, qazsız qalmaq olar, ancaq bir neçə dəqiqə elektriksiz qalmaq mümkün deyil. Enerji təchizatının olmaması bütün elektrik avadanlıqlarının, idarə və şirkətlərin iş rejiminin əsasını təşkil edir. Bizim əsas məqsədimiz harada olmasından asılı olmayaraq, hər bir abonentimizi keyfiyyətli, dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Bu yaxınlarda “Bakıelektrikşəbəkə”nin yaradılmasının 10 ili tamam olur. Bu 10 ildə o qədər işlər görülüb ki, demək olar ki, Bakı şəhərində problem qalmayıb. Əvvəllər telefonlarımız bir dəqiqə susmazdı, 24 saat zənglər, şikayətlər gəlirdi. Bakı şəhərində son 6 ildə bu problemlər tam həll olunub.  İndi isə o dərəcədə sakitlikdir ki, mən artıq darıxıram.

8 İyun 2016 1:02

Xələf Xələfov:“Xəzəryanı ölkələr arasında fikir ayrılıqları qalmaqdadır”

xelef

  Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov APA-ya müsahibə verib. Faktinfo.az müsahibəni oxuculara təqdim edir: – Astana sammiti öncəsi Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hansı razılaşdırılmamış məsələlər qalıb? Fikir ayrıqları əsasən hansı ölkələr arasında mövcuddur? İşçi qrupunun növbəti iclası nə zaman planlaşdırılır? – Bildiyiniz kimi, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi üzrə danışıqlar prosesi beştərəfli formatda Xəzər dənizi dövlətlərinin başçıları və xarici işlər nazirləri, eləcə də Xüsusi İşçi Qrupu çərçivəsində xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində davam etdirilir. Dövlət başçılarının zirvə toplantıları çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar və qəbul edilmiş qərarlar Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın əsas prinsiplərin razılaşdırılması prosesinə öz töhfəsini verib və ümumilikdə Konvensiya layihəsi üzrə işin sürətləndirilməsini təşviq edib. Bununla yanaşı, Konvensiya layihəsində təhlükəsizlik və sahilyanı ölkələr arasında qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi ilə bağlı müddəalar üzrə müzakirələr hələ də davam edir. Həmçinin, Konvensiya layihəsində çıxış xətləri, sualtı kabel və boru kəmərlərinin çəkilməsi, habelə digər dənizlərə və okeana çıxışı olmayan sahilyanı ölkələrinin hüquq və imkanları kimi məsələlər üzrə fikir ayrılıqları qalmaqdadır. Şübhəsiz ki, bütün açıq qalan məsələlər yekun razılaşmaları tələb edir. Buna baxmayaraq, bütün Xəzəryanı ölkələr arasında hazırkı əməkdaşlıq səviyyəsi, danışıqlarda nümayiş etdirilən konstruktiv yanaşma və Konvensiya layihəsinin müzakirəsi prosesi onu deməyə əsas verir ki, fikir ayrılıqları mövcud olan məsələlər üzrə mövqelərin uzlaşması mümkündür. Xəzər dənizi dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində Xüsusi İşçi Qrupunun növbəti iclasının bu ilin iyun ayında Moskvada və iyul ayında Astanada keçirilməsi planlaşdırılır. Ümid edirəm ki, həmin iclaslar Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya layihəsinin razılaşdırılması istiqamətində növbəti irəliləyişlərin əldə olunmasına zəmin yaradacaq. – Rusiya XİN-in xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri İqor Bratçikov Azərbaycan-Rusiya sərhədinin demarkasiyası üzrə işlərin gələn il başlayacağını açıqlayıb. Bu prosesi bitirmək üçün ölkələr arasında razılaşdırılmalı olan hansı məsələlər qalıb və bununla bağlı görüş planlaşdırılırmı? – 3 sentyabr 2010-cu il tarixində “Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında dövlət sərhədi haqqında Müqavilə” imzalanıb. Bununla da iki ölkənin dövlət sərhədinin delimitasiyası başa çatdırılıb. Sözügedən müqaviləyə uyğun olaraq, Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhədinin demarkasiyasını həyata keçirmək məqsədilə Azərbaycan-Rusiya birgə Demarkasiya Komissiyası yaradılıb. Hazırkı mərhələdə Azərbaycan-Rusiya Birgə Demarkasiya Komissiyası tərəfindən dövlət sərhədlərinin demarkasiyası prosesi həyata keçirilir. Adıçəkilən Birgə Komissiya Moskva və Bakı şəhərlərində olmaqla, mütəmadi əsasda iclaslar keçirib və bu iclaslarda Birgə Komissiya haqqında Əsasnamə, eləcə də demarkasiya prosesinin həyata keçirilməsi üçün texniki-hüquqi xarakterli digər aidiyyəti sənədlər imzalanıb. Qeyd olunan sənədlər əsasında Komissiyaların işçi qrupları tərəfindən demarkasiya xəritəsinin yaradılması, dövlət sərhədində sərhəd nişanlarının yerlərinin müəyyən edilməsi, dövlət sərhədinin sərhəd nişanlarının ərazidə işarələnməsi qaydaları, eləcə də sərhəd nişanlarının formaları, rəngləri və digər texniki göstəriciləri razılaşdırılıb. Aparılmış işlərin davamı olaraq, demək olar ki, demarkasiya sərhəd nişanlarının yerlərdə bilavasitə quraşdırılmasının gələn il ərzində başlanılması nəzərdə tutulur. – Azərbaycanla Gürcüstan arasında sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı yaxın vaxtlarda görüş gözlənilirmi? – Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhəd xəttinin uzunluğu 480 km təşkil edir. Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının Gürcüstanın eyni adlı komissiyası ilə bu günə qədər keçirilmiş görüşlərində dövlət sərhəd xəttinin 314 km hissəsi razılaşdırılıb və bu barədə müvafiq protokollar imzalanıb. Dövlət sərhəd xəttinin razılaşdırılmamış sahələrində müxtəlif fikir ayrılıqları mövcuddur ki, bu da komissiyalar və işçi qrupları səviyyəsində keçirilən görüşlər zamanı müzakirə olunur. Sonuncu dəfə 12-13 mart 2015-ci il tarixlərində Tiflis şəhərində dövlət komissiyalarının rəhbərləri səviyyəsində məsləhətləşmələr keçirilib. Belə məsləhətləşmələrin 2016-cı il ərzində davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda komissiyalarının ekspert qrupları səviyyəsində də mütəmadi olaraq razılaşdırılmamış sahələr üzrə yerində baxış və işçi görüşlər həyata keçirilir.

6 İyun 2016 5:55

“Saxtakarlıqla, fırıldaqçılıqla üzləşmişik” – MÜSAHİBƏ

20160602-133536link

Maliyyə naziri Samir Şərofovun Amerikanın Səsinə verdiyi müsahibəni təqdim edirik: - Siz Azərbaycan-Amerika hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın həmsədrisiniz. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr sahəsində indiki səviyyə necədir? - Hesab edirəm ki, bundan yaxşı ola bilər. - İndi hansı birgə layihələr həyata keçirilir? - Əsasən Amerika İnkişaf Agentliyi (USAİD-red) xətti ilə müəyyən layihələr həyata keçirilir, müştərək maliyyələşdirilir. Yəni layihələr həm Azərbaycan, həm də Amerika hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilir. Layihələrin icrasına nəzarət qarşılıqlıdır, həm Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, həm də Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Müxtəlif regionlarda həyata keçirilən layihələrdir. - Birgə komissiyanın növbəti iclası nə vaxt olacaq? - Azərbaycan tərəfi buna hazırdır. Biz belə başa düşürük ki, Amerika tərəfindən də qarşılıqlı təklif olmalıdır. Hazırda birgə komissiyanın Amerika tərəfindən sədri məsələsi nəzərdən keçirilir və güman edirik ki, tezliklə mümkün olacaq. - Hökumətlərarası komissiyanın işi Azərbaycan tərəfini razı salırmı? - Mən hesab edirəm ki, o zamanlar ki, komissiya fəal çalışırdı və biz iqtisadi sahədə əməkdaşlığımızın səviyyəsindən məmnun idik. - Son dövrlər Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə danışıqlar aparılır. Danışıqlarda əsasən hansı mövzular müzakirə olunur? - Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə danışıqlar Azərbaycan üçün mütəmadi xarakter daşıyan danışıqlardır. Hər bir BVF-nin üzvü olan ölkə hər ildə bir dəfə onunla məsləhətləşmələr aparır. Söhbət fondun Maddələr Sazişinin 4-cü maddəsinə uyğun olaraq aparılan məsləhətləşmələrdən gedir. Bu il də hal-hazırda BVF-nin missiyası Bakıda məsləhətləşmələr aparır və bunların işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Eyni zamanda, BVF ilə Azərbaycan hökuməti və hökumət orqanları müxtəlif istiqamətlər üzrə texniki yardım proqramları da həyata keçirilir. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün faydalıdır və biz o proqramların həyata keçirilməsində maraqlıyıq. O ki, qaldı siz dediyiniz digər qurumlara, - Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə əlaqədar. Bu təşkilatların da Azərbaycan üzvüdür və üzvlük haqqımızdan istifadə edərək, şübhəsiz ki, biz bu təşkilatlarla müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edirik. O cümlədən, bu təşkilatlardankreditlər cəlb olunur və həm bilavasitə hökumət tərəfindən, həmdə hökumət zəmanəti ilə dövlətə məxsus şirkətlər kreditlər cəlb edir. Eyni zamanda son zamanlar bu təşkilatlar çox fəal şəkildə Azərbaycanda özəl sektorda layihələrin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir. Hər üç istiqamətin inkişaf etdirilməsində biz maraqlıyıq. Şübhəsiz ki, bunun üçün səmərəli layihələr seçilməlidir, bu layihələrin uğurla və vaxtında icra olunması təmin edilməlidir. - Bir çox ekspertlər yalnız neft sektorunda layihələrin həyata keçirilməsi üçün kreditalınması ətrafında söhbətlərin olduğunu qeyd edir. Buna münasibətiniz necədir? - Hesab edirəm ki, bu əsassız iddiadır. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən dəstəklənən iri neft-qaz sahəsinə aid olan layihə Cənubi Qaz layihəsidir. Bu layihə təkcə region dövlətləri tərəfindən deyil, yəni söhbət Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyədən gedir və dəhliz layihəsi eyni zamanda Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənən bir layihədir. Eyni zamanda bu layihəyə ABŞtərəfindən də çox güclü bir dəstək verilir. Hesab edirəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi həm Azərbaycan, həm də region dövlətləri üçün vacibdir. Bu məqsədlə Azərbaycan hökuməti tərəfindən dövlət neft şirkəti və dövlət neft fondu vasitəsi ilə Cənubi Qaz Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi üçün bu günədək kifayət qədər vəsait ayrılıb. Adətən bu kimi layihələrin maliyyələşdirilməsi müəyyən düstur əsasında həyata keçirilir. Yəni, layihənin dəyərinin təxminən 30-40 faizi layihəni həyata keçirən təşkilatın öz vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Yerdə qalan 60-70 faizə qədər vəsait isə borc şəklində cəlb olunur. Bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti tərəfindən xüsusi bir şirkət yaradılıb, Cənub Qaz Dəhlizi şirkəti. Bu şirkət hökumət və Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən yaradılmış bir şirkətdir. Bu şirkət vasitəsi ilə həmin Cənubi Qaz Dəhlizi layihəsində iştirak üçün müvafiq vəsaitlər artıq ayrılır. Yerdə qalan vəsaiti isə cəlb etmək üçün həmin şirkət tərəfindən maliyyə məsləhətçisi cəlb edilib, LAZA şirkəti. Həmin məsləhətçinin xidmətlərindən istifadə edilərək müəyyən borclanma strategiyası işlənib hazırlanıb ki, bunun əsasında müvafiq işlər aparılır. Bunun birinci mərhələsi olaraq, bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəllərində həmin şirkət tərəfindən dövlət zəmanəti ilə xarici maliyyə bazarlarında bir milyard məbləğində avro bondlar yerləşdirilib. Bu yerləşmə uğurla baş verib. Eyni zamanda, bir sıra beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlavə vəsaitin cəlb olunması istiqamətində danışıqlar aparılır və bu beynəlxalq maliyyə qurumları sırasında siz istinad etdiyiniz qurumlar da var. - Beynəlxalq Bankın özəlləşdirməyə hazırlanması ilə bağlı hansı işlər görülüb? Bu bank nə vaxt özəlləşdirməyə hazır olacaq? - Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi ilə bağlı ilkin mərhələdə bankın sağlamlaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Bu işlər Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq həyata keçirilir. Sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində bankın problemli aktivləri bankın balansından çıxarılır. Bu çıxarılma da əsasən həmin problemli aktivlərin və həmin aktivlərlə bağlı girovların və girovlarla bağlı tələb hüquqları başqa bir quruma, - Aqrarkredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə satılır. Aqrarakredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bunlar alınaraq həmin problemli aktivlərin, belə deyək, idarə edilməsi həyata keçirilir və orada bunların satışı da nəzərdə tutulur. Bu işlər müəyyən bir vaxt aparacaq. Bu tədbirlər başa çatdıqdan dərhal sonra müvafiq maliyyə məsləhətçiləri, güman edirəm ki, bu işlərə beynəlxalq aləmdə nüfuzlu investisiya şirkətləri cəlb ediləcək. Beləliklə bankın özəlləşdirməyə açıq olması mümkün olacaq. - Problemli kreditlər nə qədərdir? İndiyədək bankın problemli kreditlərinin nə qədəri qaytarılıb? - Bilirsiniz, problemli kreditlərin qaytarılması üçün xüsusi tədbirlər görülür. Bu tədbirlərdə bəzi hallarda həm də hüquq mühafizə orqanları iştirak edir. Çünki, bəzi hallarda biz saxtakarlıqla, fırıldaqçılıqla üzləşmişik. Həmin müdaxilə nəticəsində təxminən 400 milyon manatadək vəsaiti qaytarılması təmin olunub. Digər vəsaitlərin qaytarılması üzrə bank tərəfindən iş aparılır. Bilirsiniz bank özü bu işlərlə məşğul olsa, bank fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcək. Məhz buna görə, beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq problemli aktivlərin idarə edilməsi üzrə quruma verilməsi daha məqsədəuyğundur. faktinfo.az

2 İyun 2016 1:45

Sara Qədimovayla bağlı GİZLİNLƏR: “İşıqlar söndürüldü, maşına basıb apardılar…” – MÜSAHİBƏ/VİDEO

sa

Adının mənası fars dilində xalis, saf, təmiz deməkdir. Qismətə bax ki, elə saf, büllur kimi təmiz səsi ilə də ürəkləri riqqətə gətirməyi bacardı. Söhbət xalq artisti, muğam və xalq mahnılarının mahir ifaçısı Sara Qədimovadan gedir. Bu gün onun doğum günüdür.   “Qatar”, “Şahnaz”, “Segah”, Şur dəstgahı”, “Rast”, “Mahur hindi”, “Çahargah” muğamlarının mahir ifaçısı Sara Qədimovanın Azərbaycan musiqi tarixində məxsusi yeri və xidməti var.   Sara xanım təkcə Azərbaycanda yox, Türkiyə və İranda da çox sevilən sənətkarlardan olub. Onun opera səhnəsində yaratdığı Leyli və Əsli bir çox gənc sənətçilər üçün əsil nümunə olub.   Sara Qədimovanı Publika.az-ın “Xatırla məni” layihəsində xalq artisti Canəli Əkbərovla birgə xatırlayacağıq.     “Dedi ki, əgər o məktub oxunmasa, yubileydən imtina edəcəm”     - Canəli müəllim, Sara xanımın doğum günüdür, gəlin onu yad edək...   - Sara Qədimova Azərbaycan musiqi tarixinə adını şərəflə yazan xanəndə xanımlarımızdan biridir. Mən deyərdim ki, birincisidir. Sara xanım Xan əmi, Zülfü Adıgözəlov, Hacıbaba Hüseynov məktəbi keçən mükəmməl sənətkar idi. Xanım-xatınlığı ilə həmişə seçilirdi. Sara xanımın məxsusi ifa mədəniyyəti vardı. Biz ailəvi dost idik, o dəfələrlə bizim evdə olub, süfrəmin başında əyləşib. Hətta  elə gün olurdu gecələri də bizdə qalırdı. Biz onunla dəfələrlə rayonlara qastrol səfərlərinə gedirdik.   - Bilirik ki, ulu öndər Heydər Əliyev də onun yaradıcılığına xüsusi qiymət verirdi?   - Bəli, ulu öndər Sara Qədimova sənətinə hər zaman hörmətlə yanaşıb. Yadımdadır ki, Naxçıvanda ali sovetin sədri olan ərəfədə Bakıda Sara xanımın yubileyi keçirilirdi. Ulu öndər Sara xanımın adına təbrik məktubu yollamışdı. Lakin həmin vaxt hakimiyyətdə olan qüvvələr bu məktubun oxumasına icazə vermədilər. Belə olan halda, Sara xanım yubilyar olaraq etiraz etdi, dedi ki, əgər o məktub oxunmasa, yubileydən imtina edəcəm. Məcbur qalıb, məktubu oxudular. Ulu öndərimiz ona ev də bağışlamışdı. Həmin evdə Sara xanım bütün dostlarını başına yığıb qonaqlıq vermişdi.   İran şahı Sara xanıma nə bağışlamışdı?   - Bilirik ki, Sara xanım Türkiyə prezidenti  Süleyman Dəmirəlin də  sevimli müğənnisi olub…   - Bəli. Süleyman Dəmirəl hələ prezident olmamışdan öncə Bakıda səfərdəykən Sara xanımın ifasını dinləyibmiş. Sara xanım onda Abbas Səhhətin məşhur “Könlümün sevgili məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim” qəzəlini muğam üstündə ifa edərkən Dəmirəlin çox xoşuna gəlib. Üstündən illər keçəndən sonra Dəmirəl Türkiyənin prezidenti oldu. Ulu öndərimizlə dost olan Süleyman Dəmirəl Heydər Əliyevə deyir ki, sizdə Sara Qədimova adlı ifaçı var, onunla görüşmək istəyirəm. Ulu öndərimizin istəyi ilə Sara xanımın Türkiyəyə yola düşür. Sara xanımı həmin vaxt hava limanına mən öz avtomobilimlə apardım. Dəmirəlin Sara xanımla görüşü o vaxt mətbuatda böyük səs-küy doğurdu.   - Deyilənə görə, İran şahı da onun səsinin vurğunu imiş, hətta ona mükafat da veribmiş?   - 1944-cü ildə Xan əmi ilə Sara xanım Rza şahın dəvəti ilə İrana dəvət alır. Şahın qarşısında çıxış edən Sara xanımın ifası şahı necə valeh edirsə, ona orden bağışlayır.   - Səhnədə necə Leyli idi, başqa Leylilərdən nəylə fərqlənirdi?   - Əbülfət Əliyevlə Leyli və Məcnunda tərəf müqabili idi. Bir Leyli oynayırdı ki, tamaşasından doymaq olmurdu. Özü də yaraşıqlı, xanım-xatın qadın idi, səhnəyə çox yaraşırdı. Səsi də ki, bulaq suyuna bənzəyirdi, çağladıqca çağlayırdı. Salon həm onun gözəlliyinə heyran idi, həm də məlahətli səsinə, ifasına.   “Sara xanımla məni yük maşınına basıb aradan çıxardılar”   - Deyirsiniz ki, dəfələrlə Sara xanımla qastrol səfərlərində olmusunuz. Yəqin ki, maraqlı  xatirələriniz də var, bəlkə danışasınız?   - Xatirələr o qədər çoxdur ki… Hansını danışım? Birini danışım, bunu heç yerdə deməmişəm, ilk dəfə sizə açıqlayıram. 1969-cu ildə Yerevana qastrol səfərinə getmişdik. Səhəri gün konsert olacaqdı, Gecə Gülüdüzü kəndində kolxoz sədrinin evində Sara xanımla söhbətləşirdik. Qəfildən qapı açıldı və bir kişi otağa daxil olub, bizi sorğu-suala tutdu. Soruşdu ki, konsert hansı dildə olacaq? Sara xanım da qayıtdı ki, afişada yazılıb, maraqlanırsınızsa, gedin ordan oxuyun. Sən demə, həmin adam erməniymiş. Səhəri gün konsert başladı. Elə birinci mahnını oxumuşduq ki, işıqlar söndürüldü, telefonlar kəsildi, bir qırğın düşdü ki, gəl görəsən. Bıçaqlanan kim, vay-şüvən salan kim… Konsertdə qan su yerinə axıdıldı. Sara xanımla məni yük maşınına basıb aradan çıxardılar. Gecəykən gəldik Naxçıvana, orda gecələyib, gəldik Bakıya. Bizi konsertə Maestro Niyazi yola salmışdı, o da qarşıladı. Danışdıq ki, bəs başımıza ermənilər belə iş açıblar. Naxçıvanın daxili işlər naziri həmin hadisəyə görə istintaq başlatdı. O hadisədə çox adam tutuldu, çox adam qanına qəltan edildi. Demək istəyirəm ki, hər konsertimiz xoş hadisələrlə yadda qalmayıb. Qastrol səfərlərində başımıza o qədər dəhşətli işlər gəlib ki…   “Sara xanımı evinə qonaq çağırmaq üçün kənd camaatı…”   - Sara xanım xasiyyətcə necə insan idi, kaprizləri vardımı?   - Heç vaxt sevməzdi ki, konsert zamanı zalda səs-küy olsun. Sakitliyi sevərdi və onda ürəklə oxuyurdu. Zalda səs olan kimi reaksiya verirdi.   - Necə?   - Əsəbiləşirdi və zala səslənib deyirdi ki, sakit olun.   - Xobbisi vardımı?   - Süfrə açmağı, qonaq qəbul etməyi, biş-düşü çox sevirdi. Özü duzlu xanım idi, əlinin də duzu vardı. Yeməklərindən doymaq olmurdu. Özü də qonaq qəbul etməkdən yorulmurdu.   - Kimlərlə rəfiqəlik edirdi?   - Ən yaxın rəfiqəsi Şövkət Ələkbərov idi. Kişilərdən də mənimlə dostluq edirdi. Onda paxıllıq deyilən şey yox idi. Şövkət xanımın ifasını tərifləməkdən doymurdu. İndikilər kimi deyildi e, biri o biri haqqında xoş söz deməyə xəsislik edir. Sara xanımın ürəyi geniş idi. Bir də əliaçıq qadın idi.   - Rayonlarda qastrol zamanı onu necə qarşılayırdılar?   - Yüksək səviyyədə. Sara xanımı evinə qonaq çağırmaq üçün kənd camaatı sıraya düzülürdü. Bakıya qayıdanda da maşınları pay-püşlə doldururdular. O da hamıya paylayırdı.   “Ölümündən üç gün qabaq soruşdum ki…”   - Xoşbəxt qadın idi?   - İki oğluna görə özünü xoşbəxt sayırdı. Akiflə Vaqifi həddən çox istəyirdi.   - Ana kimi xoşbəxt olduğunu bilirik, mən qadın kimi xoşbəxt olub-olmadığını soruşuram…   - Həyat yoldaşı yox idi, amma sənətindən yarımışdı. Onu sevməyən yox idi.   - Deyilənə görə, avtomobil qəzası keçirmişdi və ölümdən qayıtmışdı?   - 60-cı illərdə bağdan evə qayıdarkən qəza keçirmişdi. Onda da ayağı zədələnmişdi. Sara xanımın taleyi elə gətirmişdi ki, dəfələrlə ölümdən dönmüşdü. Elə bayaq dediyim Yerevandakı konsertdə biz ikimiz də ölə bilərdik.   - Son görüşünüzü xatırlayırsınız?   - Mərkəzi Kliniki xəstəxanada ağır xəstə yatırdı. Ölümündən üç gün qabaq yanına getmişdim. Məni tanımadı. Heç danışa da bilmirdi. Dedim ki, Saracan, yadındadır, səninlə nə qədər qastrollara getmişik, onda gündə mənə üç dəfə zəng vururdun, indi də səsini eşitmək istəyirəm. Üzümə baxdı, amma heç nə deyə bilmədi. Üstündən bir-iki gün keçdi, eşitdik ki, dünyasını dəyişib. https://youtu.be/CX6SoMWjAmc

31 May 2016 4:10

Orxan Nadirov: Ölümündən əvvəl özü mənə zəng edib dedi ki…

orx

    “İlhamə Quliyevanı öldürən Orxanın əməlləri olub”. Son vaxtlar mərhum xalq artistinin yaxınları daha çox bu iddia ilə oğulluğu Orxan Nadirovun barəsində ittihamlar  səsləndirirlər. Yaxınlarının mətbuata verdiyi açıqlamalardan belə məlum olur ki, Orxan Nadirov onu böyüdüb-bəsləyən xalq artistini ömrünün sonlarına  yaxın hansısa səs yazması ilə şantaj edir,  telefon zəngləri onu əsəbiləşdirirmiş. Hətta onun ürəyini “partladıb” ölümünə səbəb olan sonuncu telefon zəngi də məhz O.Nadirova məxsus olub.    Haqqında səslənən ittihamlarla bağlı xalq artistinin oğulluğu Orxan Nadirov “Yeni Müsavat”a müsahibə verib. Müsahibəni təqdim edirik:    - İlhamə xanımın yaxınları iddia edir ki, məhz sizin zənginizdən sonra İlhamə xanımın vəziyyəti pisləşib və gözlənilmədən dünyasını dəyişib. Sonuncu dəfə İlhamə xanımla nə vaxt telefon əlaqəsi saxlamışdız?   - Əvvəla, iddianı irəli sürməzdən qabaq hər hansı bir formada sübut olmalıdır. İkincisi, Allaha şükür ki, 21-ci əsrdir və telefona daxil olan, çıxan zənglərin hamısı qeydiyyata düşür. Yəni hamısının surətini çıxartmaq, kim kimə zəng edib, kimdən kimə zəng gedir, kim nə danışıbsa onu da bilmək olur. Ölkəmizin qayda-qanunu, hüquq-mühafizə orqanları, yəni bu işlə tam ciddi surətdə məşğul olacaq insanlar var, ölkə dərəbəylik deyil. Kiminsə başqasının haqqında qərəzli mövqe irəli sürməsi o demək deyil bu belədir. Həmişə demişəm, indi də deyəcəm, hər kim mənim barəmdə qərəzli söz deyirsə və onu sübuta yetirə bilməsə, qanun qarşısında cavab verəcək.   O ki qaldı mənim zəngimdən sonra əsəbiləşməsinə, bu, əsla belə deyil. Mərhum anam mənə 24-dən 25-nə keçən gecə özü zəng etmişdi. Mənim olduğum yeri məndən soruşub.  Demişəm ki, şəhərdəyəm. Mənə irad tutdu ki, sən niyə bu vaxt çöldəsən, saat 11-dir, sənin evdə uşağın var. Dedim ki, bir saata gedirəm evə. Savabı bu oldu ki, evə çatan kimi mənə zəng et, uşaqla danışım. Dedim “yatmasa zəng edərəm, danışarsan”... Yəni aramızdakı danışıq belə olub.   Anamın rəhmətə getməsindən 3 aydan çox vaxt keçir. Yəni bu vaxt ərzində o qədərmi hüquq-mühafizə orqanları aciz oldu ki, araşdırma aparıb çıxarda bilməyiblər sonuncu zəng Orxandan gedib və o əsəbiləşib?! Belə çıxır ki, bu ittihamı irəli sürənlər hamıdan ağıllıdırlar, hüquq-mühafizə orqanlarında işləyənlərdən də?   Heç kim özünü ağıllı göstərməsin.   - Əli Mirəliyev də deyib ki, siz onu hansısa səs yazısı ilə şantaj edibsiz və İlhamə xanım bundan çox narahat olub qorxurmuş.    - Cəfəngiyyatdır! Əgər belə bir şey olsaydı hüquq-mühafizə orqanları bu məsələni araşdırardı.   - İlhamə xanımın dayısı oğlu Eldar İsmayılov, Əli Mirəliyev və köməkçisi Fatma Əliyeva bildiriblər ki, sonuncu dəfə Binəqədi polis idarəsinə çağırılanda sizi müğənni Ağadaş Ağayevin zəngi  qurtarıb. Bəs bu əhvalat necə olub?   - Olar ki, sizə bir sual verim? Sizin fikrinizcə, İlhamə Quliyeva, yəni mənim anam bu dərəcədə zəif adam olub ki, mənim hansısa bir polislə problemim olsa Ağadadaş Ağayevə zəng edib ondan nəsə xahiş etsin? Əgər belə bir şey olsaydı Ağadadaş müəllim yəqin ki, bu məsələyə münasibət bildirərdi.  O ki qaldı Binəqədi polisindəki işlə bağlı, bəli, iş olub və mən ora şahid qismində getmişəm.    - Bəs sizcə, niyə üç şəxs bir ağızdan eyni iddianı söyləyir?   - Bunu onların özlərindən soruşmaq lazımdır. Əgər bunun üçü də bir sözü deyirsə, bu, hazırlanmış ssenariyə bənzəyir. Üç aktyor eyni ssenarini təkrar edir.   - İlhamə xanımın bacısı İradə xanım da açıqlamasında qeyd etmişdi ki, mərhum xalq artisti ona gəlmiş son zəngdən sonra əsəbiləşib, ürəyi dözməyib, dünyasını dəyişib. Sizcə, sonuncu zəng kimdən gələ bilərdi? İlhamə xanımı bu qədər əsəbiləşdirən nə ola bilərdi?   - Vallah, mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Çünki hazırda telefon ekspertizadadır, prokurorluq da bu işlə məşğul olur, mən istintaqa müdaxilə edə bilmərəm. Sonda, yekunda hər şey müəyyənləşəcək - kimdən gəlib zəng, kiminlə danışıb. O ki qaldı İradə xanıma, onun özü bu barədə fikir irəli sürməyib, əgər özünün hansısa müsahibəsi varsa, bu, başqa məsələ. Amma kimsə İradə xanımın adından istifadə edib danışırsa, çox nahaq yerə! Yəni İradə xanım heç vaxt belə bir fikri irəli sürə bilməz. Sürməz!   - Haqqınızda səslənən iddialardan biri də budur ki, sizin nə təhsiliniz, peşəniz, nə də işiniz var, dələduzluq etməklə qazanc əldə edirsiz. Bu barədə nə deyərdiz?   - Mən özüm hüquqşünasam, Odlar Yurdu Universitetini bitirmişəm. Əhməd Vəliyevin tələbəsi olmuşam.   - Hazırda hardasa işləyirsiz?   - Bizneslə, ticarətlə məşğulam. Uzun illər turizm xidmətlərində işləmişəm. Özümün də dostumla şərikli turizm şirkətim olub. Turizm sahəsinə meylli olmuşam, baxmayaraq ki, hüquqşünasam...   Açığı, bir kəlmə söz deyim sizə. Adətən mətbuatdan özümə qarşı həmişə qərəzli mövqe görmüşəm. Ona görə açıqlama verməkdən qaçmışam... İnsan həyatda gərək düşünüb, dərk edib danışsın, yaşına, saçının ağlığına, özünə hörmət qoymalıdır. Kiminsə barəsində hər hansı fikir irəli sürməzdən əvvəl birinci növbədə fikirləşmək lazımdır ki, bu ittihamı irəli sürürəm və bunu sübuta yetirə bilməsəm, o adam mənim haqqımda məhkəməyə, polisə müraciət etsə, ona cavab verə biləcəm, ya yox? Barəmdə qərəzli fikir söyləyən insanların hər biri  barədə rəsmi surətdə polisə, məhkəmə orqanına müraciət edəcəm.   Hamı ilə qanun çərçivəsində rəftar edəcəm, qeyri-qanuni bir şey etməyəcəm. Kim nə ittiham irəli sürüb, Allah canını sağ eləsin, heç nə demirəm. Allah hamının köməyi olsun, necə deyərlər, qarşısına çıxartsın hər bir şeyi. Allah özü hakimdir.  Əgər mənim hər hansı bir təqsirim, günahım varsa, qanun və Allah qarşısında cavab verməyə hazıram. Amma əgər yoxdursa, mənim barəmdə pis, səhv fikir  söyləyib, məni ləkələməklə nə isə əldə etmək istəyirlərsə çox səhv edirlər. Bir məsəl var, “ağ ləkə götürmür”.   - Firəngiz Mütəllibova müsahibəsində bildirmişdi ki, “İlhamə xanımın məzarı üstə getdim və dəhşətə gəldim... əvvəllər gülə - çiçəyə tutulan İlhamə xanımın məzarı üstə heç nə yox idi?” Doğrudanmı bu gün İlhamə xanımın məzarı tənhalığa qərq olub? Siz özünüz qəbir üstünə gedirsiz?   - Aydınlıq gətirim sizə. Fəxri Xiyaban idarəsi çox gözəl təmizliyə riayət edir. Hazırda havalar da istidir, ora qoyulan gül bir gündən artıq qalmır. Əgər bugünkü havada qəbir üstündəki gül solubsa onu təmizləyirlər. Amma hər həftənin 4-cü, 5-ci günü ora gül aparıram. Həftə ərzində bir dəfə ziyarət edirəm.

31 May 2016 2:32

Azərbaycana İrəvanı güzəştə getmək şərti qoyulmuşdu” – 1918-ci ilin gizlinləri

az

Dövlət İdarəçilik Akademiyası tarix kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Firdovsiyyə Əhmədova teleqraf.com-a müsahibə verib: - Azərbaycan Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşasa da, həddən artıq böyük irs qoydu, Avropa ölkələrində də böyük arxivlər qalmaqdadır. Mənim üçün maraqlıdır, bizim hələ də tədqiq olunmamış, ölkəyə gətirilməmiş, alimlərimizin tanış olmadıqları hansı sənədlər, arxivlər var? - Təbii, arxivlər hələ də tam olaraq Azərbaycan tədqiqatçılarının əlində deyil. Tədqiqatçılarımız son 25 ildə Azərbaycanda olan arxivlərdən faydalanıblar. Bizdəki arxivlər tədqiqatçılar üçün demək olar ki, tam açıqdır. Yeganə ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivinə konkret sənədlərlə bağlı rəsmi müraciət etmək lazımdır, bu halda həmin sənədlər də təqdim olunur. Qalan arxivlərdə belə bir qapalılıq, yasaq yoxdur. Ancaq həmin arxivlərin də sənədləri kifayət qədər işıqlandırılıbmı? Ən böyük iş 1998-ci ildə görülüb. Həmin il Prezidentin sərəncamına əsasən Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sənədlərini əks etdirən 7 cildlik nəşr olunub. Sənədlər toplusu istər tədqiqatçılar, istərsə də mətni orijinaldan oxumaq üçün son dərəcə qiymətlidir. Xaricdə olan arxivlər məsələsi isə bizim bir qədər yaralı yerimizdir. Düzdür, Əlimərdan bəy Topçubaşovun arxivi ilə bağlı daha fəal işlər görülüb. Ayrı-ayrı tədqiqatçılar və AMEA-nın Tarix İnstitutu tərəfindən Hindistandan, Rusiya, Fransa, İngiltərə, Almaniya arxivlərindən Azərbaycanla bağlı sənədlərin gətirilməsi yönündə intensiv iş aparılır. Amma onların toplu halında nəşr olunması xüsusi elmi aparat tələb edən bir işdir. Mənim üçün maraqlısı şəxsi arxivlərdir. Mühacirətdə olan insanların təbii ki, çoxu artıq dünyasını dəyişib. Müstəqilliyin ilk illərində bizim tədqiqatçıların əksəriyyəti həmin ailələrdə olmuş, şəxsi arxivlərlə maraqlanmışdılar. Tədqiqatçılar həmin arxivlərin bir qismindən faydalansalar da, təəssüf ki, həmin arxivlərin bir hissəsi yenə də şəxslərdə qalmaqdadır. Bu, xoşagəlməz haldır. Çünki şəxslərdə, ailələrdə qalan arxivlərin gələcək taleyinə dair heç bir sığorta yoxdur. “BU MƏSƏLƏDƏ ZAMAN XEYRİMİZƏ İŞLƏMİR” - Mən öz şəxsi hesabıma Türkiyədən çoxlu arxiv materialları almışam. Türkiyədə bunlar həm də satılır. Necə düşünürsünüz, Türkiyədə auksiona çıxarılan sənədlərin alınaraq dövlət arxivinə verilməsi üçün hansı rəsmi quruma müraciət olunmalıdır? - Bu işlər sistem şəklində həyata keçirilməlidir. Əgər satışa çıxarılıbsa, milli təəssübkeşliyi olan iş adamları varsa, onlara müraciət edib bu materialları əldə etmək olar. Amma mənə elə gəlir, bu iş dövlət səviyyəsində sistemli şəkildə təşkil edilməli, arxivlərin rəsmi şəkildə Azərbaycana gətirilməsi üçün müraciət olunmalıdır. Əgər mümkün deyilsə, onların surətləri gətirilə bilər. Bu sənədləri Milli Arxiv İdarəsinə, Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsinin siyasi sənədlər arxivinə vermək olar. Amma bu iş rəsmi səviyyədə aparılmalıdır. Çünki əldən-ələ verməklə o sənədlər həm məhv olur, həm də itib-batır. Xaricdə dövlət arxivlərində qorunan sənədlərə zaval yoxdur. Onlar qalacaq. Amma şəxsi əllərdə olan sənədlərin aqibəti baxımından zaman bizim xeyrimizə işləmir. - Sizcə, Azərbaycanın 1918-20-ci illər tarixinin az öyrənilmiş və ya heç tədqiq olunmamış sahələri hansılardır? - Aktual məsələyə toxundunuz. Xalq Cümhuriyyətinin ümumi siyasi tarixi bəllidir, ordu quruculuğu, parlament fəaliyyəti, iqtisadi, mədəni həyatı ilə bağlı kifayət qədər monoqrafiyalar yazılıb. Amma konkret istiqamətləri dərindən araşdırmağın vaxtı çoxdan yetişib. Məsələn, cümhuriyyət dövrünün sosial tarixi yetərincə araşdırılmayıb. Düzdür, AXC-də sosial-iqtisadi vəziyyət barədə yazılıb, amma sosial zümrələr, təbəqələr, onların hakimiyyətlə münasibətləri, psixoloji yaşamları, məişət səviyyəsində güzəranları demək olar ki, tədqiq olunmayıb. Biz xaricdə konfranslarda olanda, əcnəbi tədqiqatçılarla görüşəndə görürük ki, onların tədqiqatları daha konkret məqamlara yönəlib. Məsələn, bir tacir ailəsinin siyasi proseslərdə iştirakı ayrıca bir tədqiqat istiqamətidir. Bizdə isə məsələlər ümumi götürülür. Alt qatlar öyrənilməyəndə ümumi təəssürat da mənzərəni açmağa kifayət qədər imkan vermir. Bu baxımdan bizim AXC-nin sosial tarixini öyrənməyə ehtiyacımız böyükdür. Bir məqam da var ki, arxivlər açıldıqca, imkanlar da böyüyür. Ola bilər, bir arxiv sənədi illərlə oturuşmuş müddəanı alt-üst etsin. Bu baxımdan hesab edirəm ki, biz nəinki AXC ilə bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixinin başqa sahələrinin də daha problemli, konkret məsələlərin dərininə araşdırılması istiqamətini seçməliyik. Buna ehtiyac var. Amma AXC-nin tarixinin 80 faizdən çox hissəsi sənədlər əsasında demək olar ki, bəllidir. “CÜMHURİYYƏTİN SÜQUTU BİRMƏNALI OLARAQ XARİCİ İŞĞALA BAĞLIDIR” - Bəzən belə fikirlər eşidirik ki, 1920-ci il aprel işğalı həm də AXC hökumətinin xalqdan ayrı düşməsi, bolşeviklərin bundan sui-istifadə etməsi səbəbindən baş verib... - Bütün faktorları ayrı-ayrılıqda tədqiq etsək də, nəticə etibarilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsi birmənalı olaraq xarici işğal faktoru ilə bağlıdır. Hakimiyyət böhranı, siyasi partiyalar arasında münasibətlər, əhalinin yanaşması, sosial vəziyyət – bunların hamısı bir yerdə həmin dövlətin süqut etməsi üçün yetərli deyildi. Bu, birmənalıdır. Azərbaycan dövlətinin süqut etməsi yaranmış yeni siyasi və beynəlxalq konyunktura ilə əlaqəli məsələ idi. AXC üçün vahid, bölünməz Rusiya tərəfdarı olan Denikin ordusundan təhdid var idi. Denikin ordusu Antanta dövlətləri tərəfindən maliyyələşirdi. 1919-cu ilin payızında Avropa, konkret olaraq Böyük Britaniya Denikini maliyyələşdirməkdən əl çəkdi. Çünki artıq onun uğur qazanmasına onlarda heç bir inam qalmamışdı. Bu, bolşevik Rusiyasının Cənubi Qafqazda üstünlük qazanması demək idi. Belə olan təqdirdə Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyinin tanınması məsələsi gündəmə gəldi. Həmin vaxtadək Avropa ölkələri bu fikirdən çox uzaq idilər. Baxmayaraq ki, bizim Parisdəki nümayəndə heyəti bütün imkanları ilə Azərbaycanın müstəqilliyini tanınması yönündə iş aparırdı və Azərbaycan 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta dövlətləri tərəfindən Gürcüstanla birlikdə de-fakto tanındı. Lakin ona heç bir hərbi yardım göstərilmədi. Köməksiz Azərbaycan Denikin ordusunu məğlub edib cənuba doğru irəliləyən Sovet Rusiyası qarşısında heç bir halda duruş gətirə bilməzdi. Bundan əlavə, bilirsiniz ki, 1920-ci ilin martında ermənilər Dağlıq Qarabağda qiyam qaldırdılar. Bu qiyamın mart ayında olması da təsadüfi deyildi. Çünki ermənilər, onların sosial-demokratları Rusiya ilə danışıqlar aparmışdılar ki, ərazi müqabilində Azərbaycan dövlətinin devrilməsində Rusiyaya öz yardımlarını göstərəcəklər. Şimal sərhədində olmalı qüvvələrin əksəriyyəti Qarabağ cəbhəsinə cəlb olundu. Bu da bir faktor idi. Yəni bolşevik Rusiyası müxtəlif faktorlardan istifadə etmişdi. İngilis əsgərləri arasında təbliğat aparırdılar ki, vətəninizə dönün, dəniz vasitəsilə Həştərxandan siyasi ədəbiyyat və pul gətirilir, burdan isə neft daşınırdı. Bolşevik dairələrinə işləyən siyasi qüvvələr Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdi. Bunlar hamısı öz yerində. Lakin Azərbaycan Cümhuriyyətinin obyektiv şəkildə süquta məhkum olması üçün sadalananlar yetərli deyildi. Sadəcə, hərbi baxımdan heç bir köməklik göstərilmədi. Yeganə köməyimizə gələ biləcək qüvvə Osmanlı dövləti ola bilərdi. 1918-ci ildə bu dövlət Azərbaycana yardım göstərdi. Lakin 1920-ci ildə situasiya tamam başqa idi. Məğlub olmuş Osmanlı dövləti və onu parçalamaqda maraqlı dövlətlər vardı. Osmanlı dövlətinə yardım edə biləcək qüvvə Rusiya ola bilərdi. Rusiya ilə Türkiyə milli-azadlıq hərəkatının maraqları uzlaşırdı. Belə bir məqamda psixoloji faktor kimi biz Türkiyədən də yardım ala bilmədik. Sosial məsələ, əhalinin siyasi aktivliyi məsələsinə gəldikdə, bir misal gətirmək istəyirəm. 1920-ci ilin payızında Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin başçısı Nərimanov qəzalara səfər edir. Bu səfərlər zamanı məlum olur ki, əhali 4-5 ay əvvəl Bakıda çevriliş baş verməsindən xəbərsizdir. Əsasən Sovet Rusiyasının siyasətini dəstəkləyən qeyri-müsəlman xalqlar aktiv idilər. Müsəlman deyərkən dini etiqada mənsubluq kimi başa düşməyək. Burda müsəlman ifadəsi milli kimliyi ifadə edir. Digər tərəfdən, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin çox az hissəsi savadlı idi və Azərbaycan xalqının tarixində nadir hadisələrdən biri idi ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalılarının bütöv bir parlaq nəsli yetişmişdi. Buna həqiqətən də intibah dövrü demək olar. Həmin azsaylı ziyalılar bu cümhuriyyəti qurdular, milli hərəkatın önündə getdilər. Amma bunun kütləvi şəkildə cəmiyyəti əhatə etməsi o dövrdə mümkün deyildi. 1917-ci ildə Rusiyada mütləqiyyət rejimi devriləndən sonra Azərbaycan ziyalıları Azərbaycanın istiqlaliyyətinə qərar vermədilər. Onlar Rusiya Demokratik Federativ Respublikası tərkibində digər Rusiya müsəlmanlarına olduğu kimi Azərbaycan xalqına da ərazi muxtariyyəti tələb edirdilər. 1918-ci ilin yazındakı qırğınlar muxtariyyət tələbini irəli sürən Müsavat Partiyasını sosial bazadan məhrum etmək məqsədi daşıyırdı. Lakin muxtariyyət tələbi ilə çıxış edən qüvvələr real situasiyada – may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdilər. Bu, böyük bir məsuliyyət idi. Çünki Tiflisdə oturublar, əllərində nə ordu, nə maliyyə var, nə də əraziyə nəzarət edə bilirlər. Bu baxımdan çiyinlərinə böyük bir məsuliyyət götürərək mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətini bəyan etdilər. Yəni artıq situasiya bir istəkdən, niyyətdən irəli gəlmirdi. Proseslərin çevik hərəkət etməsindən doğaraq onlar addımlar atmağa məcburdular və bu addımlar son dərəcə gərgin, eyni zamanda düşünülmüş müzakirələrdən keçərək atılırdı. Onlar hər şeyi istədikləri kimi planlaşdırsalar da, buna nail ola bilmirdilər. Çox çətinliklə başa gəlirdi. Ona görə AXC xadimlərinə qiymət verərkən konkret situasiyanı, dövrü nəzərə almalıyıq. Bu günün gerçəkliyindən baxıb, “belə olsaydı, ya başqa cür olsaydı” kimi yanaşma lazım deyil. Ümumiyyətlə, tarixə şərtilik anlayışı ilə qiymət verilmir. “İRƏVAN MƏSƏLƏSİNDƏ AXC-ni GÜNAHLANDIRMAQ...” - Bu günün suallarından biri də İrəvan məsələsi, bu ərazinin ermənilərə verilməsidir. İstərdik məsələyə peşəkar tarixçi kimi qiymət verəsiniz... - İrəvan məsələsinin gündəmə gəlməsi təbiidir. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hələ də təmin olunmayıb. Bu problemin kökündə dayanan 1918-ci ilin mayın 29-da Azərbaycan Milli Şurasının İrəvanı bir siyasi mərkəz olaraq güzəştə getməsi məsələsi hələ uzun müddət gündəmdə qalacaq. Biz mövzuya birmənalı münasibət bildirməklə onu gündəmdən çıxara bilmərik. Amma münasibət bildirərkən tədqiqatçılar eyni zamanda məsuliyyəti dərk etməlidirlər. Belə ciddi məsələlərdə siyasi konyukturuya rəvac vermək olmaz. İrəvanın verilməsi ilə bağlı  bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, İrəvan və Naxçıvan xanlığı İran, Türkiyə və Rusiya sərhədlərində yerləşən bir ərazi idi. Ən son işğal edilən də İrəvan xanlığının ərazisi olub. Strateji nöqtədə yerləşdiyi üçün Rusiya burada özü üçün bir platsdarm, tompon ərazi yaratmaq istəyirdi. Beləliklə, erməni vilayəti yaradıldı. Amma erməni vilayətinin ömrü uzun çəkmədi, 1850-ci ildə İrəvan quberniyası yaradıldı. Rusiyaya onun maraqlarını təmin edəcək qüvvə lazım idi. Bu məsələdə ruslarla ermənilərin maraqları uzlaşırdı. Şərqə doğru irəliləmək, Osmanlı dövlətini parçalamaq üçün hələ XVIII əsrdə Rusiya öz ərazisində erməni məktəbləri açmışdı. O məktəblərin yetişdirdiyi kadrlardan sonralar məharətlə istifadə elədi. XIX əsrdə ermənilərin Azərbaycana köçürülmə siyasətinə rəhbərlik edən, onu gerçəkləşdirən şəxslər faktiki ermənilər idi. Ermənilər köçürüldükləri ərazilərdə çar Rusiyasının onlara bir siyasi statusu olan qurum verəcəyini gözləyirdilər. XIX əsrin sonunda siyasi partiyalarda təşkilatlanmış ermənilər proqramlarına terroru da daxil etməklə öz maraqlarını həyata keçirmək üçün real vəziyyətdə idilər. Birinci dünya müharibəsi bunun üçün əlverişli fürsət oldu. Rusiya tərəfdən Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizədə Qafqaz cəbhəsinin əksər hissəsini ermənilər təşkil edirdi, dünya erməniləri Osmanlı dövləti ilə könüllü vuruşmaq üçün Rusiyaya müraciət edirdilər. Digər tərəfdən, Osmanlı ərazisində 6 əyalətdə kompakt halda yaşayan ermənilər də təbəəsi olduqları dövlətə qarşı çıxdılar və daxildə ikinci cəbhə açdılar. Belə bir situasiyada 1915-ci il hadisələri başladı. 1918-c il qırğınlarının amansız olmasının bir səbəbi də Andranik Ozanyan kimi peşəkar hərbçi və canilərin öz planlarını 1915-ci ildə həyata keçirə bilməməsi idi. Onlar Osmanlı dövlətində məqsədlərinə çatmadıqda Cənubi Qafqaza gəldilər. Özləri də etiraf edirdilər ki, 1918-ci il qırğınları ilə 1915-ci ilin qisasını alırlar. Köçürülmə nəticəsində ermənilər Cənubi Qafqazda əhali faktoruna çevrilmişdilər. Bu, qaçılmazdır. Azərbaycanlılardan çox olmasalar da, hesablaşılmalı faktora çevrildilər. Bəzən deyirlər ki, Azərbaycan tərəfi İrəvan məsələsində niyə loyal, liberal mövqe tutdu, niyə güzəştə gedildi və sair. Osmanlı dövlətinin planı belə idi: Cənubi Qafqazda gürcü və müsəlman kontonları yaradılsın. Amma 1918-c ilin yaz qırğınlarını nəzərə alaraq deyirdilər ki, qoy üçüncü konton da olsun. Çünki üçüncü – erməni kontonunun mövcudluğu sabitliyin bərqərar olması demək idi. Onlar artıq əhali faktoruna çevrilmişdi və qırğınlar baş verirdi. Osmanlının hərbi naziri Ənvər Paşa və baş nazir Tələt Paşanın birmənalı mövqeyi ondan ibarət idi ki, Cənubi Qafqazda erməni dövləti yaradılmasın. Onlar bildirirdilər ki, çibanı kökündən təmizləmək lazımdır və bizə şərqdə ikinci Bolqarıstan lazım deyil. Bu gün Cənubi Qafqazdakı 400-500 erməni Amerika pulları hesabına gələcəkdə 4-5 milyona çevriləcək və bizim üçün problem yaradacaqlar. 1918-ci ilin 11 may-4 iyun tarixlərində keçirilən Batum konfransında isə Osmanlı tərəfindən danışıqları Xəlil Menteşe və Vehib Paşa aparırdı. Azərbaycan tərəfdən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məmməd Həsən Hacınski təmsil olunurdu. Gürcü və erməni nümayəndələri də öz yerində... Danışıqlar prosesi çox gərgin keçirdi. Təbii ki, Osmanlı rəsmilərinin mövqeyi erməni dövlətinin yaradılması əleyhinə idi. Azərbaycan tərəfinin də arqumenti beləydi ki, erməni kontonu olsa, problem aradan qalxa bilər. Çünki onsuz erməniləri burdan köçürmək də mümkün deyil. Sayları kifayət qədərdir, silahlıdırlar. Xəlil Paşa ilə Vehib Paşa da erməni dövlətinin yaranmasına tərəfdar idilər. Onlar da deyirdilər ki, bu gün Cənubi Qafqazdakı 400-500 erməni köçkün Osmanlı ərazisinə gələcək və bizim üçün əlavə problemə çevriləcəklər. Burda kiçik, zəif, gücsüz erməni dövləti yaratmaqla problemi yoluna qoymaq mümkündür. Danışıqlar prosesində erməni heyəti israrla böyük bir ərazi istəyirdi. Onlar “Böyük Ermənistan” proqramı ilə çıxış edirdilər, əsas hədəf Türkiyə ərazisində “Böyük Ermənistan” qurmaq idi. Bu situasiyada Ənvər Paşanın mövqeyi erməni dövlətinin yaradılması əleyhinə idi. O, istəyirdi ki, yaradılsa, yəni məsələ qaçılmaz olsa, çox zəif, gücsüz, yaşamaq iqtidarında olmayan kiçik bir ərazidə yaradılsın. Ona görə də İrəvan quberniyasının 7 qəzasından ikisində erməni dövlətinin yaradılması qərarı alındı. Amma indi erməni dövlətinə bir mərkəz də lazımdı axı... O ərazidə paytaxt ola biləcək şəhərlər Qars, Gümrü və İrəvan idi. Qars və Gümrü artıq Osmanlının ərazisində idi. Yeganə İrəvan şəhəri qalırdı. Burda artıq Azərbaycan nümayəndə heyəti çox güclü təzyiqlə üzləşdi. Hətta Xəlil Menteşe belə bir ifadə işlətdi ki, Bakının azad olunması İrəvandan keçir. Yəni İrəvanı güzəştə getmək Azərbaycan nümayəndə heyəti qarşısında şərt kimi qoyuldu. Deməli, burda bir erməni dövləti varsa, onun siyasi mərkəzi də olmalıdır. Çox gərgin situasiya idi. Azərbaycan Milli Şurasının üzvləri də bunu birmənalı qarşılaya bilməzdi. Hələ 1917-ci ilin dekabrında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Açıq söz” qəzetində yazdığı məqalədə qeyd edirdi ki, “biz Azərbaycan muxtariyyatı deyəndə həmən İrəvan quberniyası, Bakı quverniyası, Yelizavetpol quberniyası və Zaqafqaziyanın bir sıra digər qəza və sahələrini nəzərdə tuturuq”. Görürsünüz, siyahıda birinci yerdə İrəvan quberniyası dayanır. Bu, birmənalı şəkildə Azərbaycan muxtariyyatı üçün nəzərdə tutulmuş ərazi idi. 1918-ci ilin mayı tamam başqa bir geosiyasi vəziyyət ortaya qoydu. Bu baxımdan İrəvan quberniyasının güzəştə gedilməsindən söhbət getmir... Bəzən qarışdırılır ki, bütün İrəvan quberniyası güzəştə gedilib. Burada İrəvan şəhərinin siyasi mərkəz kimi verilməsindən söhbət gedir. Bəzən də yazırlar ki, müqavilə ilə 99 illiyə icarəyə verilib. Bunlar əsassız iddialardır. Azərbaycan Milli Şurası ilə Erməni Milli Şurası arasında danışıqlar olub. O danışıqlarda qərara alınıb ki, gələcəkdə bu xalqların Zaqafqaziya Konfederasiyası şəklində yaşamasını nəzərə alaraq, ermənilərin Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsinə iddia etməyəcəkləri şərti ilə İrəvan şəhəri siyasi mərkəz kimi güzəştə gedilir. İrəvanın güzəşti ilə bağlı Erməni Milli Şurasının götürdüyü öhdəlik bundan ibarət olub ki, bunlar gələcəkdə siyasi quruluş baxımından konfederasiya şəklində bir yerdə yaşayacaqlar və artıq Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsinə iddia etməyəcəklər. Bu da qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Milli Şurasının üzvləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Fətəli xan Xoyski məsələni iclasda müzakirəyə çıxaranda “vacib bir zərurət” kimi bu addımı atdıqlarını bildirib. Zaqafqaziya Seyminin İrəvan quberniyasından olan üzvləri bunu daha ağrılı qarsalayıblar. Çünki bu, artıq həmin ərazidə yaşayan müsəlmanların aqibəti demək idi. Azərbaycan hakimiyyəti altında olan ermənilər azərbaycanlılara divan tutursa, artıq erməni idarəçiliyinə keçən azərbaycanlıların aqibəti daha məşum ola bilərdi. Bu baxımdan Batum konfransında Osmanlı dövləti gürcü və erməni dövlətləri ilə müqavilə imzalayanda o müqavilələrə bu şərtlər daxil olmuşdu ki, istər Gürcüstanda, istərsə də Ararat Respublikasında yaşayan müsəlmanların təhsili, adət-ənənələri, toxunulmazlığı ilə bağlı həmin dövlətlər məsuliyyət daşıyacaqlar. Ermənilər belə bir öhdəlik götürmüşdülər. Az sonra təcrübə bunun heç də belə olmadığı göstərdi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Milli Şurasının protokollarına nəzər salsaq, sənədlərdə “erməni federasiyası” yazıldığını görərik. İrəvanın güzəşt edilməsi sənədində də yazılır: “İrəvan siyasi mərkəz kimi erməni federasiyasına verilir”. Sənəddə federasiya sözü varsa, bu, hələ tam, birmənalı erməni dövləti demək deyil. Amma sonrakı sənədlərdə biz “Ararat Respublikası” və ya “Ermənistan dövləti” kimi ifadələri görürük. Bəs ermənilərin buna münasibəti necə idi? Düşünə bilərsiniz ki, çox sevincək qarşıladılar. Heç də elə deyil. Birincisi, Azərbaycan Milli Şurasının mayın 28-də keçirəcəyi iclasını ermənilər də, gürcülər də həyəcanla gözləyirdilər. Onlar düşünürdülər ki, Azərbaycan Milli Şurası birdən Osmanlı dövləti ilə ilhaq qərarı verər. Onlar bundan çox ehtiyat edirdilər. Eşidəndə ki, müstəqil olmağa qərar veriblər, onların ürəyincə oldu. İkincisi, Rusiyanın iri siyasi mərkəzlərində – Kiyevdə, Moskvada, Xarkovda erməni milli şuraları etiraz nümayişləri keçirdilər. Onlar etiraz edirdilər ki, niyə Cənubi Qafqazda “Armeniya” adlı dövlət yaradılıb. Erməni milli şuraları hesab edirdilər ki, bu, Osmanlı dövlətinin əli ilə kiçik, yarasız, yaşamağa qadir olmayan bir ərazidə yaradılıb və bununla beynəlxalq gündəmdən erməni məsələsi çıxıb. Onu Osmanlı dövlətinin kiçik, yararsız törəməsi hesab edirdilər. Çünki hədəf Türkiyə Ermənistanı, Qafqaz Ermənistanı və xəyali “Böyük Ermənistan” yaratmaq idi. İrəvanın güzəştə gedilməsi bu cür müstəvidə gerçəkləşmişdi. Bunu Azərbaycan cümhuriyyət xadimlərinin düşünülməmiş addımı kimi qiymətləndirmək olmaz. Bunu gerçəkdən ağrılı, bəlalı bir proses kimi qarşılamaq lazımdır. “MÜNASİBƏTİM NEQATİV...” - Nəyisə tədqiq edəndə o sahə insana doğmalaşır. Bir neçə tarixçi müsavatçılıq yolu deyib siyasi partiyalara üzv olur, onun ideyalarını təbliğ edirlər. Sizdə nə vaxtsa elə bir istək olmayıb? - Biz əgər elmdən söhbət ediriksə, onun qəbul olunması üçün mütləq obyektivlik, tarixilik şərtlərinə əməl etməliyik. Əks təqdirdə o, bizim özümüzün konyuktur, populist yanaşmamızdan başqa bir şey olmayacaq və dünya elmi tərəfindən ciddiyə alınmayacaq. Əgər elm xadimlərimiz belə qüsura yol verərlərsə, onda bizim Qarabağ problemi ilə bağlı siyasətimiz də, diplomatiyamız da uduzmuş bir vəziyyətə düşər. Bu baxımdan mübarizə ideoloji, siyasi və elmi müstəvidə gedə bilər. Biz elmi müstəvidə müzakirəni başlayıb onu ideoloji müstəviyə çevirəndə bu, artıq yanlış müddəalara gətirib çıxaracaq. - Firdovsiyyə xanım, hazırda “Sovetski”də bəzi abidələrin sökülməsi prosesi gedir. Bir tarixçi kimi buna münasibətiniz necədir? - Çox neqativ... Başa düşürəm ki, şəhəri gözəlləşdirmək lazımdır. Tarixi əhəmiyyəti olmayan, antisanitar, insanların yaşaması baxımından dözülməz olan evlərin sökülməsi məqbuldur. Hərçənd o evlər də insanların, nəsillərin tarixidir, xatirəsidir. Burda psixoloji-mənəvi kompensasiyanın əvəzi ola bilməz. Maddiyyat onu əvəzləməkdə acizdir. Əgər orda yaşayan insanlar kompensasiya baxımından razı qalırlarsa və bina tarixi əhəmiyyət daşımırsa, onu sökmək olar. Amma salınacaq kompleksin içərisində tarixi əhəmiyyətli məkanları bərpa edib, onu o cür saxlamaq Azərbaycan xalqına daha başucalığı gətirər. İstanbulda köhnə dövrdən qalmış divarların, daşların bir qarış qalxan yerləri də var, iki metr olan yerləri də. Şəhərin içərisindədir, toxunulmayıb. Olduğu kimi qalıb. İndi bizim XIX əsr hamamlarımıza, məşhur şəxsiyyətlərimizin yaşadıqları evlərə nəinki toxunmaq olmaz, əksinə lövhələr vurulmalıdır ki, bu insanlar bu evlərdə yaşayıblar. Gələn qonaqlar da bu xalq haqqında yüksək fikirdə olacaqlar. İndi dünyanı modernləşmiş mənzərə ilə təəccübləndirmək olmaz. Bu, hər yerdə mümkün olan bir şeydir. Azərbaycana gələn qonaqların və bir-birimizə hörmətimiz tariximizə, mədəniyyətimizə qayğı ilə yanaşdığımız vaxt artacaq. Vaxtilə Marqaret Tetçer Bakıya gələndə “İçərişəhər”lə tanış olarkən çox təəccüblənmişdi ki, orta əsr şəhəri necə olub belə qalıb?! Görün, bu fikir insanlarda necə gözəl fikir yaradır. Amma indi “İçərişəhər”də necə gəldi ofislər açılıb, səfirliklər yerləşdirilib. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Bakıdakı və bölgələrdəki memarlıq abidələri indiyə gəlib çatan qiymətli incilərdir. Onlar toxunulmaz olmalıdır! Mən bu yaxınlarda Bitlisdə tarixi abidələri baxımsız görəndə ürək ağrısı keçirmişdim. Çünki bu, geri qayıtmaz bir prosesdir. Tarixə abidələrə bəşəri münasibət olmalıdır. Bunun milliyyəti, xalqı olmur. Bu, tarixi abidədir, üstəlik də sənin öz tarixini yaşadırsa, deməli, vətəndaşlıq pasportundur. Türkiyədə Səlcuq məzarlığında olanda bələdiyyə başqanı dedi ki, bu məzarlığın özü bizim əmlak vəsiqəmizdir. Tarixi məkanlar, yerlər də Azərbaycan xalqının da vizit kartıdır. Onu məhv edəndən sonra sən dünyaya sübut et ki, bu var idi, o var idi... Mənəvi irsimizi məhv ediriksə, ona qarşı sayğısızlıq göstəririksə, bəs biz onda qarşı tərəfdən nə umaq?! Tiflisdə Azərbaycan teatrı var. Amma deyirlər, çox baxımsız vəziyyətdədir və mən bunu sosial şəbəkələrdən izləmişəm. Amma düzgündürmü ki, şəhərin mərkəzində Azərbaycan mədəniyyətinin ocağı sayılan bir bina baxımsız vəziyyətdə qalıb məhvə məhkum olsun?! Onu sonra biz geri qaytara bilərikmi? Necə ki Nəriman Nərimanovun Tiflisdə XVIII əsrdən qalma ata-baba mülkü vardı, söküldü. İndi ondan aralıda Nərimanovun xatirə muzeyi inşa olunub. Amma bu onun ata-baba mülki deyil axı... Kənar bir yerdə tikilən bir muzeydir. Ona görə də elə məsələlərə çevik reaksiya verilməli, ictimai qınaq güclü olmalıdır ki, dövlət səviyyəsində də diqqətə alınsın və vaxtında tədbir görülsün. Məhv olandan sonra daha nə deməyi xeyri olacaq, nə yazmağın, nə də təəssüflənməyin...

30 May 2016 11:50

Zeynəb Xanlarova:“Azadlıq meydanında konsert verəcəyəm” – Müsahibə

zeyneb

SSRİ xalq artisti Zeynəb Xanlarova “Yeni Musavat” qəzetinə müsahibə verib. Strateq.az həmin müsahibəni oxuculara təqdim edir: Zəmanəmizin canlı əfsanəsi, böyük sənətkarımız, xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə aylar idi ki, söhbətləşməyə çalışırdım. Atalar “gec olsun, güc olsun” sözünü əbəs deməyibmiş. Həm söhbətimiz alındı, həm də böyük sənətkar bizi səsindən məhrum etmədi … Zeynəb xanım söhbətimizin əvvəlində ürəyinin Qarabağda, əsgərlərimizin yanında olduğunu dilə gətirdi: – Bu gün ölkəmizdə iqtidar-müxalifət məsələsi olmamalıdır, hamı birləşməlidir, hər birimiz Vətənin çağırışına hazır olmalıyıq. Mən 50 ildir səhnədəyəm, cəmiyyət içindəyəm, o qədər prezidentlər gəlib-gedib, hələ belə  şey görməmişəm. Prezidentin xanımı hərbi geyimdə ön cəbhəyə gedir, əsgərlərimizə, ön cəbhədə yaşayan əhalimizə dəstək olur. Prezidentimizin özü də ön cəbhəyə gedir. Bunu necə görməmək, bundan necə duyğulanmamaq olar? – Zeynəb xanım, elə Qarabağdan söz düşmüşkən, aprel ayındakı döyüşlərindən sonra cəbhəyə, azad olunmuş ərazilərə gedən sənət adamları çox oldu. Siz necə, əsgərlərimizlə görüşmək istərdinizmi? – Əsgərlərimizə mənim canım qurban. Amma bəzi sənətçilər gedib orda özlərini reklam edir, bax, mən bunun tərəfdarı deyiləm. İstəyən uzaqda da istəyir, yaxında da. Allah qoysa, Qarabağımız tamamilə düşməndən azad olunsun, ata-analarımız, bacı-qardaşlarımız bərpa olunmuş evlərinə köçsün, mən hər zaman Qarabağımızın ziyarətinə getməyə hazıram. Mən vaxtilə əsgər geyimi geyinib Əfqanıstanda, atəşin altında oxuyurdum. Konsertimə gələnlər də hamısı əsgərlər idi. Komandirlərinin səhnəyə çıxıb mənə təşəkkür etdiyini də unutmamışam. İnanın, mən xaricə konsertlərə gedəndə bir çemodan disk aparıram. Bir dəfə dedilər, nə ağır çemodanınız var. Dedim, camaat xaricə öz kasetlərini aparıb paylayır, amma mən Azərbaycan həqiqətlərini yayıram. Hər dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kadrların disklərini aparıb paylayıram. İstəyirəm  başqa millətlər də bu lentlərə baxıb görsün ki, bizim başımıza nə oyun gəlib, necə cavanlarımız, uşaqlarımız qırılıb. Hər bir insan Vətəni üçün, xalqı üçün əlindən gələni etməlidir. Bu da mənim Qarabağ təbliğatımdır. Amerikada olanda həlak olan pilotların fotosunu gördüm, gecə səhərə qədər yata bilmədim. Qəhər məni boğmuşdu… Şəkil kimi oğlanlar idi. Necə ürəyim ağrıdı.  Bizim belə oğullarımıza qıyan düşmənə mənim nifrətim bitən, tükənən deyil! – Aprel döyüşlərində azad olunan torpaqlar haqqında harada xəbər tutdunuz? – Onda Amerikada idim. Saytları oxuyuram axı, elə ordan xəbər tutdum. Həddindən artıq sevindim… O  qədər sevindim ki…Onu da deyim ki, bir gözüm güldüsə, bir gözüm də ağladı. Necə gözəl oğullarımız şəhid oldu… Amma bir tərəfdən düşünürəm ki, qurban vermədən torpaqları azad etmək mümkün deyil. Tarix boyu belə olub. Mən hər bir ananın dərdinə şərikəm, böyük dərddir. Allah onlara səbr versin! Amma qoy onlar qürurlu olsunlar, üzülməsinlər. Çünki övladları Vətən yolunda şəhid olub. O şəhidlər ölməyib, daima bizim ürəyimizdə yaşayacaqlar. Onlar tək o anaların yox, hər birimizin övladlarıdırlar. – Zeynəb xanım Qarabağın hansı yolla azad olunmasını istəyir, savaşla, yoxsa sülh yolu ilə? – Əlbəttə ki, mən bir ana kimi sülhün tərəfdarıyam. Mən Kanadada “Ananın səsi”ni oxuyanda bütün tamaşaçılar ayağa qalxıb alqışlayırdı. (Ardınca mahnının sözlərini xatırladır – E.P.) “Mən anayam, bu səsimdə yerin, göyün dərdi var, sülhə gəlin, ey insanlar, yoxsa dünya məhv olar”. İrqindən asılı olmayaraq, hər bir ölkədə ana anadır. Bütün analar sülh istəyir. Mən nəinki vətənimdə, dünyanın heç bir yerində anaların gözüyaşlı qalmasını istəmirəm, Əfqanıstandan tutmuş Suriyaya qədər… Amma ötən illər Qarabağda baş verənlər göstərdi ki, artıq sülhdən keçib. “Sülh yolu” deyə-deyə itkilər veririk, düşmən də yolundan dönmür. 20-25 il danışıq olar? Biz düşmənlə mədəni davrandıqca, onların düz yola gələcəyini gözlədikcə, düşmən bir az da üstünə qoyur. Üstəlik, elə bilir ki, biz ondan qorxuruq. Erməni başa düşməlidir ki, bizim bir əsgərinin qabağında onların on əsgəri dayana bilməz. Bizim belə qəhrəman balalarımız var. İndiyə qədər gör bizim nə qədər övladlarımız həlak olub. Amma mən sənətkaram, ona görə əminəm ki, burada xalqın günahı yoxdur, xalqları düşmən edənlərdir günahkar. Tarix də onların gec-tez cəzasını verəcək. Prezidentimizin bir sözü var, deyir, əgər erməni əsgəri Qarabağda ölmək istəmirsə, Azərbaycan ərazisini tərk eləsin. Biz onların torpağnı almamışıq ki, onlar bizim torpaqları işğal edib. Söhbəti dəyişirik, nəvələrdən danışırıq. Bir anda əhvalı durulur, üzü gülür:  – Altı nəvəm var, üçü qız, üçü oğlan. Bir oğlumun iki oğlu, bir qızı, o birinin iki qızı, bir oğlu var. Böyüyü 15 yaşında, gözəlim Zeynəbdir. Biri də anamın adını daşıyır – Pəricahan xanım.  Nəvələlərim də mənə “Zeynəb” deyirlər. “Nənə” deməyə icazə vermirəm (gülür). “Nənə”ni 100 yaşımda deyərlər. – Televiziyada çox az görünürsünüz. Hətta telekanallardan birinin aparıcısı dedi ki, ən böyük arzusu sizi verilişində görməkdir. Gedəcəksinizmi? – Yox, getmərəm. Açığını deyim ki, məni televiziyalara çox dəvət edirlər, amma çalışıram ki, az-az görünüm. – Siz bir çox hallarda efiri sərt tənqid etmisiniz. Zeynəb xanım, müharibə dövrünün efiri necə olmalıdır? – Qoy bu şounu bir az yığışdırsınlar. Biri deyir, 8 dəfə ərə getmişəm, o biri deyir, ərimdən təzə boşanmışam. Belə bir zamanda, camaatın gözüyaşlı vaxtında da belə şeylər danışarlar? Vətənpərvərlik mövzusu telekanalların proqramlarının ana xətti olmalıdır. Açığını deyim, vətənpərvərlik mövzularına daha çox ANS yer verir, mən həmişə bu kanalı sevmişəm. ATV də yavaş-yavaş düzəlir, o şouları bir balaca yığışdırsalar, yaxşı olar. – Bəs Az.TV? – Az.TV-də şou yoxdur ki… – Hər ilin son günündə sizin konsertiniz məhz bu kanalda olur. – Hə, ildə bir dəfə. Mən şəkərburayam da, bayramdan-bayrama görünürəm (ürəkdən gülür). Bu yerdə televiziya ilə bağlı bir xatirəsini danışır: – Mən səhnəyə gələndə bir televiziyamız var idi – Az.TV. Nəbi Xəzri rəhmətlik orda sədr müavini idi. Kasıb qızam, nəyim varsa, geyinmişəm. Ancaq yaxam bir balaca açıq idi. Nəbi Xəzri mənə dedi ki, qızım, get, paltarını dəyiş, gəl! Ay Allah, mənim axı, ondan başqa paltarım yoxdu. Dedim, Nəbi müəllim, bir paltarım var da, necə eləyim? Qayıtdı ki, necə edirsən, et, paltarını dəyiş, gəl! Bəs neyləyim? Mənim əlimdən tikmək də gəlir axı. Getdim o paltarıma – bir az boynum görünürdü e – bir balaca əlavə parça tikdim, qayıdıb gəldim. Soruşdum ki, “Nəbi müəllim, indi necədir? Görürsünüz, yaxası da bağlıdır”. Dedi, hə, bu başqa məsələ. Yəni ciddi nəzarət var idi. Bəstəkarların senzuranı necə çətinliklə aşmasından bəhs edir: “O vaxtlar Cahangir Cahangirov, Səid Rüstəmov, Qara Qarayev, Tofiq Quliyev var idi. Bunlar oturardlılar, bir mahnını senzuradan keçirmək üçün nə əziyyətlərə qatlaşırdılar. Heç yadımdan çıxmaz, yazıq Ələkbər Tağıyev bir mahnısını keçirmək üçün – o Ələkbər ki, indi bütün mahnıları dillər əzbəridir – nə zülmlər çəkirdi, gəlirdi, ürəyi ağrıyırdı, əvvəl dərman içirdi, sonra gedirdi ki, görəcən, bu mahnı keçəcək, keçməyəcək. Nə qədər çətin senzura var idi. Mən yenə deyirəm, nə qədər ki, bizim görkəmli bəstəkarlarımız yığılıb yenə də “bu mahnını keçirmək olar, ya olmaz” müzakirəsi aparacaqlarsa, o halda vəziyyət düzələcək. Sonra televiziyaya gələk… Məsələn, mən qəzəl oxuyanda deyirdilər ki, elə bil iranlısan, cavan qız Füzulinin əruz vəznində yazılmış qəzəlini belə gözəl oxuyur. Mən Füzulinin “Məni candan usandırdı…” qəzəlinə yazılmış mahnı ilə səhnəyə gəlmişəm”. – Parlamentdə vaxtaşırı məsələlər qaldırırsınız, hasarlanan dənizdən başlamış, zəbt olunan bulaqlara qədər. Vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişibmi? – Yaralı yerimə toxundun. Dəyişmədi, əksinə, mənim tənqidimdən sonra hasarları bir az da uzadıblar. Amma heç olmasa məndən sonra başqaları da dənizin adını çəkməyə başladı.  Misal çəkirlər ki, Zeynəb xanım belə demişdi. – Deməli, bu tənqidlərin heç bir təsiri olmayıb? – Yox, niyə təsiri olsun ki? Hərənin arxasında bir nəfər durub, möhkəm bir əl dayanıb. Ancaq belələrinə sözüm var: bu gün hamının borcudur ki, bu mərhələdə prezidentə kömək eləsin, daha onun işlərinə problem yaratmasın. İlham müəllimin ilk dəfə seçildiyi günü xatırlayıram. O vaxt demişdim ki, İlham müəllimdə ölkəni irəli aparmaq qüdrəti var. Hər şey göz qabağındadır. Mən ikinci prezident tanımıram ki, ölkəsinin ərazisini bu qədər gəzsin. Gedir, adamlarla görüşür, problemərin həlli ilə bağlı göstərişlərini verir. Ancaq bir az sonra yoxlayır ki, görüm o yolu saldılarmı, tikintini başa çatdırdılarmı? Gərək hər kəs onun işinə dəstək versin, daha mane olmasın. Ölkənin fəhləsindən tutmuş nazirinə qədər… – Zeynəb xanım, Amerikadan sonra daha hansı ölkələrdə konsertiniz olacaq? – Hazırda məşqlər edirəm. Allah qoysa, oktyabrın əvvəlində Moskvada və Sankt-Peterburqda konsertlərim olacaq. Ona görə də hər həftənin ikinci və üçüncü günləri məşq edirəm. Son konsertim 2006-da olub. – Təşəbbüs kimdən gəlib? – Əlbəttə, Moskvadan – “Qoskonsert”dən… -Bəs, qardaş Türkiyədə necə, konsert planlaşdırmırsınız? – Rusiyadan sonra Türkiyədə də konsertim olacaq. Ərdoğanı o qədər çox istəyirəm ki… Aprel ayında bura gəlmişdi axı, mən də tədbirə dəvətliydim. Ərdoğanın xanımını öpdüm, sonra bizim prezidentimizə dedim ki, İlham müəllim, onu (Türkiyə prezidentini-E.P.) öpmək olmaz, ancaq səni öpəcəyəm. İkisinin də gülməkdən ürəyi getdi. (gülür) Ərdoğan əsl türk oğludur, mən onu çox istəyirəm. – Zeynəb xanım, repertuarınızda yeni mahnılar varmı? – Əlbəttə, var. Mən bütün dünya xalqlarının mahnılarından ibarət bir konsert edəcəyəm. Elə mahnılarım var ki, öz sözlərimə yazılıb. Elələri var, həm sözləri, həm musiqisi özümündür. Nəsiminin, Molla Pənah Vaqifin sözlərinə də çox gözəl mahnı yazmışam. Söhbətimizin sonunda Respublika Günü ilə bağlı arzularını bölüşən, təbriklərini çatdıran böyük sənətkarımız müstəqilliyimizin əbədi olmasını arzuladı: – Allah göstərməsin ki, müstəqilliyimizə bir təhlükə yaransın. 70 il əsarət altında olmuşuq, məgər bu, azdırmı, indi təzədən gedib boyunduruğa girək? Kim müstəqilliyimizin əvəzində nə təklif edir-etsin, bizə lazım deyil. Mən gedib xaricdə müstəqil Azərbaycanımızın bayrağını qaldırıram e, bundan gözəl nə ola bilər? Bununla deyirəm ki, mən varam, müstəqil dövlətin vətəndaşıyam. “Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada!” Bir də ki, Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyev barmağını harasa qoyubsa, onu dəyişmək heç vaxt mümkün deyil. Deyirdi, Zeynəb, sən danışanda mən sanki istirahət edirəm. Bizim xalqımız yeni göz açır, xalqımız prezidentinə inanır, onun siyasətini müdafiə edir. Sonda bir əhdini də dilə gətirir: – Qoy Qarabağımız azad olunsun, camaatımız yerbəyer olsun, mən Cıdır düzündə konsert verəcəyəm. Bir konsertim də, inşallah, Hökumət Evinin qarşısında, Azadlıq meydanında olacaq. Əhd eləmişəm! Hamı bilsin, mənim ürəkdən sevindiyim gün torpaqlarımızın azad olunduğu gün olacaq…

27 May 2016 5:57

“Ərdoğan tamamilə özünə tabe olan baş nazir arzu etdi“

erdd02

Türkiyənin Böyük Birlik Partiyasının rəhbəri Mustafa Destiçi son günlər qardaş ölkənin siyasi həyatında baş verən məsələlərlə bağlı müsahibə verib. – Mustafa bəy, bu günlərdə Türkiyədə tarixi hadisələr baş verməkdədir. Binali Yıldırım baş nazir postuna gətirildi. Davudoğlu isə AKP sədrliyindən və baş nazir postundan istefa verdi. Bunlarla bağlı sizin şərhinizi eşitmək maraqlı olardı? Türkiyədə nə baş verir? – Biz bir müxalifət partiyası olaraq “bu, AKP-nin öz daxili işidir” – deyib keçə bilərdik. Amma baş nazir postu olduğu üçün o, bir az əskik qalardı. Çünki bu, bütün Türkiyəni maraqlandıran bir mövzudur. Bununla bağlı fikirlərimizi Türkiyədə də bildirmişdik. Biz Türkiyənin daha da demokratikləşməsini istəyən bir siyasi təşkilatıq. Konstitusiyaya görə, prezidentin partiya ilə əlaqəsini kəsməsi lazımdır. Amma Ərdoğan bunu etmədi. Partiya ilə əlaqəsini rəsmi olmasa da, normal şəkildə davam etdirir. Davudoğlu da konqresdəki çıxışında bu qərarı öz istəyi ilə deyil, Ərdoğanın istəyi ilə verdiyini, özünə də haqsızlıq edildiyini bildirdi. Biz Ərdoğanla Davudoğlu arasındakı anlaşmazlıqların, fikir ayrılıqlarının olduğuna inanırıq. Ərdoğan tamamilə özünə tabe olan, onun siyasətinə uyğun hərəkət edən bir baş nazir arzu etdi və yeni baş nazir Binali Yıldırımı da bu profilə uyğun gördü. Bu dəyişiklik sadəcə onun istəyidir. – Yəni, Ərdoğan Gülü və Davudoğlunu istədiyi kimi yönəldə bilmədiyindən onlarla yollarını ayırdı… – Bəli, 100 faiz tamamilə belədir. Ərdoğan bələdiyyə başçısı olandan bu yana Binali Yıldırım onunla birgə fəaliyyət göstərən biridir. – Vəziyyət bundan sonra necə olacaq? Yenə də fikirlər toqquşarsa, yaxın gələcəkdə baş nazirin dəyişə bilmək ehtimalı ola bilərmi? – Bunu indidən söyləmək doğru olmazdı. Uyğunluq, uyğunsuzluq da ola bilər. Uyğunsuzluq ola biləcəyinə inanmıram. Çünki bayaq da dediyim kimi, Ərdoğan Bələdiyyə başçısı olandan onlar birlikdə çalışıblar. Davudoğlu iddiası olan biri idi. Amma Yılıdırımın elə bir iddia ortaya qoyduğunu hələ ki görmürük. – Türkiyədə Prezident Respublikası modelinin tətbiqi perspektivini necə görürüsünüz? Bu yanaşma nə dərəcədə zamanın tələbinə, ölkəninin milli maraqlarına cavab verir? Bu modelin tətbiqinə doğurdanmı ehtiyac var? Yoxsa bir çoxlarının idda etdiyi kimi, Ərdoğanın şəxsi ambisiyalarından doğur? – Ərdoğan prezident olaraq ilk dəfə xalq tərəfindən seçildi. Buna görə də, bizdə icra hakimiyyətinin – səlahiyyətin başında baş nazir dayanır. Amma Ərdoğan xalqın seçməsinə görə “mən xalqdan səlahiyyət aldım, buna görə bu səlahiyyətləri də mən həyata keçirməliyəm” fikirindədir. Konstitusiyaya görə, bu, belə deyil. Amma parktikada bu cür tətbiq olunur. Zatən bunun üçün də Ərdoğan Konstitusiyanı dəyişdirib prezidentlik sisteminə keçməyi planlaşdırır. Bunu da Türkiyə Böyük Millət Məclisi vasitəsilə edə bilməyəcəyini görüncə, “partiyalı prezident” modeli ortaya atıldı. Buna məcbur edəcəklərini düşünürəm. Amma hazırda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin tərkibinin buna çox uyğun olmadığını görürlər. Buna görə də Türkiyədə erkən seçkilər ola bilər. – Bu modelin tətbiqinə ehtiyac varmı? – Bizə görə buna ehtiyac yoxdur. Biz sistemin dəyişməsini istəyən bir partiyayıq. Mövcud sistemin də əskikləri, səhvləri var. Biz bunun dəyişməsini istəyirik. Amma bu şəkildə yox. Prezidentlik ola bilər. Ya da parlament sistemi daha da yaxşılaşdırıla bilər. Biz bunu mübahisə edə, danışa biləcəyimizi deyirik. Düşünürəm ki, Türkiyə bir az da belə gedəcək. – Türkiyə parlamenti AKP-nin təşəbbüsü ilə millət vəkillərinin toxunulmazlığını məhdudlaşdırdı. Bu addım dünyada birmənalı qarşılanmadı və Türkiyə demokratiyasına zərbə vuracaq addım kimi dəyərləndirildi? Böyük Birlik Partiyası bu məsələdə hansı mövqedən çıxış edir? – Biz əvvəldən də millət vəkillərinin toxunulmazlığının məhdudlaşdırılmasının tərəfdarıydıq. Xüsusilə də PKK-ya dəstək verən, onların askiyalarına qatılan millət vəkillərinin toxunulmazlıqlarının götürülməsini istəmişdik. Bu qərardan da indi çox məmnunuq. Çünki bir millət vəkili terrorçunun cənazəsinə gedə, terrorçuya dəstək verə bilməz. Əgər bunu edirsə, o, millət vəkili deyil. Avropada da azadlıqlar baxımından baxdığınız zaman tribunadan danışmaqdan başqa, digər günah etmək sərbəstliyi niyə olsun ki millət vəkilinin? Millət vəkilidir deyə, ona qeyri-hüquqi, qeyri-qanuni işlər görmək hüququ verilmir. Amma söz demək haqqı, tribuna verir. Günah işlədirsə, gedib məhkəmədə bunun hesabını versin. Avropanın həssaslığı PKK-lı millət vəkilləri ilə bağlıdır. Digərləri Avropanın vecinə deyil. İlk başdan onlar PKK-nın arxasında dayanırlar. Türkiyədə PKK-nı gücləndirən Avropa oldu. – Son zamanlar AKP iqtidarını daha çox demokratik dəyərlərə, ənənələrə laqeyd yanaşmaqda, Respublika irsinə laqeyd yanaşmaqda günahlandırırlar. Bu ittihamların əsası varmı? – Bu, doğru deyil, AKP 14 ildir Türkiyəni istiqamətləndirir. Bütün söylənilən iddiaları boş çıxardı. Yəni 14 il əvvəl Türkiyə hansı rejimlə istiqamətlənirdisə, bu gün də eyni qanunlarla istiqamətləndirilir. Buna görə də xalq nə istəyirsə, onun olması lazımdır. Əvvəldən çox ciddi qanunlar vardı. Layiqlik və Atatürkçülük adıyla dindar kütlə əzilirdi. Baş bağlamaq qadağan edilmişdi, "İmam Hatip məktəbləri" bağlanmışdı, oranın məzunları dövlət qulluğuna götürülmürdü. AKP bunları aradan götürdü və bu da düzgün idi. Yəni xalq arasındakı ayrı-seçkiliyə son qoyuldu. – İndi də zorla başları bağlanılır kimi müşahidə olunur… – Yox, elə bir şey yoxdur. Çünki AKP daxilində başı açıq olanlar da var. – Sizcə, Ərdoğan başda olmaqla 14 ildir Türkiyə doğru, yoxsa səhv istiqamətləndirilir? – Səhvlər də, doğrular da var. Doğrulara doğru deyib dəstəkləyirik, səhvlərə də açıq olaraq deyirik ki, bunlar səhvdir. Məsələn, biz Türkiyənin Suriyaya qarşı siyasətinin səhv olduğunu bildirmişik. Xarici siyasətdə bir çox səhvləri var. Terrorla mübarizəsi, çözüm prosesi səhv idi və bu səhvin bədəlini Türkiyə olaraq ağır bir şəkildə ödəyirik. Daha çox demokratik addımlar atması lazım idi, buna imkanı vardı, amma atmadı. İqtisadiyyatı daha da inkişaf etdirə bilirdi, bunları da edə bilmədi. Bir çox əskiyi var. Amma ən böyük əskiyi, bacarıqsızlığı Suriya, İraq məsələsi başda olmaqla, xarici siyasətdədir. Eyni zamanda istəsəydi, bu günə kimi Konstitusiyanı sivilləşdirə, daha demokratik Konstitusiya edə bilərdi, amma bunu da etmədi. Bizə görə bir əskiyi də türkdilli ölkələrlə daha sıx əlaqələr qura bilməməsidir. Bu məsələdə də geri qaldığını düşünürük. PKK-yla oturub bazarlıq etdilər. Biz bu addımın səhv olduğunun, sonunun pis nəticələnəcəyini dedik, amma onlar buna getdi. – PKK-dan söz düşmüşkən, kürd probleminin həlli ilə bağlı Türkiyədə aparılan müzakirələr Azərbaycanda da diqqətlə izlənilir. Hazırda PKK ilə faktiki müharibə vəziyyəti hökm sürür. Barış səyləri isə gözlənilən nəticələri vermədi. Böyük Birlik Partiyası hansı təkliflərlə çıxış edir? Ümumiyyətlə, Türkiyə üçün bu taleyüklü məsələ ilə bağlı baxışlarınız necədir? – Biz PKK ilə bütün gücümüzlə mübarizə aparılmasını, onun bitirilməsini istəyirik. Hökumət bunu edə bilmədi, əskik etdi. Bazarlıq edərək, müzakirə edərək, masaya oturmaqla bu iş çözülməz. Çünki PKK öz ağlıyla hərəkət etmir, Avropanın ona verdiyi strategiya ilə hərəkət edir. Buna görə də PKK-nı Avropa, Rusiya, ABŞ, İsrail PYD üzərindən dəstəkləyir. Yəni 30-ya yaxın ölkə dəstəkləyir, ağır silahlar verir. Buna görə də bütün bu xarici dəstəyinin kəsilməsi lazımdır. Təhlikəsizlik tədbirlərinin daha da yüksək səviyyəyə qaldırılmasına ehtiyac var. – Yuxarıda dediniz ki, xarici siyasətdə, xüsusilə də Suriya məsələsində hazırkı iqtidar səhvə yol verib. Ankaranın Suriya, Yaxın Şərq məsələlərində yanlışlığa yol verdiyi, bir çıxılmazın içinə girdiyi düşüncəsində olanlar da var. Sizcə, bundan sonra Suriyaya yönəlik siyasətdə dəyişikliklər ola bilərmi? – Bu məsələdə əvvəldən səhvlərə yol verildi. Dövlətlərdə belədir ki, xarici siyasətdə ölkə, bölgə mənfəət nəyi tələb edirsə, bu məsələ müzakirə edilə bilər. Əvvəldən bizim Rusya ilə yaxşı münasibətlərimiz var idi, indi isə gərgindir. Sabah bu münasibətlər yenə düzələ bilər. Bunu düşmənliyə qatmaq lazım deyil. Suriya ilə bağlı bəlkə də Türkiyə yaxşı niyyətlə bu siyasəti yürütdü, amma sonda ABŞ, Avropa tərəfindən yalnız, tək qoyuldu. Türkiyəni qandırdılar, verdikləri sözü tutmadılar. İndi orada ən böyük bədəli Suriya və Türkiyə ödəyir. Bir yandan da PKK sərhəddə PYD adıyla dövlət qurdu. Buna görə də, Suriyaya qarşı əvvəlki münasibəti dəyişmək lazımdır. – Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlər, Ankara-Brüssel əlaqələrinin yenidən canlanması da diqqət mərkəzindədir. Ankara Brüssel əlaqələrinin perspektivini necə görürüsünüz? AKP iqtidarının bununla bağlı siyasətini necə dəyərləndirmək olar? – Avropa Türkiyəyə qarşı həmişə yaxşı niyyətdə olmayıb. Türkiyəni həmişə aldatdı, verdiyi sözlərin çoxunu yerinə yetirmədi. Türkiyəyə qarşı ikiüzlülük edir. Biz Avropanın Türkiyəyə verdiyi sözlərinin yerinə yetirməsini gözləyirik. – Mustafa bəy, son olaraq, Azərbaycan – Türkiyə münasibətlərini necə dəyərləndirisiniz? – Hazırda isti bir mühit var. Biz bunun bütün sahələrdə daha da inkişaf etməsini istəyirik. Türkiyənin Azərbaycana daha güclü, açıq dəstək verməsni müdafiə edirik. Xüsusilə də, Ermənistanla bağlı münasibətlərdə görmək istəyirik. Tükiyənin bunu daha yüksək səslə dilə gətirməsini arzu edirik. Zatən Ermənistana qarşı embarqo var, sərhəd bağlıdır. Türkiyə Qarabağ münaqişəsinin başa çatmadan Ermənistanla heç bir əlaqə qurmayacağını açıqlayıb. Bunu daha da dəqiq, güclü bir şəkildə həm Ermənistana, həm də bütün dünyaya söyləməsi lazımdır. Əgər müharibə başlayarsa, Türkiyənin qardaş Azərbaycana lazım olan silah, əsgər, maddi, mənəvi və s. dəstəyin verilməsinin tərəfdarıyıq. Çiyin-çiyinə yanında olmasını istəyirik. Hətta cəbhəyə də gedərik.(strateq.az)

26 May 2016 11:43

Hafiz Hacıyev: “Ab-hava “Xankəndini Ermənistana bağışlamalıyıq” təsirini bağışlayır”

rretetegt

  Müasir Müsavat Partiyasının sədri: “İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın iyunda baş tutacaq görüşü yekun görüş olmalıdır. Əgər bu görüşdə də bir nəticə əldə edilməsə, öz torpaqlarımızı müharibə yolu ilə azad etməyə məcburuq” “Allah bizim hüquq-mühafizə orqanlarına da insaf versin. Bir çoxlarını heroinlə tuturlar, jurnalistləri başqa cür adlarla təqib edirlər. Bu düzgün deyil”. Bu fikirləri Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev PİA.AZ-a müsahibəsində qeyd edib. PİA.AZ Hafiz Hacıyevlə olan müsahibəni təqdim edir: -Hafiz bəy, partiyanız prezidentlərin Vyana görüşünü necə dəyərləndirir? Hesab edirsinizmi ki, münaqişənin həlli üçün şərait yetişib? - Vyana görüşlərindən sonra ermənilər yenidən atəşkəs rejimini pozublar, istədiklərini edirlər. Hətta hədələyici bəyanatlar da verirlər. Biz bunu çox qorxulu tendensiya adlandırırıq və onların bu gün apardığı mübarizənin Vyana danışıqlarına uyğun gəlmədiyini görürük. Mən Vyana görüşündən heç bir şey gözləmirəm. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı sülh yolu ilə azad edəcəyinə inanmıram. Bu gün güclü ordumuz və Azərbaycan xalqının birliyi naminə biz Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad edə bilərik. Torpaq bizimdir, istədiyimiz anda torpaqlarımızın yiyəsi olmalıyıq. Ancaq neyləmək olar ki, bəzən bizi Qarabağ torpaqlarından imtina etməyə məcbur edirlər. Vyana görüşündə bəzi detalların məxfi saxlanması ola bilər. Çünki erməni, rus saytlarından tamamilə başqa mənzərə ortaya çıxır. Kimlərisə özlərini qorumaq və ya hansısa səbəbdən dolayı bu mənzərə qane edə bilər, amma bizi qane etmir və etməyəcək. Reallıq bundan ibarətdir ki, bu gün ermənilər öz havadarları sayəsində yenidən Azərbaycana qarşı çox iyrənc oyun oynayırlar. Hal-hazırda Rusiyanın xüsusi təyinatlı dəstələri Ermənistanda hərbi təlimlər keçirlər. Guya onlardan aldığımız torpaq sahələrini geri qaytarmaq üçün cəhdlər edirlər. Onlar Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiklərini hələ də dərk etmirlər. Kimsə bunu təbliğata çevirirsə, bu da düzgün deyil. Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda Türkiyədə keçirilən tədbirdə də Dağlıq Qarabağ məsələsini ciddi şəkildə qabartdı. Həmçinin Ərdoğan BMT sədrinə dörd qətnamənin var olduğunu və niyə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmadığını bildirdi. Biz iyunda keçiriləcək görüşü gözləməliyik. Hafiz Hacıyev: “Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı sülh yolu ilə azad edəcəyinə inanmıram”. Hesab edirəm ki, İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın iyunda baş tutacaq görüşü yekun görüş olmalıdır. Əgər bu görüşdə də bir nəticə əldə edilməsə, öz torpaqlarımızı müharibə yolu ilə azad etməyə məcburuq. 25 ildir torpaqları verib, dalınca baxmağa dəyməz. Bu unutqanlığa gətirib çıxarır. Anadan olan qarabağlı, şuşalı, kəlbəcərli artıq Qarabağı unutmaq üzrədir. Ermənilərin məqsədi də status kvonun bu cür saxlanmasıdır.Bizim torpaqlarımızda narkotik əkirlər, torpaqlarımızı digər dövlətləriə arendaya veriblər. Biz buna dözə bilmərik. Torpaqlarımızın azad edilməsi üçün ordumuzun bundan sonra da daha yaxşı güclənməsinə kömək etməliyik, vətəndaş həmrəyliyə önəm verməliyik, siyasi partiyalar birlik göstərməlidir. Bu olmasa biz heç vaxt Dağlıq Qarabağı işğaldan azad edə bilməyəcəyik. Çox təəssüf ki, bəzi insanlar ölkə daxilində vətəndaş həmrəyliyinin olmasını istəmirlər. Buna baxmayaraq, biz mübarizə aparmalıyıq.Düşünürəm ki, bizi qarşıda çox böyük iqtisadi sınaqlar gözləyir. Həmçinin Dağlıq Qarabağ kimi yaramız var. Əgər Azərbaycanda olan siyasi partiyaların hərəsi bir tərəfə çəkilsə, əlavə itkilər də verə bilərik. Vyana görüşlərinin ab-havası Xankəndini Ermənistana bağışlamalıyıq təsirini bağışlayır. Erməni mətbuatından izlədiklərim qədəriylə ermənilərdə elə bunu istəyir. Ancaq biz bununla razılaşa bilmərik. Vaxtilə İrəvanı, Zəngəzuru, Göyçəni verdik. əgər hansısa rəhbər də ermənilər kimi düşünürsə, onun axırının olacağına inanmıram. Hafiz Hacıyev: “Avropanın, Qərbin siyasi dustaq adlandırdığı şəxsləri azad etmək lazımdır”. - ABŞ-ın məşhur senatoru Con Makkeyn “Amerikanın Səsi” Radiostansiyasının Azərbaycan xidmətinə müsahibəsində Azrbaycan hökümətini insan haqqlarını pozmaqda ittiham edib. Sizcə, Makkeynin bu ittihamlarının arxasında erməni diasporası dayana bilər? - Con Makkeyn ittihamının arxasında erməni diasporası dayanmır. Çünki özü də elə ermənidir. Prezidentimiz humanistlik edib Leyla Yunusla Arif Yunusu azad buraxdı və onlar sığınacaq istəyirlər. Azərbaycandan gedib çox ciddi arqumentlərlə çıxış edirlər ki, burada insan hüquqları pozulur, diktatura rejimidir, dözülməz şərait yaranıb. Erməni diasporasına da məhz bu cür insanlar lazımdır ki, onlardan istifadə etsinlər. Fikrimcə, Avropanın, Qərbin siyasi dustaq adlandırdığı şəxsləri azad etmək lazımdır. Onlara bu cür arqumentlərdən istifadə etməyə imkan verməməliyik. Buraxılan bir neçə siyasi dustaq nə etdilər ki, bundan sonra buraxılanlar da nə etsinlər?! Sanki hakimiyyətin daxilində də prezidentimizi təzyiq altında saxlamaq istəyirlər. Bu daxilimizdə olan müəyyən qruplaşmaların planıdır. İlqar Məmmədov, Əli İnsanov, Xədicə İsmayıl buraxılsa, nə olasıdır ki? Biz başqa dövlətlərin əlinə “kozur” verməmliyik. (Qeyd edək ki, müsahibə götürüldüyü zaman Xədicə İsmayıl hələ azadlığa çıxmamışdı. Red.) Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi məhbus anlamlı maddə yoxdur. Allah bizim hüquq-mühafizə orqanlarına da insaf versin. Bir çoxlarını heroinlə tuturlar, jurnalistləri başqa cür adlarla təqib edirlər. Bu düzgün deyil. Görürsünüz, ABŞ-ın dövlət katibi Con Kerri 28 May Respublika günü münasibəti ilə təbrikində də yenə həmin məsələlərə üstüörtülü toxunur. Bizim hansısa nöqsanımızdan ermənilər çox məharətlə istifadə edirlər. Erməni diasporası ilə yanaşı, içimizdə ermənilərlə qohumluğu olanlar da ölkədəki vəziyyətdən “kozur” kimi istifadə edirlər. Azərbaycanın əleyhinə dünya televiziyaları ilə yanaşı,bizim müəyyən dairələr də kanallar yaradıblar. Onların yaydıqlarını dünya görürük. Ermənilərə Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması, qanunların işləməməsi lazımdır. Hər halda cənab prezident ölkədəki bu məsələləri sülh yolu ilə yoluna qoymağa çalışır. Hafiz Hacıyev: “Vaxtilə Heydər Əliyevə ağır sözlər yazanlara indi ayda 50-100 min manat pul verirlər, sayt yaradıblar”. Vyana görüşü kimi görüşlərdə bizim dırnaqarası bu siyasi məhbusların olması və insan haqqlarının pozulması kimi yersiz faktlarla nümayəndə heyətimizin dilini qısa edirlər. Bu baxımdan həmin insanları azad etmək lazımdır. Erməni diasporası dünyada səpələnib. Düzdür, bizim diaspora hələ ki o səviyyədə deyil, amma hər halda daxilimizdə çox ciddi anti-dövlət təbliğatı gedir. Azərbaycanı qaralamaq üçün üçüncü devalvasiyanın olmasını gözləyirlər. Dağlıq Qarabağın həll edilə bilməməsindən istifadə edib insanlar arasında çox ciddi təbliğat aparan qüvvələr var. Məsələn, “Azərbaycan saatı”nda ölkənin bütün iç üzünü açıb göstərirlər. Bunu xaricdə ermənilər də, ingilislər də görür. Bundan sonra bizi kim sevə bilər? Heç kim... Biz elə fikirləri ortaya qoymalıyıq ki, dövlətçiliyə xeyiri olsun. Ona görə özümüzü daha çox daxili ermənilərdən qorumalıyıq. Vaxtilə Heydər Əliyevə ağır sözlər yazanlara indi ayda 50-100 min manat pul verirlər, sayt yaradıblar. Həmin insanların vaxtında dedikləri qəzetlərdə durur. Dünən bunları söyən, təhqir edən adamlara bu gün milyonlar, villalar bağışlayırlar. Bir unutqanlıq var və bu unutqanlığa görə bəzi qüvvələr də qisas almaq naminə Azərbaycanı nüfuzdan salmaq üçün bütün güclərini işə salıblar. Hafiz Hacıyev: “Elman Rüstəmovun mətbuatdakı öncəki açıqlamalarında da demişdim ki, onları Qəddafinin taleyi gözləyir. Bundan sonra mənə qarşı məzəmmətlər oldu”. -Dünən Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Elman Rüstəmov mətbuata açıqlama verərək bank sektorunun defolt edə biləcəyini istisna etməyib. Sizin partiya Mərkəzi Bankının maliyyə siyasətini necə dəyərləndirir? Mərkəzi Bankın bu günə qədər apardığı maliyyə siyasəti indiki vəziyyətin yaranmasında rol oynayıbmı? - Azərbaycanın bütün bankları Mərkəzi Bank tərəfindən istiqamətləndirilir. Əgər biz vaxtında maliyyə siyasətimizi düzgün qura bilsəydik, bugünkü vəziyyət yaranmazdı. Elman Rüstəmovun mətbuatdakı öncəki açıqlamalarında da demişdim ki, onları Qəddafinin taleyi gözləyir. Bundan sonra mənə qarşı məzəmmətlər oldu. Mən onların gələcəyi naminə bu sözləri deyirəm. Məsələn, bu gün Azərbaycanda manatı süni surətdə dollara nisbətdə saxlamaq düzgün deyil. Manatın arxasında iqtisadi inkişaf durmalıdır. O bu gün bizdə yoxdur. Hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar ki, bu gün Azərbaycanda istifadə edilən yağların hamısı xaricdən gətirilir. Azərbaycanın ixrac potensialı azalıb. Biz hər şeyi xaricdən alırıq. Xaricdən alınan malların hamısı dollarla alınır. Manatın arxasında Azərbaycanın iqtisadiyyatı dayanmırsa, Elman Rüstəmovun bu məsələdə danışdıqları fiaskodur. Elman rüstəmovun açıqlamasından sonra dollar qalxır, Azərbaycan xalqına ziyan dəyir. Mağazalarda da alıcı qabiliyyəti aşağı düşüb. İndi də Vergilər Nazirliyi iri marketlərdən 18% əlavə dəyər vergisi tələb edirsə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına nə qədər pul xərcləndiyini bilməlidir. Gərək o pul gəlsin ki, manat bazarda öz stabil vəziyyətini tutsun. Ona görə də Elman Rüstəmov qorxusundan və ya nəyinsə xətrinə yalançı arqumentlərlə çıxış edir”.

25 May 2016 6:52

Nəvələri xalq artistinin evində partlayış törətdi: “Gecə saat 12-də…” – MÜSAHİBƏ/FOTOLAR

9

Bu gün xalq artisti, sevilən aktyor Ramiz Novruzun doğum günüdür. Yaşının üstünə bir yaş da gəldi, 60 idi, oldu 61! Amma aktyor bunu yaşlanmaq kimi qəbul etmir. Onun üçün əsas olan içinin qocalmamasıdır. O da daxilən köhnəlməyənlərdəndir. Yəqin ki, bunun bir səbəbi də səhnə və kino ilə bağlıdır. O, Akademik Milli Dram Teatrında, filmlərimizdə və seriallarda bir-birindən gözəl, yaddaqalan obrazlar yaradıb. Bu rolların davamını da gözləyirik.Daxilini həmişə yeniləyən, yaşlansa da köhnəlməyən Ramiz Novruzu həm təbrik etdik, həm də söhbətə çəkdik.Xalq artistinin Publika.az-a müsahibəsini təqdim edirik.   - Ramiz müəllim, yaş üstünə yaş gəldi, yeni yaşınızı necə qarşılayırsınız, candərdi, yoxsa cani-dildən? - Mənim aləmimdə yaşlanmaq hələ yaşlı olmaq demək deyil. Hansı yaşda olmasından asılı olmayaraq, insan təki köhnəlməsin. Mən adam tanıyıram ki, 35 yaşı var, amma köhnəlib. Bu fikrimi gəlişigözəl sözlər kimi qəbul etməyin, doğrudan da vacib olan insanın daxilən təzə qalmasıdır. Bu mənada hər yaşımı sevinclə qəbul edirəm. - İçinizin köhnəlməməsi üçün neyləmisiniz? - Əslində, bu, ilahidən gəlməlidir. İnsan gərək başqasının uğurlarına sevinməyi bacarsın, paxıl olmasın. Deməyin ki, özünə kompliment deyir, gərək gerçək işinin də ustası olasan, mən də həmişə buna çalışmışam. Cavan qalmağımın da sirri yəqin bundadır. Təbii ki, siz məni cavan görürsünüzsə. - Əlbəttə, siz bizim həmişəcavan aktyorlarımızdansınız. Adətən yaradıcı insanlar kaprizli, kompleksli olurlar. Bəs siz? - Qətiyyən. Mənim üçün heç vaxt baryer və kompleks olmayıb. Aktyor var ki, dublyorla oynamaqdan qorxur. Bu da onun zəifliyindən irəli gəlir. Mən, əksinə, heç vaxt heç nədən çəkinməmişəm. Akytor var ki, başqasının dərdini, paxıllığını çəkə-çəkə qocalır. Mən heç nəyin dərdini çəkməmişəm, nə istəmişəmsə, Allah özü göndərib. - Bilirəm ki, hədiyyə sevməyən adam yoxdur. Deməyin ki, mən xoşlamıram? - Açığı, insanları xərcə salmaqdan xoşlanmıram. Bayaqdan dostlar, teatrdakı cavanlar zəng edir, telefonlarına belə cavab vermirəm. - Niyə ki? - İstəmirəm, konturları getsin. Çünki teatra gedirəm, özləri ilə görüşəcəm. Mənim üçün diqqət çox önəmlidir. - Elə hədiyyə də diqqətin əlamətidir. Deyin görək, bəs ailədə birinci hədiyyəni kimdən aldınız? Qabağa kim düşdü? - Nəvələrim mənə sürpriz hazırlamışdılar. Mənim də xəbərim yox. Gördüm gəlinim bizdədir, nəsə o otağa keçir, bu otağa keçir. Demə, gizlin hazırlıqlar gedirmiş. Gecə saat 12 tamamda evdə partlayış oldu, fişənglər atıldı, tortlar gətirildi, çox sevindim. - Bəs Tanrıdan necə, ən böyük hədiyyənizi almısınız, yoxsa hələ gözləyirsiniz? - Allah beş-on ildən bir məni öz hədiyyələri ilə sevindirir. Bu mənada çox şanslıyam. 27 yaşımda çox böyük ekran işində – “Sizi dünyalar qədər sevirdim” filmində Həzi Aslanov obrazını yaratdım, 40 yaşımda əməkdar artist, 44 yaşımda xalq artisti fəxri adlarına laiyq görüldüm. 45 yaşım olanda ilk nəvəm dünyaya gəldi, gənc baba oldum. İnşallah, bu hədiyyələrin davamını gözləyirəm. Bəzi yaradıcı adamlar var ki, nəyisə özlərinə dərd edirlər, amma Allah mənə nəiynsə dərdini çəkməyə imkan verməyib. Nə istəmişəm, qismət eləyib. - Allah hər kəsə ürəyinə görə verir. Ramiz müəllim, bilirəm ki, telefonlarınız susmur. Təbrik edənləriniz həddən artıq çoxdur. Maraqlıdır, elə bir adam varmı ki, gözünüz yolda, qulağınız səsdədir ki, kaş o insan məni təbrik edəydi? - Açığı, istədiyim insanların hamısından təbrik alıram. Söz yox ki, bəzi adamlar bilsələlər də ki, doğum günümdür, qəsdən, nümayişkaranə şəkildə məni təbrik eləmir. Özləri bilər, guya xəbərləri yoxdur, amma qəşəng xəbərləri var. Mənim üçün onların təbrik edib-etməmələri maraqlı deyil. Amma elə insanlar da var ki, onlardan təbrik umursan. Dövlət tərəfindən doğum günümlə bağlı təbrik eşitmək yaradıcı insan kimi mənə xoş olardı.   - Bəs küsülü olduğunuz sənət dostlarınızdan necə, təbrik eşitmək istərdiniz? - Mən heç kimdən küsmürəm, kin də saxlamıram. Elə həmkarlarım var ki, o da seriala çəkilib, mən də. Amma onun serialını yarımçıq bağlayıblar, mənimki davam edib, axırda günahkar mən olmuşam. Yaxud da mənim uğurlu bir tamaşamı alqışlayıblar, onunkunu alqışlamayıblar yenə də məni günahkar çıxarıb. Belə-belə işlər olur. - Belə həmkarlarınıza qarşı reaksiyanız, münasibətiniz necə olur? - Çox layqeyd qarşılayıram, belə şeylərə əhəmiyyət vermirəm. Hətta gəlib soruşuram ki, nə olub, nə baş verib, niyə narahatsan? Uzun müddət tanıdığım və dostluq etdiyim insanlar var ki, zaman-zaman çalışmışam onları islah edim, alınmayıb. Təkcə mənə qarşı deyil, başqalarına qarşı da islaholunmaz hərəkətlərə yol verib. Belə insanlardan da iyrənmişəm demək yaxşı səslənmir, çimçəşmişəm. Düşünmüşəm ki, beləsindən min il də uzaq dursam yaxşıdır. Belə mənə daha rahatdı. O da həmişə olmur, son həddə çatanda insandan bezirəm, çimçəşirəm. - Bayaq dediniz ki, heç kimdən küsmürsünüz, demək ki, küsülü oduğunuz sənət dostlarınız varmış? - Təbii ki, belə islaholunmaz insanlar həyatda var və mənim də qarşıma çıxıb. Mən dindar deyiləm, amma İmam Cəfərin çox sevdiyim kəlamı var. Deyir dostun sənə qarşı səhv addım atıbsa, sənə pis söz deyibsə, 88 səbəbi özündə axtar. Demək ki, onun bir səbəbi var. Əgər cavab tapmasan, yəqin elə bir səbəb olub, onu sən bilmirsən. Belə olan halda, boş burax, daha onun barədə düşünmə. Mən də belə edirəm. - Ən zəif nöqtənizi də bilmək maraqlı olardı? - Çox sadəlövhəm. Hətta bilirəm ki, qarşımdakı yalan danışır, məni aldadır, amma bunu üzünə vurmuram. Özümü gic yerinə qoyuram, onu utandırmaq istəmirəm. Özümü elə göstərirəm ki, guya inanıram. İnsanları incitmək istəmirəm. - Arzularınızı da eşitmək istərdik… - Belə deyirlər ki, aktyorun qəlbi oynamadığı rolların qəbiristanlığıdır. Mən də istəmirəm qəlbim oynamadığım rolların qəbiristanlığına dönsün. Buna görə də yeni rollar oynamaq arzusundayam. - Onda tamaşaçı olaraq bizim də arzumuzu reallaşdırmalı olacaqsınız. Siz yeni rollar yaradın, bizə də baxaq, zövq alaq.  

25 May 2016 4:16

Fakt

Bizi izləyin